2.3.2.11 Sammanfattning, källor, listor, tabellbilaga

Jag fick under mina universitetsstudier om syndikalism kritik för att de som läste mina alster blev negativt inställda till syndikalismen. Men hur skriver man om t.ex. Förintelsen utan att väcka avsky och äckel hos läsaren? Trots att syndikalisternas egna tidningar ligger till grund för denna bok är det ingen smickrande bild som framkommit.

För det som framkommit om SAC är en grotesk rörelse som överlevt sig själv. Dess beteende trotsar all beskrivning. Sant eller falskt, rätt eller fel, allt har upphört att ha någon betydelse för syndikaliströrelsen som sjunker allt djupare ner i ett apatiskt tillstånd, mer och mer isolerade från omvärlden.

Och ändå finns så mycket material kvar! Det finns så oändligt mycket mer galenskap i syndikalisternas tidningar som inte kommit med, saker som kanske aldrig kommer fram.

Beskrivningen av SAC mellan 1976 och 2000 och dess medlems-minskning hänger utan tvekan ihop. SAC har genomgått en återradikalisering, som visar sig i krav på ideologisk renlärighet; ökat utrymme för anarkismen; ett nystartat ungdomsförbund och att medlemmar med en mer samhällstillvänd inställning lämnat SAC.

Fr.o.m. 1983 ser man ökade inre motsättningari SAC. De ökar i omfattning men framför allt i intensitet. I SAC:s tidningar skriker medlemmarna ut sitt hat mot varandra. På syndikalisternas möten och konferenser slåss de med kniv och skjuter med pistol, när de inte sparkar ner de som bär fel tröjor. Allt medan ledningen står handfallen utan att göra någon som helst ansträngning för att stävja problemen.

Problemen i SAC blir inte mindre av att SAC är ett prejudikat för splittring; eller SAC:s struktur av självständiga lokalavdelningar, där varje instans skriver sina egna regler, vägrar följa beslut eller utträder när de behagar. SAC har inga svar på några frågor om samhällets ekonomiska, sociala, politiska eller kulturella områden, vilket rimligt-vis borde ge svårigheter i rekryteringen. Men ledningen framhärdar ändå i vandringen till Aldrigstans.

Lika viktig är syndikalisternas medvetna strategi att aldrig svara. Det förekommer helt enkelt inte att någon syndikalist svarar på några frågor om någonting. Syndikalisterna sitter i en rävsax: å ena sidan kan de inte nå ut med sitt budskap om de inte inlåter sig i dialog med andra; å andra sidan kan de inte delta i debatter eftersom de alltid skulle förlora när fakta om deras ideologi och handlingar blir kända för de som lyssnar.

SAC:s tidningar visar en ökad pessimism inom SAC som återkommer allt oftare i insändare och artiklar. Pessimismen har spridit sig långt upp i organisationstoppen. 1998 hoppar t.o.m. sekreteraren av. Och sekre-teraren innehar den högsta posten.

UPPDATERING 2018:
De senaste åren har SAC inte haft en generalsekreterare; ingen vill ta jobbet.

SAC har sedan 1968 gått oavbrutet nedåt, haft ont om pengar den största delen av tiden och uppskattningsvis 95% av medlemmarna deltar inte i, och har aldrig någonsin deltagit i, någon del av organisationens verksamhet.

SAC:s värderingar och etiska principer har aldrig förändrats i organisationens historia.En av dem är syndikalistiskt rättsmedvet-ande, framför allt sympatin för samhällets självvalda marginalgrupper, ”änglarnas barn”. I SAC finns ingen uppskattning för samhällets traditionella dygder och de som lever efter dem.

Vid mitten av 70-talet kunde vänstersångare som Ulf Dageby och Björn Afzelius i bokstavlig mening skriva hyllningslåtar till knarkare som sparkar ner pensionärer på gatorna. På 90-talet har Ulf Dageby tårar i ögonen när han erkänner att han blev glad den kväll han gick genom staden och såg en polisbil åka förbi.

Världen har förändrats och det finns inte utrymme för en ”romantisk” syn på kriminalitet och asocialitet. Men det förstår inte syndikalisterna. De upprepar sina sympatier för brottslingar och förbrytare, såsom de har gjort sedan SAC grundades. Deras föraktliga etik kan inte få ett gensvar hos vanliga medborgare, utan väcker bara motvilja.

Ett annat utslag av syndikalismens rättsmedvetande är de sedan 1988 förekommande gatukravallerna i Sveriges storstäder. Sanktionerat och understött av SAC kan ett ”kedjerasslande extremistslödder”[1] av kriminella ligister genomföra terror- och våldsaktioner mot allt de inte sympatiserar med, d.v.s. allt som inte delar deras egna åsikter. Lyckligtvis tyder allt på att oförsonligheten vänds inåt i grupper som AFA och SUF. I god vänstertradition bekämpar fraktioner varandra, så att de förlorar slagkraft utåt. Förhoppningsvis innebär det att de lagliga myndigheterna kan koncentrera sig på att ta hand om högerextrema våldsverkare utan att behöva ha ena handen upptagen med att hålla ordning på anarkister och syndikalister.

Den viktigaste anledningen till SAC:s marginalisering har sparats till sist. Den syndikalistiska ideologin ser rationalitetsekonomism, d.v.s. bedömningar på rationell och ekonomisk grund, med motvilja.

Att ge belöningar anses tyda på att man har det ”borgerliga” samhällets värderingar. Att vilja ha en belöning är ett tecken på att man antingen skämtar eller har blivit ”fascist”. Därför finns inga incitament till att genomföra beslut eller få organisationen att gå framåt. Följdriktigt hoppar många valda ledamöter av och flera av de som stannar kvar genomför inte besluten.

För syndikalister, som ser idealvärlden i ett stillastående pastoralt landskap, är själva tanken på utveckling förhatlig. Men en organisa-tion, stat, land, kyrka, företag, vad som helst som inte uppmuntrar framsteg och ambition kan helt enkelt inte överleva. Och skall heller inte göra det. För det finns inget i världen som är statiskt. Antingen går någonting framåt eller också går det bakåt.

Under hela 80- och 90-talen har de olika syndikalistsekterna i världen bråkat med varandra tills krafterna tagit slut. Många av dem har dött ut. I de få länder syndikalistisk verksamhet finns kvar, Spanien, Italien och Frankrike, råder splittring och nedgång. Troligen kommer syndikalism-en att leva så länge som spanska CNT finns kvar, men det är bara en tidsfråga innan även den ger upp.

I ett brev från 1997 berättar en spanjor att i Sverige talas det om Spaniens solidaritet och kampglädje, men det stämmer inte. I CNT är läget utan hopp. Det är stor tragik i brevet när den stackars spanjoren skriver “Ibland kommer pessimismen över oss…“[2].

SAC slutligen, hur kommer det att gå? Ja, läget är inte ljust. Medlemsminskningen fortsätter och de interna motsättningarna verkar inte avta. Det finns starka skäl att tro att ledande poster i SAC i framtiden besätts med hårdföra ungsyndikalister. Med personer som dem i chefsposition kommer organisationen att marginaliseras med snabbare takt än den redan gör.

Under 70- och 80-talen tog sig SAC ur kriser genom att sälja sina kursgårdar, ta pengar ur sina fonder och som sista åtgärd höja medlems-avgiften. I SAC finns ännu en fastighet och ett tryckeri värt många miljoner, dessutom har den flera miljoner i fonder. Troligen kan SAC upprätthålla verksamheten i många år än genom att ta bit för bit ur fonderna och när inget annat återstår sälja sitt tryckeri och sina lokaler på Sveavägen i centrala Stockholm.

Syndikalismens sista flaggskepp Arbetaren finns ännu kvar. 1980 hade den över 8000 läsare, 1999 omkring 2300. Arbetaren kostar SAC 9000 kronor om dagen (1995) och får dessutom – statligt – presstöd på 1,5 miljoner om året.

UPPDATERING 2018:
För året 2017 fick de närmare tre miljoner; 70% av deras budget kommer från skattebetalarnas pengar.

Går upplagan under 2000 försvinner presstödet.[3] Då dör Arbetaren. Man känner spontant att när Arbetaren är borta, då ”stängs fönstret till utsidan, troligen för alltid, då är organisationen inne på en tråkig ökenvandring”.[4] Men Arbetarens existens har inte hindrat SAC:s ökenvandring hittills.

UPPDATERING 2018:
Arbetaren har lurat till sig presstöd för hundratusentals kronor. Chefredaktören har förfalskat siffror för att få presstöd.

Syndikalismen är en utdöende företeelse på alla platser på jorden. Min slutsats av denna bok blir likadan som den spontana kommentar min väninna Helene fällde när vi båda säger samma sak om SAC som den store Gibbon sade om Det romerska rikets nedgång och fall:

Skildringen av SAC:s nedgång är enkel och klar, och istället för att fråga oss varför Sveriges arbetares centralorganisation gick under, borde vi snarare förvåna oss över att den bestod så länge.


KÄLLFÖRTECKNING

 

OTRYCKTA KÄLLOR

Ekot,                                                                                            Radioprogram P3, 17:e augusti 1996.

Frihetlig debatt                       http://books.dreambook.com/frihetlig/debatt.html.

Internetsida, hösten 1998 och november 1999.

Ighe, Ann,                                                                  Föreläsning om syndikalism, Kafé Kosmoskatten,

Göteborg 6:e mars 1996, 19:00.

Göteborgs lokalavdelning, månadsmöte 18:e och 25:e september 1992.

Karlsson, C                                               Brev, e.u. Direkt Aktion, 1:e okt. 1998

Markebo, Lennart (SAC:s arbetsutskott)Internbrev SAC, 10:e

september 1997.

Sten, Pelle                                                                  E-post, 3:e januari 1999, kl. 03:33.

Studio 1,                                                                     Radioprogram P1, 16:e juli 1996.

Svensson, Kurt                        E-post, 14:e sept. 1998, kl. 15:41.

Sveriges arbetares centralorganisation    Principförklaring 20s.

Telefonsamtal med anonym f.d. SAC-medlem och/eller anställd, 13:e

mars 1996, 10:30.

 

TRYCKTA KÄLLOR

Arbetaren                                                                   1991 (-1996= 5820s) -1999

Berntsson, B K                        artikel ur HTF-tidningen, 3/1999, s7f.

Brand                                                                                           1996. 128s. (och 4/1998)

Björk, Leif                                                                 Georges Sorel Syndikalisternas förbunds

klassikerserie 2, 1979.

Direkt Aktion                                            Syndikalistiska ungdomsförbundets tidning.

Används inte i            föreliggande bok. (Varför står den med här då? (spontan läsaranmärkning))

Eco, Umberto                          ”Fascismen och dess tidlösa kännetecken” Moderna                                                                                                                                           Tider 60/1995.

Expo                                                                                            2/1996. Antifascistisk tidning.

Granberg, Jonas     Splittringen av SAC C-uppsats, Historiska

institutionen, Göteborgs universitet. HT-1992.

Grundkurs i syndikalism         Syndikalisternas förbund 1982. 12s

Hansson, Tommy ”Bok-Nytt” Contra 3/1995.

Industriarbetaren 1953-1975.1824s. Föregångare till SAC:s

Kullbom, Pierre                      ”Var nazismen irrationell?” Signum 3/1993.

Persson Tore                                             “Det finns nästan alltid…“ Skolvärlden 6/1998.

Petri, Lennart                                           ”Spanska inbördeskriget” Historisk tidskrift 2/1978.

SAC-Kontakt                                             1976-1995. 3958s. (obs: nummer 2/1992 saknas)

Storm                                                                                           9-10/104. Nazist-tidning utgiven av VAM, Vitt

ariskt motstånd. (Även namn på SUF:s tidigare tidning)

Syndikalism förr och nu,         artikelserie ur Arbetaren, Stockholm:

Federativs 1981.

Syndikalismen                         1926-1928. 768s. SAC:s studietidning för djupare

analyser.

Syndikalismen                         Stockholm: Federativs 1976. Studietidning utgiven

av SAC. 16s.

Syndikalisten                                            1973-1978. 612s. Stockholmssyndikalisternas lokal-

Syndikalisten                                            1995 (-1996 = 648s.) – 8/1999.

Söderlund, Gösta   Vandrare till intet Falun: Dalademokratens tryckeri

1965. Utgiven av LO:s propagandaråd.

Trävaruindustriarbetaren      1921-1952. 852s. Föregångare till SAC:s                                                                                                                                                         medlemstidning.

Uisk, Atho                                                                  Syndikalismen- en idéskiss Stockholm: Federativs

förlag 1970, 44s

Vi Syndikalister                      1969-1977, 1992-1996. 274s. Göteborgssyndikalist-

ernas medlemsbulletin.

Våra Idéer                                                                  1953-1956 och 1977-1981. 152 resp. 322s.

Wettergren, Gunilla                ”Klarspråk” Kommunalarbetaren 11/1989

 

LITTERATUR

Andersson, John    Syndikalismen Stockholm: Federativs förlag 1936,

enligt uppdrag från SAC:s kongress 1935

Andersson, L G      Änglarnas barn Lund: Novapress 1992. 204s.

Antisemitismen                        Stockholm: Natur och kultur 1991. Utgiven av Anne

Frank-stiftelsen.

Blomberg, Eva                        Samhällets fiender Stockholm: Federativs 1993.

Blomberg, Eva                        Män i mörker Stockholm: Almqvist och Wiksell

1995. 432s.

Gröndahl, Britta    Frihetlig kommunism i praktiken Stockholm:

Federativs 1986. 144s

Gröndahl, Britta    Äventyrens år Stockholm: Federativs 1994. 230s.

Hasselbach, Ingo   Uppgörelsen: en nynazist hoppar av Lund:

Tiedlunds 1995

Holmgren, T                                             Det rödsvarta spöknippet Göteborg: Eget förlag

1995. 112s.

Holmö, Rudolf                        Syndikalism Våra Idéer: Stockholm 1954, enligt

uppdrag från SAC:s studieråd (refuserad p.g.a. ortodoxa åsikter)

Hägglund, B          Teologins historia Kristianstad: Liber 1981, 1956. 435s.

Larsson, Reidar                       Politiska ideologier i vår tid Lund: Studentlitteratur

1990.156s.

Laskar, Pia (red)    Anarkafeminism Stockholm: Federativs 1993 160s.

Lodenius/Wikström Vit makt och blågula drömmar Rasism och

nazism i dagens Sverige Stockholm: Natur och kultur 1997 384s.

Lorenzo, César M  Anarkosyndikalismen vid makten Stockholm:

Federativs 1972. 443s.

Lundwall, Sam J    En bok om science fiction, fantastik, futurism,

robotar, monster, vampyrer, utopier, dystopier och annat märkvärdigt och oväntat och osannolikt Lund: Fakta & Fantasi 1993

Luther, Martin                        Lilla katekesen- med kort utveckling Kristianstad:

Verbum 1979

Persson, Lennart K                 Syndikalismen i Sverige 1903-1922 Stockholm:                                                                                                                                                               Federativs 1975. 360s.

Roberts, David D   The Syndicalist tradition and Italian fascism

Manchester: Manchester university press 1979.

Stewart/McGregorJean Genet- from fascism to nihilism New York:

Peter Lang 1983. 133 s.

 

Sammanlagt har över 20 000 sidor använts till denna bok, som tagit mer än tre år att genomföra.

 

LISTA ÖVER ORGANISATIONER

ABC         –          Anarchist Black Cross, England, stödjer CNT.

ACF          –                   Anarcho Communist Federation, England, anarkobolsjeviker.

AFA          –       Antifascistisk aktion, Sverige

Alliance syndicale –    ?, troligen Frankrike.

ASF          –       Anarcho Syndicalist Federation, Australien, IAA-sektion.

ASO          –         Danmark, IAA-sektion, stödde CNT, död 1991.

AWG        –      Anarchist workers group, England.

CNT          –      Confederación Nacional de Trabajo, Spanien. (CNT-Madrid).

CNT-F-                                        Frankrike, IAA-sektion.

CGT          –      Confederación Generál de Trabajo, Spanien. (CNT-Valencia).

CGT-F-     Frankrike, stödjer CGT.

CRT          –      Schweiz.

CWF         –   Class War Federation, England, död 1998.

CWO        –    Class War Organisation, England.

DAM        –       Direct Action Movement, England, stödjer CNT.

Direkt aktions kommittén –         Italien

exil-CNT-       Spansk syndikaliströrelse från inbördeskriget, stödjer CNT.

FAI          –      Federación Anarcist Ibreria. Spansk anarkiströrelse.

FAU          –     Tyskland, IAA-sektion.

FAU-AP-     Tyskland, anarkostalinister.

FORA       –     Argentina, IAA-sektion.

FORVE-       Venezuela, IAA-sektion.

Franska anarkistfederationerna -Frankrike.

GSU          –    Göteborgs syndikalistiska ungdom.

Hull-syndikalisterna -England, stödjer CGT.

IAA        –     Internationella arbetarassociationen (AIT, IWA), stödjer CNT.

IAA-grupperna –      Sverige, stödde CNT, död 1979.

IWW      –       Industrial Workers of the World, USA och England, stödjer CNT.

KMU        –     Filippinerna.

NSF        –    Norsk syndikalistisk førening, Norge, IAA-sektion, hatar SAC.

OSL          –    Schweiz, stödjer CGT.

OVB         –    Holland.

RWG        –       Rebel Workers Group, Australien

SAC         –   Sveriges arbetares centralorganisation, neutrala i alla konflikter.

SAL          –     Suomen Anarkisti Liitto, Finland.

SF –      Solidarity Federation, England, stödjer CNT.

SUF –  Syndikalistiska ungdomsförbundet, Sverige.

SWF         –    Solidarity Workers Federation, England, IAA-sektion.

UNICOBAS –        Italien.

USI           –        Unione Syndicalo Italiana, Italien, IAA-sektion fram till 1998.

UTCL       –         Frankrike.

WSA         –      USA, IAA-sektion, stödjer CNT

BILAGOR TILL TABELL-ERNA

 

Säkerligen finns flera fel i följande hänvisningar. Trots bemödanden om att få alla uppgifter korrekta. Det är oundvikligt p.g.a. det stora materialet. Emellertid spelar det ingen roll. Uppgifterna är så omfattande att några procents felmarginal inte gör någon skillnad. Dessutom har säkerligen flera uppgifter som egentligen borde tagits med i tabellerna inte kommit med. Även det som ett resultat av den mänskliga faktorn.

 

Tabell 1: Motsättningar inom SAC

SAC/Kongress: 77,3,2. 79,3,12. 79,4,25,30. 80,2,12. 80,3,12. 80,5-6,18,21. 80,7,13. 80,9,12. 81,1,4×2. 81,1,12. 81,2,7,8. 81,6,14. 81,7,18,20. 81,8,9. 82,3,11. 82,5,4.AU: 80,1,12. 81,3,10. 81,7,20. 81,9,17. 82,2,18. Fed: 78,4,2. 81,5,17. Distr: 77,5,8. 82,4,8. 82,5,18. LS: 77,1,8. 79,5,12. 81,2,7. 81,4,22. 81,5,17. 82,5,22. Övrigt: 80,7,12. 81,4,22. 81,5,17. 81,9,18. 82,1,18. 82,4,8. 82,9,14f. Enskilda: 76,1,6,13. 77,3,1. 77,5,11. 79,2,7. 79,3,6×2. 80,1,11. 80,3,17. 80,8,29. 80,9,12. 80,9,15. 81,1,4×2. 81,1,14. 81,2,12. 81,3,11. 81,4,19. 81,4,22. 81,6,14. 82,5,21.

 

SAC/Kongress: 83,3,19. 84,1,9,13. 84,2,12. 84,6,12. 85,5,11,13. 86,2,25. 86,6,16. 87,2,19. 87,3,13. 87,4,4×3,19. 87,5,12. 87,6,10. 87,7,9ff. 87,8,3×4. 88,3,22,25. 89,3,8. 89,6-7,30,31. 89,8,24. CK: 83,2,18. 88,12,20. AU: 83,5-6,5. 84,5,15. 86,3,12. 87,7,16. 88,2,9. 88,9,25. 88,10,6f. 88,12,19. 89,9,5. Fed: 83,3,19. 87,3,11. Distr: 85,7,11. 86,4,5. 87,8,20. 88,10,5,17. 89,6-7,34. 89,10,24. LS: 83,3,20. 84,4,11. 84,5,2,7. 84,7,17. 85,6,2. 87,4,10f. 87,6,3,11,14. 87,10,30,34. 88,4,18f,20. 88,8,18f. 88,10,19,20. 88,12,9. 89,3,8. 89,8,22. 89,11,20f. Övrigt: 83,3,20. 83,4,13. 84,5,4,15. 84,6,11. 84,7,4ff. 85,7,7. 86,1,12×2. 86,5,12. 86,8,16. 87,2,8,14f,21. 87,4,20. 87,7,17. 88,2,16f. 89,5,24. Enskilda: 83,2,19. 83,3,19. 83,7,10. 84,3,12. 84,4,11,12×2. 84,6,11. 84,7,17. 84,8,12×2. 84,8,13×2. 85,1,18. 85,3,12. 85,4,13. 85,5,10f. 85,7,14. 85,9,12. 85,10,16,17. 86,1,13. 86,2,21. 86,2,25. 86,2,27. 86,3,13×2. 86,4,17,19. 86,6,15,16×2. 86,9,13f. 86,10,20,23. 87,5,12. 88,3,22×2,26. 88,4,14,17,18f,21. 88,10,17. 88,12,21f. 89,5,14. 89,8,25×2. 89,10,8.

 

SAC/Kongress: 90,2,20. 91,6,5. 91,7-8,14fx2. 91,12,22f. 92,5,14. 93,6-7,33f. 93,10,22. 93,11,16f. 93,12,6f. 94,1-2,28f,29. 94,4,67f. 94,6-7,s14ffx6. 94,10,4ff. 94,10,35f. 94,12,4f,8f,39,40. 95,4,26f,31f. 95,6,26f. 95,9,36. 96,4,6f,27. 96,6-7,24. 96,9,26×2,29. 96,10,40×2. CK: 94,11,10. 95,6,93. 96,4,28. AU: 91,6,18. 91,10,5. 91,11,7f. 94,4,4. 94,11,10,26ffx7,38. 94,12,35×2,36,37,38×6. 95,1-2,32f. 95,3,13ff. 95,5,72f. 95,6,28. Fed: 90,1,34. 94,12,40. Distr: 90,1,18f. 91,7-8,22. 91,12,17. 94,12,41. LS: 90,1,35. 91,7-8,15. 92,3,20f. 93,3,21. 93,6-7,9×2. 94,3,20fx2. 94,4,5×5. 94,5,11×5,60. 94,11,4ff. 94,12,35. 95,1-2,34f. 95,3,32f,33ff. 95,4,33,63f,64f. 95,5,72f. 95,6,28,69. 95,7-8,30. Övrigt: 90,6,8. 90,9,19,20f. 91,6,21. 91,9,14. 92,1,18f. 92,3,5. 92,4,22f. 92,10,6f. 93,1-2,29. 93,4,21. 93,5,30. 93,9,18. 93,11,23. 94,1-2,14. 94,10,39×2. 94,11,31. 94,12,33f. 95.1-2,37,38f. 95,4,26f,58f,59f,60f,62×2. 95,6,93. 95,7-8,2,3,12ff. 95,9,10f,34f. 96,1-2,8f,12,9f. 96,4,29×2. 96,5,12ff. 96,8,31. 96,9,26f,26,29. 96,10,2,40,51f,54. Enskilda: 90,1,35. 90,5,2. 90,6,29. 90,7-8,28×2. 90,9,17ff. 90,10,29. 90,12,17f. 91,4,25. 91,5,11fx2,12. 91,7-8,23f. 91,10,6f. 91,11,9f. 92,1,15,16×2. 92,6,8. 92,9,2. 92,9,4. 92,10,4. 93,4,21. 93,5,31. 93,6-7,37. 93,8,54. 93,9,18f. 93,10,21f. 93,12,14f. 94,3,27 94,4,67f. 94,4,68f,69. 94,5,60,61. 94,9,30. 94,12,31,31f,33,42f. 95,1-2,31,32×3,33. 95,4,24. 95,9,33×2. 96,3,25×2,27f. 96,4,27×2. 96,5,53,57f,59f. 96,6-7,35ff. 96,9,22f,25. 96,10,40.

 

Tabell 2: Det spanska inbördeskriget

76,1,3. 77,7,3. 78,2,6. 81,3,13. 81,6,1,5. 81,7,2. 81,9,15.

85,1,16. 85,3,12. 85,6,8. 86,5,7,16. 87,4,4. 87,6,1. 87,7,20. 88,2,11. 88,6-7,12ff. 88,10,12f. 88,11,22. 89,6-7,3ff. 89,9,23.

90,6,21. 90,10,8f. 91,7-8,9. 91,9,2,7f. 91,12,9. 92,5,5. 92,7-8,16f. 93,1-2,18ff,34. 93,4,2,9. 93,5,5,6f,22fx2,25f. 93,10,10,20. 93,11,10,21. 94,1-2,17. 94,4,17ff,71. 94,5,5,14. 94,6-7,26ff. 94,10,24ff. 95,3,28. 95,4,52,54f. 96,1-2,12,16. 96,3,20ffx2. 96,5,3ff,12ff. 96,6-7,1,3ff,29. 96,8,22. 96,10,44f.

 

Tabell 3: Negativa utsagor om SAC möjligheter…

CK: 82,3,3ff. Distr: 80,5-6,6. 81,6,7. 82,4,8. 82,5,18,19. 82,6,13. LS: 81,2,18. 81,4,2×2. 81,7,20. Övrigt: 81,8,6. 82,2,24. Enskilda: 76,5,9. 77,1,5f. 77,3,3. 77,4,11. 77,5,3. 77,6,6. 77,7,5. 78,1,9. 78,2,7. 78,4,2. 78,6,3. 79,2,3. 79,6,13. 80,1,15. 80,2,5. 80,4,6,15. 80,5-6,16. 80,7,15. 80,8,28,31. 80,9,2,15. 81,1,8f,15. 81,2,15. 81,4,6. 81,4,5,15,16. 81,6,15. 81,7,5,9,16. 81,9,13,18. 82,2,6. 82,3,6. 82,4,2. 82,6,2. 82,8,2f,16.

SAC/Kongress: 83,5-6,5. 87,8,2,5,7. CK: 85,10,4f. 86,10,2ff. AU: 84,2,11. 87,8,8. 88,3,18. 89,8,18ff. Fed: 83,5-6,13. 85,5,5. 87,1,6. 87,3,4. 87,6,10. 88,2,20. 89,1-2,28. 89,11,11. Distr: 83,1,8. 83,4,4×4. 83,5-6,10×2. 84,4,14. 85,1,4. 85,5,14. 85,7,11. 86,5,3. 86.7.12. 87,4,10f. 88,4,13, 14. 88,5,11×2. 89,10,10. LS.: 83,1,8. 83,4,4×4. 83,5-6,10×2. 84,4,14. 84,5,8. 85,3,15. 85,5,9. 86,3,5×3. 87,1,4f. 87,3,7,14. 87,4,22. 87,5,15,16. 87,6,3×2. 88,4,12,13×2. 89,5,13×3. 89,6-7,14. 89,10,6. Övrigt: 83,3,6,13×2. 84,3,4. 84,4,15. 85,10,7. 86,5,2. 86,9,7. 87,6,5. Enskilda: 83,1,8. 83,3,19,22,23. 83,4,10,16. 83,8,8. 84,1,3,9,11. 84,2,12. 84,5,2,3. 84,6,10. 84,8,2,11. 84,9,14. 85,3,11. 85,5,14. 85,6,2,15. 85,8,12. 85,10,17. 86,2,14f. 86,3,14. 86,5,12. 86,7,7,14. 86,8,8,12. 86,9,6. 86,10,20,21. 87,2,2f,14f,21. 87,6,13. 87,7,2,9ff,17. 87,9,19. 87,10,30. 88,1,11. 88,2,10. 88,2,16f. 88,3,2. 88,4,13. 88,5,2,10,18. 88,8,18f. 89,3,8,14ff. 89,8,7,24. 89,9,5. 89,11,13,26,27.

CK: 90,1,12ff. 93,8,45. 93,9,11f. 94,3,14f. 95,5,8. 96,3,16. AU: 90,4,10. 92,3,21. 92,12,18. 93,8,43. 94,3,20f. 94,10,4ff. 95,7-8,31f. 96,1-2,20. 96,6-7,31. Fed: 91,11,14,15. 91,12,27. 92,4,17. 92,10,6f. 93,1-2,32. 93,5,11,24. 94,5,50. 95,4,45. 95,6,11. 96,6-7,22×2. 96,10,11. Distr: 90,1,18fx2. 91,5,26. 91,6,15,18. 93,4,15. 93,6-7,25,26,27f. 94,1,10. 95,6,27×2. 96,1-2,46×2. 96,6-7,14,13×3. 96,10,11. LS: 90,4,11,13,17. 90,9,12×2. 91,1-2,37. 91,3,22. 91,4,29. 91,5,25. 91,11,16. 91,12,27. 92,3,20fx2. 92,3,21. 92,5,18. 93,3,8. 93,4,16. 93,5,3. 93,8,45. 93,11,18. 94,4,7,17ff. 94,5,5,11,51. 94,6-7,10,30. 94,8,8. 94,11,10×2. 95,4,46fx2. 95,6,4,7fx2,90. 96,1-2,55. 96,3,16. 96,4,22×5. 96,6-7,14,28. 96,8,21. 96,10,11×2,13. Övrigt: 91,7-8,14f. 92,1,24ff. 92,4,2,17. 92,5,8. 93,3,8. 93,9,11f. 94,3,6. 94,10,28. 94,11,10. 94,12,28. 95,6,7f. 95,9,18. 96,6-7,22. 96,10,12. Enskilda: 90,1,3f. 90,3,36f. 90,4,20. 90,6,15. 90,10,2,8f,28. 90,11,3. 91,3,10,11ff. 91,4,12ff,26. 91,7-8,3,22,23f. 91,9,10f. 91,11,22. 91,12,21f. 92,1,8f,24,24f. 92,4,6f. 92,5,2. 92,6,6f,10f. 92,7-8,3,12. 92,10,11. 93,1-2,2,24,25,26f. 93,5,12. 93,6-7,2. 93,11,2. 93,12,11,14f. 94,1-2,28f. 94,4,2,16,53ff,67f. 94,5,63. 94,6-7,14,15,18,19,21. 94,8,5. 94,9,23f,29f. 94,10,35f,37f,38,39. 94,11,13,29f. 94,12,4f,12,15,31f,35,37,41. 95,1-2,31. 95,3,2,33ff. 95,4,26. 95,5,27f,28. 95,6,69. 95,7-8,24f. 96,1-2,4,57. 96,3,3. 96,4,8,29. 96,5,12ff,15. 96,6-7,2,32f,35ff. 96,9,25. 96,10,10,53f

 

Tabell 4: Kritik av kommunismen

AU: 80,4,3. LS: 82,5,22. Övrigt: 80,8,13ff. 82,1,15. Enskilda: 76,1,3,4,12. 76,3,5. 77,3,6f,13,9. 77,4,12. 77,6,2. 77,7,3. 78,4,13. 78,6,6. 79,1,8f,12,13. 79,2,7,11. 79,3,7. 77,6,6. 80,8,13ff. 80,9,12. 81,3,1,13. 81,5,16f. 81,6,3,15. 82,1,15,20. 82,5,22.

 

Kongress: 87,8,3. 88,6-7,12ff. Enskilda: 84,1,12f. 85,6,12f. 86,5,11. 86,7,12. 86,9,12. 87,10,8ff. 88,2,16f. 88,9,8f,14ff. 89,3,14ff,24. 89,4,7. 89,8,18ff. 89,9,18. 89,11,18,20f.

AU: 90,6,5. Dist: 93,5,10. Övrigt: 91,5,6. 92,5,4f. 96,5,3ff. (samtliga 1:a maj tal). Enskilda: 90,4,1,22. 90,6,8,30. 90,7-8,3f,27,29f. 90,9,3. 90,12,2. 91,1-2,23. 91,4,2. 91,9,2. 91,10,11f. 91,12,21f. 92,1,7f. 92,4,6f. 92,7-8,20f. 92,10,2. 92,12,29ff. 93,6-7,15ff. 93,11,4f. 94,1-2,28f. 94,4,10,17ff. 94,6-7,26ff. 95,4,48ff. 95,10,23ff. 96,3,20ff. 96,4,23. 96,5,12ff. 96,8,22,25ff,26,27,30. 96,10,44f,51f.

 

Bonus: Kritik av Socialdemokraterna och LO

Kongress: 79,4,21. Fed: 79,6,4ff. LS 78,5,9. 81,6,13. 82,4,19. 82,5,22. Övrigt: 81,4,21. 82,2,18. Enskilda: 76,1,2,3,4. 76,2,10. 76,3,2,5,12. 76,4,3,6. 76,5,13. 77,2,27. 77,3,2,6f,13. 77,4,7f,8. 77,5,5,. 77,6,2. 77,7,3. 78,2,11. 78,3,4,5,8. 78,4,7. 78,6,2f,7,8f. 79,1,1,8f. 79,2,13f. 79,3,5,9. 79,4,31. 79,5,2f,4. 80,1,9. 80,5-6,2,17,20. 80,8,4. 80,9,11,12. 81,2,2. 81,3,3,14. 81,4,8,9,10. 81,5,4,16f,17,18×2,19. 81,6,13. 81,7,10,18,20. 81,8,13. 81,9,4,5. 82,1,6,17,20. 82,4,20. 82,5,3,6,9ff. 82,6,4f. 82,7,3. 82,8,6,18. AU: 83,8,2. 89,8,18ff. Fed: 87,2,8. Distr: 87,10,14. LS: 84,2,2f. 85,5,14. 86,5,14. 86,9,9. 87,10,25. 88,5,11. 89,6-7,16. Övrigt: 85,5,16. 87,6,5. 88,5,6. 89,6-7,3ffx2. Enskilda: 83,1,21×2,24. 83,4,8. 83,5-6,9. 83,7,6. 83,9,15. 84,1,12. 84,3,12. 84,3,12. 84,6,10,12. 84,7,4f. 84,14×2. 86,1,12. 86,2,2ff. 86,3,11. 86,4,14,16. 86,6,18. 86,7,13. 86,8,1ff. 86,9,2f,12. 86,10,22f. 87,1,15f,24. 87,2,4f. 87,4,2f. 87,4,16. 87,5,10. 87,6,2f,13. 87,7,2,18. 87,8,22. 87,9,13,18. 86,10,8ff,29. 88,2,12ff,23. 88,3,5ff,12,13. 88,5,9,21. 88,8,2. 88,9,7. 88,10,12f,22. 89,3,7,8,14ff, 24. 89,4,16f. 89,5,23,30. 89,10,24. SAC: 92,11,31. 93,1-2,21. AU: 90,6,5. 96,8,30. Distr: 93,5,10. 95,6,95. 96,10,55. LS: 90,1,21. 90,5,18. 92,6,4f. 92,12,28,33. 94,4,61. 94,10,24ff. 95,5,52. 96,8,23,30. Övrigt: 90,5,20. 90,6,8. 91,5,6. 91,6,16. 93,5,4. 93,6-7,5. Enskilda: 90,1,34. 90,2,6. 90,3,7,8,13. 90,4,3f. 90,5,14,15,31. 90,9,6f. 90,10,8fx6,14,15,23,30. 90,11,4,14. 91,1-2,16,23. 91,3,3f. 91,5,21f,23. 91,7-8,8. 91,9,2. 91,12,21f,24. 92,1,7,7f,22f. 92,3,8f. 92,4,6f. 92,6,2. 92,7-8,16f,20f. 92,11,27. 92,12,33×2. 93,1-2,10f,15,18ff. 93,3,20. 93,5,2,22. 93,6-7,15ff. 93,9,13f,16. 92,4,17,17ff. 94,5,3. 94,6-7,26ff,30. 94,9,2. 94,10,24ff. 95,5,28. 95,6,11,90. 95,7-8,2. 95,9,21. 95,10,2. 96,1-2,5. 96,4,6f. 96,9,2,25ff. 96,10,10,30,42.

 

Tabell 5: Anarki

76,4,4f. 77,1,6. 77,4,12. 77,6,12. 78,1,8. 78,6,1. 79,2,8f. 79,5,12. 80,1,8,14. 80,5-6,20. 80,7,7,13,13ff. 80,8,26f. 80,9,8,12. 81,1,8f. 81,3,11f,15. 81,4,21. 81,5,16f. 81,7,2. 81,8,6,7,8. 82,6,14f.

83,1,16ff. 83,2,13×2. 83,7,15×2. 84,1,12. 84,3,12. 84,5,7,8. 84,6,10,15. 85,1,7. 85,2,6. 85,3,3. 85,4,10. 85,5,13. 85,6,15. 85,7,15. 85,8,13. 85,10,16. 86,2,20f. 86,2,21. 86,3,9,13,15. 86,4,21. 86,6,18. 86,7,12,14. 86,9,15. 87,1,23. 87,2,14. 88,2,21. 88,3,15. 88,4,22. 88,5,10. 88,9,21,22. 88,12,14,22. 89,30f,32. 89,4,12. 89,5,16,31. 89,6-7,17,38. 89,10,8,18,30. 89,11,31.

90,2,15,16f. 90,3,9. 90,5,17,19. 90,6,6,8,17,21. 90,7-8,23,32,33,34. 90,9,21,23. 90,10,8f,32. 90,11,15,16. 90,12,3f. 91,1-2,10,12ff,24,36. 91,4,5,9. 91,5,6,8. 91,6,7,8,15,21. 91,7-8,10,14f,17. 91,8,22,23,31. 91,9,7f. 91,11,19. 92,1,6,11,27,37. 92,3,7,11. 92,5,18,19. 92,6,15. 92,9,15. 92,12,29. 93,1-2,16f,26f,27,33. 93,4,2,8. 93,5,9,25f,26. 93,6-7,35,36,39. 93,10,24. 94,3,8. 94,4,53ff,72. 94,5,3,56. 94,6-7,4f,20f,26ff. 94,8,6,14. 94,9,16,17×2. 94,10,2,4ff,23,24ff,28,33f,35f,37f,38,39. 94,11,4ff. 95,1-2,14,19ffx5. 95,3,21. 95,4,46f. 95,5,7,67,72. 95,6,14f,28,95. 95,7-8,8. 95,9,11,14. 96,1-2,6,49. 96,3,4,17,19,27f. 96,4,1,12,24. 96,5,3ff,12ff,49,52. 96,6-7,31. 96,8,24,26. 96,9,18f,29. 96,10,21,42ff.

 

Tabell 6: Antipolisiära och prokriminella uttalanden…

K Falk: 78,3,6. Inger Raaby: 78,6,8f. Bosse Talerud: 80,5-6,8f. Birgit Johansson: 80,9,4. Janne Flyghed: 81,2,14. 81,4,20f. Kvinnokonf.: 81,5,13. H Wickström: 81,7,2. ”Jordcirkus”: 81,9,7.

Antimil. komm.: 84,2,9. Arb.utsk.: 85,2,3. 85,8,14. Centralkomm.: 85,10,4f och 87,4,3. M Nilsson: 86,2,20f. Lindeorten: 86,3,5. S Vinthagen: 87,1,21. Uddevalla lok.avd.: 88,1,6. M Grebelius: 88,10,14f.Henri Jensen: 89,1-2,26. Lund: 89,1-2,29. Johan von Sydow: 89,1-2,37. M Nilsson: 89,3,7. M Grebelius: 89,3,7. Stockholm: 89,5,14. Bild: 89,5,16. Malmö: 89.6-7,3ff. Ingegerd Johansson, första majtal: 89,6-7,3ff. C Alfonso jr.: 89,8,25. Djurens rättigheters aktionsgrupp: 89,10,7.

Göteborg: 90,1,27. Stockholm: 90,1,35. Anarkistkonf.: 90,4,6. M Nilsson: 90,5,18. Kongressen: 90,7-8,4. Magdalena Granath: 90,7-8,18. Göteborg: 90,7-8,24. Per Eriksson: 90,9,6f. Per Lindblom: 91,1-2,3ff. S Vinthagen: 91,1-2,23. Malmö, Anders Carlbom: 91,5,4. Orsa: 91,7-8,23. Stefan Stål: 91,12,18. K Stoppel/E Stuber: 92,2,31. Antimil. komm: 92,4,19 och 93,3,4f. LG Johansson: 93,3,21. Göteborg: 93,5,6fx2. Igge Olsson: 93,8,54. Patrik Andersson: 92,9,3. Malmö, Åsa Hammar: 93,5,9. Plogbillsgrupp: 93,9,7. GSU: 93,10,3. SAC: 93,11,24. Göteborg: 94,5,omslag,4,9. Malmö, A Åstrand: 94,5,5. 94,5,14. M Bengtsson: 94,9,7×2. 94,12,13. D Wiklander: 94,12,41. Demo: 95,6,7ff. R A Bellman: 95,10,11. D Åhman: 96,3,25. H Johansson: 96,3,25. Kvinnodemo.: 96,4,18f. Demo. Gävle första maj: 96,5,3ff. Olof Lagerqvist (SUF): 96,6-7,28. S Razavi: 96,6-7,27. L Larsson: 96,10,6.

 

Tabell 7: Antipolisiära och prokriminella utsagor i Arbetaren

Mot polisen: 65,08,26: 92,20,5. 92,37,12.: 92,46,2. Ur Arbetaren 42,1,27: 92,48,5. Feministdemo.: 93,11,17. Malmö: 93,13-14,4. Växjö: 93,13-4,4. Stockholm: 93,21,3. 93,21,15. Magnus Olsson: 93,1,2. Malmö anarkister: 93,4,3. 93,41,20. 93,44,10f. 93,45,2. Elisabeth Sandersson: 93,46,3. SAC: 93,46,4. 93,47,20. Göteborg: 93,48,17. Ledare: 93,48,20. 93,50,3. 93,51-52,3. 94,3,3. ”Hickory”: 94,3,15f. 94,6,3. 94,7,20. 94,16,20. 94,22,2. 94,25,2. 94,50,15. 95,12,17. Malmö: 95,18,2. Göteborg: 95,18,2. SUF: 95,18,16. 95,38,2. SUF, : 95,39,17. 96,12,3. 96,19,16. 96,34,2fx4. 96,35,12. 96,37,12. 96,38,14. J Flyghed: 96,40,5. 96,40,14. Gävle AFA: 96,48,7. Mot att vara bevakade: Malmö, A Carlbom: 91,19,8f. Göteborg: 92,19,2. Malmö: 93,18,1f. Malmö: 93,50,3. Malmö: 94,18,2ff. Göteborg: 94,20,2. 94,21,2. Civil olydnad: Göteborg: 91,1,13. Ledare, J Fogelqvist: 95,25,20. U B Andersson: 96,32,12. Åsa Hammar: 96,48,2. Husock.: 91,20,3. 92,48,2. J Wallner: 93,21,16. 94,22,2.

 

[1]Hansson “Boknytt“ Contra 2/1995, sida 23.

[2]Syndikalisten Fernando Calderón Ventura 97,1-2,8f.

[3]Syndikalismen 96,10,53f.

[4]Instämmande röster hörs i Syndikalismen 94,4,53ff; 96,9,26f. Fönster: 94,4,71.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

argument mot vänsterextremism