Henrik Arnstad: föreläsning i Almedalen 7 juli 2017

Föreläsningen innehöll fakta och felaktigheter. Samt att Arnstad hoppar mellan ämnen och tidsperioder.

  1. Fel årtal
  2. Privatdefinition på demokrati-ordet
  3. Tvärsäkra utsagor om SD:s röstetal
  4. Fel-tolkning av SD-utsaga om inkludering
  5. Populism härstammar från skattekverulanter från 70-talet

1. Fel årtal.

Hitler kom till makten när hjulen började rulla runt 1931-32, inte 1929, säger Arnstad.

Sanningen är att krisen kom från USA till Europa 1931; och den rådde med full styrka under 1931-1933.

  • Piers Brandons bok Den mörka dalen, nämner att aktieenheterna ”nådde sitt lågvattenmärke…i juli 1932” (s 94). Inför årskiftet 1931-32 medgav Tysklands kansler ”öppet att den kommande vintern, med över fem miljoner arbetslösa, skulle bli den värsta på hundra år” (s 137).
  • Dudley och Dillards bok Västeuropa och Förenta staternas ekonomiska historia som är standardverk på universitetet säger samma sak.
  • Allan Bullocks Hitler-en studie i tyranni, s 142: ”Depressionens hela vidd stod ännu inte klar våren och försommaren 1930, och den skulle drabba Tyskland med sin fulla kraft först 1931”. Arbetslöshet var kanske det värsta gisslet. För Tyskland gällde att ”Den högsta siffran, som noterades under januari och februari 1932 och på nytt 1933, var över 6 miljoner. Det är då bara siffrorna för de anmälda arbetslösa, de ger inte hela bilden av arbetslösheten i landet och inte heller är här deltidsarbetet medräknat” (s 141).

Arnstad har helt enkelt fel.

2. Privatdefinition på demokrati-ordet

Om 52% röstar bort tex synagogor så är det inte demokrati, enligt Arnstad.

Jo, det är det . Som Benjamin Franklin sade ”Demokrati är två vargar och ett lamm som röstar om vad man skall ha till middag”. Om man sedan vill lägga in mekanismer som skyddar individen, tex ”rättigheter” som inte kan inskränkas, så är det helt i sin ordning, men det har inget med ordet demokrati att göra.

En utvikning är att Arnstad tidigare uttryckt uppskattning för den vänsterextrema läran syndikalism. Inom den anser man det helt i sin ordning att anställa folk. Sedan helt demokratiskt avskeda dem genom att rösta om det. Detta helt emot svenska lagar och avtal – de anser sin egen organisation stå över svensk lag! Hur ser Arnstad på detta?

3. Tvärsäkra utsagor om SD:s röstetal

Att räkna alla gånger Arnstad givit ett max-tal för antal procent som röstar på SD vore en lång uppräkning. Hans senaste uppskattning är att SD kan ej växa över 30% (ca kl 15:15 i föreläsningen) och än mer säkert är att 15-20% är gränsen. Han har reviderat sin bergfasta uppfattning från ett par år tidigare att 10-15% är max. Samt sitt tvärsäkra uttalande att ”SD minskar i varje undersökning”

4. Fel-tolkning av SD-utsaga om inkludering

Arnstad säger att enligt SD kan inte judar vara svenskar; för att bli det måste man avsäga sig judendomen. SD kräver lojalitet med Sverige och då finns inget uttrymme för etniska minoriteter.

Det här är den traditionella missuppfattningen hos PK-etablissemanget. Vad som avsågs med uttalandet från SD:s Björn Söder, var naturligtvis att svensk och jude (eller same) inte är synonyma begrepp. Att judar och samer INTE skall behöva assimileras. Att de kan bevara och skydda sin etniska grupp inom svenskheten. Detta är ju också så samerna själva tolkade det. Om SD får makten blir det inga jojkförbud, tvångsomhändertagna barn och nedbrända byar. Istället statsunderstöd för språket och kulturen. Detta fattade samerna, men Arnstad förstår det inte; trots att han har blivit uppmärksammad på det flera gånger.

5. Populism härstammar från skattekverulanter från 70-talet

I verkligheten härstammar populismen från en betydligt äldre tradition, från amerikanen Huey Long som var verksam i Amerika på trettiotalet under depressionen och George Wallace på sextiotalet (vi struntar i bondpupulister från Ryssland 1800-tal för tillfället). Om du läser detta Arnstad, vill jag tipsa dig om att det finns en film om populisten Huey Long, Alla kungens män med Sean Penn. Traditionen från Mogens Glistrup finns, men betydligt inflytelserikare är dagens partier som Geert Wilders i Holland.

*

Det är förvånande hur lite kunskap Arnstad har när han uppvisar alla dessa luckor. Det är också svårt att förstå varför han inte ändrar sig när han blir överbevisad.

argument mot vänsterextremism