4. DOM SÄGER DET FINNS INGA ENKLA LÖSNINGAR. JAG SÄGER: JOBBA HÅRDARE! – BART SIMSON

I Metro presenteras en debattartikel av Amineh Kakabaveh, 45, ordförande i Varken hora eller kuvad och riksdagsledamot för Vänsterpartiet: hon arbetar mot hedersbrott, bla ”balkongflickor”, flickor som kastas ut från balkonger, ”hedersproblematiken är ett patriarkalt förtryck som har sina rötter i tradition, kultur och religion och utövas världen över och inom alla religioner”… ”Segregation och utanförskap kan också förstärka patriarkala och kulturella förtryck”.1 I en liknande debattartikel skriver hon ”hederskulturen inte har nationsgränser eller religionsgränser, det är ett globalt problem grundat på traditionella sedvänjor som bygger på patriarkala värderingar”.

Kakabaveh har en förklaringsmodell som inte är socioekonomisk, utan bl.a. kulturell. Ingen annan förklaring får någon plats, utom i ett fåtal fall då liberaler talar om individens ansvar.

I en insändare av invandraren Semanur Taskin från Grön ungdom får vi veta att ”Som mörkhårig måste jag vara dubbelt så bra (har) samhällsstrukturerna och normerna tyst, men konstant, viskat i mitt öra hela mitt liv”. Integration handlar inte om bli svensk, utan att ”känna sig som en bit av samhället”. Minns hur speciellt det var när Mehmet Kaplan kom in i riksdagen 2006, han var ju muslim och mörk2.

Lika kategorisk är en debattartikel av Lisa Brynedal som berättar att biologi betyder inget, ”sociala konstruktionerna” skapar beteende. Samma inställning finns i en artikel om en fd fånge hos IS som haft det svårt, men känner inte hat ty ”alla är en produkt av samhället de lever i”. Samma sak sägs i en debattartikel av invandraren Amat Levin, journalist: ”Rasismen är på riktigt”. Allt beror på strukturer. Och i en kolumn av invandraren och Metro kolumnisten Evyn Redar som berättar om musik som handlar om invandrare vilka inte ”passar in”, ”nekas inträde”, ”livet som ung kille i de mest smutskastade områdena”.

Dvs det är smutskastning och inte tillåtas passa in som är fel, inte deras beteende. Det är samhället det är fel på. Deras eget beteende har enligt Redar ingen koppling till hur de behandlas. Debattartikel efter debattartikel håller med: Erik Petterson, ”Frilansmusiker och musiklärarstudent” – olika kvinnosyn i olika kulturer är inte ”viktig i sammanhanget”3. Förstå ”feminism, könsmaktsordning och privilegier”; Ibraim Alkhaffaji, skribent och debattör: ”Det finns ingen rasism mot vita”, ”eftersom rasism är strukturell”.

Alkhaffaji har fel. Oktobernumret 2015 av kyrkans tidning i Göteborg (Majorna-Linné), skriver om hur en flicka tvingades byta skola, så att ”Elisabeth Dahlberg slapp ångest och mobbing”. Orsaken till mobbingen var att

Jag var den enda helsvenska tjejen i klassen och kallades rasist och Sverigedemokrat”. (Tidsaxeln, s 6).

Jag har berättat detta för Metro, men de svarar inte.

För att balansera de socialistiska inslagen har Metro-kolumnisten Johan Norberg, nyliberal författare och idéhistoriker:

”Europas populister och främlingsfientliga är terroristernas nyttiga idioter”, ”Fattigdom skapar inte terrorism, vilket vänstern ofta påstår i sin jakt på socioekonomisk begriplighet…. hatideologier som får näring av två faktorer. Motsättningar mellan etniska och religiösa grupper och statliga övergrepp mot civila”

Norberg är nyliberal och motståndare till statliga övergrepp. Men kolumnen kan också tolkas som ett försvar för etnisk och religiös enhet. I övrigt är den ett direkt angrepp på föreställningen om verklighet som social struktur. Liksom att man inte får misstänkliggöra alla muslimer.

En historielektion får vi i en kolumn 16 november 20154 av Göran Greider, chefredaktör för Dalademokraten (socialdemokratisk): Efter attacken mot Word Trade Center 9/11, hände följande

”Invasionen av Afghanistan och Irak kom i grunden destabilisera hela Mellanöstern. Sedan dess har vi bevittnat hur hela nationer kollapsat och skapat de enorma skapade flyktingvågor som idag knackar på Europas portar”. En modern form av imperialism.

Förklaringen till flyktingströmmen är västs invasion, enligt Greider. Det finns en alternativ förklaring enligt Wikipedia:

Under 1960-, 1970- och 1980-talet hade Syrien en exceptionellt stor befolkningstillväxt, en av de högsta bland de nordafrikanska staterna och Mellanöstern. Kulmen nåddes under mitten av 1970-talet, med ett genomsnittligt födelsetal på 7,6 barn per kvinna… befolkningen växte från 4,5 till 13,8 miljoner mellan 1960 och 1994. 2010 hade Syrien en befolkning på 22,5 miljoner.”5.

Där torde en stor del av problemen ligga. Denna förklaring lägger ansvaret på syrierna själva varför den aldrig tas upp av Greider eller Metro.

En liberal debattartikel av Birgitta Olsson, riksdagsledamot menar att ”Terrorister är inte offer – de är mördare”, brott begås inte av strukturer utan av människor. Ledamoten anser att människor faktiskt är ansvariga för sina handlingar; men föreslår inte stopp för invandring, eller hårdare kontroller som i USA6 för att lösa problemet.

Den nyliberale kolumnisten Johan Norberg klagar över att istället för att ta in fler invandrare, ”stängde vi gränsen för de flyende”, regeringen satsar hellre på välfärdsstaten. Norbergs lösning: sänk standarden och ta emot fler.

Till skillnad från tidigare kolumnskrivare som Greider, vilken anser att pengar inte kan ta slut och Mansur som anser att man kan låna mer när man behöver, säger Norberg att resurser inte är oändliga. Han säger att lösningen på flykting-situationen är att sänka standarden för Sveriges folk. Hur lågt den skall sjunka berättar han inte. Inte heller föreslår han alternativet att man kan lösa problemet genom att stoppa invandringen.

Norberg återkommer med nya kolumner och berättar att facket försvårar integration pga minimilöner etc, vi måste välja.

”Sverige har hundratusentals nyanlända, ofta utan postgymnasial utbildning, ibland analfabeter… Vi har fler flyktingar per capita än något annat EU-land, men färre jobb till lägre kvalificerade än något annat EU-land. Det går inte ihop. Något måste falla – antingen fackets privilegier eller vår dröm om att klara integration och arbete åt alla”

Nyliberalen Johan Norberg visar sitt missnöje med fackföreningstraditionen i Sverige: ”LO gör flyktingar till underklass”. I Sverige är lägstalönen 80% av fullön, inte 50% som i resten av Europa. LO vill ha lika lön, det innebär att man bara kommer att anställa etniska svenskar som pratar svenska.

”problemet just nu är att alltfler av dem som flytt till Sverige saknar gymnasieutbildning”.7

Kommentaren om analfabeter är inkonsekvent med vad vi fick veta i nyhetsartikel i Metro 2016-12-16. Där sägs att alla invandrare är högutbildade.

Samma upprepas i kolumn efter kolumn av Norberg, ofta kryddad med en besatthet mot Donald Trump,”Trump – ett skämt och en mardröm”, ”Populisternas triumf”, ”När etablissemanget ger oss skuldkris, ungdomsarbetslöshet och integrationsproblem väcks jakten på syndabockar och drömmen om en stark ledare”. Trump är en patologisk lögnare, rasist, sexist, populist och är mot frihandel.

Norberg kallar honom tom. En ”randskurk”, efter dåliga figurer i böcker av den nyliberala författarinnan Ayn Rand. Denna ”karismatiska och briljanta” kvinna, enligt Norberg8.

Det är inte alla som håller med herr Norberg. Låt mig citera den amerikanske konservative skribenten Corey Robin:

St. Petersburg in revolt gave us Vladimir Nabokov, Isaiah Berlin and Ayn Rand. The first was a novelist, the second a philosopher. The third was neither but thought she was both.”

Mark Twain nivå på den kommentaren! Så här skriver den kosmopolitiske journalisten och författaren Raj Patel:

There are two novels that can transform a bookish 14-year-kid’s life: The Lord of the Rings and Atlas Shrugged. One is a childish daydream that can lead to an emotionally stunted, socially crippled adulthood in which large chunks of the day are spent inventing ways to make real life more like a fantasy novel. The other is a book about orcs.

Mars 2016 ger en ny kolumn av Johan Norberg: Moral kommer underifrån, i ”samspel mellan människor”, i dagens ”utmaningar som globalisering, migration, ny teknik och ekonomisk omvandling” vill fler och fler se politiska lösningar uppifrån, men det är fel väg.

Detta är en artikel som är motståndare till social ingenjörskonst. Den säger att det INTE skall vara politiker och samhället som skall skapa, forma människan. Den går därmed mot i princip alla artiklar i Metro, då de hävdar motsatsen.

Tyvärr ger inte Norberg några svar. Norberg tar inte upp vilka ”utmaningar” han talar om. Han ser dem som abstrakta principer frånkopplade de sociala och ekonomiska händelser som skapas. Det är skillnad mellan principiella ställningstaganden ifråga om tex export-tullar och de förändringar som ett helt samhälle står inför när det tar emot en sådan mängd människor så snabbt som Sverige har gjort de senaste decennierna.

I en annan kolumn fortsätter Norberg ”Alla vekar oroliga över det mansöverskott som migrationen leder till… Ändå röstar riksdagen för att göra det svårare för kvinnor att återförenas med sina män som kommit hit”. Inte heller hos Norberg får vi höra någon kritik om fegheten i att lämna familjer bakom sig. Eller att en alternativ lösning på återföreningen är att skicka hem dem.

I april återkommer asylrättsjuristen Viktor Banke med en kolumn: fotboll är ”Ett ojämförligt integrationsverktyg” för ”nyanlända”. Banke ger en positiv bild av fotbollens roll för integration. Man kan jämföra med artikel om att sporten måste bli billigare skriven av mannen med det somaliska bandylaget i Borlänge (2016-03-14). Vad händer om det inte finns pengar till att upprätthålla fotbolls- och bandyplanerna?

En artikel berättar att Sverige vill att asylanter fördelas över hela Europa, men tyvärr finns motstånd från ”invandringsovilliga länder i Öst- och Centraleuropa”. Det är första gången ordet ”invandringsovillig” används i Metro. Kritiker mot invandringspolitiken i Sverige har genomgående i denna undersökningsperiod kallats främlingsfientliga eller rasistiska.

Vi får veta att Pajala med 6200 invånare tagit emot 700 flyktingar, S-kommunalråd säger att ”Det har skapats 70 nya jobb”. Men kritik finns från högre ort. ”Att få ner antalet som kommer till Sverige har varit nödvändigt” säger integrationsministern Morgan Johansson. 54,7 miljarder vill Migrationsverket ha i anslag. 60 000 väntas i år. 170 000 i mottagningssystemet, 140 000 väntar på besked. I en annons för företaget Hero berättas att de söker föreståndare för enheter för ensamkommande barn. ”Hero Sverige står för människors lika värde, professionalism och öppenhet. Vi utvecklar det svenska flyktingmottagandet genom medmänsklighet, snabbare etablering i samhället och på arbetsmarknaden – Vi skapar ett bättre tillvaratagande av nyanländas kompetens”.

Inrikesminister Anders Ygeman säger att ”Sverige klarade utmaningen bra”. Samtidigt får vi veta att ”Nya asylregler utvisade börjar vräkas”. 12 400 skall av- eller utvisas. Samt av vi 2016 hade 192 367 arbetslösa och 160 598 fick aktivitetsstöd.

PENGAR

I en kolumn skriver Tanvir Mansur, en av Metros skribenter att Sverige får låna pengar till bekosta invandringen. Det gäller bara en procent av BNP. Invandraren Mansurs lösning på problem med invandring är att svenskarna skall skuldsätta sig och sina barn för att kunna ta emot fler invandrare.

Sverige är redan världens mest privat skuldsatta land, och räknar man med statliga skulder hamnar vi på andra plats i världen.9 Hur mycket man kan låna innan det tar slut rapporterar inte Mansur.

En som håller med Mansur är kolumnisten Nina Åkestam som slår fast att politiker är oärliga som säger ”vi gärna skulle göra mer för vården, de äldre, de nyanlända, om vi bara hade råd”. Pengarna finns. Olof Palme sade ”Samhället är människans verk. Om något är fel kan vi ändra på det”. Vilja och ha råd inte samma sak.

Kolumnen bekänner sig till åsikten att verkligheten är en social struktur. Att man med politiska medel kan förändra verkligheten, oavsett begränsningar i naturen. Vilka kvalifikationer har Åkestam? Hon är ”reklamforskare och skribent”, inte ekonom. Av kolumnen kan vi dra slutsatsen att historikern Peter Englund aldrig kommer att få skriva i Metro. Englund säger att verkligheten

”visar misslyckandet på politikens gränser. Totalitära regimer som Hitlers nazistiska eller Stalins kommunistiska finner sitt fundament i tron på att allt är möjligt att göra, hejda, forma, kontrollera, styra, skapa eller krossa. Och det är just denna övertygelse som gör att regimerna väcker så mycket entusiasm bland de egna, och så mycket skräck bland de andra… Men en hel del låter sig inte framkommenderas. Som t.ex. god konst.”10

För att återgå till ekonomin har Metro en framsida, helsida, som berättar att ”Flyktingmottagandet kostar 60 miljarder. Under december 2015 väntas svenska folket spendera 75 miljarder i julhandel”, ”Hur relevant är det att ställa de två siffrorna mot varandra?”. ”Expert: Julhandelsrekord bra för flyktingar i Sverige”. Tillväxt, handel och efterfrågan skapar resurser. SSU-topp är

”Oroad över utvecklingen där man ser på människor som kommer hit som kostnader istället för tillgångar”

Artikeln innehåller ledande ordval, invandring kallas en ”kostnad”, men julhandel ”omsätta”. Artikeln föreslår att verkligheten förändras beroende på hur man ser på den. Om man uppfattar något som en tillgång istället för en kostnad så är det inte längre en kostnad.

Överhuvudtaget är pengar ett problem för regeringen – och äntligen för Metro. Pga migrationen flyttade regeringen utgifter mellan år och spräckte utgiftstaket, sägs i en artikel. Men vi har inte gjort fel, säger finansministern Magdalena Andersson. I samma veva får vi en debattartikel, skriven av man,ekonom, som handlar om skatter.

För första gången i denna undersökningsperiod, över sju månader, får en ekonom får uttala sig. Ehuru hans artikel inte berör frågor om resurser, hur de räcker till eller hur man skapar dem.

Migrationsminister Johansson återkommer i en nya artikel och säger

Även om vi har världens bästa mottagningssystem så har vi ju inte ens vi något trollspö som gör att vi på kort tid kan trolla fram hundratusentals bostäder, tiotusentals lärare och socialsekreterare och hundratals skolor. Det finns rent fysiska begränsningar för hur många vi kan ta emot” (sic extra ”vi”)

Det är enligt regeringen ett tufft jobb att skicka tillbaka de som fått avslag. ”Migrationsministern betonar dock att de som inte har rätt att stanna måste åka hem. – Annars har vi i praktiken infört en fri invandring och det klarar inte Sverige”.

Tydligen finns det ingen på Metro som håller med.

Istället får vi en artikel där kommuner kritiserar ersättningen för ensamkommande unga, ”I år beräknas mottagandet av ensamkommande gå på 28 miljarder”. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson – ”Förr året kom 35 000 ensamkommande barn. En dramatisk ökning. Sverige tog emot 40 procent av de ensamkommande barn som kom till EU”. Kommunerna får nu 40 miljoner i en fond. En annan artikel i Metro tar upp de höga kostnaderna pga bostadsbrist, beräkningar gjordes ”innan den stora flyktingkrisen”, ”Situationen förvärras nu när den stora gruppen nyanlända från i vintras skall lämna Migrationsverkets tillfälliga boenden”. Varför de helt enkelt inte kan stanna kvar tills de skickas hem återfinns inte i Metro.

Slutligen får vi faktiskt en invandringskritisk debattartikel. Det traditionella argumentet från invandringskritiska är att man kan hjälpa fler i närområden för en billigare penning. Detta står även i en debattartikel av Ludvig Lindström och den kände amerikanske filosofen Peter Singer: ökat bistånd hjälper fler ”i närområdet”, dvs fler än de ”promille av världens totala flyktingantal” som kommit till Sverige.

 

En liknande syn förs fram i en debattartikel av Anna König Jerlemyr (m): ”Feministerna är skrämmande tysta om heders-förtryck”. Globalisering ger ”utmaningar när olika kulturer med olika värderingar om hur barn och kvinnor bör behandlas möts”, ”hedersrelaterat våld och förtryck”, ”barnäktenskap, tvångsäktenskap, barn som förts ut ur landet mot sin vilja, sexuella övergrepp och könsstympning”. Hedersvåldet ”sprids i hela Sverige”.

Det finns ingenting i artikeln, eller i någon annan artikel i Metro som föreslår: få stopp på detta genom att stoppa invandringen. Intressant är att Åkestam använder ordet ”Invandringspolitik”, inte ”Flyktingkrisen”. Det är något nytt i Metro att man beskriver frågor om flyktingar som något annat än en kris, och använder ett neutralare ord som invandring.

 

5. DET OTRYGGA SVERIGE

 

 

1Amineh Kakabaveh spred senare ”högerextrem propagandafilm på sin facebooksida” och kan uteslutas ur Vänsterpartiet, http://expo.se/2016/riksdagspolitiker-(v)-spred-fascistisk-propagandafilm_7077.html

2 Kaplan blev tvungen att avgå som minister bara ett par veckor senare, Metro 2016-04-16

3Liberalernas ledare Jan Björklund håller inte med, http://www.svtplay.se/video/8832528/agenda/agenda-partiledardebatt-29-maj-20-00

4 Denna dag (16/11) publicerar GP en artikel om hur invandrar-ungdomar åkt till bla Polhemsgymnasiet, trängt sig in, ställt till bråk och skanderat att kvinnor skall bära slöja. Etniciteten är dold, men de är nu alla identifierade. Händelsen skedde ungefär en månad tidigare. Orsaken till att publiceringen dröjt en månad i GP vet jag inte. Händelse borde ha intresse för de som bor i Göteborg, men det finns inga artiklar om detta i Metro alls. Fr.o.m hösten 2016 inför Polhemsgymnasiet passerkort. Övriga skolor och gymnasier i området har redan infört dem.
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/ungdomsg%C3%A4ng-skr%C3%A4mde-p%C3%A5-skola-1.165076

6Metro 2015-11-05

10 https://peterenglundsnyawebb.wordpress.com/2015/09/02/hitler-som-konstnar/ Andra historiker som instämmer: Paul Johnsson Moderna tider, s 334. Alan Bullock Hitler – en studie i tyranni, s 149. Piers Brendon Den mörka dalen, s 51,131,134,566 (Göring till ekonomen Hjalmar Schacht: ”om Führern så önskar är två gånger två fem”).

11 En kvinna rånades ombord på spårvagnen på morgonen fredagen 15 januari 2016 i Göteborg. Det finns ingen artikel i Metro om detta. Det borde ha allmänintresse för de som bor i staden eftersom ”Antalet personrån i centrala Göteborg har hittills i januari månad ökat kraftigt jämfört med samma period förra året.” (Svt 2016-01-16, http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/kvinna-ranad-pa-sparvagnen). Flera andra medier tar upp händelsen:
Expressen 2016-01-15, http://www.expressen.se/gt/kvinna-ranades-av-fyra-man-pa-sparvagn/
Göteborgsposten 2016-01-15, http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/nicklas-ingrep-vid-st%C3%B6lden-h%C3%B6ll-fast-misst%C3%A4nkt-1.13683

Ingen av ovan media nämner etniciteten på de fyra gärningsmännen.

12 En man som ibland dyker upp i samhällsdebatten och även citerats av statsminister Löfvén är Henrik Arnstad, vilken hävdar samma sak: Föreläsning ABF Göteborg, 2014-10-22.

13 Siffrorna hålls hemliga, men släpps sedan, Aftonbladet 2016-01-19, http://www.Aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article22295566.ab

14 I övriga samhällsdebatten försiggick samtidigt en diskussion om polisens direktiv 291. Dagens nyheter, 2016-01-20: http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-hemlighaller-fakta-om-sitt-flyktingarbete/ Siffrorna släpps sedan, Aftonbladet 2016-01-19: http://www.Aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article22295566.ab

15 Metro 2016-01-15. Se även Svenska dagbladet 2016-02-13: http://www.svd.se/misstankt-mord-pa-asylboende

18 Det kan också bero på förbättrad sjukvård. Något som alternativmedia hävdar.

19 http://www.aftonbladet.se/debatt/article22972426.ab

20 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22185397.ab

22 Åsikten Metro förespråkar är mot skollagen, GP 2016-03-16, http://www.gp.se/nyheter/debatt/elevens-l%C3%A4rande-skolans-ansvar-1.6187 Skolinspektionen är kristallklar i sin tolkning av skollagen: det är alltid skolans fel! Elever har inget som helst ansvar för sina studieresultat. Att inte bråka, komma i tid, göra läxor, lyssna på läraren, är helt irrelevant. Den lärare som undervisar efter någon annan princip bryter mot lagen.

23 Dagens nyheter 2016-02-04, http://www.dn.se/nyheter/sverige/valdtakter-mot-asylsokande-pojkar-oroar-1/
Aftonbladet 2016-02-18, http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article22285912.ab
Expressen 2016-02-18, http://www.expressen.se/kvallsposten/flyktingpojke-valdtogs–tva-ungdomar-atalas/ och http://www.expressen.se/kvallsposten/aldersfraga-i-fokus-efter-barnvaldtakt/
Växjö nyheter 2016-02-18, http://vaxjonyheter.se/flyktingpojke-misstanks-vara-45-ar-gammal-atalas-for-valdtakt-pa-12-aring/.
Sveriges radio 2016-06-08 skriver ”Bara den senaste tiden har vi en våldtäkt mot ett tolvårigt barn i Alvesta från två vuxna män. Det här är konsekvenser av er tillämpning faktiskt, av hur man bedömer åldern.” http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6448519

 

argument mot vänsterextremism