november

Vid vissa tillfällen kommer tabulator användas för att markera text som är intressant/relevant, men utanför frågeställningarna. Referat kommer att redovisas via indrag. Ibland kommer ord eller delar av texten att vara i annat format (fet, kursiv, understruken eller färglagd). Detta kommer ske även inuti citat eller referat, men då är uppsatsförfattaren alltid formateraren – om ej annat anges. Orsaken är att underlätta sökandet av mönster i resonemanget. Om till exempel ett referat innehåller flera invektiv, kan dessa ges ett eget format, vilket gör dem lättare att urskilja.

NOVEMBER (508 sidor)

3 november 2015, tisdag 16 sidor

5: Kolumn, Göran Greider, chefredaktör för den socialdemokratiska tidningen Dala-demokraten: ”Regeringen planerar ju nu att använda en allt större del av biståndsbudgeten för att finansiera flyktingmottagandet och den egna goda saken ställs mot den andra”. Ny överenskommelse med en ”jämnare fördelning av flyktingmottagandet mellan kommunerna”. Höginkomsttagare borde betala mer. ”Det borde vara en självklarhet att de som har det bäst ställt bidrar med en större insats”. Bankerna ”borde givetvis vara med och betala för flyktingmottagandet”.

Kolumnen menar att invandring betraktas som en självklarhet, utan att behöva motiveras. Inget negativ tas upp. Den moral som förespråkas är maximal jämlikhet, inte juridisk eller formell utan ekonomisk. Verklighetsuppfattningen är att man inte kan välja ekonomiskt mellan två saker. Göran Greider är socialist. De retoriska argument som används är ord som ”självklarhet” och ”givetvis”.

6: Ökning av att folks om skänker sin pant till välgörenhet, det beror på flyktingkatastrofen.

7: Viralgranskaren (källkritik), det sprids falsk Facebook-bild om IS-terrorister lösa i Sverige.

10: Sneakersföretag skänker pengar till flyktingar, ”Ett litet och välbehövligt stöd-steg under den pågående flyktingkrisen”.

14: Debattartikel, Amineh Kakabaveh, 45, ordförande i Varken hora eller kuvad och riksdagsledamot för Vänsterpartiet: arbetar mot hedersbrott, bla ”balkongflickor”, flickor som kastas ut från balkonger, ”hedersproblematiken är ett patriarkalt förtryck som har sina rötter i tradition, kultur och religion och utövas världen över och inom alla religioner”… ”Segregation och utanförskap kan också förstärka patriarkala och kulturella förtryck”.1

Dvs. förklaringsmodell som inte är socioekonomisk, utan bl.a. kulturell.

4 november 2015, onsdag 20

1: Framsida, ”Språkkurs för asylsökande. På väg in i svenska samhället”.

Stor bild med tre glada skrattande unga människor, en man, två kvinnor, som går mot kameran.

2: Sida om asylsökare som går svenska kurser. SFI är bara för de som fått personnummer.

5: ”Boverket: Begränsa nyanländas boval”. Boverket rapporterar till regeringen att nyanlända och asylsökandes bomöjligheter skall begränsas pga bostadsbrist, ”Hur staten skall kunna styra var asylsökande bosätter sig kan dock Boverket inte presentera”

Kritik mot Boverket för att inte ha svar.

5 november 2015, torsdag 24

5: ”Irakinsats påverkar flyktingströmmar”. Svenskar som utbildar kurder mot IS, kan påverka flyktingströmmar anser försvarsministern.

10: USA tar emot få flyktingar anser Human rights first, 1800 sedan 2011, 10 000 det senast året. Donad Trump varnar för IS infiltration. USA har ”rigorös flyktingkontroll”, två års utredningar, inga ”som ljuger, är kriminella eller möjliga terrorister” får komma in.

13: migranter flögs till Luxemburg. Omfördelning av flyktingar, kostar 7,4 miljarder, två år.

6 november 2015, fredag 32

1: Viralgranskaren, som granskar källor (källkritik), visar att det finns en falsk bild om en ”flykting som spottar på svenskar”

2: upprepning om falsk bild, en skådespelare har ”delat osanna inlägg på sociala medier. Som inte alltför sällan har en rasistisk underton”, på bild ”påstås” flykting spotta på svensk kvinna.

2: Astrid Lindgrens sagopark öppnas för flyktingar

2: ”Ministern varnar för brist på boende”, 20000 nödplatser måste fram, exempelvis idrottshallar.

6: Kolumn, Evyn Redar, skribent och DJ: ”Dagligen riskerar familjer att mista livet när de korsar Medelhavet i hopp om en chans till ett värdigt liv för sig och sina barn”, ”I oktober sattes det eld på tretton framtida eller redan verksamma flyktingboende”. I Trollhättan, en man ”mördade två personer på grund av deras icke-vita utseende”. Alla har rätt till värdigt liv.

8: yrkes leg från de utanför EU har 9 mån väntetid pga ”antalet sökande har fördubblats på tre år”

15: Upprepning för tredje gången att bilden flykting spottar på svensk kvinna är falsk.

9 november 2015, måndag 20

3: helsida reklam för UNHCR och deras flyktinghjälp

6: Kolumn, Tanvir Mansur, skribent: ”Vi har ingen flyktingkris. Krisen är att vi har krig i Syrien”. Sverige får låna pengar till bekosta invandringen. Det gäller bara en procent av BNP.

Mansurs lösning är att svenskarna skall skuldsätta sig och sina barn för att kunna ta emot fler invandrare. Observera att Sverige redan är världens mest privat skuldsatta land, och räknar man med statliga skulder hamnar vi på andra plats i världen.2 Hur mycket man kan låna innan det tar slut rapporterar inte Mansur.

11 november 2015, onsdag 18

1: Framsida, stor bild med barn, ”Flyktingar skyndar sig till Sverige”, pga snart stängda gränser.

2: Helsida om att det är synd om flyktingar. Bild med namngivet barn och ”mamma och pappa”.

Artikeln med bilder är liksom framsidan skapad för att framväcka positiva känslor för invandringen.

2: Statsministern manar till samarbete i EU om asylsökandet.

2: Läst på Metro.se, ”flyktingarna vägrade att lämna bussen – nu berättar de varför”

6: Kolumn, Lisa Magnusson, journalist: ”Ge inte efter för svarta drömmar”. All besatthet är blind, ”För var bryr sig känslor om logik?”.

”Ta bara somligas oresonliga hat mot invandrare, judar, romer, muslimer. Hatarnas offentliga röst, Sverigedemokraterna, talar oupphörligen om dem, och trollsvansen viftar vilt: Världen är vidrig, för att de andra existerar i den”.

Magnusson tar upp ex på lögner som florerar, om flyktingars höga inkomst, falsk uppgift om vapengömma på flyktingboende, spridd på ”hatsajten Avpixlat”, falsk uppgift om flicka som fått kvarsittning pga svensk flagga på mobiltelefonen. Sverigedemokraternas enda drivkraft är hat, de

”kommer nu undan med vilken skit som helst av det enkla skälet att folk röstar inte på dem för att de gillar dem, utan för att de hatar de andra”, ”sprider regelrätta lögner bland flyktingarna”, de vill ”i besatt vrede… sänka det medmänskliga Sverige (och få en) vrakspillra kvar”. ”Själv tror jag på att envetet fortsätta peka på verkligheten”.

Lisa Magnussons kolumn innehåller tillskrivna avsikter, obevisade anklagelser, okvädningsord och elitism. Invandringskritisk sida beskrivs som ”hatsajten”. Enligt henne röstar inte ”folk” som de vill, utan som de känner. Magnusson uppfattar sig själv som överlägsen ”folk”.

7: Helsida annons från UNCHR, FN:s flyktingprogram, om vart deras pengar går

21: Insändare, bränn inte ner flyktinghus. Och ”Rösta med hjärtat”

12 november 2015, torsdag 24

1: framsida, helsida, ekonomisk jämförelse i stor text, ”Flyktingmottagandet kostar 60 miljarder. Under december 2015 väntas svenska folket spendera 75 miljarder i julhandel”, ”Hur relevant är det att ställa de två siffrorna mot varandra?”.

2: Sveriges befolkning kommer öka, källan är Migrationsverket.

4: helsida ”Expert: Julhandelsrekord bra för flyktingar i Sverige”. Tillväxt, handel och efterfrågan skapar resurser. SSU-topp är ”Oroad över utvecklingen där man ser på människor som kommer hit som kostnader istället för tillgångar”

Artikeln innehåller ledande ordval, invandring kallas en ”kostnad”, men julhandel ”omsätta”. Artikeln tror att verkligheten förändras beroende på hur man ser på den. Om man uppfattar något som en tillgång istället för en kostnad så är det inte längre en kostnad.

4: Sverige inför gränskontroller pga migrationen.

4: tältläger byggs för flyktingar

4: socialsekreterare har det jobbigt pga ”flyktingströmmen”

11: Danmark vill strama åt asylregler, jämförs med Sverige som tog emot många fler

13 november 2015, fredag 20 ?

1: Stor rubrik, ”Det här innebär gränskontroller”

2: som sid 1, gränskontroller, helsida: mer miljarder till kommunerna. Bild på små barn på stor, tom järnvägsstation, omringade av stora poliser.

Bild och text är avsedd att väcka sympati.

3: fd flyktingar som nu är läkare välkomnar ”alla människor på flykt”, med bild.

8: ”Att få alla nyanlända i arbete blir en stor utmaning”, säger LO, den bör inte bekostas med skattehöjning eller sänkning av välfärd.

Till skillnad från Boverkets förslag ställer inte Metro frågan till LO om hur utmaningen skall bekostas. Observera ordvalet ”utmaning”. Istället för negativt ord som ”problem”.

12: helsida, reklam för FN:s flyktingorgan

16: idrottsrörelsen har fått 20 extra miljoner pga flyktingsituationen. Allt bara positivt enligt Riksidrottsförbundet, ”Idrottsföreningar över hela landet gör redan fantastiska insatser för att ge nyanlända en meningsfull och rolig sysselsättning”.

16 november 2015, måndag 3 28

(pga terrordåd i Paris, innehåller tidningen lite om flyktingar)

7: kolumn, Göran Greider, chefredaktör för Dalademokraten (socialdemokratisk): Efter attacken mot Word Trade Center 9/11, hände följande

”Invasionen av Afghanistan och Irak kom i grunden destabilisera hela Mellanöstern. Sedan dess har vi bevittnat hur hela nationer kollapsat och skapat de enorma skapade flyktingvågor som idag knackar på Europas portar”. En modern form av imperialism.

Förklaringen till flyktingströmmen är alltså västs invasion enligt Greider. Det finns en alternativ förklaring: Syrien hade ungefär 5 miljoner invånare när Elvis uppträdde i amerikansk TV, nästan 10 miljoner när Michael Jackson gick sin Moonwalk, och 23 miljoner 20164. Där torde en stor del av problemen ligga. Denna förklaring lägger ansvaret på syrierna själva. Befolkningsökningen löser de nu med att dumpa sitt befolkningsöverskott i Europa. Att landet varit en Sovjetstödd socialistisk enpartistat med planekonomi under diktatorer har också hämmat utvecklingen. De har haft råd att köpa MIG-plan, men inte bygga skolor.

9: terrorism och migration brännande på G20 möte

26: Debattinsändare av Hanna Friden, 29, ”Journalist och illustratör”: låt inte terrorn skapa stängda gränser, det är inte naivt att ta emot flyktingar, det finns ”Hat mot syrier”. Terroristerna ”syfte är att skapa rädsla, en rädsla som i sin tur föder hat och irrationalitet. Att rädslan ska få oss att stänga ner våra gränser och bli misstänksamma mot de som redan är här. Att människorna som flytt hit ska hatas och därav hamna i utanförskap”. Rikta ilskan mot IS.

27: Insändare anser att årets julklapp är att ge pengar till flyktinghjälp.

17 november 2015, tisdag 18

1: Framsida, helt om terrordåden i Paris.

4: ”asylsökande” oroliga pga extremister följer med till Europa. ”Möjligen kan det som inträffat även göra det svårare här”

5: Dålig hjälp i Sverige för den som vill lämna IS. 5-10 i månaden åker från Sverige till IS.

7: ”Sverige i botten när det gäller integration” på arbetsmarknaden, ”Problemet antas växa med flyktingkrisen. Diskriminering är en viktig faktor enligt expert”. Arbetsmarknadsminister säger arbetslöshetssiffra är ”oacceptabelt hög”, och förslår ”traineejobb för ungdomar även skall erbjudas till nyanlända”, ”Migrationspolitiken, med en generös asylrätt, är en förklaringsfaktor”.

Ministern föreslår inte att man stoppar invandringen. Vidare slås fast att det finns diskriminering. Dvs det är det svenska samhällets mottagande som är problemet, inte invandrarnas eventuella bristande kompetens eller ovilja att anpassa sig5.

16: debattartikel, Birgitta Olsson, FP, utrikespolitisk talesperson och riksdagsledamot: ”Terrorister är inte offer – de är mördare”, brott begås inte av strukturer utan av människor. Våldsbejakade extremism finns i våra lokalsamhällen, nationell handlingsplan krävs, ”tuffare motstånd”

Ledamoten föreslår inte stopp för invandring, eller hårdare kontroller som i USA6. Inga konkreta förslag utöver att det skall bli tuffare.

17: Insändare: hoppas asylsökande stannar efter fred och inte åker tillbaka, vi har råd för

”Allt som går till flyktingmottagning, går vidare rätt in i det svenska samhället och bidrar till mer jobb, ökade skatteintäkter i varje led de passerar och skapar inkomster och välstånd för alla”, jag är gammal och behöver hjälp, ”Det är lätt att se att stormakterna om bara ett par år har slutat bråka om vem som skall styra Syrien”

Insändaren missar att ekonomin inte stimuleras av bidrag. Artikel följs av en känslomässig bild med ett barn, för att väcka sympati.

18 november 2015, onsdag 20

1: Framsida med bild, man som arbetar mot värvning av IS, men ”Kriget måste ta slut först”, annars hjälper det inte.

2: dito

2: handlingsplaner i kommuner om rekrytering IS Sverige

4: ”Id-krav införs på färjor till Sverige . Nu är det bara Öresundsbron som gäller för flyktingar utan papper som vill in i Sverige”

13: Komikern Soran Ismali ”tittar närmare på vardagsrasism i nya SVT-serien ”Absolut svensk””, Jag lyssnar på andra som tycker olika, rasism finns, ändå finns det ingen som kallar sig rasist.

19: Insändare, terrorister vill polarisera, låt det inte ske

19 november 2015, torsdag 32

1: Socialdemokraterna får bottensiffror ”Sverigedemokraterna fortsätter vara Sveriges största parti”.

2: om terrorhot

4: SD ökar enligt Yougov. Stina Morian på Yougov säger att SD har nu max stöd och kan inte få mer, de tar från M och KD.

”64% anser flyktingfrågan vara viktigaste just nu – vilket är en ökning med åtta procentenheter från oktober. Samtidigt ökar stödet för Sverigedemokraterna till 26,7% – Flyktingfrågan är den enda politiska frågan som diskuteras just nu och eftersom det är Sverigedemokraternas hjärtefråga ökar deras stöd, säger Sören Holmberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet”.

5: ”Gränskontroller kringgås i Malmö”, flyktingar avviker istället för att söka asyl.

6: Kolumn, Johan Norberg, författare och idéhistoriker:

”Europas populister och främlingsfientliga är terroristernas nyttiga idioter”, ”Fattigdom skapar inte terrorism, vilket vänstern ofta påstår i sin jakt på socioekonomisk begriplighet…. hatideologier som får näring av två faktorer. Motsättningar mellan etniska och religiösa grupper och statliga övergrepp mot civila”, (vissa) ”opinionsbildare misstänkliggör alla muslimer”
Norberg är nyliberal och motståndare till statliga övergrepp. Men kolumnen kan också tolkas som ett försvar för etnisk och religiös enhet. I övrigt är den ett direkt angrepp på föreställningen om verklighet som social struktur. Liksom att man inte får misstänkliggöra alla muslimer.

7: helsida annons, ”Nästan alla svenskar är emot rasism. Men ändå finns den. Hur kan det komma sig? Ny serie med Soran Ismail, Absolut svensk” (Upprepning från förra numret.)

8: lite stöd för regeringens förslag att ta pengar från bistånd till ”flyktingmottagandet”

14: ”migrationsrättsforskaren Louise Dane som tillsammans med asyljuristen Viktor Banke7 lanserat podcasten Myter om migration på vänstersajten politism.se. Varför?”,

”-Alla pratar om migration hela tiden, men ganska mycket av diskussionerna som vi har sett är inte helt förankrade i hur systemet faktiskt ser ut. Det saknas kunskaper, inte bara bland allmänheten utan även hos journalister, politiker och alla andra i samhället. (reporters fråga:) Vilka är myterna? -Att en person som har flytt av ekonomiska skäl får stanna i Sverige, att det alltid är de länder som man varit i innan man kommer till Sverige som är ansvariga för att pröva en asylansökan, och att det är enkelt att beviljas asyl i Sverige. -I själva verket måste man uppfylla tydligt definierade krav för att anses som skyddsbehövande… många som kommer nu uppfyller kraven, och därför beviljas många uppehållstillstånd”.

28 nyckelord i korsord, Soran Ismali ”Han avslöjar” – vardagsrasism

31: Insändare, IS är inte islam, bara mördare; ”Islam skall vara en tolerant och kärleksfull tro”.

20 november 2015, fredag 28

1: Artikel med bild om flicka som utsatts för talibanangrepp.

1: Löven om hotbilden: vi har varit naiva.

2: Ansträngd polissituation pga ”terrorhot och stora flyktingströmmar”, vill ha mer pengar.

2: Löven om terrorister, vi har varit naiva, 200 har åkt till Syrien för att gå med i IS, 120 har kommit tillbaka, vill ha kamera vid flyktingförläggningar.

15: ”Ensamma barn får ta sig till boenden själva”,”Malmö stad vill inte koppla samman resorna med det faktum att många ensamkommande försvunnit”.

26: Debattartikel av Isabella Lövin, biståndsminister: 60 miljoner är på flykt i världen, 30 miljoner är barn vill hon uppmärksamma. Många ”ensamkommande barn” har kommit till Sverige,

”alla dessa flickor och pojkar”… ”Sverige har en lång tradition att stå upp för barns rättigheter”. ”Det är våra barn som ska ta över det vi lämnar efter. Det är vårt ansvar att ge dem de bästa möjliga förutsättningarna så att de inte tvingas fly på livsfarliga vägar in i en osäker framtid. Likt barnen från Afghanistan”.

Ministern tar inte upp att över 80% av de asylsökande är är manligt kön. Var flickorna är som hon talar om återges inte i artikeln. Inte heller om könsobalansen kan orsaka problem.8

23 november 2015, måndag 20

4: Malmö: kyrkan blev sovplats för 60 flyktingar. ”Vi har beredskapen. Det är en självklarhet”. ”vi får gå in för att klara av de uppgifter som egentligen är statens”9

5: Malmö saknar plan mot extremism

9: Annons lokaltrafik, ”Nya Göteborgare” får kurs i hur man kör bil säkrare, projekt ”Mångfald i trafiken”. Ideell organisation som får 200 000 i bidrag från Social resursnämnd. Trots det använder inte fler av ”nya göteborgare” bilbälte, ”här är resultatet tydligt – vi måste göra fler satsningar”

24 november 2015, tisdag 24

1: ”Cissi Wallin gör upp med bilden av den ’trevlige’ svensken”

2: S säger det skall bli mer regeringssamtal om flyktingpolitiken

4: nytt tältläger skall sättas upp utanför Lund

4: för att twitterkonto liberalerna skall bli ledigt kräver kontoägaren 100 000 till invandrarorganisation, plus frivilligarbete på Refugees welcome.

6: Kolumn, Cissi Wallin, ”Frilandsskribent och programledare”: ”Svenskar – det otrevligaste folket?”, ”jag är schysst mot främlingar. Artig och hjälpsam, om de inte förtjänar annat”… ”gemene svensk inte tycks kunna uppföra sig empatiskt acceptabelt bland folk”, de får ”väl för i helvete steppa upp”, ”Sluta vara sådana egoister”,

”i det här jävla landet är ingen vänlig och hjälpsam i onödan. Vi måste vara unika på det sättet vi svenskar”… ”Vi svenskar sägs ju vara ’så trevliga’. Och varenda gång någon säger det fattar jag ingenting… Svensken överlag är ju avvaktande, misstänksam mot främlingar och det som är ’annorlunda’”… ”självutnämnda ”Sverigevänner” som sällan drar sig för att gnälla på alla ”ohederliga nysvenskar som kommer hit” – gissa vilka som i 99 fall av 100 är de som frågar om jag behöver hjälp med barnvagnen? Jodå, det är alla dehär ”farliga” unga invandrarkillarna. Kvinnor i slöja. Och romska tiggare, utan att kräva något tillbaka”10.

Det märkvärdiga med Wallins kolumn är inte den öppna oikofobin11 (kulturellt självhat), utan den hårda tonen och språkbruket med alla svärord. Att en artikel, insändare eller kolumn i en vanlig svensk dagstidning innehåller en sådan ton och ett sådant ordval är märkligt. För övrigt slår den tillbaka på sig själv. En invandrare som läser den skulle uppfatta den som just ett exempel på otrevligheten som den vänder sig mot. Frapperande är hur Wallin framhäver sig själv som bättre än den vanlige Svensson, vilken inte kan uppföra sig. En stark elitism.

7: ”Flyktingkris ökar statens utgifter”

21: annons från kollektivtrafiken, ”flyktingguide ledde till vänskap”, mellan svensk och Sam Kebsi. Frivillig svensk mötesplats där ”göteborgare och invandrare träffas”

Kuriöst är att Metro har en inkonsekvens i samma nummer: Sam Kebsi från Jemen säger att ”Svenskar är väldigt hjälpsamma”. Trots att vi just hört från Cissi Wallin att ”gemene svensk inte tycks kunna uppföra sig empatiskt acceptabelt bland folk” för ”i det här jävla landet är ingen vänlig och hjälpsam i onödan”. Hur kan dessa två åsikter vara sanna samtidigt?

25 november 2015, onsdag 20 ?

1 ”Beskedet: Sverige klarar inte asyltrycket”

2: Helsida: Vice statsminister”Romson: Nödvändiga men grymma åtgärder”. ”Regeringen tar till drastiska åtgärder i flyktingmottagandet. Nu anpassas migrationspolitiken till EU:s miniminivå för att minska antalet asylsökande”. ”Det smärtar mig” säger statsminister Stefan Löfven.

4: Läkarkritik mot åldersbestämning av flyktingbarn, för man kan inte exakt veta om någon är ”17,9 eller 18,1 år säger” ordföranden i barnläkarföreningen.

Här är det på plats att ta upp en av anklagelserna från alternativmedia mot mainstreammedia: att hänga upp sig på teknikaliteter. Skillnaden 17,9 år eller 18,1 är inte relevant. Det säger inte alternativmedia. Det de har problem med är att man låter vuxna bo tillsammans med barn. Enligt alternativmedia kan man faktiskt veta när någon är tolv respektive 45. Båda kallas flyktingbarn, placeras på samma boende, och 45-åringen våldtar barnet (2016-02-24). Alternativmedia menar att det skulle inte behövt hända med åldersbestämning. Istället vägrar läkare delta och enligt alternativmedia smiter de undan sitt ansvar genom hänvisning till en irrelevant gråzon. 12

26 november 2015, torsdag 62

1: ”Forskare: Asylreglerna ett steg mot stängd gräns”

2: helsida, ”Stefan Löfven: andra länder skall ta sitt ansvar”.

6: Kolumn, Johan Norberg: istället för fler invandrare, ”stängde vi gränsen för de flyende”, regeringen satsar hellre på välfärdsstaten, sänk ersättningar, sänk standarden och ta emot fler.

Till skillnad från tidigare kolumnskrivare som Greider, vilken anser att pengar inte kan ta slut och Mansur som anser att man alltid kan låna mer när man behöver, säger Norberg att det faktiskt är så att resurser inte är oändliga. Han säger även att lösningen på flykting-situationen är att sänka standarden för Sveriges folk. Hur lågt den skall sjunka berättar han inte. Inte heller föreslår han alternativet att man kan lösa problemet genom att stoppa invandringen.

20: ny teknik tar dig in i virtuell flykting-situation,”jag grät”.

29: ”Nu skall flyktingbarnen få någon att prata med”, Rädda barnens hjälptelefon

60: Debattinsändare Navid Modiri: ”Sverige har länge försökt trycka ner frågor kring invandring och rasism i ett fyrkantigt hål vi kallar debatt”. Vi behöver lyssna för att förstå inte vinna, kritik mot debatt fram och tillbaka som bara står still, Sverige har fått ”utmanande förändringar”. ”Sverige är i stort behov av terapi”. Invandrarkvinna skall kunna vara julvärd utan att få ”hat”. Man skall också kunna få uttrycka sig utan att ”bli kallade rasister, idioter eller outbildade”.

För första gången i undersökningsperioden står en artikel upp för att även de som kritiserar invandringen skall få yttra sig.

27 november 2015, fredag 38

2: Hemlöshet ökar pga fattigdom, ”Bakom ökningen står framför allt nyanlända och EU-migranter”

2: ”21700 fördelas med ny flyktinglag”, tvingande lag ”föreslås”, ”Med den nya lag som träder i kraft i mars kan flyktingar anvisas till kommuner som tidigare varit ovilliga”.13

Observera ordvalet ”anvisas”, det är neutralt. ”Tvinga” eller ”kvotera” är negativa.

8: Kolumn, Richard Söderberg, tenor och debattör: raljerar över kritik mot Gina Darawi och mot borttagande av rasistiska och antisemitiska stereotyper i Kalle Ankas jul.

36: Semaur Taskin försäkrar att vi inte behöver vara rädda för små barn i flyktingläger.

36: Debattartikel, Ludvig Lindström och Peter Singer (USA): öka biståndet, det hjälper fler flyktingar ”i närområdet”, dvs betydligt fler än de ”några promille av världens totala flyktingantal” som kommit till Sverige.

Detta är ett argument från den invandringskritiska sidan mot de invandringspositiva.

29 november 2015, söndag 20

1: framsida, med stor bild. Bara två år efter flykten, nu skall Issam läsa till läkare.

1: framsida, ”Vi måste prata mer om hudfärg i Sverige”

2: om Issam.

4: Åsa Romson, MP, vill öppna Sverige igen, ”Vi behöver migration”.

6: Kolumn, Nada Zaito: mer invandring, själv flykting, Vi vill inte förstöra Sverige, bara leva i fred.

18: Insändare, Mattias Järvi, själv svart, grundare till Fokus Afrofobi, vi måste prata mer om färg, strukturell rasism.

30 november 2015, måndag 24

1: Framsida med bild. ”Nytt projekt för integration. Välkommen till min stad”

2: Helsida, Meet my city projekt, nyanlända träffar svenskar.

2: ”Tummen upp för tvångslag”, ”att myndigheter ska tvinga kommuner att ta emot flyktingar”

4: rasism mot anställd på restaurang, flykting för fyra år sedan.

8: EU ger miljarder till turkisk flyktinghjälp.

December

NOTER

1Amineh Kakabaveh spred senare ”högerextrem propagandafilm på sin facebooksida” och kan uteslutas ur Vänsterpartiet, http://expo.se/2016/riksdagspolitiker-(v)-spred-fascistisk-propagandafilm_7077.html

3 Denna dag (16/11) publicerar GP en artikel om hur invandrar-ungdomar åkt till finare skolor, bla Polhemsgymnasiet, trängt sig in, ställt till bråk och skanderat att kvinnor skall bära slöja. Etniciteten är dold, men de är nu alla identifierade. Händelsen skedde ungefär en månad tidigare. Orsaken till att publiceringen dröjt en månad i GP vet jag inte. Händelse borde ha intresse för de som bor i Göteborg, men det finns inga artiklar om detta i Metro alls. Fr.o.m hösten 2016 inför Polhemsgymnasiet passerkort. Övriga skolor och gymnasier i området har redan infört dem.
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/ungdomsg%C3%A4ng-skr%C3%A4mde-p%C3%A5-skola-1.165076

4https://www.google.se/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=sp_pop_totl&idim=country:SYR:IRQ:SAU&hl=en&dl=en

5Liberalernas ledare Jan Björklund kopplar dåliga värderingar hos invandrare till integrationsproblem (ca 28 min in). http://www.svtplay.se/video/8832528/agenda/agenda-partiledardebatt-29-maj-20-00

6Metro 2015-11-05

7Det står om Viktor Banke även i GP, torsdag 10 mars 2016, s 20, ”Världen”, ”Kritisk till EU:s agerande i asylfrågan är också Viktor Banke som arbetar med asylrätt på advokatbyrån Nichols & co.”. Agerandet varande att stänga gränser. Asylrätt regleras i FN:s flyktingkonvention.

8Detta tas upp i framtida nummer av Metro (se längre fram), men även i:
Expressen 2015-11-26, http://www.expressen.se/nyheter/sverige-narmar-sig-kinas-konsobalans/
Göteborgsposten 2016-01-19, http://www.gp.se/nyheter/debatt/abnorma-antalet-unga-m%C3%A4n-ett-problem-f%C3%B6r-sverige-1.15076

9En intressant fråga som senare dök upp i svensk debatt är frågan om medborgargarden; de utför också uppgifter som borde vara statens. Där kritiserar emellertid Metro situationen, 2016-02-16.

10Observera moralen, god är att göra, utan att kräva något tillbaka.

11 https://sv.wikipedia.org/wiki/Roger_Scruton

12Samma sak gäller handläggare som efter denna våldtäkt och andra liknande händelser rycker på axlarna och säger att de saknat klara besked om hur de skulle åldersbestämma. Lösningen blev att låtsas som att alla var barn, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6448519

13I Expressen 2014-06-13, säger Jenny Madestam samma sak, ”Tvinga kommunerna att ta emot flyktingar”. http://www.expressen.se/ledare/jenny-madestam/tvinga-kommunerna-att-ta-emot-flyktingar/
För övrigt finns en statlig utredning, SOU: 1993:89 ”Massflykt till Sverige av asyl- och hjälpbehövande”, som föreslår att staten kan rekvirera fastigheter för att inhysa invandrare när de vill: ”Utredningsmannen föreslår vidare att en fastighet eller del av fastighet som tillhör annan än staten genom rekvisition får tas i anspråk för att tillgodose behovet av lämpligt belägna och utformade lokaler för utredning och inkvartering. En sådan rekvisition förutsätter att regeringen gett tillstånd till den. Utredningsförslaget har remissbehandlats och ärendet bereds för närvarande inom regeringskansliet.”. Ledarsidorna 2015-09-26, http://ledarsidorna.se/2015/09/handlingsalternativ-i-folkvandringens-tidevarv/
I Halmstad finns ”socialsekreterare Anders Wilhelmsson, på utbildnings- och arbetsmarknadsenhetens avdelning för ekonomiskt bistånd”, som vill gå ännu längre och tvångsexpropriera hus och bostäder åt invandrarna (
Hallandsposten 2014-04-19)
Anekdot:
I filmen Gandhi från 1982 finns en scen där huvudpersonen berättar att enligt de nya lagarna kan ”en polisman som går förbi en indisk bostad, jag kallar det inte ett hem, gå in och kräva att se (identifikations-) kortet hos den indiska kvinna som bor där. Tänk på… att han inte behöver vänta vid dörren. Han kan gå in”. En man i publiken ställer sig upp och säger: ”Jag svär vid Allah. Jag dödar varje man som förolämpar mitt hem och min fru på detta sätt. Och sedan kan de hänga mig efteråt!”, https://en.wikipedia.org/wiki/Gandhi_(film)

argument mot vänsterextremism