17 januari 2017

Henrik Arnstad föreläsning 19 januari 2017, 13:00, Att definiera rasism eller rasismen. Föreläsning hålls av Segerstedts institutet.

Arnstad är stillös, sunkig och orakad i jeans, alltför trång blå skjorta, men har antagligen gått ner lite i vikt de senaste åren. 25 i publiken, fyra unga, minst tretton är över femtio, en svart kvinna.

Arnstad berättar följande återgivit i punktform:

1. Att efter -45 tar filosofer upp frågan om bla Michel Focault och hans forskning om makt och maktstrukturer.

2. Citat av David B Resnick som menar att objektiv forskning är en myt

3. Att Mussolini kallade nazism för biologisk fascism.

HA ”glömmer” Mussolinis förnekande av rasism, då han hävdade att i så fall var samerna den mest rena rasen i världen (källa: tror det var Ernst Noltes De fascistiska rörelserna. Nolte är en av världens främsta fascistkännare)

4. I nutida fall berättar Arnstad om mer Focault. Enligt vissa går muslimskheten i arv, därför är enligt fascisterna muslimer i majoritet i Europa om några år

Vad Arnstad inte förstår är att vi patrioter menar att man inte ändrar sitt beteende, sin kultur, sitt levnadssätt och sina värderingar enbart för att man sätter foten på svenskt territorium; jfr undersökningar i dansk media, eller läs den amerikanske journalisten Bruce Bawers bok While Europe slept.

JUDAR, SAMER OCH SVENSKAR

5. Arnstad berättar att SD säger att man är jude eller svensk, man kan inte vara båda samtidigt, ”man måste välja”.

Björn Söder, SD, som tillskrivs detta citat, menar antagligen enbart att de inte är synonyma begrepp. Så tolkar ju även judar och samer själva det. Då många som kritiserar nationalism ofta förvånar sig över europeiska nationalisters uppskattning för israelisk nationalism, och gärna kopplar sin förvåning till antisemitiska (antisionistiska) konspirationsteorier vill jag skriva följande till Arnstad: Göndör, Eli (red) En bok om Ingmar Karlssons Bruden är vacker men har redan en man. Hydra förlag: Malmö 2013; s. 59: Nahum Goldmann, ordförande för Judiska världsrådet 1948-77, sade:

”Ingen stat har rätt att be sina minoriteter ge upp det som utgör deras speciella karaktär. Detta kan inte vara det pris vi betalar för att få jämlika individuella rättigheter. Den berömda slogan som spreds under den franska revolutionen, ”judar skall ha alla mänskliga rättigheter, men inga rättigheter i sin egenskap av judar”, är, om man förstår den rätt, att totalt förvägra dem jämlikhet, att låta vår frigörelse bli identisk med vårt försvinnande” (original Canadian Jewish Review 1958-12-05)

Det är naturligtvis detta Björn Söder avser när han talar om judar och svenskar, judiskhet kontra svenskhet. Arnstad har en universalistisk agenda; och det är naturligtvis helt i sin ordning. Vi patrioter anser, liksom Goldmann ovan, att det är denna universalistiska, globalistiska utveckling är judarnas verkliga fiende, ty dess resultat är att judar, liksom svenskar och alla andra, upplöses i en oändlig grå massa där inga distinkta folkslag eller etniciteter finns. Bara individer med allmänna rättigheter. Det torde glädja Arnstad att enligt vissa beräkningar kommer det om hundra år inte att finnas varken judar eller indianer kvar i USA, enligt dagens definitioner.

Arnstad tolkar Söders utsaga illvilligt istället för godvilligt. Ej heller har han krävt eller intresserat sig för någon utveckling eller uttolkning av Söder. Inte heller har Arnstad tagit till sig upplysningar om det rätta sakförhållandet av mig eller någon annan som uppmärksammat honom om det. Istället upprepar han samma i sak i föreläsning efter föreläsning – i förbigående ett typiskt exempel på pseudovetenskap; lika kännetecknande som upprepningen.

SWEDE HOLLOW

6. Det finns hos vissa en fetischism i kroppar, att skilja goda från dåliga. HA tar upp ett Lukt-citat från 1901 i USA; svenskar luktar enligt detta, citatet avser skogsarbetare i Swede Hollow. Ses som nedärvd essens. Irländare och svenskar förhindras komma in i vitheten i USA. (Artikel om Swede Hollow i Metro)

Jag jämför spontant med citatet och omdömet om en fotbollsdomare på 80-talet som tydligen mest var världsberömd för att han var världens ende otrevlige skotte.

Arnstad har hittat ett citat av forskare X; men det är inte så svårt att hitta ett dåligt omdöme om du har tiotusen omdömen i käll-materialet. Det är klart att bland alla de omdömen om svenskar som fanns i Amerika, skulle tippa att 99% säger arbetsamma, pålitliga, duktiga, vackra, så måste man ju förr eller senare hitta ett negativt. http://www.expressen.se/nyheter/inloggad/olson-och-hanson-bodde-pa-soptippen–svenskarna-sags-som-korkade-och-smutsiga-i/

Och det är det en forskare (inte Arnstad) har hittat! Detta är ett politiskt aktstycke, ett inlägg i pro-invandringspropagandan. Taget ur en stor helhet, och avsedd att bevisa hur bra det är med invandring idag.

Man kan också vända på siffrorna: om man samlar 10 000 utsagor mellan 1870-1920 skulle det vara svårt att hitta ett positivt omdöme om irländare. Men visst, förr eller senare hittar du nån som faktiskt gillar irländare (eller åtminstone inte hatar dem).

Metodiken är värdelös. HA tar enstaka citat för att dra slutsatser – men visst stämmer själva påståendet att det någon gång sagts i USA. Och visst finns en kulturell kod mot just fenomenet lukt. ”lukt” är den, hur skall man säga, ”lägsta” av sinnen; syn varande den högsta, (se tex hur mötet mellan prästen och den nyfödde Jean Baptiste Grenouille i Patrik Suskinds bok Parfymen förlöper; eller i Tolkiens trilogi om Härskarringen, där orchen kan lukta sig fram i mörkret, medan alver kan se långt).

Men HA:s påstående är ändå bara en utsaga tagen ur allt sammanhang som inte bevisar med än vad jag gör med mina exempel. Det bevisar inte något om dagens folkslag, gårdagens folkslag, eller uppfattningar om främlingar i USA, eller i dagens Sverige. Faktiskt ingenting. Att det alltid har funnits en skepsis och misstänksamhet mot ”främlingen” är väl liksom självklart. Och att slänga ut sådana som beter sig dåligt är inte främlingsfientligt.

(Mer om Sverige och svenskarna i Finanstidningen)

7. Tar upp ex på mörkhyad på flygplan. Blev panik. ”muslimsk terrorist”. Men det visade sig att det var en norrman med latinamerikanskt påbrå.

8. HA tar upp Ali Rabtavi (?) som alla måste förhålla sig till. (vet ej vem det är, kan ej förhålla mig till)

9. Hudfärg uppmärksammades först på 1600-tal

10. Det finns modeller och stereotyper om länder etc. Norr uppfattas som bra, Syd som dåligt. Alla föreställningar om människogrupper är inlärt. På medeltiden fanns en syn på judar och muslimer.

Hur är det med positiva exempel? Ungrare har ju alltid setts som bättre än slaverna runtomkring dem. Åtminstone fr.o.m. 1800-talet. Verkligheten är att så såg alla på alla folk; tex sluga greker i serietidningar som Asterix och Prins Valiant. Tanken att det bara finns individer och en mänsklighet och ingenting däremellan (folkslag, nationer, stammar) är en modern tanke. Härstammar från 1789, och förs idag fram av FN. Före och utanför denna ram fanns inte denna tanke. Det är så förmätet av dagens liberaler och socialister att strutta runt och proklamera sin människosyn och värdegrund som inte alltför längesen skulle verkat obegriplig, absurd, kättersk eller helt enkelt löjlig av 99% av jordens befolkning.

11. ”Ottomanska imperiets fall 1918”.

Åter HA:s små faktafel som visar hur dåligt påläst han är. Det föll 1922.

12: HA hänvisar till Helene Lööw och Mattias Gardell.

Dessa två vänstermänniskor har tagits upp så ofta att kommentarer överflödiga.

13: Frågestund: någon tar upp frågan om ”kosmisk ras”. Diskussionen går in på Latinamerika. HA återvänder till sina teorier om hur väderstreck, liksom sinne, värderas olika: Ju mer öster desto sämre.

SUMMERING

Henrik Arnstads föreläsning i Göteborg. Ett mirakel i ovetenskaplighet och politisk retorik för att promota invandring. Och stoppa fascismen!

Ett exempel på icke legitimt argument som Arnstad gör är när han sågar mig då jag inte varit i arabvärlden och studerat på plats. Alla som har minsta kunskap om vetenskaplig metodik vet att bara för att man har varit i ett land behöver man inte nödvändigtvis har mer kunskap än en som studerat landet. Lika orimligt är det att jämföra två personers subjektiva upplevelser utan att ta hänsyn till omständigheterna: en medelålders överviktig man som sätter sig i en park i en syrisk stad 1999, får inte samma reaktioner som en vit, västerländsk ensam kvinnlig student i samma park. Det är inte svårt att förstå detta. Och det finns massor med vittnesmål som bekräftar detta! Till yttermera visso är ju dagens problem i Sverige ett resultat av invandring av just denna kultur.

Min första fråga till Arnstad var att först läsa ur hans egen bok Älskade fascism. I den står att ta debatten om invandring innebär per definition att se den som ett problem, inte som en tillgång. Dvs det finns enligt Arnstad bara en enda sida inom invandringsdebatten. Kritiker skall inte ens tillåtas yttra sig. Åtminstone finns ingen anledning att debattera med dem, eller ta deras argument på allvar.

-Inom vilket annat område i normal samhällsdebatten är det legitimt bara en sida får komma fram?

Arnstad verkar inte förstå. Han menar att om två personer tycker olika så kan väl den ene välja att inte diskutera. Jag envisas med att jag frågade om en allmän samhällsdebatt; det är inte samma sak som två med olika åsikt. Det finns två sidor står mot varandra inom massor med samhällsområden: skoluniformer, kärnkraft, monarkin, privat sjukvård.

Varför är just invandringen ett undantag?

Men Arnstad kan inte svara……


Min andra fråga berörde kultur. Som alla vet har Östafrikaner vunnit i princip samtliga löpartävlingar över 1500 meter de senaste 25 åren. Varför?

Enligt kriminologen Jerzy Sarnecki beror det på socioekonomiska strukturer. Jag ställde en direkt fråga i exakt detta ämn. Hr Arnstads svar var: nej, det bero på kultur.

Det har alltså inte med socioekonomiska strukturer att göra – det är en fråga om den löpvänliga kulturen i regionen.

  • När vite mannen gör dåligt= socioekonomi, bra=socioekonomi.
  • När svarte mannen gör dåligt= socioekonomi, bra= kultur

I likhet med alla vänstermänniskor anser Arnstad att allt beror på sociala omständigheter – utom, som vi såg ovan, när icke-vita gör något unikt eller positivt. Inklusive kriminalitet. Mitt svar är att säga att jag inte har en fråga utan en rebus, och håller upp min lilla skylt

Arnstad har ingen kommentar.

argument mot vänsterextremism