Scannat ur syndikalisternas medlemstidning

Här följer en samling av inscannade sidor ur SAC-syndikalisternas medlemstidning SAC-Kontakt, senare namnbyte till Syndikalisten.

Sidomaterialet sträcker sig från 1987 till 2024, mer än trettiofem år.

Avsikten är att läsaren av denna hemsida själv skall kunna kontrollera originalmaterialet med fakta i de SAC-kritiska böckerna

Den styckade stjärnans union

och

Syndikalisternas nya ansikte

Avgränsningen beror på att den första stora moderna splittringen av SAC kom 1988.

Sedan kom en betydligt allvarligare stor splittring 1995. 

Efter den föll SAC i en snabbt nedåtgående spiral av motsättningar, inre konflikter och marginalisering. 

Även om sekter kan leva kvar som spillror i decennier kan avslutningen sägas komma runt 2010 då  flera svåra konflikter avslutades till SAC:s nackdel (Berns i Stockholm, en tandläkare i Malmö och en restaurang i Malmö).

Samtidigt avskedade SAC sina anställda. I strid mot alla lagar. De anställda svarade med att stämma organisationen. De fick stöd av sina lokalavdelningar, vilket splittrade SAC ytterligare. Uteslutningarna haglade. 

I samma veva togs organisationen – nästan – över av kriminella invandrare som välkomnats i SAC. Kvaliteten på artiklar sjönk dramatiskt. Förnuft och argument ersattes med okvädningsord (april s 5), påhopp (maj s 4), epitet och en försämring i grammatik och stavning. Allt ett resultat av invandringen.

Tidigare hade flera av artikelskribenterna varit utbildade journalister. Nu blev invandrar-etnicitet en kvalifikation på att få skriva. Vilket orsakade försämringen.

Det slutade med att högsta hönset, ”capo di tutto capi” för de kriminella invandrarna, Ruben Tastas Duque, rensades ut med sin avdelning och bossarna i Stockholm tog tillbaka kontrollen runt 2013 (aprilnumret s 28).

Ruben Tastas Duque

Där står SAC idag.

Efter detta är SAC så kraftlös och marginaliserad att de inte längre uppmärksammas i mainstream media.

Ingen utanför sekten som inte direkt berörs av deras angrepp bryr sig om SAC längre – tills historien med Kajsa Ekis Ekman hösten 2022 gav dem en väldigt negativ klang i media, mer om det här

Från och med 2010 är SAC en intern sekteristisk klubb för inbördes beundran. Det tog mer än tio år innan de uppdaterade sin hemsida, eller rättade stavfel i sina texter på nätet. 

Idag, 2024, har de något mer än 2000 medlemmar och bara ett tjugotal lokalavdelningar – jämfört med nästan hundra för tjugo år sedan. Hälften av medlemmarna bor i Stockholm, Göteborg, Malmö. Resten består av några tiotal personer. 

*

Exceldiagram över innehållet i SAC:s medlemstidning Syndikalisten 2005-2010. Om du exempelvis söker ett namn i medlemstidningen eller alla artiklar som handlar om ett visst ämne, tex Berns-konflikten, är det i diagrammet nedan man söker. 

X- axeln är numret och året

Y-axeln är ämnet.

Leta sedan efter källan, originaldokumenten nedan, för att bekräfta att det faktiskt står som det gör. 

*

Scannat originalmaterial i PDF-format, årtal och sidantal:

(EXTRAMATERIAL: Brand nr 1 1990,  Brand nr 2 1990, Brand nr 8 1990)

intro-förklaringar till färger– dvs färgmarkeringar av texten i dokumenten.

SAC-Kontakt 1990 nr 7-8

SAC-Kontakt 1991 nr 7-8

SAC-Kontakt 1992 nr 3

SAC-Kontakt 1992 nr 9

1988-1992 (18)

1993-1994 (14)

1995-1 (5)

1995-2 (40 krisbilaga)

1995-3 (11)

1996-1 (6)

1996-(2)

1997-(7)

1998-0

1999-(6)

2000-tal

2000-0

2001-(2)

2002-(8)

2003-(17)

2004-(10)

2005-1 (32)

2005-2 (1)

2006-1

2006-2 (16)

2006-3 (15)

2006-4 (16)

2006-5 (15)

2007-1 (19)

2007-2 (10)

2008-1 (15)

2008-2 (12)

2009-1 (19)

2009-2 (17)

2010-tal

2010-1 (24)

2010-2 (33)

2011-1 (14)

2011-2 (18)

2011-3 (5)

2011-4 (7)

2011-5 (15)

2011-6 (24)

2012-1

2012-2

2012-5

2012-6

2013-1

2013-2

2013-3

Från och med denna tidpunkt uppdateras inte SAC:s hemsida (utom i aktuella händelser eller mediebevakning); innehållet i flera kommande nr av medlemstidningen är ofta bara återgivningar av hemsidans dokument

2013-5

2013-6

2014-1

2014-2 upprepning av 13-3

2014-3

2014-3

2014-5

2015-1

2015-2

2015-3

2015-4

2015-5o6

2016-1

2016-2

2016-3

2016-4

2016-5

2016-6

 

2017-2

2017-4

2017-6

2017-9

2017-10

2017-12

2018-02

2018-5

2018-6

2018-7

2018-8

2019-1

2019-2

2019-3

2019-4

2019-5

2019-6

2020-tal

2020-1

2020-2

2020-3

2021-1

2021-2

2021-3

2021-4

2022-1

2022-2

2022-3

2022-4

2023-1

2023-2

2023-3

2023-4

2024-1

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

argument mot vänsterextremism