1. NONSENS PÅ STYLTOR, ALLA HAR ”RÄTT” TILL ALLT!

 

Redan i ett av de första numren av Metro berättar kolumnisten Göran Greider, chefredaktör för den socialdemokratiska tidningen Dala-demokraten att

”Regeringen planerar ju nu att använda en allt större del av biståndsbudgeten för att finansiera flyktingmottagandet och den egna goda saken ställs mot den andra”, ” borde vara en självklarhet att de som har det bäst ställt bidrar med en större insats”. Bankerna ”borde givetvis vara med och betala”.

Greider menar att invandring betraktas som en självklarhet, utan att behöva motiveras. Riktigt varför det är självklart förklaras aldrig. Den moral som förespråkas är jämlikhet, inte juridisk eller formell utan ekonomisk. Verklighetsuppfattningen är att man inte kan välja ekonomiskt mellan två saker. De retoriska argument som används är ord som ”självklarhet” och ”givetvis”.

Lika kategorisk är en annan kolumnist, Evyn Redar, som är skribent och DJ – vilket enligt Metros ledning kvalificerar henna att uttala sig om samhällsfrågor: ”Dagligen riskerar familjer att mista livet när de korsar Medelhavet i hopp om en chans till ett värdigt liv för sig och sina barn”, ”I oktober sattes det eld på tretton framtida eller redan verksamma flyktingboende”. I Trollhättan, en man ”mördade två personer på grund av deras icke-vita utseende”. Alla har rätt till värdigt liv, förklarar Redar, som själv är invandrare.

Men tyvärr finns det problem i Sverige. ”Sverige i botten när det gäller integration” på arbetsmarknaden, ”Migrationspolitiken, med en generös asylrätt, är en förklaringsfaktor”. ”Problemet antas växa med flyktingkrisen. Diskriminering är en viktig faktor”. Arbetsmarknadsminister förslår ”traineejobb för ungdomar… till nyanlända”, Ministern föreslår inte att man stoppar invandringen. Vidare slås fast att det är det svenska samhällets mottagande som är problemet, inte invandrarnas eventuella bristande kompetens eller ovilja att anpassa sig1.

Nästa som uttalar sig i Metro är ”asyljuristen Viktor Banke (som) lanserat podcasten Myter om migration på vänstersajten politism.se. Varför?”,

”-Alla pratar om migration hela tiden, men ganska mycket av diskussionerna som vi har sett är inte helt förankrade i hur systemet faktiskt ser ut. Det saknas kunskaper, inte bara bland allmänheten utan även hos journalister, politiker och alla andra i samhället. (reporters fråga:) Vilka är myterna? -Att en person som har flytt av ekonomiska skäl får stanna i Sverige, att det alltid är de länder som man varit i innan man kommer till Sverige som är ansvariga för att pröva en asylansökan, och att det är enkelt att beviljas asyl i Sverige. -I själva verket måste man uppfylla tydligt definierade krav för att anses som skyddsbehövande… många som kommer nu uppfyller kraven, och därför beviljas många uppehållstillstånd”.

I januari 2016 får vi i Metro läsa att ”Alla har lika stor rätt till utrymmet i den här världen”. En annan återkommande kolumnist i Metro är Tanvir Mansur, skribent och invandrare, som berättar att ”Rätten till vård är en mänsklig rättighet”.

I denna kolumn förespråkas allas rätt till vård, oavsett om de bidragit till svensk välfärd eller inte. Mansur har inte skrivit någon kolumn om de som betalar. Moralen är att ”god” är att få utan att förtjäna, ge i gengäld eller göra en motprestation. Motivering? Alla har ”rätt”.

I en debattartikel berättas att nyanlända behöver jobb och att ”Sveriges arbetsgivare ett stort ansvar”. Det finns ”ett behov av kompetens i olika områden: läkare, lärare, it-specialister samt ingenjörer”. ”Att få ett arbete och komma in i samhället är också en del av de mänskliga rättigheterna”, förklarar författaren.

En insändare från signatur Mattias: säger att ”Vi behöver invandringen till Sverige”, det är vår ”skyldighet” att ta emot, enligt Arbetsförmedlingen behövs 64 000 nya invandrare per år. ”Invandringen är en investering inte en kostnad”. En annan insändare av Melker konstaterar att vissa talar om ”problem med nyanlända flyktingbarn”. De har inte en kristen värdegrund.

En gullig historia trycks om en sexåring som skänker bort sina julklappar, hon har ”lärt sig mycket om flyktingkatastrofen. Modern uppmuntrar alla att göra samma för ”Det lär barnen tidigt om alla människors lika värde”. ”Lilly samlar för att hjälpa krigsflyktingar”, samlar in 12 000 kronor. Kampanjen har ”uppmärksammats av Rädda barnens generalsekreterare, Elisabeth Dahlin som kommenterade: ’Helt fantastiskt! Vilken insats’”.

Själv tjänar fru Dahlin 95 500 i månaden.

En artikel tar upp flyktingsituationen: Stäng gränserna är lösningen enligt experter från fyra nordiska länder.

”Asylsökande till Norden – absolut flest till Norden”, ”oro för hur samhället skall klara tillströmningen /…/ (finsk expert:) kräver att välfärdssystemet förändras; (norsk:) ”det kan hända att det krävs justeringar”; (dansk:) Ju mindre man bromsar, desto mindre pengar kommer det att finnas kvar för att upprätthålla den nordiska välfärdsstaten… Blir det tal om kraftiga nedskärningar kommer det att drabba skolor, sjukhus och liknande”… (Metro skriver ”i Danmark är tonen hårdare”); (svensk, ”Joakim Ruist, nationalekonom och migrationsforskare vid Handelshögskolan i Göteborg”:) antalet som vill ta emot färre ökar, ”Gränskontroller och regelskärpningar” som nu är jobbiga och dyra, istället säg stopp, men då sägs upp ”internationella avtal som flyktingkonventionen och rätten till asyl”.

En mycket annorlunda artikel som dels erkänner ändliga resurser, dels medger att mottagnings-motståndet ökar. Mest intressant är att den faktiskt beskriver hur välfärden kommer att minska pga invandringen. Ett uttalande som går mot alla beskrivningar av invandring som lönsam. Eller åtminstone att invandring inte kommer att ta resurser från andra samhällssektorer även om ”Många ställer utsatta grupper mot varandra”2.

Metro är noga med att påpeka att uttalandet kommer från Danmark, inte Sverige, samt att dess ton är ”hårdare”. Dvs. att medge att det finns problem med invandring eller att det kommer att innebära negativa konsekvenser för värdlandet är att uppfatta som ”hårt”. Oavsett att det är en expert som uttalar sig eller vilka fakta som ligger till grund.

Nästa artikel är en helsida där Karam ”tappade sin plånbok där passet låg”, får ej nytt, han vet många andra som ljugit om sin nationalitet för att få stanna, men Karam talar sanning, hans ”pappa fått en allvarligt cancerform och kommer inte att få den vård han behöver om de utvisas”.

En debattartikel av Marina från Syrien arbetar säger att hon vill ha samma som andra, annars är det ”samma sak som att sänka mitt värde som människa”. En debattartikel av Ange Musekura som ”Studerar mänskliga rättigheter på Lunds universitet” och sades av en man inte vara svensk, pga ”tvärsvart”, ”så ser rasismen ut idag”. Har dokument, betalar skatt, röstar, följer lagen, alltså är hon svensk, anser hon.

Mars 2016 visar ingen förändring. En debattartikel med liberala kvinnor slår fast att ”Genusteori biter inte på islamistiska terrorister”, försvara kvinnors rättigheter med vapen,. Kolumnisten och invandraren Tanvir Mansur berättar att ”välfärden drogs tillbaka från förorten… Den som invånarna egentligen har rätt till”, ”poliser skjuter svarta medborgare helt godtyckligt. Det rör det mest extrema exemplet på strukturell diskriminering i USA”.

Kolumnisten och kurden Evyn Redar vill att man skall ”Diskutera vithetsnormen”, ”påtvingat självhat” finns för mörka, jag själv var elvaåring med ”självhatande tankar… opassande behåring mina kurdiska gener”, klasskompisarna var ”väl medvetna om att mina tjocka ögonbryn inte var något vackert”.3 Kanske Redar borde fundera på att åka någonstans där hennes ögonbryn inte sticker ut, istället för att klaga?

En annan kolumn av invandraren Tanvir Mansur berättar om nytt TV-program om tiggare av den politiskt korrekta invandraren Alexandra Pascalidou.

”Många ställer utsatta grupper mot varandra…. Fattiga pensionärer ställs mot fattiga romer. Flyktingar ställs mot arbetslösa ungdomar. Men de som säger så, de väljer aldrig att prata om hur de rika skattesmitarna stjäl från välfärden… Låt ingen komma undan med att skylla på utsatta människor”.

Ingenting av det Mansur säger stämmer.

 • Att ställa intressen mot varandra, det är det som är politik. Att resurserna inte räcker till allt. Det är ingenting exklusivt för de som kritiserar romska tiggare.
 • De som kritiserar romer gör det för att de anser att romer inte har här att göra. Eftersom de
  • borde försöka skapa sig ett liv i sitt eget land
  • inte medvetet välja en livsstil som innebär att inte arbeta, utan leva på andra4.
 • De som är motståndare till dem som medvetet aktivt tar sig tvärs över en kontinent för att tigga, skapa tältläger och smutsa ner i naturen, de kritiserar skattesmitarna också. Bara för att man kritiserar ”utsatta människor” betyder inte att man inte kritiserar privilegierade.
 • Var skall resurser komma ifrån? Inga svar från Mansur, utom att ta från de som har. Vad gör man när någon annans pengar tar slut?

En debattartikel, av ordförande för Fokus afrofobi berättar att ”Mellan 2008 och 2014 har hatbrotten mot afrosvenskar ökat med 40 procent… Vi lever idag i ett polariserat samhälle, där många som kämpar för människors lika värde utsätts för hat och hot”. 5 Inga artiklar handlar om svenskar rätt att slippa utsättas för brott av invandrare.

Invandraren och kolumnisten Redar berättar om hur illa det är för fattiga invandrare, ”ungdomar från socioekonomiska områden tydligt verkar ha ett mindre värde än andra ungdomar”. Vi behöver ej ”tillsätta fler poliser”, ”det är människor vi pratar om och inte smuts som kan sopas under mattan”. Politiker ”står och tittar på”. Med tanke på hur många av dessa varelser beter sig med skottlossning och knarklangning är de i allra högsta grad smuts. De borde inte sopas under mattan, utan låsas in.

En liknande debattartikel av en annan invandrare vill ha ”socialistiska läkare” och mer lön till vårdpersonal, ”Allting är möjligt om vi arbetare håller ihop”. ”Hur kan mäklare tjäna mer än vårdpersonal?”, som gör ”mindre för samhällsnyttan”. Artikel är ett exempel på traditionell avundsjuka. Likadant budskap får vi i en artikel om en irakisk familj som får stanna, men som tidigare skulle utvisas. ”Europadomstolen för mänskliga rättigheter” sade att de skulle få stanna, så svenskarna får ge upp.

En gullig historia kommer igen när tioåriga Alma samlade in 3000 kr, vilket gav middag till 80 flyktingfamiljer, för hon delar sin mors värderingar. Som vanligt i Metro är berättelsen rent fiskal. Dvs det handlar om att ta pengar och ge ut till andra. Inte ett ord om dem som skapar resurser.

Ett par artiklar som inte följer tidslinjen ovan säger samma sak. En insändare av signaturen Marika vill att syjenar-tiggares barn bör få gå i skola. ”Om utsatta människors rättigheter och behov inte ska räknas, kan vi ju lika gärna ersätta all socialpolitik och alla människorättsåtaganden med några välplacerade stoppskyltar: ’Stopp – flyktingar är inte välkomna’”. Amnesty kommer till tals och säger att avtalet EU-Turkiet är enligt Amnesty ”ett historiskt nederlag för mänskliga rättigheter”. I en annan artikel säger fd statsminister Göran Persson ”ger sig åter in i debatten om flyktingkrisen och invandringen” och ifrågasätter om invandrare skall ha rätt till bidrag från dag ett.

Kolumnerna följer linjen om hur svårt allt är för invandrare. Invandraren Mansur klagar över att Turkiet behandlar flyktingar illa, de har ”rättigheter”. Lika illa är det i en annan kolumn där vi får veta att ”Romernas rättigheter begränsas”.

”Polisen i Malmö ägnar nu inte resurser för att på riktigt ge dessa fattiga romer utrymme för att manifestera sina åsikter. Det som vi alla ska ha rätt till”.

En tidigare insändare säger att dessa romer inte har rätt att bli försörjda av svenska skattebetalare. En annan att det finns inga gratisluncher.6

Tydligen har Mansur en annan åsikt. Vad han inte berättar är vilken ”rätt” ickemedborgare har att demonstrera för att ”kommunen borde se till att skapa lagliga boplatser”. Av vilken anledning, och med vilket lagstöd, är det Malmöbornas ansvar att försörja illegala invandrare? Det säger inte Mansur. Eller någon annan i Metro.

Jämlikhet

En av Metros återkommande kolumnister, Lisa Magnusson menar att alla gillar Zlatan pga att han är ”förortskille” som gått från ”från noll till allt”. Han finns med ”i min sambos Svenska för invandrare-lärobok”. Men nu har han varit hånfull mot kvinnlig fotboll. ”Underhunden”… ”slår nedåt, från en maktposition”. Slutsats: fy för Zlatan.

Moralen är att underhund har rätt. Den som är svag har rätt mot den som är stark. Men vad händer om det faktiskt är så att den rike och mäktige har rätt och den fattige och maktlöse har fel? För att göra en Biblisk parallell. Om lille svage David alltid har rätt mot store starke Goliat, vem skyddar ännu svagare Uriel från David när han är kung? Så länge Zlatan är invandrare så har han rätt. När han uttalar sig negativt om kvinnlig fotboll så har han fel.

Kolumnisten Greider instämmer och tar parti mot Brexit som sparkar uppåt, men har ”riktats mot invandrare och flyktingar på det mest avskyvärda sätt”. Arbetarklassen känner sig övergiven av Labour, och uppvaktas av högerpopulism. EU har misslyckats där den behövs som allra mest, i flyktingfrågan.

En tredje kolumnist är Mansur som har ”ursprung i Bangladesh”, han berättar att förortsbarn får höra att de inte kan bli nåt, ”Samtidigt skriver tidningarna bara om hur deras områden är ’kriminella’. Självklart påverkas deras självkänsla”. ”De flesta journalister kommer från den vita medelklassen”, ”Att ha vuxit upp i en förort är alltså en kompetens som allt för många underskattar”. Mansur passar på att hylla sin kolumnist-kollega på Metro Evyn Redar. Också invandrare.

Finns det någon kritik alls?

Finns det någon artikel som avviker? Ja, faktiskt finns tre tillfällen under ett helt år och nästan sextusen sidor.

 • I en insändare förklarar signaturen Per att vi har inte råd att hjälpa hela världen. Vissa verkar tro att ”skattepengar bara finns där ute och är till för alla och envar”. Sverige har ingen skyldighet mot hela världen. Insändaren tar upp att man inte kan trolla fram resurser7. Samt förnekar att Sverige har ansvar för alla jordens medborgare.
 • En annan insändare berättar att det finns inga gratis frukostar. Någon betalar. Insändaren går mot Metro-kolumnisternas hänvisning till allas ”rätt”.
 • En lika avvikande debattartikel kommer från David Eberhard, psykiatrispecialist: han kritiserar att vinster i barnfotboll förbjuds pga ”hetsen kring barnfotbollen som anses vara för tävlingsinriktad”. Deprimerande. Det är inte smart att ”hantera motgångar genom att förbjuda dem tidigt i livet”. Det ovanliga med denna artikel är icke-jämlikhetsmoralen. Att Metro för en gångs skull återger att tävlan mellan människor är naturligt. Och att man helt enkelt får lära sig leva med att andra är bättre än en själv.

 

Noter:

1Liberalernas ledare Jan Björklund kopplar dåliga värderingar hos invandrare till integrationsproblem (ca 28 min in). http://www.svtplay.se/video/8832528/agenda/agenda-partiledardebatt-29-maj-20-00

2Metro 2016-04-11, kolumn av Tanvir Mansur

3 Strax efter kommer en helsides-artikel om hur man bäst tar bort kroppsbehåring, ”Skönhet” i Metro 2016-05-30. Inkonsekvenser och självmotsägelser i Metros dubbla budskap är påfallande.

4 Det som moderatledaren Anna Kinberg Batra kallar ”svenska värderingar”, och ”Bland de som hotar de svenska värderingarna pekade hon ut ”de som inte gör rätt för sig””. Aftonbladet 2016-06-06, http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article22952629.ab Andra svenska värderingar enligt Nya moderaterna är jämställdhet, individualism/tillit, tryck- och yttrandefrihet. Mail från Nya moderaterna 2017-01-16.

5 Det finns många insändare om afrofobi och antiziganism. Det finns inga om asiatofobi.

6 2016-02-15; 2016-04-21

7 Liksom utsaga i artikel i Metro 2016-06-22, s 2.

 

 

argument mot vänsterextremism