1. Introduktion

Varför skapa en sida som enbart handlar om varför socialism är fel?

Svaret är att socialism skadar. Socialistiska organisationer och böcker ger en falsk bild av verkligheten och en dålig moralisk lära. En jämförelse:

Jag har tränat en del kampsport i min dar, och inte alla är effektiva – trots att alla hävdar att de faktiskt duger till självförsvar. Det finns en del människor som avslöjar detta och ger ut youtube-videos (här, här och här) om varför dessa ”McDojos” inte fungerar samt att de som säljer dessa kurser är bedragare vilka skapar en falsk känsla av säkerhet hos utövarna. När utövarna sedan råkar ut för våld i verkligheten blir de helt ställda! Och ibland skadade.

Ansvaret ligger hos de falska guruer som driver självförsvarsskolor som inte fungerar. Några gör det av girighet. Andra för att de faktiskt tror att deras tekniker fungerar – trots att de oftast inte är villiga att testa dem mot verkligheten.

Min verksamhet är likadan som att bekämpa dessa ”McDojos” – jag kämpar för de okunniga som dras in i socialistiska rörelser, där de möter en verklighetsuppfattning som inte stämmer och en moral som är förkastlig.

Vad är det då som inte stämmer?

Socialism – i alla former, spelar ingen roll om de kallar sig kommunister, anarkister, trotskister eller något annat – går ut på två och bara två saker (jodå, det är så enkelt):

Allt som finns är sociala och ekonomiska strukturer

samt

Jag andas, alltså är hela världen skyldig mig!

Ingen av dessa två stämmer!

Den första dogmen gör att man tror att alla problem i världen kan lösas med politiska beslut. Som i slagordet ”Politik är att vilja”! Men man kan faktiskt inte trolla fram resurser – hur mycket man än vill. När socialister försöker hamnar de gång på gång i problem (jag kommer att ge massor av exempel på dessa på dessa sidor).

Den andra dogmen är lika fel. För ingen är skyldig någon någonting! Ingen har någon ”rätt” att leva på andras bekostnad. Och ingen har en ”plikt” att arbeta för att försörja någon som inte vill försörja sig själv.

Punkt två är förstås bara en åsikt. En del människor anser faktiskt att ”Vi har en plikt!” att arbeta övertid om någon inte vill dra sitt strå till stacken. Och mer än nåt annat hatar socialister tanken på motprestation. Det enda man behöver för att få något är att hävda sin ”rätt”.

Nåja, det är ju var och ens val att arbeta för att stoppa mat i munnen på gökungar. Problemet med socialister är att de vill tvinga andra människor att göra samma – och det är därför denna nät-sida finns!

Pilum.nu vill aktivt arbeta för att stoppa dem. Och det gör jag genom att skriva om varför socialismen inte fungerar. Och vad som blir det praktiska resultatet när socialism krockar med verkligheten!

Häng med!

LITE OM MIN METOD

Mina cred – eller: varför du skall lyssna på mig.

Här är sanningen: Jag har studerat vänsterrörelser i trettio år. Jag vet allt! Jag har plöjt igenom tiotusentals sidor material. Och jag har en gedigen universitetsutbildning: en Fil Mag i historia samt är utbildad gymnasielärare i flera ämnen. Jag har skrivit ett antal artiklar, böcker och hemsidor.

Några gillar inte den enkla modellen. En av orsakerna är att den tar bort fokus från struntdetaljer, tex mellan trotskister och stalinister eller mellan kommunister och anarkister. Visst, de hatar varandra, och de är inte samma sak. Men spelar det nån roll för oss som står utanför rörelserna?

Ärligt talat, om du går ner för en gata och går förbi en kyrka som är kongregationalistisk, en presbyteriansk och en baptistisk, bryr du dig om skillnaden?

Du vet vad en kristen är! Du vet vad en kyrka är. Du vet vad religion är. Du vet vad de gör inne i kyrkorna: de sjunger, predikar och gillar gud. Du vet att det är samma moral, värderingar och syn på varför allt är som det.

Så vad spelar detaljer för roll?

Precis samma sak gäller socialister. Strunt i det som skiljer dem åt. Det enda viktiga är att socialisters två dogmer ovan ger tre lika vansinniga slutsatser. För socialism är inte bara falsk, den leder också till tanken att:

  1. Resurser kan inte ta slut
    Eftersom verkligheten är en social konstruktion finns inget sådant som att ”pengarna kan ta slut” eller resurserna tryter. Genom vilja kan politiker lösa problem oavsett de fysiska eller naturvetenskapliga omständigheterna. Där är orsaken till att socialistiska tidningar innehåller så få artiklar om ekonomi, biologi, genetik och naturvetenskap.
  2. Resurser behöver inte skapas för att nyttjas
    Man måste baka en kaka för att kunna äta en kaka. Så inte för socialister. Resurser helt enkelt finns utan att de behöver produceras. Man behöver inte ens trolla fram dem som Harry Potter med sin trollstav. De finns av sig själv: mat, bostäder, daghem, arbete, osv.
  3. Anti-förtjänst moral
    Den enda moraliskt godtagbara uppfattningen är att alla skall få utan att behöva göra eller ge något i utbyte. Tanken att behöva förtjäna någonting för att få det är moraliskt förkastlig. Att ge till den som förtjänat är en sorts ”plus-minus noll”-situation.

Någon kanske undrar över att han/hon aldrig sett dessa tre dogmer tidigare. Att de inte uttrycks klart i stadgar och partiprogram. Nej, det stämmer.

Socialister säger aldrig detta öppet. Det låter för dumt. Det skulle visa hur ihåligt deras resonemang är. Så istället dränker de diskussionen i oändliga haranger om vad de tycker är bra eller dåligt. Men mina slutsatser är inte baserade på vad som står i ett partiprogram, utan faktiska händelser.

Om en socialistisk organisation skriker ”Skär inte ner på välfärden!” i nummer efter nummer i sina tidningar, och detta har hållit på sedan 68-tiden, men sedan sparkar ut sina anställda när de får slut på pengar, då vet vi vad som händer när deras egna pengar tar slut! Det vet vi genom att titta på vad som händer i verkligheten, inte genom att läsa vad som står i deras partiprogram eller dogm-system. Eller hur?

Det är svårt att bemöta en som tror att pengar inte kan ta slut, att ”Man får inte ställa svaga grupper mot varandra!” är ett legitimt resonemang. Eller tror att en livbåt aldrig blir så full att tar du emot en enda till, så sjunker båten och alla dör. Enligt socialister är denna tanke att visa ”hat” mot medmänniskor, och inte tillerkänna dem ”lika mycket värde”.

Ett bra sätt av visa socialisters syn på verkligheten är genom en Tankekarta
I den har jag samlat alla argument mot socialism jag hittat under nästan trettio års studier.

Testa gärna vad som står i den mot verkligheten när du diskuterar med en socialist. Alla ämnen finns med.

Och viktigast av allt: Tro inte på mig bara för att jag påstår att jag är så duktig. Läs själv och bilda din egen uppfattning!

argument mot vänsterextremism