Bryan Caplan Anarkisterna och staten i Spanien

Engelskt original: http://econfaculty.gmu.edu/bcaplan/spain.htm (även källor till noter)

Anarkisterna och staten i Spanien:

En historisk, ekonomisk och filosofisk analys av den spanska anarkismen

av

Bryan Caplan


I en anda av F A Hayeks Vägen till träldom, tillägnar jag denna uppsats till socialistiska anarkister av alla fraktioner.

Icke auktoriserad översättning av Torbjörn Holmgren; detta är en råkopia av förbättrad Google-översättning. Klaga inte. Jag är här gratis.

Introduktion

1. Inledning

2. Historien och de spanska anarkisterna     3

 1. De militanta och terrorn     3
 2. Ledarna och samarbete     7
 3. Stadskollektiven     11
 4. Militarisering      17
 5. Landsbygdskollektiven     20

3. Ekonomin och de spanska anarkisterna      30

 1. Bakgrunden till inbördeskriget: Den stora
  depressionen
  och arbetsmarknaden      30
 2. Inbördeskrigets ekonomi: kollektivisering, inflation och svart marknad     32
 3. Dilemma, del I: Kapitalistisk anarkism       38
 4. Dilemmat, Del II: Socialism och stat      43

4. Filosofi och de spanska anarkisterna      47

 1. Vad är frihet?      47
 2. Socialism, frihet och staten      50
 3. Tanke och handling        53

5. Slutsats       55

Introduktion

I ”Se tillbaka på det spanska kriget”, skriver George Orwell: ”Jag har lite direkta bevis om grymheterna i det spanska inbördeskriget. Jag vet att en del har begåtts av republikanerna, och mycket mer (de pågår fortfarande) av fascisterna. Men vad som gjorde intryck på mig då, och sedan dess, är att övergrepp tros ha skett eller inte enbart på grund av politisk förkärlek. Alla tror på fiendens grymhet och inte på de från hans egen sida, utan att någonsin bry sig om att undersöka bevisen. ”

Samma anmärkning gäller med lika stor kraft för att mycket av den senaste tidens debatt om beteendet hos de spanska anarkisterna under det spanska inbördeskriget. Inseende att det var mycket svårt att reda ut sanningen bakom de motstridiga påståendena och vittnesmålen, beslutade jag att se på bevisen själv. Följande uppsats är en produkt av mina undersökningar. Citat kan ibland tyckas alltför långa, eftersom jag undvek att skära dem även när det var möjligt. Detta i avsikt att undanröja alla misstankar om kreativ redigering. -Bryan Caplan

”Låt ingen människa och ingen sak (cause) undkomma det odödliga straff som historien har makt att tillfoga fel”

–Lord Acton, ”The Study of History”

Om du frivilligt vill översätta denna uppsats till spanska, skicka e-post till mig på bdcaplan@princeton.edu.
bcaplan@gmu.edu

Inledning

De spanska fascisterna använde barbariska metoder under det spanska inbördeskriget för att upprätta en brutal diktatur. [1] De spanska kommunisterna använde liknande krigsåtgärder i sina misslyckade försök att skapa en ännu mer totalitär regim. [2] Men många diskussioner om spanska inbördeskriget förbiser, minimerar, eller ursäktar det fruktansvärda beteendet och de tyranniska ambitionerna hos den kanske mäktigaste fraktionen hos de spanska republikanerna: den anarkistiska rörelsen.

Föreliggande uppsats syftar till att återställa balansen. Den sammanfattar först de historiska detaljerna i anarkisternas beteende under det spanska inbördeskriget, granska både beteendet hos de högre nivåerna i den anarkistiska rörelsen och de meniga soldaterna. Uppsatsen undersöker ekonomin i anarkist-kontrollerade Spanien, med fokus på både deras politik, deras mål och resultaten.

Jag avslutar med en filosofisk dissektion av den spanska anarkiströrelsen, som visar att deras fasansfulla beteende var i hög grad ett resultat av deras osammanhängande syn på mänsklig frihet, deras misslyckade försök att syntetisera socialism och frihet och deras okritiska och känslomässiga sätt att tänka.

2. Historien och de spanska anarkisterna

Många nya diskussioner om de spanska anarkisterna centreras kring Ronald Fraser Spaniens blod [3] (info). Denna uppsats använder Fraser som en källa, men det finns alltid en oro i ett verk av muntlig historia att erfarenheterna av det (nödvändigtvis lilla) antal intervjuade kanske inte är representativ. Istället är min främsta referenskälla för historien om de spanska anarkisterna Burnett Bollotens Spanska inbördeskriget [4]. Bollotens objektivitet och tydlighet har utbrett bifall, även av många välinformerade individer som starkt sympatiserar med de spanska anarkisterna. Noam Chomsky berömmer Bollotens arbete i ”Objektivitet och liberal Scholarship”, och förlitar sig tungt på Bollotens tidigare, mindre utvecklade arbete. [5] Bolloten var dessutom den viktigaste historiker som dokumenterade kommunisternas grymheter mot de spanska anarkisterna, och en av de första historikerna som visade att i motsats till propagandan från den republikanska regeringen, experimenterade de spanska anarkisterna med radikala samhällsförändringar i stor skala under kriget. Slutligen talar Bollotens objektivitet för sig själv, då han gör mödosamma ansträngningar att bekräfta varje faktum och noga notera om det finns några motstridiga bevis.

Övers. anm: Länk till  Bollotens Spanska inbördeskriget på nätsidan marxistarkiv.se. Den kallas ”ett mycket väldokumenterat arbete”, s 36.

2.A. De militanta och terrorn

I juli 1936, försökte officerare i hela Spanien iscensätta en statskupp mot den republikanska regeringen. [6] I Katalonien, Aragonien, och andra områden, besegrade anarkistiska militanta det militära upproret. Då de såg sig mäktigare än de regionala regeringarna och eventuellt centralregeringen, grep de spanska anarkisterna tillfället att genomföra några radikala förändringar i de områden i Spanien där de hade en stor anhängarskara.

En av dessa radikala förändringar var början av ett stort antal mord på personer som troddes vara anhängare till nationalisterna. I de flesta fall hade dessa supportrar inte vidtagit några särskilda åtgärder för att bistå det nationalistiska upproret. De valdes ut för sin tro, eller vad folk gissade deras tro var. Som Bolloten förklarar:

”Domstolarna i lag har ersatts av revolutionsdomstolar, som expedierade rättvisa på sitt eget sätt.” Alla skapade sin egen rättvisa och administrerade den själv, ”förklarade Juan García Oliver, en ledande anarkist som blev justitieminister i november 1936.” Några brukade kalla det ”ta en person på en åktur” [paseo], men jag vidhåller att det var rättvisa som administreras direkt av folket i fullständig frånvaro av ordinarie domstol. ’”[7]

Denna distinktion fanns utan tvekan inte för de tusentals människor som mördades för att de råkade ha politiska eller religiösa övertygelser anarkisterna inte höll med om.

Diego Abad de Santillan, en framstående anarkist i regionen Katalonien, uttalade

”Vi vill inte förneka att den nittonde juli förde med sig ett överflöd av passioner och missbruk, en naturlig följd av överföringen av makten från de privilegierades händer till folket. Det är möjligt att vår seger resulterade i en våldsam död för fyra eller fem tusen invånare i Katalonien som var listade som högeranhängare och var kopplade till politisk eller kyrklig reaktion.” [8]

De Santillans kommentar kännetecknar de spanska anarkisterna inställning till sin rörelses mord på flera tusen personer över deras politiska åsikter: det är bara en” naturlig följd”, inget att känna skuld över.

Bollotens redogörelse för de militanta anarkisternas våg av mord är väl bekräftade av andra källor. Således förklarar Hugh Thomas bok Det spanska inbördeskriget (ett verk som Bolloten har ifrågasatt på ett antal punkter) att:

”Alla som kunde tänkas misstänkas för sympati inför den nationalistiska revolten var i fara. Precis som hos nationalisterna, gjorde de irrationella omständigheterna i ett inbördeskrig det omöjligt att fastställa vad som var eller inte var förräderi. De värdiga dog, de ovärdiga fick ofta leva. I östra Andalusien, körde lastbilar bemannade av CNT in i byarna och beordrade borgmästaren att lämna över sina fascister. Borgmästarna brukade säga att allihop hade flytt, men terroristerna fick ofta höra från informatörer vilka bland de mer välbeställda av folket som fortfarande var kvar, de arresterade dem och sköt dem i en närliggande ravin. ”[9]

Thomas tillägger att:

” I de allra flesta fallen, var det högerns fotfolk som mördades. Ofta blev medlemmar av arbetarklassen dödade av sina egna för hyckleri, för att ha bugat alltför ofta inför sina socialt överordnade, eller bara för osanning. I Altea , nära Alicante, dödades till exempel en caféägare med en yxa av en anarkist för att ha överdebiterat för frimärken och för ett glas vin som frimärksköpare tvingades köpa medan de väntar. ”[10]

Politisk övertygelse var inte den enda typ av irrläror som de spanska anarkisterna vägrade att tolerera. Enbart godkännande av gudstro, vanligen i sin katolska variant, provocerade många av de militanta anarkisterna till våld. Nedbränningen av religiösa byggnader, från katedraler och kyrkor till kloster var utbredd, liksom mord på präster och nunnor. Detta kan förvåna den naiva betraktaren; är inte trots allt den katolska kyrkan ett perfekt exempel på en kommunal, ideell organisation? Är inte kyrkans egendom ”hållen gemensamt” av sina anhängare? Åtminstone i teorin, tvingar prästerskapets löfte om fattigdom dem att lämna över alla sina personliga egendomar till kyrkan, som då ger till deras behov från de kommunala lagren. Den katolska kyrkan tycks tillfredsställa många av de sociala postulat de spanska anarkisterna omfamnade. Detta räddade inte livet på de olyckliga prästerna, eftersom militant ateism hade varit ett inslag i europeisk anarkism åtminstone sedan Bakunins tid, och eftersom den katolska kyrkan historiskt sett hade allierat sig politiskt med konservativ rojalism.

Som Bolloten påstår,

”Hundratals kyrkor och kloster brändes eller användes till sekulära ändamål.” Katolska lyor existerar inte längre, ”förklarade det anarkosyndikalistiska organet, Solidaridad Obrera.” folket facklor har gjort dem till aska .’… ””, ett anarkistiskt ungdomsmanifest sade, ”Om revolutionen skall bli av måste vi riva de tre pelarna i reaktionen: kyrkan, armén, och kapitalism. Kyrkan har redan fått sitt; templen har förstörts av eld och de kyrkliga kråkor som inte kunde fly har tagits om hand av folket ’”[11]

Som Bolloten summerar:

”tusentals av prästerskapet och medlemmar av religiösa ordnar samt de besuttna klasserna dödades, men andra som fruktade gripande eller avrättning, flydde utomlands, inklusive många framstående liberala eller moderata republikaner. ”

Thomas bekräftar tydligt Bolloten beskrivning av anarkisterna religiösa förföljelse och intolerans.

”Vill du fortfarande tro på denna gud som aldrig talar och som inte försvarar sig även om hans bilder och tempel bränns? Erkänn att Gud inte finns och att ni präster är hycklare som bedrar folket. Sådana frågor ställdes i otaliga städer och byar i republikanska Spanien. Inte vid något tillfälle i Europas historia, eller kanske i världen, har så passionerade hat mot religion och alla dess verk visats. Ändå, medan 1,215 munkar, nunnor och präster dog i provinsen Barcelona, lyckades en präst fly till Frankrike med hjälp av president Companys, och var generös nog att erkänna att ”de röda har förstört våra kyrkor, men vi hade först förstört kyrkan.””[12]

Fraser dokumenterar många andra tillfällen av anarkisternas religiösa intolerans, men tar också fram ett intressant fall där anarkistledaren Carod förbjöd våld mot religiösa byggnader och personal.

”Ni bränner kyrkorna utan att tänka på den sorg ni orsakar era mödrar, systrar, döttrar, föräldrar, i vars ådror kristet katolskt blod flyter. Tro inte att ni kommer att ändra på det blodet genom att bränna kyrkor och att alla kommer att känna sig som ateister i morgon. Tvärtom! Ju mer ni förbryter er mot deras övertygelser, desto mer kommer de att ta parti för kyrkan. Dessutom är den stora majoriteten av er troende i hjärtat. ”Han krävde att alla liv och all egendom – inte bara religiösa – skulle respekteras”[13]

Observera att Carod talar enbart till den strategiska dårskapen att förfölja religiösa troende, eftersom det får människor att ”ta parti för kyrkan” (och förmodligen med nationalisterna). Carods argument exemplifierar de spanska anarkisternas halvhjärtade självkritik. Man väntar förgäves på en anarkist som försvarar tankefrihet, individens rätt tro vad han vill; att i korthet säga att enbart tro är inte ett brott, men att döda någon för deras tro är det.

Inget av detta innebär naturligtvis att liknande övergrepp inte har begåtts av nationalisterna och icke-anarkistiska krafter på den republikanska sidan. Det är väntat att kommunister, fascister, och andra blodtörstiga fanatiker på 20-talet brutalt skulle mörda människor för sin tro. Man skulle bli förvånad om moderata republikaner, moderata socialister och moderata monarkister avhöll sig från omfattande mord mitt i ett brodermördande inbördeskrig. Men man hoppas att en rörelse som fördömer staten för sin urgamla brutalitet och förespråkar ett slut på all mänsklig dominans, skulle ha agerat annorlunda. I stället står det klart att anarkisterna gick i spetsen för mordpatrullerna på den republikanska sidan. [14]

Apologeter (försvarare) för den spanska anarkistiska rörelsen hävdar ofta att de ovannämnda morden bara är representativa för enskilda beslut från oorganiserade grupper av militanta anarkister, snarare än någon form av fast förd organiserad politik och att det anarkistiska ledarskapet inte ville ha dem. Stanley Payne finner att fakta om det republikanska förtrycket är lite mer komplicerat:

”En vanlig distinktion mellan röda och vita fasor i Spanien som ibland har gjorts av vänster partisaner är att de förra var oorganiserade och spontana, medan de senare var centraliserade och systematiska och fortsatte under hela kriget och långt senare. Denna distinktion är i bästa fall endast delvis korrekt. Under de första månaderna var det nationalistiska förtrycket inte alls centralt organiserad, medan det i folkfrontens zon fanns mer planering och organisering än det antas. Detta indikeras av de många avrättningarna i områden där sociala konflikter inte var särskilt intensiva, och av det faktum att många av morden utfördes av revolutionär milis som kom från andra distrikt. Inte heller avslutas de politiska avrättningarna i den republikanska zonen efter utgången av 1936, även om de minskar i volym. ”[15]

Vare sig morden var centralt beställda, decentraliserade, eller (vilket är mest troligt) någonstans däremellan, vad spelar det för roll? Spelar det någon roll om de utbredda nazistiska attackerna mot judar under Kristallnatten var centralt organiserade eller ”spontana”? Nej; om en ideologi kategoriserar en grupp som undermänniskor, uppmanar till allt större brutalitet och rekommenderar återhållsamhet bara när det är taktiskt bekvämt, är det fullt rimligt att tukta hela rörelsen centrerad kring den ideologin, oavsett om denna rörelse är nazismen eller den spanska anarkismen.

Det är helt uppenbart att retoriken hos de spanska anarkisterna fokuserade på att krossa arbetarnas fiender på alla sätt; skydd av rättigheter för oskyldiga människor som råkade förakta allt anarkism stod för var helt enkelt inte på deras agenda. Frasers intervju med Juan Moreno, en CNT-arbetare, tarvar uppmärksamhet:

”Vi hatade bourgeoisin, de behandlade oss som djur. De var våra värsta fiender. När vi tittade på dem tyckte vi att vi såg djävulen själv och… de tyckte samma sak om oss. ” [16]

Bolloten gör en liknande notering,

”Enligt PerezBaro [en tidigare CNT-medlem som spelade en framträdande roll i kollektiviseringsrörelsen i Katalonien], hade trettio till fyrtio år av revolutionär propaganda gjort att arbetsgivarna i arbetarnas ögon inte sågs som ’klassfiender’, utan som ’personliga fiender’, vilket resulterade i en rad övergrepp mot dem. ”[17]

Kort sagt, det är helt rättvist att anklaga den anarkistiska rörelsen som helhet för medlemmarnas många grymheter, eftersom dessa handlingar var en logisk följd från de centrala idéerna i rörelsen snarare än att de feltolkats av extrema marginal grupperingar.

2.B. Ledarna och samarbete

Ibland är det svårt att reda ut det spanska anarkistiska ledarskapets medverkan i de ovannämnda illdåden; naturligtvis blev de flesta av mordorderna inte offentligt registrerade. Men offentliga register som handlar om anarkistledningens samverkan med de centrala och regionala regeringarna i hela Spanien ger god dokumentering för en lång rad övergrepp och svek mot alla principer den anarkistiska rörelsen höll kär.

Till att börja med är det nödvändigt att ge lite bakgrund till den anarkistiska organisationen före kriget , som dess supportrar hävdar var utomordentligt demokratisk. Från åtminstone 1927 och framåt, var de demokratiska förfarandena i CNT många gånger i fara från en speciell fraktion kallad FAI, vilka Bolloten beskriver som CNT: s

”ideologiska guide, vars uppgift var att skydda CNT från avvikande tendenser och att leda den fackliga federationen till det anarkistiska målet frihetlig kommunism. ”[18]

Bolloten konstaterar korrekt att många av de spanska anarkisterna våldsamt skulle ifrågasätta detta påstående, men insisterar på att de faktiska omständigheterna inte stöder dem.

”FAI försökte utföra sitt uppdrag på grund av att dess medlemmar, med få undantag, tillhörde CNT och hade haft många förtroendeuppdrag. Det var en etablerad princip att varje person som tillhörde ett politiskt parti inte borde inneha någon officiell ställning i fackföreningen. FAI hade dessutom hållit en nära och ständig uppsyn över fackföreningen CNT, och ofta hotat med att använda våld för att förhindra avvikande trender när argument misslyckats. Detta herravälde – eller åtminstone försök till dominans – från FAI erkändes inte alltid öppet av CNT och FAI och ibland förnekas det faktiskt med eftertryck, men det blev erkändes ärligt efter inbördeskriget av andra ledare i CNT ”[19]

Fraser bekräftar Bollotens inlägg. Josep Costa, en CNT-ansluten textilarbetaren förklarar: ”FAI agerade som en politisk grupp inom CNT, de talar om frihet och agerar som diktatorer … ‘” [20] Sebastia Clara, en CNT-medlem som var dissident i treintista-gruppen, tillägger,

”Före 1920-talet, var CNT en organisation där massorna kunde uttrycka sig demokratiskt. Efteråt var detta inte längre fallet. Saker ändras med skapandet av FAI 1927. Det var de som nu drev igenom sina beslut … ’”[21]

Även om denna spirande maktfullkomlighet i demokratisk skepnad gör det lätt att förstå hur det anarkistiska ledarskapet ofta avvek från gräsrötternas synvinkel, blir det än mer förbryllande att FAI, som var känt för sin ideologiska renhet, gjorde så många avvikelser.

Medan CNT och särskilt FAI upprepade gånger fördömde politiskt deltagande före inbördeskriget, var det enkelt att förmå CNT-ledarna att acceptera ministerposter i staten. Inledningsvis erbjöd premiärminister Caballero CNT en plats vilken CNT nationella plenum avvisar. Detta var inget principiellt avvisande, men anarkisterna lade fram en kompromissresolution enligt vilken

”hjälp kommissioner ”skulle inrättas i varje ministerium innefattande två representanter för CNT, två från UGT, två från folkfrontens partier, och en regeringsföreträdare . Detta projekt skulle ha skonat CNT från förlägenheten att direkt delta i kabinettet, men skulle ändå givit representation i varje gren av regeringen ”[22]

Detta förslag misslyckades; nästa anarkist initiativ var att förespråka

”att regeringen bör ersättas med ett nationellt försvarsråd av bestå av fem medlemmar ur deras organisation, fem från UGT, och fyra medlemmar från de republikanska partierna.” [23]

Bolloten citerar en anarkists kärva kritik av detta orwellska försök att undvika att gå med i regeringen genom att kalla den något annat:

”Syftet med denna rent nominella förändring var att förena en brinnande önskan att komma in i regeringen med sin anti-stat doktrin. Vilken barnslighet. En rörelse som hade botat sig från alla fördomar och alltid hånade tomt sken försökte dölja sitt avsvärjande av sina grundläggande principer genom att ändra ett namn… Detta beteende är så barnsligt som en olycklig kvinna, vilken efter att ha gått in i ett hus med dåligt rykte och vill behålla ett faner av moral, begär att kallas en Hetera istället för en hora. ” [24]

Anarkisterna försökte med denna taktik i ungefär en månad tills CNT:s nationelle sekreterare Horacio Prieto, som gynnade direkt deltagande i folkfrontsregeringen, segrade.

Horacio Prieto bestämde sig för att” sätta stopp för de sista delarna av oppositionen, ”i CNT och sammankallade ett plenum med de regionala förbunden till den 18 oktober. Denna gång vann hans argument. Mötet tillgav honom fullmakt att förhandla” på det sätt han fann nödvändigt ”för att få CNT in i regeringen. ”jag var övertygad ”, skrev han efter kriget”, om nödvändigheten av samarbete, och jag kvävde mina egna ideologiska och samvetsgranna skrupler. ’”[25]

Slutresultatet av Prietos kontakter med regeringen var att CNT vann kontrollen över ministerierna för justitie, industri, handel och hälsa. Bolloten noterar och tydligt framlägger sin kommentar att:

”Inte nog med detta beslut utgör en komplett förnekelse av de grundläggande principerna i anarkismen, (en förnekelse) som skakar själva strukturen i de frihetliga (”libertarian”) teorierna i grunden, dessutom (var den) i strid med den demokratiska principen, då beslutet fattats utan samråd med gräsrötterna. ” [26]

Detta brott var inte det sista, vilket ska ses.

Anarkisterna var ännu mer angelägna om att ta regeringsmakten i Katalonien, där de var starka nog att överskugga den regionala katalanska regeringen, Generalitat. I stället för att gå in i den katalanska regeringen officiellt, valde anarkisterna att behålla Generalitat som juridisk grund; men den verkliga makten hade gått över i händerna på den anarkistiska styrda Centrala antifascistiska militära kommittén. Bolloten visar att i praktiken var denna kommitté regeringen i Katalonien under ett nytt namn:

”Kommittén blev omedelbart de facto verkställande organ i regionen. Dess makt vilade inte på den krossade statsapparaten utan på den revolutionära milisen och polis patruller och på de mångfaldiga kommittéer som uppstod under de första dagarna av revolutionen. Abad de Santillan, själv medlem, intygar att arbetet i miliskommittén inkluderade etableringen av revolutionär ordning i den bakre linjen, skapandet av milis enheter för fronten, organiseringen av ekonomin och lagstiftning och rättsliga åtgärder. ”[27]

Efter några månader trädde anarkisterna formellt in i Generalitat, främst eftersom den centrala regeringen verkade ovillig att ge vapen till någon annan katalansk organisation.

Det bör vidare noteras att dessa råd och kommittéer som drevs av anarkisterna inte bildade minimal-stater, vilka upprätthöll ordningen samtidigt som arbetarna fick organisera sig bäst de ville. De var ”moderna” stater, som skötte ekonomi, utbildning, propaganda, transport och praktiskt taget allt annat.

Anarkisternas ställning i både staten och i Katalonien minskade sakta men säkert efter att de trätt i koalitionsregeringar med andra anti-Franco fraktioner. Ett vanligt mönster var att icke-anarkister verkade för en viss åtgärd som anarkisterna motsatte sig; anarkisterna stod emot en kort period; och sedan gick de med på den ursprungliga åtgärden efter att ha ändrat några etiketter och mindre detaljer. I maj 1937, efter bara tio månader vid makten, var anarkisterna utmanövrerade på nationell och regional nivå av kommunisterna och andra politiska fiender.

Det blev en rad kabinett kriser i den regionala katalanska regeringen; förbittringen bland icke-anarkister, särskilt kommunisterna, mot fortsatt anarkistisk kontroll över Barcelona blev allt tydligare. Medan medlemmarna i CNT som höll positioner i den katalanska regeringen försökte komma överens med sina ministerkolleger, blev gräsrotsanarkisterna allt mer avskärmade från sina ledare.

En räd mot anarkistkontrollerade telebolag förde dessa känslor till ytan. (icke-anarkister invände mot att anarkisterna avlyssnade viktiga samtal.) CNT-ministrarna krävde avlägsnandet av de viktigaste ansvariga för räden, men bara dem; hundratals gräsrots-anarkister reagerade med raseri och byggde barrikader. Som Bolloten beskriver ärendet,

”Samma kväll [3 maj -BC] träffade POUMs verkställande utskott de regionala kommittéerna för CNT, FAI, och Libertariansk ungdom. Julian Gorkin, medlem av POUMs verkställande utskott, berättar: ”Vi konstaterade att problemet i dessa exakta termer: ” ingen av oss har uppmanat massorna i Barcelona för att vidta denna åtgärd; detta är en spontan reaktion på stalinistisk aggression… [de regionala kommittéerna] tog inget beslut. Deras maximala förfrågan var borttagningen av [den polisiäre] kommissionär som hade provocerat fram händelsen. Som om det inte var de olika krafterna bakom honom som måste förstöras! Alltid formen i stället för ämnet! ”[28]

Det anarkistiska ledarskapet var, som detta citat visar, i otakt med gräsrötterna; De manade kämparna att stoppa striderna. Deras önskemål beaktas inte eftersom Bolloten konstaterar:

”[D] et fanns krafter som med avsikt underblåser konflikten; inte bara Rodriguez Salass män initierade nya offensiva åtgärder, utan den lilla trotskistiska gruppen av bolsjevik-leninister och den oliktänkande anarkistgruppen Durrutis Vänner, i sällskap av några av de mer militanta medlemmarna av POUM, var mycket aktiva. Medan aktivisterna ignorerade det anarkistiska ledarskapet, försökte CNT-ministrarna desperat hamra ut ett avtal med sina ministerkolleger i Generalitat, som var vid det här laget är villiga att äventyra katalansk självständighet genom att låta de väpnade styrkorna i den centrala regeringen återupprätta ordningen. Allt anarkisterna lyckats göra var att få till några förseningar och pruta över bildandet av en ny regering, medan de övertalade gräsrötterna att falla i ledet. ”

CNT sekreterare Mariano Vasquez bad igen arbetarna att lämna gatorna.

”Vi säger att denna situation måste upphöra … Vi vill inte detta stigma faller på de spanska anarkisterna … Det här är inte rätt tillfälle, framför uppstaplade lik, för att diskutera vem som har rätt. Det är viktigt att du försvinner med dina vapen från gatorna … Vi får inte vänta på att andra ska göra det. Vi måste göra det själva. Efteråt ska vi prata. Om du bestämmer dig, när du diskuterar vårt uppförande vid vårt nästa möte, att vi förtjänar att bli skjuten, så kan du skjuta oss, men nu måste du lyda våra paroller. ’”[29]

Slutresultatet blev att förstärkningarna från staten kom och placerade makten fast i händerna på Generalitat. Kraften i kommunisterna var kraftigt förstärkt både på regional och nationell nivå. En ny central regering bildades med Juan Negrín som premiärminister. Bolloten rikligt dokumenterar att Negrín var ett villigt redskap för kommunisterna, så det borde inte vara någon överraskning att anarkisterna förlorat alla sina positioner i staten. Man kan tycka att de genom denna punkt skulle vara väl desillusionerad av makten, men anarkisterna antar nu den förnedrande rollen av politiska tiggare som de behöll resten av kriget. Samtidigt som de fördömer Negríns regering som kontrarevolutionär försökte CNT:s ledarskap göra en ny deal. När Negrin bildade sin andra regering, kastade han CNT ett ben genom att ge dem utbildnings-och hälsoministerierna. Det var tillräckligt för att behålla CNT: s samarbete tills republikens nederlag.

Strax efter Negrín fick makt, förlorade CNT alla sina platser i den katalanska regionala regeringen. För att göra en dygd av nödvändigheten, konstaterar Bolloten att Tierra och Libertad meddelade

”CNT, med mer än en miljon medlemmar i Katalonien, är inte längre med i regeringen. Det beror på att anarkosyndikalism inte kan engagera sig med professionella politiker och inte ödmjuka sig inför någon … (CNT) vägrar att orena sig med denna typ av smutsiga politik. ’”[30]

I verkligheten försökte snyltgäster från CNT flera gånger återfå platser i den katalanska regeringen, även när Francos styrkor stod utanför Barcelona.

När CNT lämnade regeringen, intensifierade kommunisterna sin förföljelse och terrorisering av anarkisterna. Dessutom, medan anarkisterna utgjorde en mycket stor andel av republikens soldater, hade kommunisterna en oerhört oproportionerlig representation i officerskåren. Således lät sig anarkisterna bli kanonmat för kommunisterna vid fronten, medan den kommunistiska hemliga polisen släppte loss sitt hat mot anarkisterna på hemmafronten. Som Bolloten beskriver det,

”Den spontana, oriktad skräck för CNT och FAI under höjden av revolutionen hade nu fått ge vika för den mer sofistikerade, centralt styrda, och därmed mer skrämmande terrorn från kommunisterna.” [31]

Naturligtvis kan man undra hur det var möjligt för anarkister att ha gått samman med kommunisterna till att börja med. Hur kunde de uttalade motståndare till själva existensen av staten går samman med den mest mordiska, totalitär diktatur som världen någonsin skådat? Även om moraliska principer inte avskräckte dem, borde åtminstone bolsjevikerna benägenhet utrota sina anarkistiska allierade givit dem en tankeställare. Trots att många anarkister så småningom insåg att nederlaget för Franco skulle leda till inrättandet av en sovjetisk lydstat, fortsatte de slåss. Klart var att anarkistiskt motstånd mot nationalisterna var mindre än deras avsmak för leninistisk totalitarism.

Men kanske CNT längtade så starkt efter makt att de var villiga att offra många principer för en begränsad auktoritet. Efter maj 1937, uthärdade de en betydande förnedring i utbyte mot en ynklig roll i den republikanska regeringen. Fanns det några gränser för vilka principer anarkisterna var villiga att offra för att bli små politiska aktörer? Tydligen inte. Stanley Payne visar att CNT-ledarskapet faktiskt försökt att nå en uppgörelse med fascisterna 1945 och 1946. Som Payne förklarar inledde en FALANGIST ledare

”förhandlingar den sommaren med den nya hemliga generalsekreterare för CNT, Jose Leiva, i Madrid. Hans mål var att rädda Falangen genom att få stöd från oppositionen inom anarkosyndikalisterna för en bredare, starkare och mer populär nationell syndikalismen. Franco avvisade så småningom CNT:s krav, och förhandlingarna strandade följande år. Undertryckandet av CNT-ledningens förnyades. ”[32]

Vad var den typ av affär som CNT eftersträvade med Falangen?

”Enligt en rapport som presenteras för Franco i maj 1946, erbjuds CNT-ledningen en politik för samarbete och föreslår att dra sig ur Girals republikanska REGERINGS- exil och acceptera tre falangister på deras nationella kommitté, men i gengäld krävde de frihet att missionera . ”[33]

Detta var anarkismen hos CNT: en Anarkism som inte bara allierade sig med de totalitära kommunisterna utan försökte få ett maktdelningsavtal med de totalitära fascisterna sex år efter inbördeskriget.

2.C. Stadskollektiven

Burnett Bolloten var den första vanliga (”mainstream”) historiker som dokumenterade de radikala samhällsförändringarna i det republikanska Spanien; de flesta tidigare historiker trodde på den republikanska regeringens friskrivning från ansvar, trots det faktum att republikanerna hade all anledning att dölja denna radikalism för att få militär hjälp från Storbritannien och Frankrike. Bolloten förklarar att CNT och i mindre utsträckning UGT utnyttjade kaoset för att ta kontrollen över produktionsmedlen:

”I Valencia, en stad med över 350.000 invånare, togs nästan alla fabriker, både stora och små, över av CNT och UGT, liksom i provinsen Alicante, medan i regionen Katalonien, där anarkosyndikalisterna hade nästan ohotad dominans under de första månaderna av revolutionen, genomfördes kollektiviseringen i många städer så grundligt att det omfattade inte bara de stora fabrikerna, utan även de minst viktiga grenarna av hantverk. Kollektiviseringsrörelsen åsidosatt på en annan förbehållet medelklassen. I Barcelona , Kataloniens huvudstad, med en befolkning på nästan 1,2 miljoner, kollektiviserade anarkosyndikalistiska arbetare partihandeln med ägg och fisk och upprättade en kontrollkommitté i slakteriet, från vilken de uteslöt alla mellanhänder. De kollektiviserade också den huvudsakliga marknaden för frukt och grönsaker och undertryckte alla återförsäljare och kommissionärer som sådana, men tillät dem emellertid att gå med i kollektivet som löntagare. Mjölkhandeln i Barcelona blev också kollektiviserad. Anarkosyndikalisterna stängde över fyrtio pastörisering fabriker som ohygieniska, pastöriserade all mjölk i de återstående nio, och fortsatte att ta bort alla återförsäljare genom att etablera egna butiker. ”[34]

Faktum är att politiken att stänga fabriker verkar ha varit lika viktig för CNT:s program som att kollektivisera resten. Fabriksnedläggningarna motiverades med flera argument: de var ohälsosamma för arbetstagarna eller för konsumenterna, eller helt enkelt ”ineffektiva”. Som Bolloten förklarar,

”efter de första veckorna av utbredda och okoordinerade övertaganden, började en del av fackföreningarna en systematisk omorganisation av hela branscher, lade ner hundratals små anläggningar och koncentrerade produktionen till de med den bästa utrustningen.” [35]

Det är värt att notera är att Spanien fortfarande var mitt uppe i den stora depressionen, den övergripande spanska industriproduktionens nivå 1935 var ca 13 % lägre än 1929. Produktionen i juli 1936 var i sig omkring 18 % under januaris nivå, så att det fanns outnyttjad kapacitet är inte ägnat att förvåna. [36] Vad som är märkligt är att mitt i massarbetslösheten stänger anarkisterna en stor del av de återstående företagen i stället för att bjuda in arbetslösa att gå med i dem.

Inledningsvis var det oftast arbetarna (snarare än anarkist nomenklaturan) som tog kontroll över sina arbetsplatser. Citerar Fraser,

”en sak dominerade den libertarianska revolutionen: bruket av självförvaltning – arbetarnas administration av sina fabriker och industrier.” [37]

Men regeringskontroll följde snabbt, eller åtminstone försök därtill. I oktober antog regeringen i anarkist dominerade Katalonien kollektiviserings- och arbetarkontrollsdekret, som juridiskt erkände många av de de facto kollektiviseringarna.

Med regeringens erkännande kom statlig reglering, som Fraser visar:

”Företagsråd, valda av en församling beslutad av arbetarna och representerande alla delar av företaget, skulle administrera den kollektiviserade fabriken, ”ta över uppgifter och ansvar av den tidigare styrelsen ”. En Generalitat-representant valdes, i samråd med de anställda, för att delta på varje fullmäktigemöte. Kollektiviserade företag (och privata företag under arbetarkontroll) i varje bransch skulle representeras i en ekonomisk Federation, som i sin tur styrs av ett övergripande industriellt råd som nästan skulle kontrollera hela industrin.

50 procent av ett kollektiviserat företags vinst skulle gå till en industriell och kommersiell kreditfond som skulle finansiera hela den katalanska industrin. 20 procent skulle gå till kollektivets reserv- och avskrivningsfond, 15 procent till kollektivets sociala behov, och resterande 15 procent ska fördelas av arbetarna som de bestämde själva i en generalförsamling. ”[38]

Bolloten rapporterar att denna åtgärd var ”sponsrad av CNT och undertecknades av dess företrädare i regeringen Juan P. Fabregas, kommunalrådet (councilor) för ekonomin”[39] Således blev principen om genuin arbetarkontroll snabbt övergiven till förmån för något som mycket mer liknar statssocialism. Endast 15% av vinsten var, enligt lagen, under arbetarnas diskretionära kontroll.

Det fanns en viss intern opposition till dessa åtgärder; Fabregas efterträdare de Santillan visade fientlighet mot vissa funktioner, och tillämpade inte lagen strikt. Ännu viktigare är att det fanns ett enormt kryphål – företagen var tvungna att betala en andel av sina vinster. För att eliminera skatten, behöver man bara eliminera vinsten. Med arbetarkontroll finns det ett enkelt sätt att göra detta: höj lönerna tills vinsten” försvinner. Skatt på vinst – vilket är vad dekretet gick ut på – höjer intäkterna om arbetarna och ägarna är olika människor; men med arbetarkontroll är sådana skatter enkla att kringgå. Vittne efter vittne rapporterar avskaffandet av ackordsarbete, förbättring av arbetsförhållandena, påkostade kompensationer som inte var löner, och så vidare.

Detta är ägnat att förvåna till en början; om arbetarna styr fabriken, får de inte betala priset för att produktionen hindras? Inte om regeringen beskattar bort det mesta av arbetarnas vinster. Som Thomas säger:

”industriell syndikalism i Barcelona höll sig, till skillnad från lantanarkister, till individuella löner, och experimenterade inte med familjelöner. Dessa löner ökade troligen, det är sant, i slutet av 1936 med ungefär en tredjedel i förhållande till juli. Men effekten förstördes av inflationen, som var en följd av nedgången i produktionen, brist på krediter, likväl som en tillströmning av flyktingar från Kastilien och Aragonien. ”[40]

Alltså, på grund av svagt tillämpande och lätt undandragande av statliga regleringar och skatter, verkar det som om vissa arbetstagare befann sig vara nya delägare i sina tidigare arbetsgivares egendom. Detta skapade vag oro bland många anarkister, och erfarenheten gjorde att de snart uttryckte sin oro. Anarkisten Jose Peirats beskrev träffande deras huvudsakliga bekymmer:

”Förskansade i sina respektive kollektiv, skulle branscherna endast ha ersatt kapitalismens gamla vattentäta avdelningar och oundvikligen förfallit till byråkrati, det första steget till ett nytt samhälle av ojämlika. Kollektiven skulle sluta med att utkämpa samma kommersiella krig mot varandra med samma kombination av iver och medelmåttighet som präglade de gamla borgerliga företagen. Så de försökte utvidga begreppet kollektivism på ett strukturellt och permanent sätt, alla branscher till en harmonisk och ointresserad kropp. ”[41]

Joan Ferrer, sekreterare i CNT:s Handelsanställdas förbund, kunde bekräfta Peirats rädsla på nära håll.

”Det kom som en psykologisk chock för vissa arbetstagare att plötsligt finna sig befriade från kapitalistisk förmyndarskap. I det att de bytte en individualism mot en annan, trodde de ofta att, nu när ägarna var borta, de var de nya ägarna. Även om tanken omedelbart drabbade tjänstemännen, var problemet ingalunda begränsat till dem … ” [42]

Kort sagt, efter att arbetarna får höra att de nu äger produktionsmedlen, tog arbetarna ofta uttalandet bokstavligt. Vad är poängen med att äga produktionsmedlen om man inte kan bli rik på att använda dem? Men naturligtvis, om några arbetare bli rika, är det osannolikt att de frivilligt donerar sina vinster till de andra medlemmarna i samma klass. Detta verkar elementärt vid eftertanke, men bara praktisk erfarenhet kunde avslöja detta för de ekonomiska reformatorer av den spanska revolutionen.

Fraser förklarar att vid en gemensam facklig CNT-UGT textilkonferens,

”Lade träarbetarnas fackförening in sin kritik av sakernas tillstånd och hävdade att medan små, insolventa verkstäder lämnades att kämpa så gott de kunde, ledde kollektiviseringen av lönsamma företag till ”ingenting annat än att skapa två klasser;… den nyrika och den evigt fattiga. Vi avvisar tanken att det ska finnas rika och fattiga kollektiv och det är det verkliga problemet med kollektivisering” ”[43]

Bolloten upprepar en anmärkning av CNT:s milisledare Ricardo Sanz:

”’Saker går inte så bra som de gjorde i början av den [revolutionära] rörelsen … arbetarna tänker inte längre på att arbete långa timmar för att hjälpa fronten . De tänker bara på att arbeta så lite som möjligt och att få högsta möjliga lön. ’”[44]

Bolloten tillskriver nedgången i entusiasmen på det kommunistiska förtrycket, men den är minst lika förenligt med den enkla iakttagelsen att människor ofta föredrar att förbättra sin egen lott i livet framför att nära revolution.

Kort sagt, praktisk erfarenhet avslöjade gradvis en grundläggande sanning i ekonomi för vilken teoretisk reflektion skulle ha räckt: om arbetarna ta över en fabrik, kommer de att driva den för att gynna sig själva. En arbetarstyrt företag är i huvudsak identisk med en kapitalistisk firma där arbetarna också råkar vara aktieägarna. När de väl kom till denna insikt, även om den var dimmig, fick de spanska anarkisterna antingen acceptera kapitalism som en naturlig följd av arbetstagarnas kontroll, eller ta bort arbetarnas kontroll såsom varande en följd av kapitalismen. För det mesta, valde de den sistnämnda vägen.

Som Bolloten skriver:

”anarkosyndikalisterna var, i motsats till den allmänna uppfattningen, inte utan egna planer för den riksomfattande styrning och rationalisering av produktionen. Då de starkt motsatte sig statlig kontroll eller nationalisering, förespråkade de centralisering – eller socialisering, som de kallade det – av fackföreningsledning av hela produktionsgrenar .

En anarkist tidning skrev att ”om nationalisering genomfördes i Spanien som socialister och kommunister vill ha det blir det diktatur. Genom att nationalisera allt, skulle regeringen bli herren, chefen, den absoluta bossen för allt och alla. ”” [45]

Den anarkistiska lösningen inför risken av en absolut diktatur, var att kalla en absolut diktatur för någonting annat. Bolloten förklarar

”Enligt anarkosyndikalisternas åsikt skulle socialisering eliminera riskerna med statlig kontroll genom att placera produktionen i händerna på fackföreningarna. Detta var den frihetliga uppfattningen om socialisering, utan statlig inblandning, avsedd att eliminera slöseriet som skapades av konkurrens och dubbletter, den skulle göra det möjligt för hela branschen att planera för både civila och militära behov, och stoppa själviskhet bland arbetarna i de mer välmående kollektiven genom att använda deras vinster för att höja levnadsstandarden i de mindre gynnade företagen. ”[46]

Naturligtvis kan man vägra att kalla en fackförening med så skräckinjagande makt en ”stat”, men det skulle behöva all verkställighet apparaten och myndighet i en stat att utföra sina mål. De ”mer välmående kollektiv”, till exempel, osannolikt lämna frivilligt till hela branschen planering finansieras av sina vinster.

Nationalisterna erövrade Katalonien innan regeringen gjort något samlat, officiellt försök att nationalisera arbetarnas fabriker. Men det är tveksamt att regeringen skulle ha mött mycket motstånd från CNT om och när nationaliseringen inträffade.

I beskrivningar från CNT konferenserna i september 1937 och januari 1938, säger Thomas:

”Även om förslag till reform skulle uppvaktas, de flesta idéer som lades fram sökt att förbättra den nuvarande situationen, hade den tusenåriga aspekten av anarkism nästan försvunnit. Vad var kvar verkade inte mer än en federalistisk rörelse, utan en effektiv nationell organisation, som gav generellt, om motvilligt, stöd till regeringen. Under inflytande av den realistiska f.d. generalsekreterare CNT, Horacio Prieto accepterade anarkisterna tanken på nationalisering av stora industrier och banker i utbyte mot kollektiviseringen av små sådana, och på land, liksom ”kommunalisering” av lokala tjänster. ”[47]

Medan den formella exproprieringen av arbetarna inte skedde, regeringen ofta använda sin kontroll över de spanska pengar och banksystemet för att lugnt förstatliga produktionsmedlen. Av ideologiska skäl hade anarkister alltid undvikit att arbeta inom banksektorn, så i den mån arbetarna kontrollerade bankerna, var de medlemmar i den socialistiska UGT snarare än anarkistiska CNT. För att få kredit, var anarkister antingen tvungen att få ett lån från socialistkontrollerade banker, eller en bail-out från centralregeringen. Bolloten förklarar dilemmat av arbetarkollektiv:

”Ett annat hinder för integrationen av industrin in i en frihetlig ekonomi låg i det faktum att ett stort antal företag som kontrolleras av CNT var i ett insolvent eller halv obestånd och tvingades att söka statligt ingripande för att säkra ekonomiskt stöd … både i Katalonien och i övriga republikanska Spanien, den här situationen skapat allvarliga ekonomiska problem för CNT kollektiv. Så desperat gjorde några av dem kräver medel som Juan Peiro, den anarchosyndicalist industriministern, öppet rekommenderade ingripande av staten, efter att hans avdelning mottagit elvatusen förfrågningar om fonder i januari 1937 ensam. ”[48]

Fraser och Thomas bekräftar Bolloten analys. Fraser förklarar

”[Det] var kommittéerna som … bara fortsatte att presentera sin veckolön listan till Generalitat, som gick på att betala dem, istället för att försöka få sina företag att gå.” [49]

I fotnoten tillägger Fraser

”Detta blev senare institutionen som” bonde-banken”, genom vilka arbetarna i förlustbringande företag fått sina löner i utbyte mot att ”pantsätta ” sitt företags kapitalutrustning och inventarier till Generalitat – en åtgärd som ledde till att den senare fick kontroll över företaget. ”[50]

På liknande sätt skriver Thomas:

”i alla stora industrier, och i industrier viktiga för kriget, satt en statlig representant i kommittén. Han skulle vara ansvarig för att kontrollera kredit och ibland råmaterial. Hans roll blev mer och mer viktigt, så att i vissa företag (särskilt ammunitionsfabriker), något som liknade nationalisering skulle snart kunna uppnås. ”[51]
”Utanför Katalonien, försökte staten .. . få alla större fabriker under statlig tillsyn, oavsett om de var nationaliserade eller privat-drivna. För att säkerställa detta har krediter försvåras för anarkistiska fabriker, och många andra svårigheter ställdes i deras väg av regeringen … Detta skedde trots att en anarkist, Peiro, nominellt var vid Näringsdepartementet. ”[52]

Peiro försökte inledningsvis att driva igenom ett dekret att kollektivisera all industri, men premiärminister Caballero stoppade idén eftersom den skulle stöta bort utländska kapitalister och deras regeringar. Därefter förklarar Bolloten

Peiro omformulerade sedan påbudet … Dekretet gick från kabinettet till en ministerkommission som enligt Peirats, gjorde om det till ett skelett.” Men golgata är inte över. För att sätta dekretet i kraft är det nödvändigt med pengar, det vill säga kredit måste beviljas av finansministern [Juan Negrín]. Han köpslår som en ockrare och ger slutligen en obetydlig summa … Slutligen ingriper Industrial Bank, vilket minskar mängden ytterligare. ””[53]

Det enklaste sättet att kollektiven kunde ha undvikit beroende av att regeringen skulle ha varit att emittera skuldebrev; kort sagt, låna från allmänheten snarare än regeringen. Men utan tvekan skulle rädslan för att avslöja överskottsförmögenheter göra ett sådant system omöjligt. Även om deras fysiska säkerhet inte var ett bekymmer, kunde investerarna knappast räkna med att någonsin få tillbaka sina pengar. Osäkerheten om äganderätten gjorde det mycket svårt att låna från allmänheten, så kollektiven intecknade sig bit för bit till regeringen, tills slutligen regeringen snarare än arbetarna ägde produktionsmedlen.

Fraser hävdar att,

”Dessa svårigheter kunde ha mildrats om den industriella och kommersiella fond som föreskrivs i dekretet snabbt upprättats, för ett av dess syften var att kanalisera medel från rikare till fattigare kollektiv. Det skulle finansieras genom en avgift på 50 procent av ett kollektivs vinst ”[54]

Påtvingad eller inte, indikerar nästan alla källor att vinsten var nästan icke-existerande. Möjligen, som jag har påpekat, eftersom arbetarna var smarta nog att inse att höja sina löner och bättre arbetsvillkor var en enkel väg att undvika vinstskatt. Även om detta kunde ha förhindrat att kollektiven blev beroende av staten, skulle slutresultatet ha blivit att de blev beroende av en fackförening så stark att den skulle vara en stat i allt utom namnet.

Fraser citerar Albert PerezBaro, en tjänsteman och före detta CNT medlem:

”’Denna verkligt revolutionära åtgärd [50 procentig vinstskatt] – som sällan, om någonsin, tillämpades – togs inte väl emot av ett stort antal arbetare, vilket tyvärr bevisar att deras förståelse inför avsikten med kollektiviseringen var mycket begränsad. Endast en minoritet (original ord: elit) förstod att kollektiviseringen innebar en återgång till ett samhälle med vad som, historiskt sett, hade inslag av kapitalism … ’”[55]

Med andra ord, de flesta arbetstagare antog att arbetarkontroll innebar att arbetarna faktiskt skulle bli de verkliga ägarna till sina arbetsplatser, med alla rättigheter och privilegier. Endast eliten insåg att arbetarkontrollen bara var en eufemism för ”social kontroll”, som i sin tur bara kan betyda att staten har kontroll (eller ett anarkist ”råd”, ”kommitté” eller ”fackförening”, som uppfyller den weberska standard definitionen av en stat).

2.D. Militarisering

I de tidiga stadierna av kriget, kom de militanta medlemmarna i olika vänsterpartier och fackföreningar ofta i strid med medlemmar av rebell-nationalistarmén. Det råder ingen tvekan om att CNT: s militanta kvävde militärkupper i flera regioner, och var ursprungligen spjutspetsen för anti-Franco styrkorna. Bolloten förklarar

”[Det] fanns inget centralt militärt organ som skulle kunna se över situationen på alla fronter, formulera en gemensam handlingsplan, och besluta om tilldelning av tillgängliga leveranser av män, ammunition, vapen och fordon för att få bästa resultat på den mest lovande fronten . Inte heller skulle en sådan central styrning kunna förväntas i början av spontan aktivitet och egna initiativ.”

En republikansk sympatisör skriver

”Vi minns alla hur vi började föra kriget. Några vänner gick tillsammans, hoppade in i en lastbil eller bil som de ägde eller konfiskerats, en med ett gevär, en annan med en revolver och några patroner och åkte till motorvägen för att leta efter fascister. När vi nått en punkt där vi mötte motstånd, kämpade vi, och när stridsmedlen uttömts drog vi allmänhet inte till en defensiv position … utan till vår utgångspunkt. ’”[56]

Bolloten tillägger observationen att,

”För att göra saken värre, hade varje parti och fackförening sitt egen militära högkvarter som, i de flesta fall, deltog till kraven i sin egen milis utan någon kunskap om eller hänsyn till de behov och militära planer för andra enheter på samma eller angränsande sektor, minst av allt avlägsna fronter … ”[57]

Medan alla miliser motstår militär disciplin i viss utsträckning, bekräftar Bolloten att till en början motstod den anarkistiska milisen det kraftigt eftersom de tog sina ideal på allvar:

”CNT-FAI-milisen återspeglade de ideal om jämlikhet, individens frihet, och frihet från obligatorisk disciplin som är en integrerad del av den anarkistiska läran. Det fanns ingen officershierarki, ingen honnör, ingen likriktning. ”[58]

Tyvärr för anarkisterna, gjorde denna brist på disciplin deras milis ganska ineffektivt trots deras ofta numeriska överlägsenhet. Det tog inte lång tid för den anarkistiska ledningen att besluta att militär framgång var viktigare än de voluntaristiska föreställningarna hos de meniga. Solidaridad Obrera skrev snart till förmån för den strängaste disciplin:

”Att acceptera disciplin innebär att de beslut som fattas av kamrater som tilldelats en viss uppgift, vare sig administrativ eller militär, bör utföras utan hinder i namn av frihet, en frihet som i många fall urartar till lättsinne. ” [59]

Även om många bland de meniga gjorde motstånd, blev militär disciplin snabbt vanligt i den anarkistiska milisen.

Det stod snart klart att den republikanska regeringen hade för avsikt att forma sin egen nationella armé. De anarkistiska ministrarna motsatte sig; Bolloten konstaterar att utöver ideologiska skrupler, ville anarkisterna behålla militärstyret i egna händer, och från kommunisternas. För att motverka denna utveckling mot en nationell armé, förklarar Bolloten,

”hade CNT-FAI ledare i september 1936 föreslagit en” krigs milis ”skapas på grundval av värnplikt och under gemensam kontroll över CNT och UGT . . ”[60]

Det tog alltså knappt två månader för anarkisterna att öppet förespråka värnplikt – förslavande unga män att döda eller dödas – så länge de värnpliktiga tvingades att riskera sina liv för CNT:s sak. (Eftersom UGT höll lojalitet en betydligt mindre andel av arbetarklassen i detta skede, skulle gemensam kontroll över CNT och UGT i bästa fall uppgått till en minimal roll för UGT.)

Trots deras närvaro i den nationella regeringen, förklarar Bolloten,

”kunde den frihetliga rörelsen inte använda sitt deltagande i regeringen att öka sitt inflytande på det militära området eller ens bromsa utvecklingen av kommunisterna, utan var tvungen att till slut begränsa sina ansträngningar att ha kontroll över sin egen milisenheter och säkra vapenleveranser från krigsministeriet. ”[61]

Krigsministeriet hade många sätt att säkra att den anarkistiska milisen gjorde som de sade. De kunde Inte bara ge eller neka vapen, leveranser, och så vidare. Regeringen satte också den anarkistiska milisen på sin lönelista, och kunde sedan hota att undanhålla pengar från någon enhet som motsatte sig regeringens beslut.

Det viktigaste beslutet regeringen tog var att ”militarisera” milisen: kort sagt, absorbera dem i regeringens armé och utsätta dem för vanligt militärstyre. De flesta av miliskolonner föll snabbt i linje, men det är oklart i vilken utsträckning detta var för att de fick order av det anarkiska ledarskapet, eller lockades av statens pengar och vapen. Ett anmärkningsvärt undantag var den så kallade Järnkolonnen. Bolloten förklarar

”ingen kolumn var mer noggrant representativ för andan hos anarkismen, ingen kolumn skiljde sig mer häftigt från den frihetliga rörelsens inkonsekvenser i teori och praktik och uppvisade en mer glödande fiendskap för staten än Järnkolonnen…” [62]

Bolloten citerar en av medlemmarna i Järnkolonnen, i vars ord det helt klart finns en stark underton av kritik mot anarkisterna som arbetar med regeringen:

”’Vi accepterar inget som strider mot våra anarkistiska idéer, idéer som måste bli verklighet, eftersom du inte kan predika en sak och praktisera en annan. ’”[63]

Om man inte vill prisa deras idealism alltför mycket, bör det noteras att Järnkolonnen tydligen inte såg motsättning mellan anarkismen och terrorism och rån. Bolloten skriver:

”Under de första månaderna av kriget, hade det kunnat lita på sina egna rekryteringskampanjer och vid konfiskationer som genomförs med hjälp av anarkist-kontrollerade kommittéer i byar och städer bakom linjerna.” I ett manifest som utfärdats av kolumnen stod: ”[Under] vår vistelse i Valencia har vi märkt att medan våra förhandlingar för inköp av vapen hade misslyckats, på grund av bristen på kontanter, fanns det en stor mängd guld och andra ädla metaller i många butiker, och det var detta övervägande som fick oss att ta guld, silver och platina i flera juvelerarbutiker.”

En historiker [Rafael Abella -BC] berättar att runt oktober (1936),

”kolumnen övergav fronten … och åkte på en expedition till Valencia [som var under republikansk kontroll -BC] och sprider panik i sin väg. Dess mål var att ”rensa hemmafronten på alla parasitiska element som hotade revolutionens intressen.” I Valencia, stormade den hotell och restauranger, skrämde staden. I en räd mot smyckesbutiker, grep de allt guld och silver de kunde hitta.’”[64]

När så staten åter bekräftade sin auktoritet, blev sådana räder mot republikanska städerna för farliga; men eftersom Järnkolonnen fortsatte att skälla på anarkistiskt samarbete med folkfrontsregeringen, kunde inte Järnkolonnen få resurser lagligt heller. Järnkolonnen fortsatte vägra militarisering, men staten intensifierade trycket på avvikande miliser.

”krigsdepartement hade inte bara valt att hålla inne vapen från alla milisenheter minskade med omorganiserade sig längs de föreskrivna linjerna, men hade förordnat, i noggrant valt språk, att lönen för alla stridande – som i fallet med milis tidigare hade överlämnats till varje kolonn i en klumpsumma utan tillsyn och oberoende av struktur – hädanefter skulle distribueras genom regelbundna kassörsstationer i bataljoner. Eftersom dekretet inte nämnde kassörer i enheter som inte hade antagit en militär ram, var det klart att om Järnkolonnen skulle hålla fast vid sin milis struktur skulle snart alla löner upphävas. ”[65]

I slutändan, övergav några medlemmar Järnkolonnen snarare än acceptera militarisering (Nittiosju män fördömdes som desertörer från sina anarkistkolleger), medan de andra gav vika och gick med den reguljära armén.

För att vara mer exakt, de flesta av Järnkolonnen fogade enheter som visserligen formellt var en del av statens armé, var faktiskt en del av CNT:s privata förläning. Medan kommunisterna gjorde sitt bästa för att skapa ideologiskt ”blandade” enheter (förhoppningsvis med kommunistiska officerare), försökte anarkisterna mycket hårt att hålla anarkistiska soldater tillsammans. Så ivrig var den anarkistiska ledningen att bygga upp krigsmakten under dess de facto kontroll, att CNT nationella kongress fritt gav sitt godkännande till värnplikten – på ett villkor:

”Även om CNT:s nationella kongress beslutat att gå med på en mobilisering av de två klasserna som aviserats av regeringen, gjorde den så under förutsättning att alla män med anarkosyndikalistiska medlemskort bör utarbetas av CNT för tjänstgöring i egna milisenheter. I Katalonien, angav CNT:S regional kommitté med hänvisning till detta beslut: ”då det skulle vara väldigt naivt att lämna över våra styrkor till regeringens absoluta kontroll över … har den nationella kongressen beslutat att alla personer i [två mobiliserade] klasser som tillhör vår fackliga organisation omedelbart bör anmäla sig hos CNT:s baracker, eller, i avsaknad av sådan, till [ortens]fackförenings eller [CNT] försvarskommitté , vilket kommer att notera deras tillhörighet, ålder, sysselsättning, den klass som de tillhör, adress, och alla nödvändiga fakta … Denna kommitté kommer att utfärda miliskort som skickas till de inskrivna kamrater, som, naturligtvis, hädanefter kommer att vara till förfogande för regionkommittén, som skickar dem till kolumnen eller en vald front. ’”[66]

På detta sätt, övergav den spanska anarkistiska ens skenet av volontärtjänst inom försvarsmakten. I stället för att försvara rätten för den enskilde att välja om han ville gå med i armén överhuvudtaget, gjorde CNT bara sitt bästa för att få sin beskärda del av de olyckliga värnpliktiga.

Som anmärkningarna om Järnkolonnen klargjorde, gjorde CNT inget försök att livnära sig enbart på frivilliga donationer av tid och resurser. Det accepterade lätt statliga allmosor. Ännu viktigare, de spanska anarkisterna missade ingen möjlighet att ta vara nödvändiga resurser. I de flesta fall, gjorde anarkisterna det i områden där de var den dominerande makten; Järnkolonnens kaotiska plundringen var obetydlig jämfört med den officiella plundringen från de olika anarkistiska nämnderna. Så småningom fanns det lite ädelmetall och hårdvaluta kvar att stjäla, åtminstone i öppen dager; den verkliga källan till rikedom är mänskliga varelser. Som nästa avsnitt visar, när anarkisterna insåg att mat och värdefulla jordbruksråvaror kunde pressas från tvångskollektiv bestående av terroriserade bönder, såg de en möjlighet som helt enkelt var för bra för att tacka nej till.

2.E. Landsbygdskollektiven

I augusti 1937, beordrade premiärminister Juan Negrín i hemlighet regeringsstyrkor under ledning av kommunisterna att upplösa rådet av Aragonien, den anarkistiska instans som utövade de facto styre över republikanskt kontrollerade Aragonien. En av de främsta åtgärder i denna kommunistiskt ledda operation var att bryta upp de anarkistiskt styrda landsbygdskollektiven. För att rättfärdiga sitt handlande, anklagade kommunisterna anarkisterna att införa tvångskollektiviseringar på de fientliga bönderna. Med tanke på Stalins tvångskollektiviseringar och terror-svält i Sovjetunionen bara några år tidigare, var detta en märklig anklagelse. [67] Men de genomförde det, medan den slagna anarkistiska rörelsen klagade att kommunisternas brutalitet tjänade kontrarevolutionen. Som Bolloten skriver:

”den officiella kommunistiska historien av inbördeskriget berättar att ” Befolkningen i Aragonien, speciellt bönderna, hyllade upplösningen av rådet med obeskrivlig entusiasm”, men Ricardo Sanz, den anarkosyndikalistiske befälhavare för 26-divisionen, ger en mindre strålande bild. Elfte divisionen, hävdar han, tog de officiella centra i Caspe med storm arresterade majoriteten av kontorsarbetare, och upplöste rådet av Aragonien med våld. ”de vidtog hårda åtgärder mot alla byar, angrep bondekollektiven. Det plundrade dem på allt – arbetsdjur, livsmedel, jordbruksredskap och byggnader – och inledde en våldsam repression och förföljelse av medlemmarna i kollektivet ” [68].

Man måste vara bra naiv för att ta kommunisternas ord på vad som hände. Ändå finns det ingen anledning att spärra objektiv forskning från att kontrollera sanningshalten i påståenden, bara för att de kommer från kommunisterna. Kommunisterna var ofta upphovsmännen till rapporter om tyska grymheter under andra världskriget; betyder det att varje historisk studie av nazisternas koncentrationsläger är misstänkt? Naturligtvis inte. Det betyder bara att man måste vara extra noga för att hitta oberoende källor opåverkade av kommunisternas propagandamaskin. (min slutsats är att eftersom Thomas bevis för kollektivens ofrivilliga karaktär nästan helt kommer från kommunistiska källor, utelämnar jag det.)

Med detta i åtanke, granska jag nu historien om anarkisterna och landsbygdens kollektivisering. Liksom tidigare är Burnett Bollotens Det spanska inbördeskriget, hyllad för sin objektivitet och allsidighet, min mest frekventa referens. I denna fråga, bär Bolloten ord om möjligt ännu större vikt, för det var Bolloten, mer än någon annan historiker, som dokumenterade den vilseledande propagandan och den spanska kommuniströrelsen kamp för total makt.

Efter försöket till militärkupp i juli 1936 blev det en revolution i många landsbygdsområden som liknande den i stadsområden. Noteras bör dock att CNT:s styrka var centrerad till städerna snarare än landsbygden, så det vore mycket förvånande om landsbygdens revolution var lika ”spontan” som den urbana revolutionen. Fraser förklarar

”Mycket snabbt började kollektiv växa upp, där inte bara produktionsmedlen utan också konsumtionen var socialiserad. Det skedde inte på instruktioner från CNTs ledarskap – inte mer än hos kollektiven i Barcelona. Här, liksom där, kom initiativet från CNT-militanta, här eftersom ”klimatet” för den sociala revolutionen bakom fronten skapades av CNTs väpnade styrkor: anarkosyndikalisterna dominans över gatorna i Barcelona återupprepades i Aragonien då CNTs miliskolonner, som främst bestod av katalanska anarkosyndikalistiska arbetare vällde in. Om det fanns en kärna av anarkosyndikalister i en by, grep de ögonblicket att genomföra den efterlängtade revolutionen och kollektiviserade spontant. På de platser det inte fanns någon, stod byborna under stor press från milisen att kollektivisera … ”[69]

Notera noga Frasers poäng att anarkisterna på Aragoniens landsbygd förlitade sig på urbana katalanska anarkister för att sätta ingång saker. Hur falskt än anarkisternas påstående att representera ”folket” i Barcelona var, var det på landsbygden Aragonien absurt.

Bolloten ger mer information om de första stegen i den lantliga revolutionen.

”Även om man inte kunde se fasta regler i upprättandet frihetlig kommunism, var förfarandet mer eller mindre densamma överallt. En CNT-FAI kommitté inrättades i varje ort där den nya regimen infördes. Denna kommitté utövade inte bara lagstiftande och verkställande befogenheter, utan också dömande. En av de första åtgärderna var att avskaffa privat handel och att kollektivisera jorden för de rika, och ofta för de fattiga, liksom byggnader, maskiner, boskap och transporter. Utom i sällsynta fall kom också frisörer, bagare, snickare, sadelmakare, läkare, tandläkare, lärare, smeder och skräddare under det kollektiva systemet. Lagren av mat och kläder och andra förnödenheter koncentrerades till en gemensam depå under kontroll av den lokala kommittén, och kyrkan, om den inte var nedbränd, omvandlades till ett magasin, matsal, café, verkstad, skola, garage eller baracker. I många samhällen avskaffades pengar för internt bruk… ”[70]

Det tog knappt en månad för anarkisterna att sätta upp sig som regeringen i de delar av Aragonien som var under deras kontroll. De dubbade sig själva till eufemismen ”Aragoniens regionala försvarsråd” Som Thomas förklarar:

”kollektiv etablerade i Aragonien – CNT hävdade senare att det fanns 450 – höll en konferens i slutet av september … De satte upp ett regionalt” försvarsråd ” bestående av CNT-medlemmar, med Joaquin Ascaso som ordförande, en kusin till den berömda anarkist som dödats i juli. Detta hade sitt säte i Fraga, och utövade högsta makten över hela det revolutionära Aragonien ”[71]

Anarkisterna retade de andra republikanska grupperna genom att utesluta dem från det Aragonska rådet, men det var lite de kunde göra. Medan beteendet hos regeringen i Katalonien var en kompromiss mellan anarkister och andra parter, avslöjar åtgärderna som vidtogs av regeringen i Aragonien, hur anarkisterna drogs till att göra sina dåliga handlingar när de styrde själva.

Många flydde av rädsla för sina liv. Deras land greps nästan omedelbart. Trots allt, vem utom en ”fascist” skulle fly? Expropriation av mark från de som var alltför livrädda för den nya regimen för att ens vänta och se hur deras nya liv skulle bli, var det som utgjorde kollektivens centrala delar. Bolloten citerar en auktoritet, som förklarar att

”uppskattningsvis en tredjedel av allt land och (eftersom kollektiviseringen skedde främst på åkermark) mellan hälften och två tredjedelar av all odlad mark i det republikanska Spanien beslagtogs. Med en grym ironi, var offren främst små och medelstora brukare, eftersom de flesta av latifundio distrikten hade gått till nationalisterna … ’”[72]

Anarkisterna talade ibland om att störta feodalismen, men de gjorde de inget i den vägen; feodalismen hade i hög grad avskaffas i Spanien i slutet av 1800-talet, som Fraser påpekar.

”Under ett sekel, fortsatte borgarklassen att utöka sitt innehav till dess, från 1930-talet, cirka 90 procent av Spaniens jordbruksmark var i deras händer, medan resten ägdes av den övre adeln.” [73]

Jordbrukare som flydde för sina liv var uppenbarligen inte frivilliga deltagare i anarkisterna kollektivisering experiment. Hur är det med resten? Ett av de bestående påståenden från anarkistkollektivens försvarare var att bönderna oftast var ”fri att välja”: de kan antingen gå med i kollektivet, eller fortsätta att bruka för sig så länge som de inte anlitade lönearbete.

Den överväldigande majoriteten av bevisen avslöjar att kollektivens försvarare helt enkelt har fel. Bolloten berättar att:

”Även om CNT-FAI publikationer citerar flera fall av självägande bönder och arrendatorer som frivilligt anslutit sig till det kollektiva systemet, kan det inte finnas någon tvekan om att ett ojämförligt större antal envist motsatt sig det, eller accepterat det endast under extremt tvång.” [74]

Bolloten förklarar att det var förekomsten av den anarkistiska milisen som gjorde kollektivisering möjligt. De militanta anarkisterna, övertygade om sin överlägsna visdom, kom med en plan för ett nytt sätt att leva för bönderna. En artikel i en CNT tidning, sade med hänvisning till byborna i Farlete.

”Vi milismän måste i dessa personer väcka den anda som har bedövats av politiskt tyranni. Vi måste rikta dem längs vägen till det sanna livet, och för att det inte är tillräckligt att visa upp sig i byn, måste vi gå vidare med den ideologiska omvandlingen av dessa enkla människor”[75]

Arrogansen och paternalismen i dessa anmärkningar är klar. Finns det ingen möjlighet att bönderna kan ha rätt och anarkisterna har fel? Bolloten ger ytterligare detaljer; på grund av närvaron av de anarkistiska väpnade styrkorna,

”ödet för bonde ägarna och arrendatorerna i de samhällen som ockuperas av CNT/FAI-milisen var bestämt redan från början, även om det i allmänhet hölls ett möte med befolkningen, i avsikt att besluta om inrättandet av det kollektiva systemet, togs omröstningen alltid med acklamation, och närvaron av beväpnade milismän misslyckades aldrig med att föra med sig respekt och rädsla på alla motståndare. ”[76]

Som svar på anarkisternas påståenden att de respekterade rätten att inte ansluta sig till kollektiven, svarar Bolloten att,

”Faktum är att många små innehavare och arrendatorer tvingades att ansluta sig till kollektivjordbruken innan de hade möjlighet att bestämma sig fritt. Även om den frihetliga rörelsen tenderade att minimera rollen som tvång spelade i utvecklingen mot jordbrukens kollektivisering, eller ibland förnekade den helt och hållet, blev den ibland, ärligt erkänd. Higinio Noja Ruiz, en framstående medlem av CNT, skrev ”under revolutionens första veckor, agerade anhängarna av kollektiviseringen enligt sina egna revolutionära åsikter. De respekterade varken egendom eller människor. I vissa byar var kollektivisering endast genomförbar genom att påtvinga den på minoriteten.”[77]

Fraser bekräftar tydligt Bolloten påståenden.

”Det fanns ingen anledning att dragonera dem under pistolhot: det tvingande klimatet, där ’fascister’ skulle skjutas, var tillräckligt. ”Spontana”och ”framtvingade” kollektiv fanns, liksom villiga och ovilliga kollektivister inom dem.” [78 ]

Fraser fortsätter med att förklara att landsbygds kollektiviseringen var väldigt annorlunda från stadens kollektivisering; medan den senare faktiskt normalt utfördes av arbetarna, gjorde den tidigare det inte.

”kollektiviseringen, utfördes under allmänt överseende, om inte nödvändigtvis i sitt direkta utförande, av CNTs miliskolonner, vilka utgjorde en revolutionär minoritets försök att styra inte bara produktion utan också konsumtion i egalitära syften och för krigets behov. I detta skilde sig agrara kollektiv radikalt från de industriella kollektiven vilka endast reglerade produktionen. ”[79]

Bolloten gör några uttalanden om den frivilliga karaktären hos de anarkistiska kollektiven som kan tas ur sitt sammanhang för att få det att verka som om Bolloten godtar apologeternas uppfattning att landsbygds kollektiviseringen var ”frivilligt”.

”Medan landsbygdens kollektivisering i Aragonien omfattade mer än 70 procent av befolkningen i området som var under vänsterstyrning, och många av de 450 kollektiven i regionen till stor del var frivilliga, måste det understrykas att denna enastående utveckling var i någon mån på grund av förekomsten av milismän från grannregionen Katalonien, den överväldigande majoriteten av dem var medlemmar av CNT och FAI. ”[80]

Det är viktigt att inse att Bolloten med rätta ser de ”frivilliga ”kollektiven som nästan lika tvingande som de ”påtvingade” kollektiven:

”Men även om varken UGT eller CNT tillät den republikanska småbonden att hålla mer mark än han kunde odla utan hjälp av hyrd arbetskraft, och i många fall var han oförmögen att fritt disponera över sina överskotts grödor eftersom han var tvungen att leverera dem till den lokala kommittén på deras villkor, utsattes han ofta för olika former av påtryckningar, vilket kommer att visas senare i detta kapitel, till att gå med i kollektivet. Detta gällde i synnerhet i byar där anarkosyndikalisterna var i uppåtgående . ”[81]

Även om det verkade helt rättvist för de militanta anarkisterna att det blev olagligt att anställa lönearbetare, visar detta faktum tydligt att blotta förekomsten av kollektiv inte kan försäkra att ingen frivilligt kommer att kontraktera sig för att arbeta för en lönebetalande kapitalist.

Fraser visar att förbudet mot att hyra lönearbete ofta var ännu strängare än det verkar. När han sammanfattar vittnesbörd en jordbrukare,

”Men det var republikanerna och socialisterna som inte gick med i kollektivet som han tyckte mest synd om. Så länge de arbetade på sin mark på egen hand hade de inga problem, men om de så mycket som fick sin bror eller granne att hjälpa till, så började problemen. ”individualisterna” skulle bara ha så mycket land som de skulle kunna arbeta på med egna händer, och varje överträdande försök att få utomstående arbetskraft blev påhoppat. ”[82]

Tydligen är det möjligt att bevara en nominell rätt att vara en ”individualist”, medan man i praktiken inför så många orimliga restriktioner på dem att de oberoende bönderna bryts ner och går med i kollektivet.

Vilka var de ”olika former av påtryckningar” Bolloten anspelar på?

”Även om bonde-ägare och arrendator inte var tvungna att hålla sig till det kollektiva systemet, försvårades livet för de motsträviga, inte bara hindrades de från att anställa inhyrd arbetskraft och fritt sälja sina grödor, vilket vi redan har sett, men de förnekades ofta alla fördelar som medlemmarna fick. I praktiken innebar detta att i de byar där frihetlig kommunism hade upprättats, fick de inte ta emot tjänster som erbjöds av de kollektiviserade frisersalongerna, använda ugnarna i det kommunala bageriet eller kollektivbrukens transportmedel och jordbruksmaskiner, eller att få matleveranser från kommunala lager och kollektiviserade butiker.
Dessutom blev arrendatorer, som trott sig befriats från att betala hyran iom övertagandet eller markägarens flykt, ofta tvungna att fortsätta betala till bykommittén. Alla dessa faktorer kombinerades för att utöva påtryckningar, nästan lika kraftfulla som en gevärspipa, och så småningom tvingade de småägare och arrendatorer i många byar att avstå sin mark och andra ägodelar till kollektivjordbruken. ”[83]

Det är särskilt märkligt att anarko-socialister, som ofta hävdar att ytlig frivillig samverkan (som förhållandet kapitalist-arbetare) i verkligheten är tvingande, så godtroget accepterar de påstådda frivilliga anspråken i de anarkiststyrda landsbygdskollektiven. En arbetstagaren kan åtminstone försöka hitta en annan arbetsgivare; men hur ”frivilligt” är ett beslut av en bonde att gå med i kollektiv, då han var tvungen att sälja sina grödor till ett lagstadgat anarkistiskt monopol? Om mellanhänder och spekulanter inte hade förbjudits av anarkisterna, kunde en oberoende bonde alltid sålt till dem om anarkisternas pris var för lågt.

Även Graham Kelsey, en historiker med otyglad sympati för den anarkistiska rörelsen, avslöjar motvilligt en viktig faktor som används för att driva de olyckliga bönderna in i kollektiven.

”Det militära upproret hade kommit vid en kritisk tidpunkt i jordbruks kalendern. Över hela nedre Aragonien fanns sädesfält redo för skörd … Vid mötet i Albalate de Cinca hade öppningsklausulen i det överenskomna programmet erfordrat alla i stadsdelen, både oberoende bönder och kollektivister, att bidra lika mycket till krigsinsatsen, och därmed betona en av de viktigaste faktorerna under perioden direkt efter upproret. ”[84]

Den oberoende bonden hade, kort sagt, inte någon möjlighet att hålla sig utanför anarkisternas sak och sköta sig själv; även om han kunde hålla sin mark, tillhörde en stor del av hans produkt CNT. Det faktum att endast en liten andel av de anarkistiska kollektiven kallades ”total”, kan inte ändra det faktum att förutom det intensiva monopolistiska tryck som utövades av CNT genom sitt järngrepp över ekonomin och jordbruksmarknaderna, måste en oberoende bonde fortfarande ”bidra lika mycket till krigsinsatsen. ”

Fraser förmedlar vittnesbörd från Fernando Aragon och hans fru Francisca, ”både pålitliga CNT supportrar”, som konkretiserar anarkisternas överväldigande monopol på makt över ekonomin.

”Tre eller fyra bönder som hade större mark försökte lämna kollektivet, men kommittén kontrollerade alla källor till utsäde och gödsel och det fanns ingenstans, nu när pengarna hade avskaffats, där de kunde köpa vad de behövde. De tvingades vara kvar… Men snart såg han att det var inte bara de motsträviga bönderna som inte hade någon lust att arbeta: det var de tjugotalet medlemmarna – där tre eller fyra skulle ha räckt – i bykommittén. De yngre männen gick runt med pistoler i bältena, och såg ut som – men arbetade inte som – revolutionärer … Kollektivet producerade stora mängder, alla byns behov tillgodosedda, utom när kommittén vägrade att dela ut varor ”[85. ]

Francisca Aragon berättar för Fraser att när en av deras tvilling barn insjuknade, vägrade kommittén låta henne åka till en läkare.

”Det blev stort missnöje. Kvinnorna pratade om det. Vi gick ut för att arbeta på fälten, och det var i sin ordning. Men varför inte behövde inte fruarna till kommitténs ledamöter gå? Fortsatte det så här skulle vi behöva bli av med kommittén. Jag ville åka därifrån, men kunde inte. Vi hade inga pengar, ingen transport. Dessutom hade kommittén vaktposter på vägarna. Det var terror, diktatur … ’”[86]

I en fotnot förklarar Fraser insiktsfullt att när CNT avskaffade pengar (ingen försöker ens förklara hur avskaffandet av pengar kan vara frivilligt), blev bönderna hjälplösa. En fattig person med lite pengar har alternativ; bönderna i Aragonien hade det inte.

”Problemet med kollektivisternas frihet att lämna byarna – permanent eller på resa -. uppmärksammades av observatörers förställningar redan från början. I och med avskaffandet av pengar, fick kollektivet övertaget eftersom alla som ville resa var tvungna att få republikanska pengar från kommittén. Detta innebar att resan måste motiveras”[87]

Naturligtvis fanns det liten eller ingen religionsfrihet i de anarkistiska kollektiven. Medan många prisar anarkisterna påkostade pedagogiska utgifter, påpekar de sällan att ett viktigt mål var att hjärntvätta nästa generation. Som Thomas beskriver

”Kyrkans skolor stängdes… ”folkets revolutionära vilja har undertryckt skolor av konfessionell tendens. Nu är det dags för den nya skolan, byggd på rationalistiska principer om arbete och mänsklig broderskap ’”[88]

Anarkisternas despotism utsträcktes ibland till småaktigheten i att förbjuda inte bara alkohol utan även kaffe och tobak.

”I den frihetliga byn Magdalena de Pulpis, till exempel, hyllades avskaffandet av alkohol och tobak som en triumf. I byn Azuara, stängde kollektivet caféet eftersom de ansåg att det var en ”lättsinnig institution. ” [89 ]

Bolloten citerar Franz Borkenau, ett ögonvittne.

”Jag försökte förgäves att få en drink, antingen kaffe eller vin eller lemonad. Byns bar hade stängt ned då den innebar skändlig handel. Jag tittade in i butikerna. Varunivån var så låg att man kunde förutsäga annalkande svält. Men invånarna verkade stolta över detta sakernas tillstånd; de berättade att de var glada att det var slut med kaffedrickandet. De tycktes betrakta detta avskaffande av onödigheter som en moralisk förbättring ”” [90] Som en bonde sade ”[Det] finns inga pengar till omoral'”[91]

Sålunda var friheten för de Aragoniska bönderna den Orwellska friheten att leva precis som den anarkistiska milisen ansåg rätt.

Det typiska syftet med påtvingad jordbrukskollektivisering, både i kommunistiska länder och länder i tredje världen, har varit att finansiera planindustri. Den fula hemligheten hos anarkisterna är att det bakomliggande målet med tvångskollektiviseringarna var att finansiera sin militär, och cementera makten hos sina råd och kommittéer. En del av de beslagtagna jordbruksprodukterna användes för att föda trupperna; resten såldes på den internationella marknaden för guld och hårdvaluta, vilket i sin tur kunde köpa vapen. För en gångs skull ”exploateras” bönderna i bokstavlig mening, medvetet avskurna från konkurrerande köpare, utan något val än att sälja till CNT för en spottstyver, vilka i sin tur antingen använder produkten själv eller säljer den vidare till normalt världsmarknadspris.

Graham Kelsey, en ivrig beundrare av de spanska anarkisterna, gör sitt bästa för att framställa denna nakna exploatering positivt.

”Att organisera proviantering av frontlinjens frivilliga så snabbt och rättvist som möjligt blev mer än ett mål i sig. Ett av krigens vanligaste följder i ett kapitalistiskt system är att sociala och ekonomiska missförhållanden utvecklas, som svart marknad, spekulation och, som en konsekvens, godtyckligt brist och allvarlig inflation. Byarna, från vilka ett stort antal volontärer anslutit sig till kolonnerna, hade omedelbart organiserat att förnödenheter skickats till fronten. Dessa byar var dock bara en handfull, främst de med starka anarkosyndikalistiska traditioner. Tydligen situationen måste regleras, särskilt som det ursprungliga upproret hade börjat anta alla kännetecken på en långvarig militär konfrontation. Jordbrukskollektivisering blev därför både ett sätt att säkerställa lika bidrag från alla byar till den börda som orsakas av konflikten och även ett sätt att göra det omöjligt för dem som hade möjlighet eller lust att dra nytta av det nödläge som ställts på den regionala ekonomin pga inbördeskriget. Det var inte bara en frihetlig teori; det var också det enda sättet att garantera maximal jordbruksproduktion med minimal ekonomisk korruption. ”[92]

Kelsey är praktiskt taget den enda akademiska historiker som försöker bejaka den frivilliga karaktären hos de anarkistiska kollektiven. Bland hans många förbryllande uttalanden är den som sticker ut hans försök att bevisa att kollektiven måste ha varit frivilliga, eftersom alla stödde dem, oavsett parti.

”Ett annat tecken att jordbrukskollektivisering accepterades var uppskattningen från medlemmar i andra fackliga och politiska grupper vilka alla, på nationell nivå, fortsatte inta en fientlig hållning mot kollektivisering.” [93]

Normala människor ser en onaturlig grad av enighet och sluter sig till att en sådan överenskommelse endast kan vara ett resultat av extremt tvång. Kelsey ser en onaturlig grad av enighet och drar slutsatsen att en sådant överenskommelse endast kan vara resultatet av den extraordinära godheten hos kollektiven. (På samma sätt skulle ett band välbeväpnade conquistador kunna tillskriva den plötsliga omvandlingen av hedningar, till den ofrånkomliga sanningen i den katolska tron, och förneka att deras skjutvapen har något med hedningarnas beslut att göra)

Fraser förlitar sig på vittnesmål från CNT ledaren Macario Royo, som bekräftar detta sällan nämnda motiv.

”[Royo] trodde att kollektiven var den lämpligaste organisationsformen för att styra produktion och konsumtion, och se till att ett överskott lämnades för fronten.” Allt var oorganiserat. Kolonnerna var beroende av byarna, de hade ingen annan försörjningskälla. Om det inte hade funnits några kollektiv, om varje bonde hade behållit vad han producerat och sålt det som han ville, skulle det ha gjort frågan om leveranser mycket svårare … ’”[94]

Ja, det skulle det; om det hade funnits en fri marknad skulle bönderna fått betalt vad deras arbete var värt. Det finns mycket ironi i Royos tysta medgivande att ”problemet” med den fria marknaden är att den förhindrar exploatering, när den försäkrar att alla får betalt för produkten av sitt arbete.

”Genom att avskaffa en fri marknad och i praktiken ransonering konsumtionsvaror, främst livsmedel, kollektiven kontrollerade den lokala ekonomin. Utfodra kolonnerna utan betalning blev en källa till stolthet eller förbittring, beroende på bybornas ideologiska engagemang.”

Men för Royo, som för de flesta av Aragoniens libertarianer, var saken inte slut där. Det grundläggande syftet med grundandet kollektiven var social jämlikhet.

”Det borde produceras var och en efter hans förmåga, konsumeras efter var och ens behov. jämställdhet i produktionen, jämställdhet i konsumtionen. Att leverera lika till alla i kollektiven och kolonnerna vid fronten – detta var principen och meningen med kollektiven ’”[95]

Förmodligen insåg inte de fattiga arbetarna i byarna att” jämställdhet ”även skulle garantera en lika stor andel åt de anarkistiska soldater som aldrig satt en fot i byn.

Nödvändigheter gick till att föda trupperna; jordbrukets lyxvaror togs för att säljas på den internationella marknaden.

”En mer genuint klagomål mot CNT från dess motståndare var deras kontroll av de viktigaste hamnarna och den fransk-spanska gränsen, en kontroll som gjorde det möjligt för dem att använda sina egna enheter för att exportera värdefulla jordbruksprodukter som gav stora mängder utländsk valuta. Anarkosyndikalisterna ansåg denna kontroll vara en omistlig erövring av revolutionen, centralregeringen såg det som ett angrepp på statsmakten … Julian Zugazagoitia, den moderata socialist, som blev inrikesminister hos Negrín i maj 1937, hävdar att premiär- och finansministern ”föredrog att inte ha anarkister i regeringen”, därför att han önskade ”att avveckla alla de exportorganisationer som skapats av CNT”, och ”en gång för alla” få slut på förlusten av valuta som följde av transporten utomlands av mandel, apelsiner och saffran. ’”[96]

I juli 1937, försöker Aragonien anarkister desperat undvika samma öde som deras katalanska kamrater. Kommunisterna hade ersatt anarkisterna som den dominerande kraften i Katalonien. Var Aragonien nästa? Jose Peirats, anarkistisk historiker, ger inställningen.

”I sitt minnestal den 19 juli 1937 var rådets ordförande av Aragonien extremt pessimistisk …” det vore beklagligt om någon försökte bråka med (Aragoniens råd), för det skulle tvinga [rådet ] att visa sina klor av järn och tänder av stål. ”” [97]

I december 1936 enades rådet om att dela med sig av sin makt med företrädare för andra republikanska partierna, men anarkisternas dominerande ställning blev kvar.

”Därefter redogjorde presidenten för de prestationer som gjorts under det första året: spekulation och ocker hade undertryckts, vägar och motorvägar hade konstruerats med milisens oegennyttiga hjälp … och Aragoniens kollektiv, trots sina brister, var revolutionens mirakel. ”[98]

Presidenten betonade, i en tydligt försonlig stämning, att rätten att bruka enskilt skulle skyddas (vilket implicit medgav omfattande kränkning av denna rätt). Dessutom kunde presidenten peka på ett avtal som undertecknats av alla de republikanska fraktionerna av Aragonien, där det bland annat står:

”Rådet för Aragonien, som har för avsikt att entusiastiskt samarbeta med den legitima regeringen i Republiken, kommer att öka produktionen bakom fronten, mobilisera alla regionens resurser för krigsinsatsen, och väcka en antifascistisk anda hos massorna … och genomföra en intensiv utrensning i de befriade zonerna. Det kommer att innebära obeveklig ordning och jaga gömda fascister, defaitister och spekulanter ” [99]

Den totalitära tonen i dessa ord är svårt att förbise.

Rådets försäkran om sin lojalitet och ekumeniska anda räddade den inte från en invasion av kommunist-ledda styrkor enligt order från centralregeringen. Kommunisterna bröt upp många kollektiv, även frivilliga (även om ”frivilligheten” hos kollektiven var allmänt tveksamt). Bolloten sammanfattar en rapport från CNT i Aragonien

”land, jordbruksredskap, hästar och boskap som konfiskerats från högersupportrar återlämnades till sina tidigare ägare eller deras familjer, nya byggnader uppförda av kollektiven, t.ex. stall och hönsgårdar , förstördes, och i vissa byar berövades gårdarna även utsädet, sexhundra medlemmar av CNT greps ”[100]

Efter den första anstormningen, backade kommunisterna något. Så länge anarkisterna inte hade makten, accepterade kommunisterna i allmänhet en mildare form av kollektivisering.

Apologeter för anarkisterna pekar ofta på det faktum att många kollektiv kvarstod även efter att de kommunist-ledda styrkorna förstörde Aragoniens råd. Exempelvis Peirats berättar att

”Penalba-kollektivet som i början av revolutionen bestod av hela byns 1500 personer, minskade till 500. Det är mycket möjligt att denna andra fas av kollektiviseringen bättre speglar de uppriktiga övertygelserna hos medlemmarna. De hade genomgått en ingående prövning och de som härdat ut var bevisade kollektivister. Men det skulle vara alltför enkelt att kalla dem som övergav kollektiven i denna andra fas som antikollektivister. Rädsla, officiellt tvång och osäkerhet vägde tungt i beslutet för en stor del av Aragoniens bönder. ”[101]

Peirats dubbla måttstockar är värda att begrunda. Han är oerhört känslig för dolda tvång som underminerade frivilligheten när man avskaffade kollektiven, men den enorma ekonomiska ångvälten som användes för att bilda kollektiven från fösta början, stör honom knappt. Även efter förstörelsen av Aragoniens råd, blev kanske en del jordbrukare kvar i kollektiven av rädsla för senare förföljelser om CNT återfick makten. Intervjun med Juan Martinez (en ”medelstor bonde … som inte tyckt att kollektiven var en dålig idé”) med Fraser bekräftar att så var fallet.

”De flesta människor lämnade dem, och var glada över det. De som stannade kvar – ungefär en fjärdedel av det ursprungliga antalet – hade ingen press att göra det. Ingen bråkade med dem, ingen försökte bryta upp deras kollektiv. En eller två av bönderna med större innehav behöll sin mark kvar eftersom de skrämdes av att situationen kunde förändras igen … ”[102]

Bolloten summerar träffande det vattentäta fallet mot de anarkistiska landsbygdskollektiven, ett fall som inte behöver förlita sig på kommunistförgiftade vittnesmål eller källor:

”Om, i teorin, CNT och FAI motsatte sig den statliga diktatur som fastställts av marxisterna under den spanska revolutionen, införde de en form av provinsiell diktatur i många orter, med hjälp av övervakningsgrupper och revolutionstribunaler. Även om dessa var långt ifrån det ”vetenskapliga konceptet” totalitär diktatur, som definieras av Lenin, utövade CNT och FAI en öppen maktutövning inte bara mot präster och markägare, penningutlånare och köpmän, utan i många fall även mot små hantverkare och bönder. ”[103 ]

Denna diktatur skulle utan tvekan ha blivit ännu mer flagrant om anarkisterna någonsin blivit den dominerande makten i Spanien; Bolloten citerar många anarkistiska publikationer som visar att de eftergifter till frivillighet och individualism endast var tillfälliga hjälpmedel som skulle avskaffas så snart som anarkisterna var för kraftfulla för att utmanas.

3. Ekonomin och de spanska anarkisterna

3.A. Bakgrunden till inbördeskriget: Den stora depressionen och arbetsmarknaden

Det är omöjligt att förstå de ekonomiska aspekterna av det spanska inbördeskriget utan att inse att 1936 var Spanien kvar i den internationella stora depressionen. Om den spanska industriproduktionen 1929 sätts till 100, är den 1935 kvar på en stagnerande 86,9 trots sex års befolkningstillväxt. Om vi i Katalonien ställer industriproduktions index på 100 i januari 1936, finner vi att i juli 1936 var produktionen fortfarande på 82. Kort sagt, produktion i början av revolutionen var 18 % under utgångsnivån från januari 1936, som var påverkad av depressionen. Arbetslösheten var enligt alla beräkningar motsvarande hög. [104]

Vad var orsaken till depression? En stor grupp ekonomiska historiker hävdar, övertygande enligt min mening, att den väsentliga orsaken till den stora depressionen var den internationella valuta-minskningen i det sena 20-talet och början av 30-talet. Milton Friedman och Anna Schwartz Förenta staternas ekonomiska historia [105] var det nyskapande akademiska arbete som etablerade storleken och betydelsen av den monetära nedgången i USA. Barry Eichengreen Gyllene fjättrar [106] utsträcker Friedmans och Schwartz argument till den internationella ekonomin, och visar hur guld-standarden som återupprättades efter första världskriget var instabil och avvecklades vilket gav en internationell monetär kontraktion. Spanien var inte med i guldmyntfoten, men sedlarna måste backas upp av en guldreserv så många liknande krafter påverkade. [107]

Monetär kontraktion är sålunda det första symptomet att leta efter; men av någon anledning förekom det inte. Spanien devalverade pesetan (ett drag som gör det mycket enklare att undvika deflation) till 79,5% jämfört med 1930, och fortsatte att devalvera tills 1935 guldhalt av pesetan var 55,3%.

Om man tittar på en kombination av besparingar och bankinsättningar (en standardkomponent i de flesta mått på penningmängden som tillhandahålls av Thomas), ser man att insatta pesetas ständigt ökat under den period för vilken uppgifter finns tillgängliga: från 1 847 miljoner pesetas år 1928, till 4 116 miljoner pesetas 1934. Likaså ökade antalet pesetas det tog att köpa ett brittiskt pund (N.B. Bank of London gjorde en snabb devalvering.) från 25,22 i januari 1930 till 36,00 i januari 1936. Kort sagt, det fanns en stor nedgång i pesetans internationella värde, vilket avspeglas i de stora penningmängdsökningar som var ovanliga i andra länder under denna epok.

En sista indikation som bekräftar det faktum en hög penningmängdstillväxt i Spanien är att Madrid 1936 uppskattades ha en av de största guldreserverna i världen – precis vad man skulle förvänta sig i en nation som gång på gång hade minskat guldinnehållet i pesetan för att avlägsna eventuella institutionella hinder för en snabb tillväxt av penningmängden. [108]

Om den monetära standardförklaringen inte förklarar den spanska depressionen, vilka andra faktorer kan vara inblandade? En stor mängd bevis tyder på att de spanska fackföreningarna, varav CNT var främst genom sin oförsonliga militans och aktivism, lyckats öka reallönerna ca 20 % från 1929 till 1936. [109] Tortellas och Palafox beräkningar visar på en 20,5% reell löneökning inom gruvdriften, 17,6% i metallurgi med, 19,9% i textilier (22,3% för kvinnor) och 23,7% inom jordbruket (35 % ökning för kvinnor) under perioden 1929-1936.

I sin okunnighet om och känslomässiga fientlighet mot klassisk ekonomisk teori, insåg förmodligen inte de fackliga medlemmar att en nödvändig konsekvens av att trycka reallönerna så långt över marknadens nivå skulle bli massarbetslöshet; men massarbetslöshet blev resultatet. Den ökande fientligheten mot arbetsgivare, sabotage, och så vidare minskade utan tvekan den förväntade marginella arbetsproduktiviteten, och fick den rådande fackliga lönenivån att hamna ännu längre över marknadsnivå.

Facket fick gott stöd från regeringen. Paul Preston fattar Caballeros arbetsförordningar, av vilka många avsevärt förbättrade de fackliga organisationernas förhandlingsposition .

”Det så kallade ’Dekretet för kommungränserna’ förhindrade anlitande av utomstående arbetskraft medan lokala arbetare i en viss kommun förblev arbetslösa. Det slog på markägarnas starkaste vapen, makt att bryta strejker och hålla nere lönerna genom att importera billigare icke fackligt ansluten arbetskraft. ”[110]

Sålunda insåg även fackföreningarna på något plan, även om det var rudimentärt, att en höjning av priset på arbetskraft skulle minska mängden. Dessutom insåg de fackanslutna i någon grad att fackföreningarna gynnar sina medlemmar på bekostnad av andra (företrädesvis icke fackliga) arbetstagare utan jobb. Preston fortsätter,

Largo Caballero gjorde något som Primo de Rivera hade inte kunnat göra: han introducerade skiljedomskommittéer för landsbygds löner och arbetsvillkor, som tidigare endast varit föremål för ägarnas infall. En av de rättigheter som nu skyddades var den nyligen införda åtta timmars arbetsdagen. Med tanke på att Braceros tidigare förväntats arbeta från soluppgång till solnedgång, innebar det att ägarna antingen skulle behöva betala övertid eller anställa fler män för att göra samma arbete. [Eller producera mindre , vilket förmodligen var det vanligaste resultatet. -BC] Slutligen, för att hindra ägarna från att sabotera dessa åtgärder genom lockout, hindrade ett dekret av obligatorisk odling dem från att ta sitt land ur drift. ”[111 ]

Medan det undvek den monetära kontraktion som plågat andra nationer i början av 30-talet, hade Spanien haft en mild depression från sina militanta fackföreningar, biträdd av arbetsrätten i den republikanska regeringen. Störd av den svåra situationen för arbetarna, försökte fackföreningarna och regeringen enkelspårigt göra saken bättre genom att pressa upp lönerna och förbättra arbetsvillkoren. Den nödvändiga och empiriskt observerade resultatet blev massarbetslöshet; många arbetare var helt enkelt inte värda det högre priset, så ingen anställde dem. I stället för att skylla på facket och ”pro-arbete” regering, vände sig många arbetslösa till allt större militans och hat mot det kapitalistiska systemet. [112]

Den kanske plausiblaste kritiken mot kapitalistiska ekonomier är att de ibland låter nyttig arbetskraft och kapital gå till spillo. Under dessa omständigheter kan man förvänta sig att arbetarnas revolutionära övertagande av deras arbetsgivares egendom 1936 skulle göra saker och ting bättre. Med alla dessa fria arbetare som beslagtog tomma fabriker, borde inte produktionen öka?

Det gjorde det inte; efter införandet av arbetarkontroll blev arbetslösheten ännu allvarligare trots den krigstida ekonomins massiva tillväxt i penningmängden och värnplikt. Nästa avsnitt undersöker detta pussel i detalj.

3.B. Inbördeskrigets ekonomi: kollektivisering, inflation och svart marknad

Pusslet med stadskollektiviseringen börjar från början. Med massarbetslöshet fortfarande rådande, började CNT stänga fabriker och koncentrera arbetare i de mest ”moderna” företagen. Den självklara åtgärden hade varit att öppna dörrarna till varje kollektiv för massan av arbetslösa och uppmana dem att välja sin nya arbetsplats. Men fackföreningarna insisterade på att de äldre anläggningarna i någon mening inte var ”effektiva”. Inga ansträngningar gjordes för att analysera konsekvensen av denna uppfattning; i synnerhet fackföreningarna visade ingen förståelse för skillnaden mellan genomsnittet och marginalproduktivitet. (Överlägsenheten av den genomsnittliga produktiviteten i moderna anläggningar visar inte på något sätt att marginalproduktivitet var större, och det är marginell produktivitet som betyder något för ”effektiva” beslut.) Bolloten beskriver detta massiva stängningsbeslut utförligt:

”Anarkosyndikalisternas huvudorgan i Spanien, Solidaridad Obrera, förklarade: ”De mindre arbetsgivare som är någorlunda upplysta kommer lätt att förstå att systemet med att producera varor i små anläggningar inte är effektivt. Uppdelade ansträngningar håller tillbaka produktionen. Att driva en liten workshop med hantverksmetoder är inte samma sak som att driva en stor anläggning som utnyttjar alla tekniska framsteg. Om vårt mål är att göra oss av med den kapitalistiska regimens risker och osäkerhet, måste vi rikta produktionen på ett sätt som garanterar välfärd i samhället . ’”[113]

Tydligen var arbetslösas välbefinnande ingen anledning till oro; trots de höga nivåerna, uppstår aldrig ens frågan. Bolloten ger detaljerna i vågen av företagsnedläggningar.

”I enlighet med detta synsätt stängde CNT-arbetarna, samtidigt som de svepte med sig UGT, ner mer än sjuttio gjuterier i regionen Katalonien och koncentrerat sin utrustning och personal till tjugofyra … I Barcelona omorganiserade CNT:s och UGT:s träarbetare – som redan hade inrättat utskott i varje butik och fabrik och tillsatt de tidigare arbetsgivarna som tekniska chefer med standardlön för arbetstagare – hela branschen genom att lägga ned hundratals små verkstäder och koncentrera produktionen till de största anläggningarna . I samma stad utförde CNT lika radikala förändringar i garverierna, minskade 71 fabriker till 40, medan glasindustrins 100 fabriker skars ner till 30. ”[114]

Liknande åtgärder tillämpades på frisör- och skönhetssalonger; i klädsömnad, sömnad, metall, snickeri och lädervaruhandel; godisförsäljning, skomakeri, metall och textil, trä, murning, garvning, bakning, möbelsnickeri och så vidare.

Även om detta program inte gjorde någonting för att lindra massarbetslöshet, hade det andra fördelar ur de anställdas fackliga synvinkel. Det bidrog till att begränsa produktionen, skydda sig mot konkurrens, och därmed hålla priserna höga. Dessutom hjälpte det till att centralisera varje bransch, vilket gör det något lättare att köra dem uppifrån och ner, för att säkerställa efterlevnaden av order från det anarkistiska ledarskapet. Bolloten citerar den sympatiska observatören Leval.

”maskiner samlades ihop i flera verkstäder, ibland i en enda verkstad. På detta sätt har regleringen av produktionen förenklas och samordningen av insatserna var mer effektivt.” ”[115]

Av allt att döma höjde arbetarna snabbt sina löner, minskade timmarna, och förbättrade arbetsvillkoren. Ett uppenbart motiv, som tidigare nämnts, var att eliminera redovisade vinster genom att helt enkelt höja lönerna tills ingen beskattningsbar vinst fanns kvar. Som Fraser skriver:

”[kollektiven] genererade liten eller inget överskott, och ännu mindre om de betalade improduktiva löner. Detta i sin tur innebar att pengarna som skulle gå till kreditfonden för att finansiera, och eliminera skillnader, mellan kollektiven, minskade. ”[116]

Fraser summerar erfarenheten av kollektiven hos CNT:s sekreterare Joan Ferrer.

”Vinsten var inget problem – det fanns ingen, åtminstone inte fram till mitten av 1937, då Ferrer gick med i armén. Eventuellt överskott som kan ha funnits återinvesterades i butikerna, lönerna höjdes, arbetsvillkor förbättras och andra förbättringar gjordes.”. [117]

Dekret i Katalonien slog fast fyrtiotimmarsvecka och höjde lönerna med 15 procent, och bemyndigade återanställning av arbetstagare som avskedats på politiska grunder.

Arbetsmarknaden väsentliga problem som fanns redan före inbördeskriget blev bara värre. Reallönerna var för höga; följaktligen fanns det ett arbetsöverskott, eller ”arbetslöshet.” När arbetarna tog kontroll, förvärrade de bara problemet genom att höja sina egna löner ytterligare, förbättra arbetsvillkoren (dvs., välja mer komfort och lägre produktivitet), avskaffa ackord (dvs., välja mer fritid och lägre produktivitet), och så vidare . Erfarenheterna hos CNT-ledamoten och textil förmannen Josep Costa var kanske mer extrema än de flesta.

”Bristarbete avskaffades, arbetsveckan minskade till fyrtio timmar (och snart mycket mindre på grund av råvarubrist), det ’första socialförsäkringssystemet i Spanien’ skapades: Full pension, fri sjukvård, fria läkemedel, sjukförsäkring, föräldrapenning (två dagars betald frånvaro från arbetet för mannen när hans fru födde), en klinik för specialisttjänster och förlossning – systemet finansierades genom en avgift per arbetare i varje kollektiv som hade medel. En arbetslöshetskassa skapades, och en andel av de arbetslösa fick jobb utanför textilindustrin. ”[118]

Ingen tycktes inse att högre lön och bättre arbetsvillkor var det främsta skälet till det fanns arbetslöshet överhuvudtaget.

Det fanns en enkel utväg varvid de fackligt organiserade arbetarna kunde ha behållit sina privilegierade positioner och samtidigt skapat möjligheter för de oräkneliga arbetslösa. De kunde ha skapat en öppet tudelad ordning: gamla arbetstagare, som var med före kollektiviseringen får hög lön och del av vinsten, nya arbetstagare får en magrare, marknadsmässig lön och ingen del i vinsten. Naturligtvis skulle detta ha krävt att fackföreningarna indirekt erkände att deras militans skapat de problem de alltid skyllt det kapitalistiska systemet. Dessutom skulle det ha tvingat dem att överge sin egalitära etik. Bättre att en person ruttnar i sysslolöshet än att tillåta ojämlikhet.

Situationen var i allt väsentligt likt det hos en modern advokatbyrå. Om varje nybörjaradvokat och sekreterare blev en fullvärdig partner så snart de hyrdes in, skulle det finnas många arbetslösa nybörjare och sekreterare. De nuvarande partnerna vill undvika utspädning av värdet på sina aktier, och därför hyr de in ett minimalt antal. Moderna advokatbyråer lösa detta problem genom att acceptera ojämlikhet som en del av livet; en andel av vinsten är reserverad för elitadvokater, och de övriga anställda får helt enkelt en jämförelsevis liten lön.

Lamslagen av sin egalitära livssyn, kan arbetarstyrda-företag i anarkist-Spanien inte förmå sig att göra detta. Följaktligen, trots massiv penningmängdstillväxt och värnplikt, ökade arbetslösheten i Katalonien (både komplett och partiellt, noterar Fraser) från ett index på 100 i januari-juni 1936 till 135,7 i december 1936 och sjönk något till 123,6 i juni 1937, och 120,1 i november 1937. [119]

Oftast blev städernas arbetare lidande av urban kollektivisering. Men åtminstone några städers arbetare verkade kraftigt förbättra sin levnadsstandard under krigets tidiga stadier. Dessa var de lyckliga arbetstagare som redan hade bra jobb i goda fabriker. De förbättrade sitt turliga tillstånd genom att ta kontroll över fabrikerna och kanalisera sina tidigare arbetsgivares vinst till sig själva (med en kombination av löneökningar, mer jobb förmåner, bättre arbetsförhållanden och mer fritid). Arbetstagare som hade jobb i marginalanläggningar fann att deras tillstånd var i princip samma som förut, men nu var de tvungna att oroa sig för konkurs i stället för sin chef. Arbetslösa som tidigare ställts utanför arbetsmarknaden pga Kataloniens mäktiga fackföreningar fann förmodligen livet ännu svårare. Vare sig kapitalister eller arbetare styrde fabrikerna, var omfördelning till arbetslösa och icke-fackliga arbetare från anställda och fackliga arbetare konstant.

Landsbygdens arbetares situation var mycket annorlunda. Omfördelningen var normalt inte från en lantarbetare till en annan; snarare blev massan av arbetare på landsbygden utnyttjade av den anarkistiska militära eliten i deras kamp för att vinna kriget. Därför förknippade ofta människor kollektiviseringen med den så kallade ”krigsinsatsen”; kollektiven skulle slita, få sina ransoner, och resten togs ifrån dem. Fraser summera observationen från Juan Zafon, propaganda delegat i Aragoniens råd.

”Den fria, oberoende kommunen, det kollektiv som avskaffade exploatering av människan, den federala struktur som länkade varje by på distrikts- och regional nivå, och efter att levererat behovet hos byar och fronter, kanaliserades överskottet till rådet, vilket i sin tur kunde sälja eller byta det med andra regioner eller i utlandet, ’allt detta hade talats och skrivits om, men fram tills dess hade det inte varit mer än en slogan’ ”[120]

Rensar man undan propagandadelegatens missvisande uttalanden om ”frihet” och ”självständighet” i kommunen, uppenbarar sig den hårda sanningen: anarkisterna tog överskottet från bönderna, gav dem lite eller inget i gengäld, och använde det för att kriga.

Frasers intervju med CNT militanten Ernesto Margeli stöder vidare min uppfattning att anarkisterna kollektiviserade för att bättre kunna utnyttja bönderna.

”milisstyrkorna fortsatte att komma, problemet med att förse dem blev mer akut, och då bristen på organisering under den ursprungliga perioden inte gav vika för något bättre, flera CNT medlemmar, däribland Margeli, insåg att något måste göras. ”vi lever i en revolutionär situation; det hade fallit i våra händer. Även om folk inte var beredda, var vi tvungna att göra revolution nu … ’” [121]

Medan Margeli försökte övertyga bönderna att kollektivisering skulle vara effektivare, visar han tydligt att drivkraften för hans beslut var behovet av att förse den glupska anarkistiska militären.

Bolloten ger återigen omfattande bevisning obefläckade av kommunistiska källor som visar att kollektiviseringen infördes under tvång. Dessutom bekräftar han att anarkisterna var ivriga att kollektivisera eftersom de desperat behövde leveranser och avsåg att pressa vad de behövde ur bönderna.

”I oktober 1936 hade okontrollerad ianspråktagande av livsmedel och djur genom miliskolonner, de flesta libertarianska, blivit så allvarlig att den, enligt Joaquin Ascaso, den anarkistiska ordförande i rådet, hotar regionen med ” total ruin ”. Detta, sade han, drev rådet att förbjuda cheferna för kolonnerna från rekvisitioner utan förhandsgodkännande.
”Vi hoppas att alla, utan undantag, kommer att följa denna ordning, för att undvika beklagliga och paradoxala omständigheten att ett fritt folk hatar sin frihet och sina befriare, och inte mindre sorglig situation att ett folk helt förstörs av revolutionen som det alltid har längtat efter. ”” [122]

Om statistiken är trovärdig, fanns det slående skillnader mellan stads- och landsbygdssektorerna i anarkist-kontrollerade områden. Båda sektorerna, bör man komma ihåg, var vid krigsstarten under extremt pressade förhållanden; men från likadan utgångspunkt, utvecklades de helt olika.

Den urbana sektorn gick helt enkelt från dåligt till värre. Thomas index för katalansk industriproduktion var lika med 100 i januari 1936. Produktionen varierade mellan 100 och 94 till juli 1936 då revolutionen bröt ut. Produktionen sjönk till 82, men med tanke på kaoset, överföringen av kontroll, och kampen med nationalisterna, är detta förståeligt.

Vad som inte är förståeligt är att produktionen aldrig steg över nivån från juli 1936 så länge kriget varade. Det sjönk till 64 i augusti, återhämtade sig något till 73 i september, och pendlade därefter mellan 71 och 53 fram till april 1938. Under de sista månaderna av republikansk kontroll i Katalonien, inför en förestående nationalistisk invasion, sjönk produktionen ännu mer, varierande mellan 41 och 31 till dess att insamling av ekonomisk statistik upphörde.

Landsbygdssektorn hade däremot mer blandad utveckling. Jordbruksstatistiken, som Thomas påstår samlades av ett kommunistiskt jordbruksministerium, visar att produktionen i Katalonien 1937 var 21 procent lägre än 1936; 20 procent större i Aragonien, 16 procent högre i den centrala zonen, och 8 procent lägre i Levanten. (Siffrorna har justerats för att ta hänsyn till jordbruksmark som ockuperats av nationalisterna.)

Kollektiviseringen var mest utbredd i Aragonien, men fanns överallt i viss utsträckning. De anarkistiska kollektivens apologeter ser den 20-procentiga ökningen av produktionen i Aragonien som ett fantastiskt bevis för hur bra deras institutioner är. (Den lika drastiska nedgången i Katalonien räknar man oftast inte med, eftersom kollektiviseringen var mindre fullständigt genomförd än i Aragonien.)

Faktum är att på grund av de tidigare deprimerade förhållanden, kunde alla system som använt sig av mark och arbetare som inte var sysselsatta, oavsett hur ineffektivt, ha gjort stora steg framåt. Thomas förklarar varför:

”Även om det verkligen blev en ökning av vete, som dessa siffror antyder, var problemet att den ökade förbrukningen på produktionsplatsen, sönderfallet av transport- och distributionssystem, ökningen av flyktingar och större efterfrågan på livsmedel som kom av den nationalistiska blockaden, orsakade en brist på mat i alla republikens städer utom Valencia. ”[123]

Naturligtvis kan man betvivla sanningshalten i siffrorna. Stadskollektiv ville utan tvivel underskatta sin produktion för att sälja mer på den svarta marknaden. Rapporterna som lämnades till jordbruksdepartementet kan ha överskattats i förhållande till den riktiga produktionen för att vinna sympati för anarkisternas kollektiviserings-experiment.

Men om vi accepterar tanken att siffrorna är korrekta, är det verkligen ett intressant mönster. När arbetarna faktiskt hade kontroll, sjönk output 30-40 procent under den redan låga nivån. När arbetarkontroll till stor del var fiktiv, ökade produktionen ibland med 20 procent – om än 20 procent över nivån för depressionen. De stadsarbetare som faktiskt hade kontroll, hade inget incitament att utnyttja de enorma resurserna av arbetslösa; det skulle endast sprida ut värdet av varje arbetstagares andel.

Anarkistiska militanta som drev jordbrukskollektiven hade däremot ingen anledning att låta resurserna gå på tomgång; de betalade inte bönderna ändå, så varför inte utnyttja så många som möjligt? Slaveri är ofta ekonomiskt ineffektivt, men det är inte en absolut sanning; slavar kan fungera med mindre energi än fria arbetare, men slavägaren kan välja att tvinga slaven att arbeta så många ytterligare timmar att hans totala produktion ökar.

Kelsey konstaterar att kvinnor och även äldre jordbrukare slet på fälten under anarkistiskt styre.

”Under hela kollektiven arbetade många människor hårdare och längre än tidigare. Det stora antalet män som hade gått till fronten gjorde att andra, däribland kvinnor och äldre, behövdes för att hjälpa till med arbetet. Många författare fann att i stället för att vara ovilliga, var människor redo och villiga att arbeta extra timmar, och att, som i Graus, betraktades pensioner som en förolämpning, äldre arbetstagare krävde att få ge sin arbetskraft som alla andra. ”[124 ]

En alternativ förklaring till samma fakta är att de anarkistiska ledarna terroriserade så många som möjligt att arbeta på fälten, och att offren var för rädda för att informera anarkistiska journalister om den verkliga historien.

Det fanns en form av exploatering som tillfogats arbetarna, för vilken staten, snarare än anarkisterna, hade skulden. Den spanska regeringen hade länge haft i stort sett obegränsad kontroll över penningmängden; pesetan var en fiat valuta, vilket innebär att allt regeringen behövde göra för att få in mer pengar var att slå på tryckpressen. Under kriget fann den spanska regeringen frestelsen att finansiera sig med tryckpressen oemotståndlig.

Detta kan lätt ses genom att titta på växelkursen med pundet: i januari 1936, kostade det 36 pesetas för att köpa £ 1; i januari 1937, kostade det 115; i januari 1938, 219, och i januari 1939 krävdes det 488 pesetas för att köpa ett pund. (1938 utfärdade republiken en ny typ av sedel som föll i värde ännu snabbare.)

Det oundvikliga resultatet var massiv inflation. När denna inflation tog i, gjorde staten vad regeringar alltid gör: skyllde på den fria marknaden och införa priskontroll. Det naturliga resultatet blev en massiv brist på varor, ransonering och korruption. När desperata människor bryter mot lagen genom att köpa eller sälja varor över det lagstadgade priset, kallar regeringen det ”svart marknad” och kallar det ett brott.

Under hela kriget använde således den republikanska regeringen tryckpressen för att finansiera sig. Vanligt folk ville köpa saker för att göra förenkla sina liv ; ofta ville de bara köpa det allra nödvändigaste. Detta stämde inte överens med regeringens plan, som var att blöda ut det spanska folket för att upprätthålla sin auktoritet. Som Fraser förklarar:

”Levnadskostnaderna fyrdubblades på drygt två år. Löner (så vitt kan fastställas) bara fördubblades. Oundvikligen bar arbetarklassen bördan av inbördeskriget.” [125]

Thomas siffror visar att om grossistpriserna indexeras för att motsvara 100 år 1913, så uppgick de till

 • Januari 1936: 168,8
 • Juli 1936 (kriget börjar): 174,7
 • December 1936: 209,6
 • December 1937: 389,1
 • December 1938: 564,7

Detta underskattar de spanska konsumenternas lidande, eftersom priskontrollen ofta innebar att inga varor fanns att köpa (utom vid mycket högre svarta marknadspriser).

Ehuru anarkisterna inte styrde den spanska penningmängden, gjorde de ingenting för att hindra regeringens storslagna plan att legalisera förfalskning, och stödde den genom att skylla på den så kallade ”svarta marknaden” i stället för den verkliga boven i dramat: den spanska centralbanken. Aragoniska rådets flerpartsavtal lovade, som tidigare påpekats, att

”införa obeveklig ordning och jaga gömda fascister, defaitister och spekulanter.” [126]

Fraser beskriver situationen i Barcelona under våren 1937:

”Mat var en bristvara och det fanns långa brödköer. I april demonstrerade kvinnor på gatorna mot levnadskostnader, som just hade stigit ytterligare 13 procent, utöver de höjningar som redan hade lagt nästan två tredjedelar till index sedan starten av kriget. ”[127]

I stället för att lägga skulden på statens tryckpressar, där den hörde hemma, kritiserade den tidigare CNT ministern för förnödenheter Joan Domenech

”PSUC [kommunistiska] ledare för att avskaffa kontrollerna som han hade satt upp och etablera en fri marknad för livsmedel. ”jag visste att om leveranserna inte kontrollerades skulle en svart marknad växa upp. Jag praktiserade en sorts diktatur över leveranser och priser … Genom att säga att det fanns brist. Comorera skapade bristen eftersom människor rusade in för att köpa vad de kunde … ”” [128]

Staten kontrollerade penningmängden, inte CNT, så den ha vara den primära skulden. [129] Men det är intressant att notera att CNT stod tysta och skyllde på den så kallade ”svarta marknaden”, snarare än att stå upp för de ekonomiska intressen hos arbetarna de hävdade sig representera. I slutet av kriget, måste en stor del av de spanska arbetarna funnit sig utblottade, deras surt förvärvade pesetas var inte värda papperet de var tryckta på.

3.C. Dilemma, del I: Kapitalistisk anarkism

Antag att det fanns en standard kapitalistisk ekonomi där en klass av rika kapitalister ägde produktionsmedlen och anställde den övriga befolkningen som lönearbetare. Genom en extraordinär insats sparade arbetarna i varje fabrik tillräckligt med pengar för att köpa ut sina arbetsgivare. Kapitalisternas aktier byter händer, så arbetarna i varje företag nu äger och kontrollerar sin arbetsplats. Fråga: Är det fortfarande ett ”kapitalistiska samhället”? Visst; det finns fortfarande privat ägande till produktionsmedlen, de har helt enkelt andra ägare än tidigare.

Ekonomin fungerar på samma sätt som det alltid gjorde: arbetarna på varje företag gör sitt bästa för att berika sig själva genom att sälja önskade produkter till konsumenter; det finns ojämlikhet på grund av både förmåga och tur; företagen konkurrerar om kunderna. Ingenting förändras utom mottagaren av utdelningen.

Detta enkla tankeexperiment avslöjar anarko-socialisternas dilemma. Om arbetarna tar kontroll över sina anläggningar och kör dem som de vill, kvarstår kapitalismen. Det enda sättet att undertrycka vad socialister mest föraktar i fråga om kapitalismen – girighet, ojämlikhet och konkurrens – är att tvinga arbetar ägarna att göra något de sannolikt inte gör frivilligt. För detta krävs en stat, en organisation med tillräcklig eldkraft att införa osjälviskhet, jämställdhet och samordning på motsträviga arbetare. Man kan kalla staten ett råd, ett utskott, en förening, eller av någon annan eufemism, men den enkla sanningen kvarstår: socialism kräver en stat.

Detta förstår man a priori, men empirister kan vara skeptiska. Finns det ingen ”medelväg” som är både anarkistisk och socialistisk? Svaret är att erfarenheten av den spanska anarkismen kan inte ge något tydligare bevis på att i den mån kollektiviseringen var anarkistisk, var den kapitalistiskt, och i den mån kollektiviseringen var socialistisk, var den statlig. Den enda lösningen på detta dilemma, om den kan kallas lösning, är att behålla den allsmäktiga staten, men använda ett nytt ord för att beteckna den.

En överväldigande mängd bevis från en mängd olika källor bekräftar att när arbetarna verkligen kontrollerade sina fabriker, förändrades bara den kapitalistiska formen. Den upphörde inte att existera. Fraser förklarar i en sammanfattning av en textilkonferens för CNT och UGT att

”erfarenheten hade redan visat att det var nödvändigt att snabbt gå mot en total socialisering av industrin, om ägandet av produktionsmedlen inte igen skulle leda till människans exploatering av människan. Företagsråden vet inte vad de i praktiken ska göra med produktionsmedlen och saknade en plan för hela branschen, vad marknaden beträffade, hade dekretet inte bytt ut något av de grundläggande kapitalistiska felen ”förutom att tidigare var det ägarna som tävlade sinsemellan och nu är det arbetarna. ’”[130]

Bolloten skriver

”Enligt Daniel Guerin, en auktoritet på den spanska anarkistiska rörelsen, ’verkade det … som om arbetarnas självförvaltning kan leda till en sorts egoistisk partikularlism, varvid varje företag endast ser till sina egna intressen … resultatet var att bussbolaget överskjutande intäkter användes för att stödja gatubilar, som var mindre lönsamma ’Men i verkligheten var det många fall av ojämlikhet som inte kunde lösas så enkelt. ”[131]

Thomas bekräftar denna bild.

”Anarkister var villiga att erkänna att revolutionen hade kommit med problem som de inte hade drömt om: FAI-ledaren, Abad de Santillan (då ekonomisk kommunalråd i Generalidad) skrev uppriktigt: ’Vi såg i det privata ägandet av produktionsmedlen, fabriker, transportmedel och i den kapitalistiska fördelningsapparaten, den främsta orsaken till elände och orättvisor. Vi ville socialisera all rikedom, så att inte en enda individ skulle lämnas utanför livets goda. Vi har nu gjort något, men vi har inte gjort det bra. I stället för den förre ägaren, har vi fått ett halvdussin nya som anser att fabriken eller transportmedlet de kontrollerar, är deras egen egendom, bara med den olägenheten att de inte alltid vet hur man organiserar … lika bra som den förre. ”” [132]

Fraser citerar Josep Costa, en CNT förman utanför Barcelona, som förklarar varför hans förbund beslutat att inte kollektivisera.

””Individuella kollektiviserade kvarnar agerade redan från början som om de vore helt självständiga enheter, marknadsförde sina egna produkter och tog lite hänsyn till den övergripande situationen. Det var ett slags folklig kapitalism … ’”[133]

Hur, kan man undra, kunde uttalade socialister agerar så i strid med sina principer? Arbetarnas beteende var inte särskilt annorlunda än de rika marxistiska professorer som lever i lyx, medan de fördömer västvärldens vägran att dela sin rikedom med tredje världen. Snacka är lätt! När arbetar-ägarna hade möjlighet att berika sig själva, grep de chansen utan att tveka.

De ortodoxa statssocialisterna, även CNT: s blivande allierade såsom POUM, attackerade bittert arbetarkontrollens kapitalistiska natur. Fraser befordrar ett yttrande från POUM:s verkställande Juan Andrade.

”De anarkosyndikalistiska arbetarna hade gjort sig till ägare av allt de kollektiviserade. Kollektiven behandlades som privata, inte sociala, fastighets socialisering, som praktiseras av CNT fackföreningar, var inte mer än facklig kapitalism” Även om det inte märktes omedelbart , var CNT:s ekonomi en katastrof. Hade det fortsatt så , skulle det blivit stora problem senare, med stora löneskillnader och nya sociala klasser. Vi ville också kollektivisera, men helt annorlunda, så att landets resurser administrerades socialt, inte som enskild fastighet. Den sorts mentalitet som tror att revolutionen är till för en viss sektor av arbetarklassen, och inte för proletariatet som helhet, dyker alltid upp i en revolution, det insåg jag under kriget första dagarna i Madrid. ’”[134]

Andrade berättar en slående berättelse om begravningen av en POUM militant för Fraser

”CNT:s begravningsförbund skickade räkningen till POUM. De yngre POUM-militanta tog förvånade räkningen till Andrade. Han kallade på begravningsförbundets representant.
’Vad är det här? Vill ni ha betalt för era tjänster, medan män dör vid fronten, va?’ Jag tittade på räkningen. ’ Dessutom har ni höjt era priser, detta är väldigt dyrt’
’Ja’, instämde mannen, ’vi vill införa förbättringar’
’Jag vägrade att betala och, senare, när två ledamöter av förbundets kommitté dök upp för att föra saken vidare, kastade vi ut dem. Händelsen fick mig att reflektera över en partikulär arbetar inställning till revolutionen'”[135]

Den ”partikulär arbetar inställning”, som Andrade hänvisar till är just uppfattningen att revolutionen är tänkt att göra arbetarna till sina egna chefer. Många arbetare tog parollerna om arbetarkontroll bokstavligt. De bortsåg från möjligheten att avsikten med dessa paroller var att vinna deras stöd för en revolution som ersatte kapitalisterna med partibyråkrater. Albert PerezBaro, en tidigare medlem av CNT som spelade en framträdande roll i kollektiviseringsrörelsen i Katalonien, höll ett tal sju månader efter revolutionen som ger en bra bild av de blivande byråkraternas dolda agenda:

”” … den stora majoriteten av arbetstagarna har syndat genom sin brist på disciplin, produktionen har minskat på ett oroväckande sätt och i många fall rasat, avståndet till fronten har orsakat att arbetarna inte upplevt kriget med nödvändig intensitet. Den tidigare disciplinen, född av nödvändigt tvång, saknas, och har, på grund av bristande klassmedvetenhet, inte ersatts av en självpåtagen disciplin till förmån för kollektivet. På ett infantilt sätt har arbetarna kommit att tro att allt redan var vunnet … när i själva verket den verkliga sociala revolutionen börjar är man bygger ekonomin … ’”[136]

När PerezBaro kallar arbetarna ”infantila”, överväger han inte möjligheten att arbetarnas attityd var helt vettigt. Det är lätt att förstå varför arbetstagarna räknar med att gynnas om de blir sina egna chefer. Varför de ska tro att det är bra för dem att ersätta arbetsgivarna med staten eller ett Orwellskt ”Anarkist-råd” är en helt annan sak.

Ojämlikhet existerade inom kollektiven liksom mellan dem. Samtliga av deltagarna tillskriver alltid toleransen för ojämlikhet på det faktum att det var omöjligt för ett kollektiv att införa lika lön om inte de andra kollektiven gjorde samma sak. Fraser sammanfattar med ett vittnesmål från CNT militanten Luis Santacana,

”men den ’lika’ lönen kunde inte införas i hans anläggning för att det inte infördes generellt i hela branschen. Kvinnor i fabriken fortsatte att få mellan 15 procent och 20 procent cent lägre lön än män, och arbetare mindre än tekniker. ”[137]

Med andra ord var det omöjligt att införa jämställdhet så länge det fanns konkurrens om arbetstagarna. Om ett företag vägrade betala extra för kvalificerad arbetskraft, slutade de och hittade ett jobb där egalitära normer inte var så strikta.

Den kanske mest fascinerande händelsen i Frasers redogörelse för arbetarkontroll berör Tivolis operateater. CNT-militanten Juan Sana förmedlar detaljerna:

”Nästan det enda problem Sana inte behövde ta hand om var införandet av ’lika’ lön på teatern. Det kom till ett snabbt slut under dramatiska omständigheter dagen då den berömde tenoren, Hipolito Lazaro, anlände till Tivoli-teatern där fackföreningen satt upp en rad operor till folkvänliga priser. Han skulle sjunga huvudnumret. Innan publiken kom, gick han upp på scenen och sade:

”Vi är alla jämlika nu, och för att bevisa detta får vi alla samma lön. Bra, eftersom vi är jämlika ställer jag mig i dörren i dag och tar upp biljetter, så kan en av er kan komma hit upp och sjunga huvudnumret”

Hipolito Lazaro – stil, klass och alldeles för tuff för syndikalisterna

Det gjorde slag i saken, förstås. Det hade funnits flera protester tidigare. Den natten träffades flera av oss fackliga ledare och bestämde redan från början att stanna tills vi hade kommit fram till en värdig lösning. ”. Det tog inte lång tid . Topp-skådespelare och sångare, som Lazaro och Marcos Redondo, skulle betalas 750 pesetas per uppträdande – en 5000 procentig ökning i jämförelse med deras tidigare 15 pesetas om dagen. Andra och tredje kategorin artister fick stora, men olika ökningar, samtidigt som även vaktmästarna fick en lönehöjning. ”[138]

Om Sana hade funderat vidare, kunde han ha dragit en allmän lärdom av denna händelse: Om det finns konkurrens, är exploatering praktiskt taget omöjlig. Denna princip gäller oavsett om de konkurrerande budgivarna är kapitalister eller arbetarkollektiv. Detta kan bevisas med ett enkelt tankeexperiment.

Föreställ dig att en arbetstagare kan utföra en uppgift som ökar försäljningsvärdet av ett råmaterial med 10 pesetas. Tänk dig vidare en auktion där kapitalisterna bjuder på den här arbetstagarens tjänster. Om det bara finns en anbudsgivare, har den traditionella socialistiska synen en poäng; en budgivare kan erbjuda ett existensminimum, och en arbetstagare kan vara desperat nog att ta det.

Med två anbudsgivare kan man föreställa sig att kapitalisternas intressen kolliderar, såtillvida de inte samverkar för att hitta ett korrupt anbud. Hur många anbudsgivare måste det finnas innan ett hemligt avtal helt enkelt blir omöjligt? Som vanliga auktioner påvisar är två budgivare ofta allt som behövs; med tio anbudsgivare är samverkan så svårt det inte ens är någon idé att försöka.

Säljarna kan vara desperata och budgivarna rika, men konkurrensen driver försäljningspriset upp till produktens försäljningsvärde. Pablo Picasso kan vara utfattig, på svältgränsen, men med konkurrerande budgivning skulle han ändå betalas en förmögenhet för en ny målning. Köparna skulle vara glada om konkurrensen var olaglig, men så länge den består, kommer köparna agera i eget intresse, inte intresset hos köpare i allmänhet.

I varje modern ekonomi, inklusive Spanien på 1930-talet, finns det inte tio anbudsgivare för en given arbetstagares tjänster; det finns hundratals, om inte tusentals. Auktionen är mindre synlig än i en hall med en auktionsförrättare, men det är lika verklig. Varje ersättning en arbetsgivare erbjuder är ett anbud på arbetarnas tjänster. Med åtminstone några arbetsgivare, tvingas budgivningen om arbetstagarnas löner att närma sig motsvarigheten av det fulla värdet av deras produkt.

Varför har då vissa arbetare i kapitalistiska ekonomier så dåligt betalt? Det enkla men hårda svaret är att deras arbete inte är särskilt produktivt. Det mer komplexa svaret är deras arbete är inte särskilt produktiv med tanke på förekomsten av andra produktionsfaktorer. En samtida barberare i USA tjänade mer än sin motsvarighet i Spanien eftersom kapitalvaror var mer rikligt förekommande i USA än i Spanien. Den enda långsiktiga lösningen på problemet med spansk fattigdom var att öka tillgången på kapitalvaror i Spanien; alltså ser vi återigen att de spanska fackföreningarnas militanta taktik var grovt kontraproduktivt.

Spaniens arbetare borde ha gjort allt för att locka till sig utländskt kapital, i stället valde de att skrämma bort en stor del av Spaniens redan magra aktiekapital. (Det är intressant att notera att de spanska arbetarnas levnadsstandard inte började förbättras avsevärt förrän efter Francos slappnade av på sin autarki (självförsörjnings-) politik på 40- och 50-talet.)

Det verkliga socialistiska klagomålet mot kapitalismen är inte att kapitalismen exploaterar arbetare, utan att det förhindrar exploatering av arbetare. Det förhindrar dugliga arbetstagare från att utnyttjas till förmån för mindre dugliga arbetare, äldre och barn. Som Horacio Prieto, tidigare CNT:s sekreterare i den nationella kommitté, klagade

”kollektivismen vi ser i Spanien är inte anarkistisk kollektivism, det är skapandet av en ny kapitalism, mindre organisk än det gamla kapitalistiska system vi har förstört … Rika kollektiv vägrar erkänna något ansvar, plikt eller solidaritet till de fattiga kollektiven … Ingen förstår komplexiteten i ekonomin, att den ena industrin är beroende av en annan. ”[139]

Problemet, kort sagt, är att enligt den ”nya kapitalismen” blir de mer produktiva kollektiven rika, och andra inte. Den ”nya kapitalismen”, precis som den gamla, länkar ihop framgång och belöning.

På liknande sätt försvårade konkurrensen för den anarkistiska militären att exploatera arbetarna. Som CNT:s militära ledare Royo sade:

”’Kolonnerna var beroende av byarna, de hade ingen annan försörjningskälla. Om det inte hade funnits några kollektiv, om varje bonde behållit vad han producerat och sålt det som han ville, skulle leveransfrågan blivit mycket svårare … ’”[140]

Det är alltid ”mycket svårare” att uträtta något när du måste få frivilligt samtycke från andra människor, för då måste du betala dem vad de är värda.

3.D. Dilemmat, Del II: Socialism och stat

Trots den hårda exploateringen av bönderna från den anarkistiska militären, började även den begränsade frihet som de mildare kollektiven erhöll visa ett kapitalistiskt ansikte. Felix Carrasquer, en FAI skollärare, beskriver vad han sade på CNT:s kongress i februari 1937

”Sedan gick jag upp och sade: Kollektivens ”kantonalism” innebar döden för rörelsen. Ett rikt kollektiv kunde leva väl, ett fattigt kollektiv skulle ha svårt att föda sina medlemmar. Är det kommunism? Nej, det är raka motsatsen. Vems fel är det om en by har bra land och en annan har dålig?” [141]

På samma sätt konstaterar Thomas:

”Lönerna skilde sig från kollektiv till kollektiv, kriteriet var egentligen att ju rikare kollektivet var, desto bättre betalt fick arbetarna. Detta var en ironisk, om än otvivelaktigt ofrånkomlig, avslutning på den frihetliga drömmen.” [142]

Slutligen påpekar Bolloten att

”Rädslan för att en ny klass av rika godsägare så småningom skulle stiga ur ruinerna av det gamla, om enskilda jordbearbetare tilläts var utan tvivel en del av orsaken till att de mer nitiska kollektivisterna beslöt sig binda småbrukaren, frivilligt eller med tvång, till kollektiven. ”[143]

I huvudsak hade dock den socialistiska ideologen ingenting att frukta från landsbygdskollektiven. För det mesta hade kapitalismen stampats ut på det enda möjliga sättet: geom staten. Den anarkistiska militären var ryggraden i ett nytt tvångs-monopol som var en regering i allt utom namnet. Det blev då möjligt att använda bönderna som boskap, få dem att arbeta, ge dem deras uppehälle, och ta beslag på ”överskottet”. Bolloten citerar med gillande Kaminskys berättelse om Alcora.

”Samhället representeras av kommittén … Alla pengar i Alcora, ca 100.000 pesetas, är i dess händer. Kommittén byter samhällets produkter med varor som saknas, det det inte kan byta till sig köps. Pengar has bara kvar provisoriskt och kommer att vara giltiga så länge som andra samhällen inte har följt Alcoras föredöme.

”Kommittén är storfamiljen. Den äger allt. Den styr allt. Den sköter om allt. Varje särskild önskan måste lämnas in till den för övervägande. Den, ensam, har att bestämma.

”Man kan invända att medlemmarna i kommitté riskerar att bli byråkrater eller till och med diktatorer. Den möjligheten har inte undgått byborna. De har sett till att kommittén byts ut med korta mellanrum, så att varje invånare tjänar i den en tid.” [144]

Vad händer den som varken vill tjänstgöra i kommittén, eller samtycker med dess avgöranden? Som säger att han tänker arbeta på sin egen mark, bli rik, och vägrar att ge en peseta till någon? Denna person skulle få samma behandling som alla skattevägrare i alla moderna stater – ökande hot och sanktioner tills han antingen ger upp eller blir krossad.

Frasers intervju med bonden Navarro visar tydligt att anarkistiska ”kommittéer” var regeringar i ordets standard-bemärkelse.

”När beslutet fattats, var det formellt böndernas beslut att frivilligt ansluta sig. Mariano Franco kom från fronten för att hålla ett möte, och sade att milismän hotade att ta boskap för alla som stannade kvar utanför kollektivet. Liksom i Mas de las Matas, tvingades all privatägd mat lämnas in.” Martinez, en annan jordbrukare, lägger till ytterligare detaljer. ”Han delade dock den allmänna motviljan mot att behöva lägga hela produktion till ”högen” och inte få något annat än sina ransoner i utbyte.
En annan dålig sak var att miliskolonner rekvirerade boskap från kollektivet, och gav kuponger i gengäld. Då han var utsedd till ansvarig för boskapen, gick han vid ett par tillfällen till Caspe att försöka ”lösa in” kupongerna, men utan framgång. Liksom på andra håll, ledde snart avskaffandet av pengar till att man ”myntade” lokala pengar – en uppgift för smeden som stansade hål i plåtskivor tills papperslappar kunde tryckas. ”Pengarna” – 1.50 pesetas per dag – delades ut, som den lokala skolmästare erinrade sig, till kollektivisterna att spendera på sina ”laster” – detta sistnämnda varande något överflödig, förutom det grundläggande som krävs för att hålla sig vid liv. ’”[145]

(som en jämförelse sade en jordbrukare att han före kriget tjänade 250 pesetas i månaden) Även det grekiska och romerska slaverisystement medgav ofta en slavs rätt att kalla något sitt eget (sitt ”peculium”); den här en- och en halva pesetan som”överflöds” kompensation åt bönderna hade troligen verkat rätt snål även för många gamla slavar.

Ändå från början var landsbygdskollektiven faktiskt ganska ”kantonala”, och det är tänkbart att så småningom skulle böndernas rörlighet ha tvingat lokala kommittéer att släppa på de hårda tagen. Det anarkistiska ledarskapet anade det nästan instinktivt; inom kort ropade röster efter regionala och även nationella ”förbund”. Fraser konstaterar från en kongress i februari 1937:

”Bland de stora överenskommelser som nåddes på kongressen var att avskaffa alla pengar, inklusive lokal valuta, samt att ersätta dem med en standardiserad ransoneringsbok; att tillåta småbrukare att förbli icke-kollektiviserade så länge som de inte ”störde kollektivets intressen” från vilket de inte kunde förvänta sig några fördelar, att organisera kollektiven på distriktsnivå snarare än lokal nivå, samt att förvägra Aragoniens råd monopol på utrikeshandeln ”[146]

Den självpålagda begränsningen var klart avsedd att skydda Aragoniens råd från statens och kommunisternas vrede; resten av avtalet visar en avsikt att tillåta ännu värre exploatering av bönderna.

Anarkisthistorikern Peirats beskriver en senare konferens i juni 1937, vilket gjorde CNT: s långsiktiga avsikter ännu tydligare.

”CNT:s nationella kommitté kallade ett nationellt möte för bönder med det uttryckliga syftet att skapa ett Nationellt bondeförbund som skulle kopplas till konfederationen. Det primära syftet i dess stadgar var en nationella integration av jordbruksekonomin i alla odlings-zonerna, både kollektiv och småägare. Förbundet skulle acceptera UGT:s kollektiv och ansvara för teknisk konsultation av alla slag genom sina regionala kontor. Små markägare, enskilda kultivatorer och kollektiv anslutna till förbundet skulle ha full frihet att inleda jordbruks utveckling i sina respektive zoner, men de skulle inte vara föremål för nationella planer med syftet att säkerställa de bästa skördarna, för omvandling eller utbyte av vissa grödor till förmån för andra av större ekonomiskt värde eller bekämpandet av sjukdomar av grödor och djur.

”De federerade kultivatorerna var skyldiga att lämna statistiska uppgifter till det nationella förbundet om nuvarande och förväntad produktion och allt annat som behövs för allmän planering. Förbundet var ensam distributör och exportör av råvaror.

”Kultivatorer kunde reservera tillräckligt av sin produktion för att möta sina egna konsumtionsbehov, men var tvungen att följa de begränsningar som kan utropas för en viss tidpunkt ”för att säkerställa alla konsumenters lika rätt utan diskriminering.” Överskott skulle överlämnas till förbundet, som skulle betala för dem ”enligt lokala värden” eller enligt beslut från en nationell prisreglerande styrelse … Federationen skulle underlätta flyttningarna av bönder från zoner med lite odlingsbar mark till zoner som behöver arbetare. Den skulle upprätta förbindelser med alla de ekonomiska organisationerna inom CNT och andra grupper, nationella eller internationella. Den skapade en hjälptjänstservice för att jämna ut betalningarna över vitt skilda områden, nationella och utländska. Solidaritet och ömsesidig hjälp, inklusive ersättning för bränder, olyckor, pest, sjukdom, pension, föräldralösa barn, skulle vara tillgängliga även för individualister som inte deltar i kollektiven. ”[147]

Kort sagt var CNT:s avsikt att skapa en allsmäktig stat att styra befolkningen på landsbygden under dess kontroll; att beslagta allt ”överskott” från dem och betala dem en symbolisk kompensation som den ansåg passade, att flytta bönder till ”zoner som behöver arbetare.” Med tanke på att CNT försäkrade böndernas uppehälle men beslagtog deras överskott, verkar det osannolikt att någon bonde skulle vilja flytta. CNT tänkte inte mer på denna möjlighet än en bonde grubblar över om hans kossor vill ledas till ett nytt fält.

I januari 1938 presenterade CNT sina planer på att undertrycka stadskollektivens frihet också. Som Fraser förklarar:

”Vid sin utvidgade ekonomiska Plenum i Valencia reviderade CNT många av sina tidigare ställningar. Man enades om differential löner, en kår av fabriksinspektörer som kunde bestraffa arbetar- och företagsråd. Administrativ centralisering av alla branscher och agrara kollektiven som kontrolleras av CNT och effektiv allmän planering av CNT:s ekonomiska råd, inrättandet av en syndikal bank, utveckling av konsumentkooperativ. Den följande månaden, i en pakt med UGT, yrkade den på nationalisering av gruvor, järnvägar, tung industri, banker, telekommunikation och flygbolag (CNT:s tolkning av nationalisering innebar att staten tog över en industri och gav den till sina anställda för att förvalta, och socialisterna tolkar det så, att staten drev industrin.) ”[148]

Bolloten ger ytterligare information om CNT-UGT:s pakt. Man bör komma ihåg att UGT bestod av både socialdemokratiska och kommunistiska flanker.

”Även om pakten bekräftade att arbetarkontrollen var en av de mest värdefulla av arbetarnas erövringar och uppmanade till legalisering av kollektiven, var den ett fullständig förnekande av anarkistisk doktrin, för den erkände statens yttersta makt och myndighet inte bara i dessa två frågor, utan i så viktiga frågor som nationaliseringen av industrin och den reguljära armén. Inte desto mindre togs pakten emot entusiastiskt av CNT pressen, även av vissa grupper inom FAI, såsom den regionala kommittén för centrala delen av landet, men i längden fick varken arbetarkontroll eller kollektiven rättslig status. I efterhand tycks pakten bara ha tjänat målen hos kommunisterna och deras allierade … ”[149]

För vissa anarkister representerade dessa pakter kompromisser. Men å andra sidan var CNT: s inledande program också en kompromiss mellan de anarkister som ville total makt åt CNT och de som var utanför. Som Bolloten dokumenterar ropade många anarkister och anarkistiska tidskrifter efter en anarkist diktatur redan vid revolutionen första dagar. Dessa anmärkningar göra det ofta klart att även de anarkister som var motståndare till att gripa total makt, var överens om att när nationalisterna besegrats, skulle den anarkistiska diktaturen snabbt följa.

”[Även] när anarkosyndikalisterna respekterade den lilla mannens egendom, gjorde vissa av dem det klart att det bara var ett tillfälligt överseende medan kriget pågick. ”När kriget är slut och kampen mot fascismen har vunnits,” varnade en framträdande anarkosyndikalist [Tomas Cano Ruiz – BC] i Valencia, ”ska vi undertrycka varje form av liten egendom och på det sätt som passar oss. Vi ska intensifiera kollektivisering och socialisering och göra dem fullständiga.””[150]

Total landsbygdskollektivisering, liksom total urbana kollektivisering, var också ett ultimat (om än inte ett omedelbart) anarkistiskt mål.

Tierra y Libertad, språkrör för FAI, som utövade ett starkt ideologisk inflytande över fackföreningarna i CNT sade: ”De bönder som förstår fördelarna med kollektivisering eller har ett tydligt revolutionärt samvete och redan har börjat införa [kollektivjordbruk] bör sträva efter att med alla sätt övertyga eftersläntrarna. Vi kan inte samtycka till småjordbruk … eftersom privat jordegendom alltid skapar en borgerlig mentalitet, beräknande och egoistisk, som vi vill utrota för evigt. Vi vill återuppbygga Spanien materiellt och moraliskt. Vår revolution kommer att vara ekonomisk och etisk”” [151]

Det är uppenbart att många av de spanska anarkisterna hade en sådan revolution i åtanke; en revolution som i likhet med andra moderna totalitära revolutioner, inte bara skulle förslava kroppen, utan förslava sinnet. Mot denna bakgrund verkar anarkisternas mycket lovordade fokus på utbildning betydligt mer illvillig.

En överväldigande mängd bevis visar att arbetarkontrollen aldrig tog bort den girighet, ojämlikhet och konkurrens som anarkosyndikalisterna fördömde i det kapitalistiska systemet. De klassiska anarkisterna hävdade upprepade gånger att när staten förstördes, skulle kapitalismen automatiskt kollapsa. De hade helt fel. I den mån staten förstördes, ändrade kapitalismen bara form; den upphörde inte att existera. Äkta arbetarkontroll förändrade mottagarna av utdelningen, inget mer. Den enda möjliga vägen till att avskaffa kapitalismen var att skapa en ny stat (ofta med ett nytt namn, till exempel ”råd” eller ”kommitté”) och tvinga fram lydnad med alla nödvändiga medel.

4. Filosofi och de spanska anarkisterna

Några av de spanska anarkisternas klandervärda val inträffade på grund av oönskade kompromisser med mäktiga allierade. Naturligtvis är många dåliga gärningar anarkisterna inte begått även det resultatet av oönskade kompromisser. Många bedömare skyller ”missförhållanden” på kriget som gjorde det särskilt lönande att bryta mot anarkistiska principer. Även här bör det påpekas att obehagliga allierade och krigsförhållanden aldrig gör att någon åtgärd ”nödvändig.” De gör helt enkelt handlingar mer attraktiva, mer praktiska. Det var inte ”nödvändigt” att mörda personer som misstänktes för fascistiska sympatier; det var (möjligen) bekvämt. Denna bekvämlighet gör inte sådana mord mindre skuldbelagda.

Ändå är det intressant att fråga: I vilken utsträckning kom de spanska anarkisternas tyranni och övergrepp från deras idéer? Skulle deras idéer någonsin kunna ligga till grund för ett fritt och rättvist samhälle, om omständigheterna var gynnsammare? Uppföljningen visar att de spanska anarkisternas idéer var helt fel. De spanska anarkisterna ställdes inför många dilemman till stor del därför att de stödde sig på en osammanhängande uppsättning principer; och nästan alltid, när de hade makten, agerade de enligt sina mest totalitära impulser. Dessa brister var på den mest grundläggande nivån epistemologiska; nämligen de spanska anarkisterna var emotionella, dogmatiska fanatiker vars misslyckande att teoretisera objektivt och rigoröst ledde miljoner att kämpa för att uppnå ett illvilligt ont mål.

4.A. Vad är frihet?

Skrifter och ord från de spanska anarkisterna, även titlarna på deras tidskrifter, proklamera sin kärlek till frihet, deras längtan efter frihet. De klassiska anarkisterna såsom Bakunin uppgav att de motsatte sig statssocialismen, därför att de med rätta såg att en socialistisk stat var oförenligt med mänsklig frihet. Men vad exakt menade de spanska anarkisterna med ”frihet”?

Samvetsfrihet, friheten att tro på vad man tycker utan rättslig påföljd, var helt enkelt inte en aspekt av frihet som de såg det. De undertryckte hänsynslöst den katolska religionen och dödade många kyrkliga tjänstemän, brände kyrkor, och förbjöd religiös utbildning. Medan Bolloten noga noterat det interna anarkistiska motståndet mot upplevda ”kompromisser”, visar han aldrig att anarkistiska ideologer såg religiös intolerans som oförenligt med deras ideal. Snarare förklarade kämparna att eftersom den katolska religionen var falsk, bör den stampas ut.

”Redaktionen för CNT, det ledande frihetliga organet i Madrid, förklarade: ”Katolicismen måste sopas bort obevekligt. Vi kräver inte att varje kyrka förstörs, men att inget spår av religion bör finnas kvar i någon av dem och att den svarta spindeln av fanatism inte borde tillåtas att spinna onda och dammiga nät, där våra moraliska och materiella värden hittills har fångats som flugor. I Spanien, mer än något annat land, har den katolska kyrkan stått i spetsen för alla bakåtsträvande mål, för åtgärder som vidtagits mot folket, för varje angrepp på friheten. ’”[152]

Inget anarkistiskt citat visar den minsta uppskattning av principen att idéer ska tolereras, även om de är falska, reaktionär eller bakåtsträvande.

Likaså uttrycker ingen anarkist någon principiell invändning mot att döda människor för deras politiska åsikter. De anarkistiska kritikerna hävdar ofta att det skadar revolutionen att döda människor, eller skrämmer bort enkla bönder, eller fjärmar medelklassen. De har inte gjort gällande att falangister, monarkister och katolska företagare har en omistlig rätt till sin åsikt, så länge de avstår från att agera ut den. Tanken förekommer inte ens för dem

Inte heller inkluderar ”frihet”, så hyllad av de militanta anarkisterna, friheten att använda alkohol, tobak, eller ibland till och med kaffe. Som Bolloten förklarar,

”puritanism var ett kännetecken på den frihetliga rörelsen. Enligt George Esenwein, en auktoritet på den spanska anarkismen, var puritanismen en av flera delar av anarkistisk ideologi som kan spåras till rörelsens början år 1868 fram till inbördeskriget. Denna tendens, som kom från ett erkännande av en moralisk dikotomi mellan proletariatet och medelklassen, förespråkade framför allt en livsstil obunden av materialistiska värderingar. Därför blev överdrivet drickande, rökning eller andra traditioner, vilka uppfattades som medelklassattribut nästan alltid förbjudna. ”[153]

Även om förbudet mot hatade substanser tycks ha skett i endast en del av landsbygdskollektiven, var det de anarkistiska förbudsivrarna som ansåg sig vara de renläriga, snarare än deras mer toleranta kamrater. De spanska anarkisterna inte bara förnekade sina motståndare rätten till sin tro. De förnekade också sina förmodade anhängare rätten att bestämma över sina egna kroppar. För anarkisterna är det tillräckligt att säga att det ena eller andra har dåliga konsekvenser, alltså måste det stoppas; de överväger aldrig möjligheten att människor har rätt att göra en mängd olika saker oavsett om de har dåliga konsekvenser.

Trots deras förespråkande av ”fri kärlek”, var de spanska anarkisterna inte toleranta inför sexuella frågor heller. Puristernas korståg mot prostitution, avslöjar återigen deras paternalism och intolerans. Bolloten skriver

”Mitt egen personliga minne är att medelklass-spanjorer hånade anarkisterna som stängde bordellerna i städerna och satte de prostituerade till nyttigt arbete. Men för anarkistiska purister var sanering av samhället en troshandling. I sin muntliga historia, berättar Ronald Fraser, om den unge Eduardo Pons Prades som … hörde män diskutera vad som måste göras:
”” Hördu, vad gör vi med alla de människor som arbetar i dessa hålor av orättfärdighet? ”
” Vi måste återlösa dem, utbilda dem så att de kan få chansen att göra något mer värdigt. ”
” Har du frågat dem om de vill återlösas? ”
” Hur kan du vara så dum? Skulle du vilja utnyttjas i den sortens hålor? ”
” Nej, naturligtvis inte. Men efter år på samma ställe, är det svårt att förändra. ”
” Ja, det kommer de att behöva. Revolutionens första plikt är att städa upp stället, rensa upp folkets medvetande. ”’” [154]

Det viktiga värt att notera är att purister vill tvinga alla att leva som de finner lämpligt, medan pragmatikerna anser puristernas beteende opolitiskt. Man kan tycka att om purister värderar ”frihet” över allt annat, skulle de insistera på att kvinnor inte kan tvingas att avstå från att ha sex för pengar.

Jag skulle aldrig försöka berätta för folk hur de kan eller inte kan använda ord; Jag tror dock jag förbehåller mig rätten att översätta icke-standardiserade användning tillbaka till vanlig engelska. De spanska anarkisterna hade ingen kärlek till ”frihet” i vanlig mening av ordet. ”Frihet” för de spanska anarkisterna var ”friheten” att leva exakt som de spanska anarkisterna ansåg rätt.

Många av de spanska anarkisterna var genuint mot staten i standard bemärkelse. Men eftersom europeisk anarkism i huvudsak var en utlöpare av den europeiska statssocialismen, hade de spanska anarkisterna nästan ingen anti-statlig tradition att bygga på. Liksom statssocialisterna var de spanska anarkisterna knappt ens medvetna om det långvariga liberala traditionen av anti-statlighet, som kanske hade kunnat få dem att tänka på vad det innebär att vara fri. [155] Ludwig von Mises Liberalism, publicerad bara nio år före det spanska inbördeskriget, säger:

”Liberalism kräver tolerans som en principfråga, inte utifrån opportunism. Det kräver tolerans även om uppenbarligen meningslösa läror, absurda former av irrläror, och barnsligt fåniga vidskepelser. Det kräver tolerans för doktriner och åsikter som den anser vara skadliga och förödande för samhället och till och med för rörelser som man oförtrutet bekämpar … Det som är dumt, meningslöst, felaktigt och ont, bekämpar liberalism med hjärnan som vapen, och inte med brutalt våld och förtryck. ”[156]

I den mån de europeiska anarkisterna var (och är) bekanta med klassisk liberalism, hånade de ofta den den klassiska liberalismens ”smala” syn på frihet. Liberaler insisterar bara på rätten att vara fri från fysiskt tvång mot person och egendom, och bortser från många andra typer av dominans i samhället. Således ignorerar liberalerna ideologisk dominans från kyrkan, sexuella dominans mot kvinnor, kapitalisternas herravälde över arbetstagare, drog- och alkoholmissbrukets dominans över medvetandet.

Det teoretiska problem som de spanska anarkisterna inte tog ställning till är okomplicerat. När man väl deklarerat att obehagliga handlingar, även om de inte innebär våld, är ”dominans”, motiverar du att använda våld för att stoppa dem. Om katolicismen är ”herravälde”, då måste det vara självförsvar att döda präster. Om prostitution är ”herravälde” , då är stängda bordeller och att få prostituerade ta upp en annan typ av arbete, faktiskt en form av frigörelse. Om lönearbetet är ”herravälde” så är förbudet mot att anställa en ivrig arbetare (även en arbetare med möjligheten att arbeta för ett stort kollektiv) faktiskt ett skydd för arbetaren mot övergrepp.

Vad är mönstret här? Genom att utvidga innebörden av ”dominans” till att omfatta nästan allt, får människor faktiskt ingen frihet kvar alls. Allt som återstår är den orwellska friheten att leva precis som det anarkistiska rådet anser rätt.

Om ”frihet” betyder någonting alls, måste det vara friheten att utföra många omoraliska handlingar utan straff. Ord kan såra andra människors känslor, eller förödmjuka dem, eller övertyga dem att ägna sitt liv åt dårskaper. Men om det finns något som inte är ”dominans” eller ”tvång”, så är det att få uttrycka din åsikt till resten av världen.

Samma sak gäller om en person måste ägna sitt liv åt en sak, om han/hon inte vill bli straffad, då är det inte frihet. Om en person måste gå med i kriget mot Franco, eller ta hand om de behövande, eller få kollektiven att fungera – om man inte vill hamna i fängelse eller avrättas – då är det inte frihet. Det är inte frihet, även om saken till vilken de skall ägna sitt liv åt är ädel, rättvis och den rätta.

De spanska anarkisterna älskade ordet ”frihet”, men inte tillräckligt för att tänka till om det. De antog att deras tillämpning var uppenbar. Det fanns ingen anledning att göra en lista över vad folk var och inte var fria att göra. Istället fokuserade de spanska anarkisterna på vad de trodde fria människor borde göra. De spendera ingen tid att fundera på hur man behandlar människor som planerade att använda sin frihet på ett annat sätt. Antingen antog de att en bisarr grad av enighet skulle råda när staten avskaffades; eller också planerade de att döda alla oliktänkande tills enighet uppnåddes; eller, troligast av allt, de var för emotionella för att tänka på problemet.

(övers anm: det är egentligen förslag 1 som är korrekt. Efter revolutionen, när ”privatägandet” och därmed ”klassamhället”, är avskaffat försvinner automatiskt alla problem i världen. Detta är en grundförutsättning i ALL socialism, både kommunism och anarkism i alla dess varianter. En motsvarighet till kristendomens tusenårsrike)

4.B. Socialism, frihet och staten

Vissa moderna beundrare av de spanska anarkisterna hävdar att avskaffandet av staten i Max Webers mening inte var det riktiga målet. För att stödja denna uppfattning, definierade de spanska anarkisterna ”stat” snävt, så att det endast avsåg visst legitimt geografiskt avgränsat monopol på tvång. Således påstår Tom Wetzel i en kritisk anmärkning i mitt anarkist Theory FAQ, att:

”[Om] du tittar på begreppet” stat” på det mycket abstrakta sätt det ofta används inom samhällsvetenskaperna, som i Webers definition, så var det som anarkosyndikalisterna föreslog inte eliminering av staten eller regeringen, utan dess radikala demokratisering. Det var inte så anarkister själva beskrev det, men det kan trovärdigt hävdas att detta är en logisk konsekvens för en större strömning av vänsteranarkistiskt tänkande. ”[157]

Min egen tolkning av den interna debatten bland de spanska anarkisterna indikerar att den utblick Wetzel beskriver mest var en minoritetsståndpunkt som innehas av sådana figurer som Horacio Prieto. Bollotens skrifter är fyllda med anarkisternas klagan om konflikten mellan teori och praktik. Som Bolloten slår fast,

”När friktionen mellan ”samarbetande” och ”abstentionistiska” (delta i val, men inte ta plats om man vinner, ö.a.) tendenser i den frihetliga rörelsen ökade de följande månaderna, hävdade vissa anhängare av regeringssamarbete att CNT:s inträde i kabinettet inte inneburit något svek av anarkistiska ideal och taktik, medan andra erkände att doktrinen kränkts och hävdade att den måste ge vika för verkligheten. ”

Manuel Mascarell, en medlem av den nationella kommittén för CNT skrev

”filosofiskt-sociala föreställningar om anarkism är utmärkta, underbara i teorin men de är opraktiska när de konfronteras med den tragiska verkligheten i ett krig som vårt. ’” [158]

Bolloten citerar också Federica Montseny, anarkist-puritan som slutligen gick in i centralregeringen:

””Andra parter, andra organisationer, andra sektorer kan inte förstå kampen inom rörelsen och i samvetena hos dess medlemmar, både då och nu, som var resultatet av att CNT gick med i regeringen. De kan inte förstå det, men folket kan, och om de inte kan borde de upplysas. De borde upplysas att för oss, som hade kämpat så evigt mot staten, som alltid hävdat att ingenting kan uppnås genom staten, att orden ”regering” och ”myndighet” innebar negationen av varje frihet för människor och länder, betydde vårt inträde i regeringen som organisation och som individer varken en akt av historisk djärvhet av grundläggande betydelse, eller ett förkastande av av en hel lära, av ett helt förflutet, när det gäller teori och taktik. Vi vet inte vad det innebar. Vi visste bara att vi var fångade i ett dilemma … ’”[159]

Likaså visar Frasers beskrivning av anarkisternas synpunkter före kriget knappast att de bara ville ”radikalt demokratisera” staten i stället för att helt avskaffa den. Fraser konstaterar att det fanns två tendenser i det spanska anarkistiska tänkandet. Den första tendensen

”var baserad på livet på landsbygden, landsbygdsrevolution.”. ”Denna tendens, med dess virulenta apolitiskhet, antiparlamentarism, antimilitarism, antiklerikalismen, sin djupa fientlighet mot alla statliga och politiska partier – inklusive (speciellt) arbetarpartierna – såg som sina grundläggande aktionsmetoder upproriska strejker, sabotage, bojkott, och myteri. Den folkliga dimensionen av ideologin kunde uttryckas i en serie ekvationer: politik = ’konsten att lura folket”, partier = ”ingen skillnad mellan någon av dem”, val = ’svindel ”, parlament = ’korruptionens plats”, armén = ’anordnande av kollektiva brott’, polisen = ’borgarklassens betalda mördare”. [160]

Den andra tendensen länkar Fraser till mer urbana, industrialiserade anarkister. Enligt deras uppfattning skulle

”Nationella industrifederationer behövas för att knyta samman lokala industrifack, de senare är ansvariga för att organisera samband mellan varje fabrik inom sin lokala industri, den fabrik eller arbetsplats som tagits över av den fackliga kommittén, vilken administrerar den. ”[161]

Slutligen tillägger Fraser att

”Gemensamt för båda tendenserna var tanken att arbetarklassen ”bara” tog över fabriker och arbetsplatser och drev dem kollektivt men annars som förut … Övertagandet av fabriker och arbetsplatser, hur våldsamt det än genomförts, var inte början av revolutionen för att skapa en ny ordning, utan det slutliga målet. Denna uppfattning var i sin tur villkorat av en viss syn på staten. Varje stat (borgerlig eller arbetarklass) ansågs vara en förtryckande makt … staten behövde inte övertas, krossas, och en ny – revolutionär -makt etableras. Nej. Om den kunde sopas åt sidan, avskaffas, skulle allt annat, inklusive förtrycket, försvinna ”[162]

Så enligt åtminstone Fraser önskade båda tendenser avskaffa staten, där ordet ”staten” förstås i sin breda Max Weberska bemärkelse.

Således tyder en överväldigande mängd bevis på att de spanska anarkisterna upprepade gånger sagt, som en principfråga, att de avsåg att avskaffa staten; och sammanhanget tyder på att de använt ordet i standard bemärkelse. De specificerade upprepade gånger att de motsätter sig en arbetarklass-stat, parlamentarisk demokrati eller någon form av revolutionär makt. Uppfattningen som Wetzel beskriver stämmer in på några anarkistiska ledare som Horacio Prieto, men så gott som varje redogörelse visar att Prietos heterodoxa åsikter var allmänt avskydda av hans anarkistiska kamrater.

Trots vad man kan tro bildade eller anslöt sig anarkisterna till regeringar när de hade makt att göra det. Anledningen är att de spanska anarkisterna hade helt fel att anta att kapitalismen skulle försvinna så snart som kapitalisterna hade ”fördrivits”. Fördrivningen av kapitalisterna betydde helt enkelt att arbetarna förvandlades till arbetarkapitalister. Resultatet var anarkistisk, men inte socialistisk. För att styra de statliga kollektiven eller kollektivisera landsbygdens bönder, var det inte tillräckligt att fördriva kapitalisterna; endast en stat kunde göra jobbet.

Häri ligger anarkisternas dilemma: kapitalistisk anarkism eller socialistisk statlighet. När de valde kapitalistisk anarkism, blev de upprörda över den återuppståndna girigheten, ojämlikheten och konkurrensen. Det var svårt att acceptera. Dessutom, om de helt enkelt accepterat girighet, ojämlikhet, och konkurrens som ett pris de måste betala för att undvika att det skapas en allsmäktig stat, skulle de spanska anarkisterna underminerat grunden för den ursprungliga revolutionen. Om ojämlikhet mellan kollektiv och inom kollektiv är moraliskt acceptabelt, vad var då så omoraliskt med att det fanns ojämlikhet mellan kapitalister och arbetare före kriget?

Kapitalistisk anarkism var så obehagliga för många av de spanska anarkisterna att de ofta skapade eller deltog i staterna för att genomdriva socialismen; dessutom visar bevisen från den senare perioden av kriget att de blev allt mer angelägna att införa socialism och mindre rädda för staten. Den största svårigheten här är att många av europeisk anarkisms största teoretiker hade förkunnat att statssocialism betydde tyranni. Som Bakunin sade:

”’Men denna minoritet, hävdar marxisterna, skulle bestå av arbetare. Ja, vågar jag säga, av före detta arbetare, men så fort de blir härskare och företrädare för folket är de inte längre proletärer och skulle se ned på alla arbetstagare från sin politiska upphöjdhet. De skulle inte längre representera folket, bara sig själva … Den som tvivlar på detta måste vara helt okunnig om den mänskliga naturen ”” [163]

År 1936 hade Stalins totalitära socialistiska diktatur bekräftat Bakunins förutsägelse mer noggrant och perfekt än någon av hans samtida ens kunde föreställa sig.

Det dramatiska beviset på Bakunins förutsägelse om Sovjetunionen borde ha fått de spanska anarkisterna att ta till sig denna superba insikt i sin doktrin. Det borde ha lett de spanska anarkisterna att avstå från någon sammanslutning av något slag med kommunistpartiet. Istället föredrog anarkisterna att bli ett nytt nytt bevis på Bakunins teori. De samarbetade med vissa regeringar, etablerade andra på egen hand, och i samtliga fall visade de sig vara minst lika förtryckande som andra styrande klasser genom historien. Det är därför jag kallar de spanska anarkisterna ”anarko-statliga” [164] De var uttalade förespråkare för att avskaffa staten, som helt plötsligt bestämde sig för att det var inget fel med staten så länge de styrde den själva.

4.C. Tanke och handling

De spanska anarkisterna krävde avskaffandet av alla regeringar i namn av människans frihet; men när de hade makten så både deltog de i och etablerade regeringar som inte var mindre förtryckande än någon annan. Den omedelbara orsaken, har jag hävdat, var att deras underliggande teorier om frihet, kapitalism och socialism var helt fel. Det fanns dock en djupare orsak: De spanska anarkisterna teoretiserade känslomässigt och dogmatiskt, i den mån de teoretiserade alls. För det mesta, accepterade de sina förvirrade teorier som självklara, och i inriktade sig stället på ”action”.

Vad de spanska anarkisterna misslyckades med att inse är att tydligt, noggrant tänkande är den viktigaste formen av ”åtgärd” som alla kritiker av status quo kan utföra. Det är ingen mening att ta initiativet och försöka förändra världen om du inte rimligen kan förvänta dig att ändringarna skapar verkliga förbättringar. Historien är fylld av exempel på vilseledda fanatiker som tågade ut för att rädda världen, besegrade sina fiender, och fortsatte att göra världen ännu värre. Exemplet med de ryska kommunisterna borde varit allestädes närvarande i de spanska anarkisternas sinnen; eller de kanske skulle sett tillbaka till Spaniens erövring av Latinamerika; eller till ett valfritt antal andra exempel. Historiker brukar kalla sådana erövrare ”missriktade idealister”, men det skulle vara mycket mer korrekt att kalla dem ”uppsåtligen självbedragande mördare”: ”mördare” eftersom de dödat många oskyldiga människor; ”självbedragande” eftersom de var övertygade om att de hade sanningen, trots den begränsade tid och möda de lade ner på att tänka över de filosofiska och politiska frågorna; ”uppsåtligen” eftersom de valde att inte ägna nödvändig tid och ansträngning för att informera sig om sådana grundläggande frågor.

Det finns överväldigande historiska belägg för att de spanska anarkisterna i själva verket ägnat mycket lite tid till ren teori. Fraser vidarebefordrar vad den oppositionelle CNT-medlemmen Sebastia Clara sade:

””Man måste komma ihåg, betonade han, den låga nivån på den revolutionära bildningen. Militanta hade, i bästa fall, läst en eller två pamfletter och Kropotkins Erövringen av brödet. De hade inte läst Marx, Engels, än mindre Hegel. ’”[165]

Peirats förklarar att på grund av den utbredda analfabetismen, kunde de flesta bönder inte läsa ens de mest elementära skrifter. Istället:

”Det fanns också ambulerande talare, vissa av dem bönder, som reste runt på landsbygden, och talade till byborna i enkla ord om begripliga ämnen. Effekten av denna typ av propaganda kan lätt förstås om vi kommer ihåg att analfabeter inte nödvändigtvis är vildar och att brist på bildning döljer ofta ett rätt bra intellekt ”[166]

Förmodligen ; men det är ingen nytta med ett ”rätt bra intellekt” om du inte använder det. CNT:s talare gav inte en balanserad presentation av ett antal olika synvinklar. De förlitade sig på böndernas okunnighet om andra synpunkter, i hopp om att vinna över dem och samtidigt hålla dem okunniga.

I sin intervju med Fraser, medger Royo att han och hans kolleger av CNT-kämpar inte hade spenderat särskilt mycket tid på att tänka över exakt vad de ville göra.

””Vi försöker förverkliga en frihetlig kommunism om vilken, det är sorgligt att säga, ingen av oss egentligen visste något.”” [167]

Varför är så erkänt okunniga människor så ivriga att pådyvla sina halvbakade idéer på andra ? Abad de Santillan, en annan CNT-medlem Fraser intervjuade, bekräftar den allmänna bilden av teoretisk lättja.

””Det talades om familjen, brottslighet, svartsjuka, nudism, och många andra saker [resolutionerna hade sträckt ut sig till alla dessa delar av det framtida livet under frihetlig kommunism] men man hittar knappast ett ord om arbete, arbetsplatser, eller organisering av produktionen.” Det var i detta tillstånd som CNT befann sig två månader senare när man står inför uppgiften att upprätta en revolutionär ekonomisk ordning i Katalonien.”[168]

Sammanfattningsvis var teorierna så dåligt utvecklad att många kom att betrakta det som en lyx snarare än en värdefull vägledning till handling. Bolloten citerar Miguel Gonzalez Inestal, en medlem av FAI:s kommitté för den iberiska halvön.

”” I det frihetliga lägret hade varje militant sin andel av skrupler att komma över, övertygelser att anpassa – och varför inte erkänna det ? – av illusioner att begrava ”” [169]

På liknande sätt citerar Peirats CNT:s generalsekreterare vid konferensen i oktober 1938.

””Vi måste överge vårt litterära och filosofiska bagage, då det har blivit ett hinder för vårt slutliga maktövertagande.”” [170]

Önskan att ta makten är uppenbar, och den kräver inte något berättigande; vilket behov finns det för klara idéer om vad man borde göra när man väl har makten?

Det är svårt att lösa moraliska dilemman förnuftigt när du måste bestämma dig snabbt. Det är därför det är viktigt att fundera över hypotetiska frågor i förväg, när det finns tid att tänka över dem. De spanska anarkisterna var för intellektuellt lata för att göra det, och sedan skyllde de sina dåliga val på otur. De frågor som de borde ha ställt sig var enkla, men visade sig ha djupgående konsekvenser. För att ta några exempel:

 • Vad ska vi göra om vi har en chans att gå med i regeringen?
 • Vad ska vi göra om arbetarstyrda företag agerar som kapitalistiskt kontrollerade företag?
 • Vilka gränser finns för hur vi kan behandla människor som inte håller med oss?
 • Hur skiljer sig det nationella ekonomiska rådet från en stat, om alls?
 • Vad ska man göra om någon/några arbetare inte vill gå med i vårt ekonomiska råd?
 • Vad ska vi göra om någon/några lantbrukare inte vill ingå i ett kollektiv?

Före kriget fanns det gott om andra frågor som de kunde ha tillbringat sina vakna timmar att fundera över:

 • Om utsugningsteorin om profiten är korrekt, varför har lönerna stigit över existensminimum?
 • Hur påverkas de arbetslösa av arbetares sabotage och vandalism?
 • Vilken effekt har fackliga högre löner skalor på arbetslösa?
 • Hur påverkar arbetarnas militans internationella investeringar, och hur påverkar internationella investeringar tryggheten för arbetare?

Att ständigt tänka på sådana frågor skulle utan tvekan ha tråkat ut många anarkistiska militanter. De skulle blivit speciellt förbittrade av att behöva införa minimal intellektuell självdisciplin på sig själva. Till att börja med kunde de ha försökt konstruera argument för att övertyga dem som inte från början höll med dem. De kunde försökt sätta sig in i de bästa argumenten från andra synvinklar. De kunde tänkt över att mer intensivt man känner något – till exempel att arbetsgivare är onda och behandlar arbetare orättvist – desto viktigare är det att sätta sina känslor åt sidan och överväga frågan utan att vara emotionell. Istället tog de den enkla vägen, liksom så många tidigare rörelser genom historien: Våldsam revolution först; efteråt löser vi teoretiska problem när de uppstår. Eller som Lenin sade:

”Poängen med upproret är maktövertagandet, efteråt får vi se vad vi kan göra med det.” [171]

Efter att detta synsätt lett fel så många gånger, hade det varit uppfriskande om de spanska anarkisterna försökt göra precis tvärtom. Istället för att proklamera sin tomma hängivenhet för ”frihet”, borde de ha räknat upp exakt vad de trodde människor bör och inte bör vara fria att göra. De borde ha testat hur tydliga och omfattande deras principer var med hjälp av tankeexperiment där det rätta svaret inte omedelbart är givet. De skulle medvetet sökt efter motsägande bevis som kunde ställa hela paradigmet i tvivelsmål. Segern är värdelös om du har haft fel hela tiden.

Slutsats

I alla krig tenderar historiker att leta efter hjältarna. De överväger sällan möjligheten att det inte fanns några hjältar, att alla sidorna kämpade för tyranni. Många historiker som studerat det ryska inbördeskriget pekar ut mensjevikerna, trots att ingående undersökningar visar att skillnaden mot bolsjevikerna var relativt liten. [172]

På samma sätt försöker ofta historiker som studerar det spanska inbördeskriget, och med rätta betraktar fascisterna och kommunisterna som totalitära, framhäva de spanska anarkisterna som hjältarna i kampen. Faktum är att de spanska anarkisterna var till syvende och sist bara, en tredje totalitär fraktion.

De klassiska europeiska anarkisterna förtjänar beröm för sin förutseende förutsägelse att statlig socialism bara skulle bli en ny form av förtryck. Denna insikt framkallar fortfarande uppskattning från tankfulla idealister i George Orwells tradition, de som inser fasan med statlig socialism, men fortfarande är skeptiska till den fria marknadsekonomins moral och effektivitet. Intelligent- och intellektuellt ärliga, undersöker de ivrigt varje rapporter med alternativ som undgår fallgroparna hos båda de sociala systemen.

Om de undersöker historien om anarkismen under det spanska inbördeskriget, blir de oerhört besvikna. Erfarenheterna från de spanska anarkisterna avslöjar inte något ”tredje väg”; motsatsen är fallet, deras erfarenhet bekräftar att statlig socialism och fri marknads-anarkism är de två teoretiska poler mellan vilka alla faktiska samhällen ligger. Valet kan inte kringgås. Det enda alternativet är att ta ännu en titt på ändpunkterna av det politiska spektrumet och se om någon alltför hastigt har förkastats [173] Eller som den belgiske 1800-tals ekonomen Gustave de Molinari menar:

”I verkligheten, har vi ett val mellan två saker:
”Antingen är kommunistisk produktion överlägsen fri produktion, eller inte.
”Om det är så, måste det vara för allt, inte bara för säker tilldelning.
”Om inte, kräver framåtskridandet att den ersättas av fri produktion.
”Komplett kommunism eller fullständig frihet: det är alternativen!” [174]

Jag kan inte acceptera din dogm att vi ska döma påve och kung på ett annat sätt än andra män, med en gynnsam förhandsinställning att de inte felat. Om det finns någon förhandsinställning är det mot innehavarna av makt, som ökar i takt med deras makt. Historiskt ansvar får kompensera för brist på juridiskt ansvar. Makt korrumperar och absolut makt korrumperar absolut. Stora män är nästan alltid dåliga män

–Lord Acton, ”Acton-Creighton Korrespondens”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

argument mot vänsterextremism