metro

Originalversion i PDF: Metro och migrationen

Häromåret gjorde jag en studie om tidningen Metros syn på invandringen. Originalversionen blev ca 90 sidor, och är inte särskilt läsvänligt. Den innehåller all empiri i ämnet.
För att göra den mer läsvänlig kortade jag ner den.
Under uppbyggnad

argument mot vänsterextremism