Syndikalister 1997

 Syndikalister

Federativs Stockholm 1997

red Anna-Klara Bratt och Jonas Fogelqvist

Frågor i förordet s 5:

  • Varför är man syndikalist?
  • Hur ser syndikalisterna på dagens samhälle?
  • Vad vill de göra?

 

 

Jonas Fogelqvist:

”ett sätt att förhålla sig till vardagen” 9

”sökandet efter en möjlig väg är själva poängen” 9

Tidigare kpmlr                    9

Tidigare punkare 10

 

Minou Padellaro:

Socialism= ”det borde råda ekonomisk jämlikhet mellan människor” 12

Orättvisor i uppväxt ger determinering ”man visste vilka av ens klasskamrater som skulle knarka ner sig”, upprörande 12

”vill värna om de svaga”, ”man skulle ta hand om varandra, för att människor hade lika värde” 12

”känt mig vilsen i flera år, och här hade jag hittat något jag kunde hålla med om” 13

Jobb inom ungdomsvården 13

SAC Liten och svag fackförening 14

”i spänningen mellan ideal och verklighet byggs mycken desillusion upp” 14

Frustrerande att jobba för SAC ”Du tycker att du måste göra för mycket själv, irriterar dig över att andra inte gör tillräckligt” 15

Även i SAC finns en ”manlig struktur som präglar hela samhället” 16

Kampanj mot H&M reklam är ”objektifiering av kvinnan”, män i SAC kände sig ”personligt träffade” 17

Mot stat men pro välfärdsstat= inga svar 18

”Och ändå kanske det är just i ett sådant sökande, som syndikalismen bevarar sin själ” 18

”Vägen är målet, alltså”. I tidig syndikalism ”poängterades viljans betydelse” 18

 

Lars Hammarberg

Storrökare. Inte ”Det finns syndikalister som lägger stor vikt vid att leva rätt. De är noga med att äta ekologiskt odlat och bojkotta multinationella varumärken och föra ett någorlunda sunt leverne.” 22

Arbetslös, ”fritidsledare och barnskötare” 22

Punkare 22

”Det finns ett jättestort missnöje med socialdemokratin. Folk är jävligt vilsna… Så jag tror på ett uppsving för SAC” 25

Personal bör han inflytande, men inte för stort, inga svar 25

Vad är socialism? ”En strömning har sett framför sig en kooperativ utveckling, med arbetarstyrda företag på en fri marknad”. LH är negativ till detta, 26

Kommuner och samhället skall äga, de anställda förvalta.

”Hur går det då om en grupp människor vill pröva en ny företagsidé. Är de hänvisade till funktionärer?

Lars slår ifrån sig

’Om det blir så har det ju misslyckats totalt…. Det är alltid jobbigt att förklara hur ett syndikalistiskt samhälle ska se ut”. Det finns riktlinjer, men inga svar 27

 

JF ”Så mycket av en uttalad syndikalistisk världsrörelse finns inte idag” 29

JF ”Men i själva sökandet efter nya vägar att gå kanske något nytt en dag kan uppstå” 30

 

Kieran Casey

Jobbade bensinmack, gatsopare, plockat apelsiner, diskare 31

Kollektiv sprack lönsamhet eller principer 32

”i grunden handlar det om människosyn” om man tror människan är god sapar man ett samhälle som är gott och vice versa34

Framtid? ”Det beror på hur moget och med vilket allvar vi tar vår övertygelse” 37

 

Birgitta Ajer

Tänk själv och var inte rädd ”Det är syndikalism för mig” 44

Men man måste dela på ansvaret inte bara köra själv 44

Balans individ kollektiv ”vägen är det viktigaste” 45

JF: den vanliga facken är duktiga på trakasserier av oppositionella 46

 

Eva Fuchs:

Alkohol, äldre ombudsmän ”tafsade på de här ugna tjejerna från landet” 51

Jag attackerades av dem 51

Har större krav på män i SAC 53

 

Jonas Fogelqvist

SAC tidigare för teknik, nu ”grön profil” from 70-tal 55

 

Bengt Göran Jansson ointressant

 

”Om det lokala”: Ibland ”de lokala intressena kolliderar med de gemensamma i SAC” 65

 

Britt Marie Andersson

Tror ej på utopin i syndikalism eller ”de gamla profeterna” 69

 

Lennart Markebo

Är för att man ”delade allting lika” som i Sven Wernströms barnbok De hemligas ö 74

Lång historia i vänster: VPK ungdoms förbund 74

Sedan MLK, FK Landskronas röda grupp 76

Sedan FAM, Föreningen arbetarmakt 77

Ordnade julfirande för ”stadens hemlösa”, när jul över ockuperades huset för ”De kunde ju inte bara slänga ut de hemlösa ur huset de lånat” 75

Markebo är för planekonomi ”rätten att ta beslut om att skära ned antalet tvål eller tvättmedelsmärken” 77

I SAC fanns ”öppenheten och ärligheten .. en tolerans för olika åsikter” 80

Vi väst måste dra ner levnadsstandard pg atredje världen 81

”Förr eller senare måste vi hitta en strategi för hur vår standard här i väst skall anpassas till övriga världens” 81

 

Annika Hjelm

”Att (anarkism och syndikalism) häger ihop är dock självklart 88

 

Eva X Moberg

”anarkismen – och anarkister – verkligen bryr sig om andra. Till skillnad från det samhälle med regler och restriktioner, fängelser och diverse repressiva inställningar vi lever med dagligen. Som anger tonen och ger oss en självuppfattning som sedan generar brott mot reglerna eller ren passivitet” 90

Varit punkare 94

Uppdelning de som festade och ”politiska gänget som till stor del bestod av medelklass” 96

”unga punkare som bara söp” 98

Husockupationer, polisen var elaka mot os 102

Kulturmiljö ”inte bara en politisk miljö utan att det funnits tidningar, böcker, musik och teater” 103

 

Arwid Lund

Ansvarig utgivare för Direkt aktion 112

”Anarkismen och syndikalismen har alla stora idéer tillsammans: direkt aktion, självförvaltning, direkt demokrati, federalism….. Vi är syskon i grunden. Knyter man kontakt med den syndikalistiska rörelsen så knyter man också band med anarkismen” 112

Är för militanta idéer 116

Allt dåligt beror på kapitalisternas omoral. ”det är alltid rätt att göra motstånd mot detta” 119

 

Christer Petterson

”Att rösta är helt meningslös” 122

Att stoppa konstlade jobb är ok, tex skogsgödsling 128

Raggare kom till fest, de ansåg allt ok, avslappnat, behövde inte bevaka sitt revir som på vanliga fester 129

 

Anna Klara Bratt (redaktör)

Flicka går på anarkistfestival för ”ölen, konserten och kärleken” 130

 

Pia Laskar

När PL fick fängelse gick hon med i SAC, fångkampen, Hallbladet 132

”Vi är ju alla produkter av olika typer av förtryck och det finns fortfarande mängder av sociala hierarkier att avslöja. Hierarkier som vi inte ser i dag för att en del av de förtryckarstrukturer vi själva deltar i är helt normaliserade. Ett av de första förtrycken man kämpade emot var ju klassförtryck. Sedan uppmärksammades rasförtrycket, så småningom könsförtrycket. I dag fogas förtryck efter förtryck till listan; åldersförtryck, heterosexistiskt förtryck, artism – förtryck av andra arter, och så vidare. Och vad vet vi om 2000-talet” 134

”alla sociala hierarkier och förtryck måste avskaffas; sexism, rasism, klassism, artism och så vidare” 135

 

Sofia Hildsdotter

”Fick hon som hon önskade skulle det förtäras mindre alkohol på den frihetliga rörelsens egna fester” 143

”Hon är mycket påläst och trycker vid upprepade tillfället på behovet av bildning” 143

”Kvinnor har blivit allt mer sexualiserade och då framför allt unga tjejer” 146

”Matstörningar är ett annat problem som blir allt vanligare och går långt ner i åldrarna. Det är ett symptom på att unga tjejer har det jobbigt och jag ser det som ett resultat av kvinnoförtrycket” 146

Polisen är hemska och allt blir värre och värre 149

Analys, insikt, medvetandegörande, kritik av norm 152f

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

argument mot vänsterextremism