Brev

 • Aftonbladet 2010-08-06 Petter Larsson

4 aug 2010 kl. 11.14 skrev Torbjörn Holmgren:

Hej!

Jag läste din insändare i Aftonbladet 2009-10-14 om hur dåliga de etablerade partierna är pga att de ställer krav på invandrare, språktest m.m. Ett ”svek” mot Björn Söderberg kallade du det, och smygrasism.

Jag har för avsikt att rösta på, eventuellt gå med i, Sverigedemokraterna. Jag har en tro att det ligger i ditt intresse att jag inte gör det. Därför ger jag dig en chans att övertala mig att inte göra det. Det jag undrar är : Finns det överhuvudtaget någon form av legitim kritik mot invandring, invandrare, massinvandring eller något annat fenomen i anslutning till invandring som du kan acceptera?

Jag hoppas min fråga var klar. Ni PKare verkar anse att frågan om kritik mot invandringens negativa sidor är rasism/smygrasism i samma ögonblick som den ställs. Ungefär som i Mccartyism eller spanska inkvisitionen. Du har härmed en möjlighet att bevisa för mig att jag har en felaktig uppfattning och berätta för mig vilket fenomen i anslutning till invandringen du inte sympatiserar med.

Ärligt talat har jag inte mycket hopp. I din artikel ovan nämner du att du inte godtar att det kan finnas homofobi eller misigyni bland invandrare, ej heller att det finns bidragsfuskare bland invandrare, eller att invandrare skulle ha någon som helst skydlighet att lära sig svenska eller bry sig om svenska värderingar.

Men för all del, jag kan ha fel. Du är härmed utmanad.

Med vänliga hälsningar Torbjörn Holmgren, Göteborg

Från:  Petter Larsson    Datum: 5/8/2010 12:59:39 PM

Hej igen,

Det här är inget försök att övetala dig, mer ett försök att i alla anspåkslöshet berätta hur jag ser på de frågor du tar upp i ditt mail.

Det är naturligtvis fullt legitimt att diskutera invandringspolitiken. Det görs ju hela tiden, ja allt mer de senaste, säg, tio åren.

Jag tror man måste dela upp frågan i två delar.

Dels invandringspolitiken, dels integrationspolitiken. De båda blandas tyvärr ofta ihop på ett osakligt sätt i debatten.

Vad gäller invandingspolitikien, ska man ha klart för sig några saker. Den invadring som vi har till Sverige idag består nästan enbart av dels flyktingar – dit räknar jag nu såväl konventionsflyktingar, som de grupper som får uppehållstillstådn pga särskilt ömmande omständigheter, och de som har särskilda skydsskäl – dels anhöriga, alltså personer som är nära släkt (man/hustru och barn) med någon som redan bor i Sverige.

Den som säger att invandringen bör begränsas kraftigt, måste, tycker jag, visa vilka av dessa grupper man vill hindra från att få uppehållstillstånd. Det är inte helt enkelt, om man samtidigt tycker att Sveriga ska leva upp till såväl FN:s flyktingkonvention som Barnkonventionen.

Själv tycker jag att Sverige ska fortsätta vara en fristad för folk som flyr krig och förtryck. Oc jag tycker inte att vi ska splittra familjer.

 

Nå, många av dessa personer har naturligtvis problem att skapa sig ett rimligt liv i Sverige. Det kan till exempel bero på att de av naturliga skäl talar dålig svenska – en del är rent av analfabeter – och inte har några kontaker i Sverige, att de saknar lämplig utbildning, att de skadats psykiskt av traumatiska upplevelser i sitt hemland eller under resan hit, eller på den diskriminering som finns på bostads- och hyresmarknaden.

Eftersom den svenska integrationspolitiken har stora brister, så slutar det ofta med att de går arbetslösa långa tider, tvingas bo i undermåliga bostäder och får dras med de sociala problem som så ofta följer av långvarig fattigdom.

Situationen blir inte bättre av att många kommuner vägrar att ta emot flyktingar, vilket bidrar till att de många bosätter sig på samma plats, istället för att blandas upp med de infödda.

Att det går att rikta skarp kritik mot den svenska integrationspolitiken är därför ställt utom allt tvivel.

Själv tycker jag till exempel att en del bostadsområden borde renoveras, kanske delvis rivas, att alla kommuner skulle vara skyldiga att ta emot flyktingar, att de stora skolorna i städerna skulle brytas ner till mindre och kanske till och med att man borde bussa elever från olika stadsdelar så att vi får mer blandade skolor. Dessutom vill jag såklart sätta stopp för privatskolorna, som bidrar till segregationen.

 

Vad SD och andra främlingsfientliga däremot gör är att de ofta förskjuter ansvaret för problemen på de invandrade själva.

Vilket är ungefär som att skylla på de arbetslösa för att de är arbetslösa eller på de hemlösa för att de är hemlösa. Eller, som borgerligheten gjorde vid förra sekelskiftet, då man hävdade att arbetarna bar skulden till sin egen fattigdom, sitt supande, sin kriminalitet.

Så kan man resonera i det enskilda fallet – vi är ju alla medansvariga för hur vi har det – men som utgångspunkt för att angripa samhällsproblem är det en verkningslös medicin.

 

Du tar upp misogyni och homfobi och antyder att sådant skulla vara utbrett bland invandrargrupperna. Att det förekommer är nog helt klart, precis som det förekommer bland infödda. De flesta som misshandlar sina fruar eller begår hatbrott riktade mot homosexuella, är ju trots allt infödda svenskar.

Det är dock inte orimligt att tänka sig att tex kvinnoförtryck är vanligare hos män som kommer från länder där detta norm, även om jag aldrig träffat på några försök att mäta just detta.

Min poäng är att svenska myndigheter givetvis ska bekämpa både homofobi och misogyni, men att det ska göras brett i hela samhället.

Detsamma gäller förstås bidragsfusk.

 

Skyldighet att lära sig svenska?

Jag kan knappast tänka mig att någon som vill bo i Sverige tycker att det är oviktigt att kunna svenska.

Det är därför bra att alla nyanlända erbjuds kurser, vilket sker idag.

Däremot tycker jag inte att statsmakten ska tvinga någon att lära sig svenska. Dels därför att sådana tvång sällan fungerar särskilt bra, eftersom man måste vara motiverad för att lära sig. Dels därför att det kan finnas fall där ett sådant krav blir helt övermäktigt för individen. Tänk dig exemplet med 70-årig analfabet från till exempel Kurdistan eller Somalia. Inte fasen är det rimligt att sätta den personen skolbänken – i alla fall inte mot hans eller hennes vilja.

Svenska värderingar?

Jag vet inte riktigt vad du menar med detta. Finns det verkligen något sådant? Har inte jag själv till exempel mer gemensamma värderingar med en socialist från latinamerika, tyskland eller pakistan, än vad jag har med den svenska högern?

Jag tycker nog faktiskt att det där med värderingar är något staten inte ska lägga sig i. Det vi ska kräva av alla som vistas i Sverige är att de följer lagen. Inte att de tycker ”rätt.” Det gäller ju SD-anhängare och kommunister likaväl som islamister eller pingstvänner.

vänligen

Petter Larsson, politisk redaktör Efter Arbetetpetter.larsson@efterarbetet..se

 • Aftonbladet 2015-09-01 (kopia till Metro), Lena Mellin, Om Åkessons tal aug 2015

Till Aftonbladet Göteborg den 1 september 2015

Kopia till Metro

Lisa Mellin skriver en kolumn om Jimmie Åkessons sommartal i Sölvesborg söndagen 30 augusti 2015. Mellin konstaterar att Åkessons version av Sverige med dess vanstyre, kaos och splittring inte är sann. Lika osann är beskrivningen av ett Sverige med ”upplopp, kravaller och våldtäkter”. Som alltid i Aftonbladet, och all massmedia, tillskriver Mellin våldtäktssiffrorna att svenskor av en helt märklig slump blivit sex gånger mer benägna att anmäla våldtäkter än vad de var för trettio år sedan. Riktigt varför de har blivit det förklarar inte Mellin. Inte heller tar hon upp Åkessons påstående om upplopp och kravaller. Hon förbigår dem med tystnad, som om de inte existerade. För det gör de ju faktiskt inte. Inte i Mellins värld. För de begås ju av invandrare. Och de kan ju inte tillskrivas något dåligt. Så de finns nog inte.

Hursomhelst väcker Mellins krönika en ny fråga: häromdagen gick moderatledaren Anna Kindberg-Batra ut med ett nytt utspel, tusen nya poliser behövs för att ta hand om problem med gängkriminaliteten. En kriminalitet som i högsta grad visat sig i upplopp och kravaller – och som, ehuru moderatledaren säkert genom av rent förbiseende missade det, begås av invandrare med svart hår, svart hud, svart ögonfärg. Problemet är alltså exakt samma som Åkesson tog upp i sitt tal. Men som Lena Mellin minsann vet inte existerar som ett problem i Sverige.

Så nu till pudelns kärna: kommer Lena Mellin, som vet att det minsann inte finns någon försämring i Sverige i fråga om kravaller och upplopp, skriva en kritisk artikel mot moderatledarens förslag där Mellin berättar att det minsann inte behövs några tusen poliser till, att allt i de invandrartäta förorterna bara är bra, att invandring bara berikar och inte ställer till med varken upplopp eller kravaller, och att moderatledarens minsann inte ens själv tror på att det behövs fler poliser i Sverige.

Vem vet? Kanske Lena Mellin till och med talar om för Kindberg-Batra hur mycket pengar vi kommer spara på att inte anställa fler poliser? Pengar som vi kan använda till att öppna våra hjärtan och ta emot fler invandrare från Mellanöstern?

Med vänlig hälsning

Torbjörn Holmgren, fd lärare i Göteborgs kommun med kranskommuner i femton år.

 • Expressen 2014-06-13, Jenny Madestam, Tvinga kommunerna
  Göteborgsposten 2011-03-17, svar på politikers inställning om integration.

Till Expressen:

Denna artikel är avsedd att publiceras som ett svar till Jenny Madestams artikel där hon skriver att hon vill tvinga kommunerna att ta emot invandrare.

http://www.expressen.se/ledare/jenny-madestam/tvinga-kommunerna-att-ta-emot-flyktingar/ (13/6-2014) jenny.madestam@expressen.se

Jag läste din artikel, Jenny Madestam, om hur regeringen bör tvinga kommunerna att ta emot invandrare. Du skriver att du började ”skaka av ilska” när du såg Rapport och en herre sade att det var bra att det fanns få invandrare i hans hemkommun Täby. Här har du en 46-årig före detta lärare som gärna vill dela med sig lite om sina tankar om Sverige av idag, och varför han blir arg när du vill tvinga andra människor att leva på ett sätt som du aldrig själv skulle kunna stå ut med.

Du är tydligen fyrtio år och är forskare och lärare i statsvetenskap. Har du någon erfarenhet av att arbeta i den svenska skolan som går i ett snabbt förfall? (fråga 1). Att undervisa statsvetenskap på universitetet skiljer sig en del från att arbeta på skolor där flickorna ”knappt kan gå på skoltoaletterna ensamma utan att riskera att bli våldtagna” som en kollega till mig sade. Vill du gissa etniciteten på förövarna, Madestam? (fråga 2). Jag har arbetat i femton år som lärare i Göteborg med kranskommuner; från Gunnared i norr till Kungsbacka i söder; Mölndal, Haga, Linnéstaden, Vasastaden, Johanneberg, Munkebäck, Hisingen; på minst tjugo olika skolor och gymnasium runtom i hela staden; i centrum och periferin, i rika stadsdelar och fattiga, i stora och små, i problemområden och i högstatusskolor; och med alla sorters elever; på alla nivåer: gymnasiet, högstadiet, mellanstadiet, lågstadiet, förskolan. Den gemensamma faktorn jag ser i skolan är att 90 % av problemen i dagens skola orsakas av invandrare!

I vartenda problem på varenda skola; alltifrån ”småsaker” som klotter, vandalisering, stölder, till bötning, misshandel, överfall, gruppvåldtäkter, mordbrand och mord, så är förövarna nästan alltid invandrare! Ibland går det så långt att man stänger ner hela skolor, vilket man gjort med tre skolor i Göteborg, samtliga med en stor andel invandrare: Högsbo, Biskopsgården, Lövgärdesskolan.

Skulle du själv vilja att dina barn, om du har några, går i skolor som jag beskrev ovan? (fråga 3) Medan du funderar på den frågan kan du berätta för Expressens läsare om din uppväxt. Blev du kallad ”svennehora” och ”jeffla feitta” av babbar och deras föräldrar? (fråga 4) Bor det många invandrare där du bor nu? (fråga 5) Invandringskritiska sajter brukar ofta publicera de helvita gruppfotona från landets tidningsredaktioner. Hur många invandrare finns på Expressen, där du fick publicera din artikel om att avskaffa kommunalt självstyre, Jenny Madestam? (fråga 6) Och förresten, kan du gå på personaltoaletten utan att riskera att bli våldtagen? (fråga 7)

Om du verkligen tror på det du själv säger: flytta till ett invandrartätt område, bo och verka på en plats där kriminella invandrargäng skjuter vilt på gatorna. Åk tunnelbana sent på kvällarna hem efter jobbet, och låt dina barn uppleva samma sak.

Jag minns TV-programmet du hänvisar till, Madestam. Det var Rapport måndagen den femte maj, och jag tolkar programmet mycket annorlunda än du. Rapport ställde inte invandring mot ickeinvandring. Den ställde kommuner med stort invandringsmottagande mot kommuner med få invandrare. När filmer visas från Täby, som tagit emot få invandrare, sker intervjuer i en kall, vit, materialistisk köphall utan känslor och värme. I Borlänge, som tagit emot massor med invandrare, får vi bilder på lekande skrattande barn av alla möjliga kulörer och nationaliteter, till skillnad från det tomma ödehus som tydligen är Täby. Rapport vill få oss att förstå att lekande glada barn från all världen hörn är resultatet av hög invandring, inte kriminalitet, skottlossning och mordbränder. Och samtidigt att den som är av avvikande mening är det för att de hatar skrattande, lekande barn. Detta är manipulation på en nivå som skulle ha varit avancerad i Nordkorea.

Du vill tvinga Täby och andra kommuner att ta emot 100 000 nya invandrare från Syrien, med allt vad det innebär av ökad ghettoisering, skottlossningar och våldtäkter. För det är ju just den sortens invandrare – araber från mellanöstern – som i stor utsträckning ägnar sig åt den formen av brott. Så jag har ett förslag till dig, Jenny Madestam: Vad sägs om att du och jag åker till en skola i Täby och håller en offentlig debatt? (fråga 8) Så kan föräldrarna i Täby höra våra argument direkt från oss. Det vore väl en utmaning? Javisst ja, det är ju en utmaning!

Hälsningar

Torbjörn Holmgren

 • Göteborgsposten 2011-03-29, om Lövgärdesskolan

Till GP debatt

Så nu har en Göteborgsskola tvingats stänga ner på grund av busliv och kriminalitet. Antagligen den första av många som ett resultat av massinvandringen. Vi har sett det förr i andra länder. Paris är det värsta skräckexemplet där undervisning i invandrartäta förorter inte längre kan bedrivas. Vad GP medvetet mörkar i sin artikel är det faktum att minst 90 % av eleverna på skolan är invandrare. Och samma gäller för hela den kulturberikade stadsdelen Lövgärdet. Tanken på att ge busarna som ställer till med problemen i Lövgärdsskolan så mycket stryk att de bättrar sig är tyvärr olagligt i vårt konflikträdda Sverige. Och tanken att sparka ut deras rumpor tillbaka dit de kom ifrån verkar inte alltför populär – än.

Istället kommer som ett brev på posten meningslösa pseudolösningar från diverse liberala och invandrarkramande förståsigpåare om ”människosyn”, ”värdegrund” och allmänt pladder om ”förtroende” och ”helhetssyn”. De skrattretande, närmast ritualistiska mantra som upprepas kommer knappast att förbättra något. Vad sägs om det här förslaget: dra ner invandringen till någon som helst rimlig proportion så försvinner problem i de kulturberikade skolorna av sig själv.

När min gode vän kom till Sverige som invandrare satt han och hans bror i mitten och 28 svenska barn runtomkring; läraren sade ”Nu har vi två nya gossar i klassen” och sedan började han. Det fanns ingen hemspråksundervisning, inga anpassade läromedel, inga separata tider på badhusen för gossar och flickor. Inom sex månader talade min vän bra svenska; inom ett år hade han bättre betyg i svenska än sina klasskamrater. Idag har politiker medvetet skapat klasser där två svenska elever sitter i mitten och 28 icke-svensktalande sitter runtomkring. Och sedan klagar de på att integrationen inte fungerar!

Låt mig ge ett alternativt förslag: istället för att skapa problem och sedan finna kostsamma förslag på lösningar, stoppa problemet innan det ens uppstått. Det kallas lateralt tänkande: istället för att investera i brandsläckare och bra askkoppar, investera i brandsäkra tapeter och inför rökförbud för att minimera risken att det börjar brinna överhuvudtaget! Hur svårt kan det vara?

Med vänliga hälsningar

Torbjörn Holmgren

 • Göteborgsposten 2011-12-16, om svensk tradition och GP:s inkonsekvens

Till GP debatt

I liberalers tanketradition återkommer man ständigt till kritik av konservativas uppskattning för svensk kultur. Återkommande invändningar är ”vad är ’svensk’?”, ”vad är ’kultur’?”, etc. I onsdagsnumret av Göteborgsposten, 14 dec 2011, s74, får man läsa en recension av skivan Jul i folkton, som enligt författaren Ulf Johansson är en ”oöerträffad klassiker bland julskivor i kraft av utsökt musikanteri och stark förankring i svensk tradition” (min fetstil).

Det är lustigt hur liberaler som skriver ledare och artiklar i GP, och för den delen hela mainstreammedia, hela tiden återkommer till sitt förakt för svensk kultur, svenska traditioner och svenskhet överhuvudtaget. Statsminister Reinfeldts kommentar om att ursvenskt är bara barbariet, och Mona Sahlins nedsättande utsagor av svenskt midsommarfirande är ökända. Samtidigt tillåts en recensent i GP tala uppskattande om förankring i svensk tradition! Hur kan det komma sig? Är det en lapsus? Eller har GP blivit Sverigedemokratisk? Eller finns det trots allt en svensk kultur? Finns det svenska traditioner? Är det detta som GP numera erkänner? Eller finns det en svensk tradition när GP skriver om den, men inte när Sverigedemokrater påstår att den finns?

Om det är fallet glädjer det mig. Kanske vi en dag kan få se artiklar i GP som hyllar den svenska kulturen. Kanske vi en dag kan se recensioner som vill återskapa den svenska idyll som en gång fanns där ministrar stod i telefonkatalogen, där kungligheter gick på gatorna utan livvakter och där pensionärer och liknande kände sig trygga på gatorna, det vill säga ett land med en svensk kultur, ingen multikulti, en svensk tradition, och inte ett gytter av ickesvenska traditioner från främmande osvenska kulturer. Bra jobbat GP! Det finns hopp för er än.

Torbjörn Holmgren, långtidsarbetslös

 • Kyrkans tidning 2015-10-01

Till Kyrkans tidning Göteborg den 18 november 2015

I senaste numret av Kyrkans tidning finns en utmärkt artikel om en flicka som blev mobbad i skolan och hur hon sedan fick byta skola och allt blev bra. Artikeln kallas ”Elisabeth Dahlberg slapp ångest och mobbing” (s6). Det var en trevlig historia som slutade lyckligt.

Det som gör artikel speciell är emellertid orsakerna till mobbingen och det faktum att Svenska kyrkan vågar skriva om det. Elisabeth säger själv:

Jag var den enda helsvenska tjejen i klassen och kallades rasist och Sverigedemokrat”.

Den första frågan man ställer sig är: hur kan en sådan här situation uppstå? Hur kan man ens tillåta existensen av en skola, en klass, där det finns EN svensk och resten invandrare? Förstår inte politiker och beslutsfattare att denna sorts problem med naturnödvändighet måste uppstå? Den obehagliga händelsen med mobbing och trakasserier av svenskar begångna av invandrare är ett nytt tecken på en havererad invandringspolitik.

En skola där det finns en svensk elev och resten invandrare är i sig en abdomination. Det är brott mot naturlagarna. Det är som en kalv vilken föds med två huvuden. Att politiker ens tillåtit att situationen uppstått är en perversion. Men det märkvärdiga är ändå att artikeln existerar.

Att svenska kyrkan vågar skriva om hur invandrare trakasserar en hjälplös liten svensk flicka är märkvärdigt i sig. Ingen mainstream tidning som Aftonbladet eller Svenska Dagbladet skulle våga göra det. Ingen SVT eller Sveriges radio har någonsin tagit upp existensen av ett sådant problem.

Men artikeln visar på en ny syn!

Artikeln visar på att något håller på att hända i Sverige!

Att det finns de som vågar stå upp mot problem skapade av invandringen. Och berätta om dem öppet. Att inte alla direkt böjer sig och låtsas som att det inte finns ett problem. Svenska kyrkan är modigare än vad jag trodde. Bra mycket modigare än de vanliga media.

Samtidigt kan man inte låta bli att fråga sig: Hur många fler barn i svenska skolan lider på samma sätt? Hur länge skall de fortsätta lida? Hur länge skall den politiskt-korrekta media tillåtas ljuga och manipulera våra sinnen? Själv frågar jag mig även varför man flyttar på svenska elever istället för att utvisa dessa invandrarungar från svenskt territorium, men det är lite utanför ramen.

Tack till Kyrkans tidning för att de brutit ny mark och tagit ett steg mot återupprättandet av den svenska nationen. Framåt mot seger!

Torbjörn Holmgren

 • Metro 2011-04-06, Göran Greider

Till Metro

Så kom Göran Greider igen med en ny gnällartikel om allt han anser dåligt i samhället, vilket väl i stort sett är allt utom högre skatter för att försörja de som inte vill arbeta.

Greider skriver att de demokratiskt valda nationalistiska partiernas intåg i västeuropeisk politik har försvagat höger likväl som vänstern. Lustigt, sade inte Greider och hans sympatisörer sedan lång tid tillbaka att denna sorts högerpartier, de som ser andra värden än krass ekonomi och profit, att de skulle stärka högern än mer i förhållande till vänstern? Eller minns jag fel?

Vidare talar Greider om det är en kris för demokratin att partier han inte gillar får uppskattning, oavsett hur demokratiskt valda de är. Tuff luck, Greider. Vi försvinner inte bara för att du inte gillar oss. Han säger att grunden för att vi finns är ”känslan av att den sociala tryggheten” minskar. Käre hr Greider, när pensionärer som arbetat i hela sina liv för att bygga upp det här landet tvingas få sina frukostägg och kaffekoppar ransonerade, då är det inte en känsla längre. Lika lite som brandmän ”tycks” få ett tuffare jobb pga. av alla kulturberikare som tvingar dem att ha poliseskort när de skall sköta sitt jobb. Då ”tycks” det inte, det ”är”, för att travestera Hamlet.

Slutligen borde Greider sluta med att kasta begrepp som högerextremism och populism omkring sig. Tydligen vet han inte vad åtminstone populism är och borde sluta använda begreppet. Och i sammanhanget kan sägas att ingen aldrig så ”högerextrem” skyller på invandrare, finns det ett problem med massinvandringen – och man kan ju lätt slå fast att praktiskt taget alla samhällsproblem idag kommer därifrån – så beror det på de politiker som så ansvarslöst tagit hit en oöverskådlig mängd människor utan att ha den minsta aning om hur de skall försörjas eller ens integreras. I den bemärkelsen är invandrarna lika oskyldiga som brandmännen de slänger stenar på, och det finns varken högerextremister eller populister som tycker annorlunda i den frågan.

Hälsningar

Torbjörn Holmgren

 • Metro 2011-05-26, Johan Norbergs narkotikasyn

Om Johan Norbergs Kolumn i Metro 26 maj:

Johan Norberg raljerar över att moderaterna vill vara knarkets fiende nr 1, och att de därför är mot ”gratis” sprutor till knarkare, vilket lett till ökad HIV-spridning. Orsaken till att jag skriver ”gratis” inom citattecken är för att det inte finns något som är gratis. Om något existerar, måste någon ha tillverkat det, eller betalt för det, med svett eller pengar. Så även den ”gratis” vård som ges till knarkare. Den är inte ”gratis” utan betalas av svenska skattebetalare, något Norberg som god nyliberal borde veta.

HIV sprider sig bland knarkare, och Norberg slår fast att ”Om missbrukare inte hade behövt köpa sprutor på svarta marknaden hade det kanske aldrig hänt”. Nähä. Och om de inte hade knarkat överhuvudtaget då? Då hade det inte heller hänt, eller hur? Om de inte valt att knarka istället för att arbeta och göra rätt för sig så hade det inte heller hänt. Och om polisen och militären fått tillräckliga resurser för att slå ner på dessa kriminella, låst in dem och straffat dem för deras beteende, så hade det heller aldrig hänt. Varför började de knarka överhuvudtaget? Vad har de för rätt att fortsätta? Varför skulle inte de kunna sluta bete sig som parasiter och försörja sig på arbete och bli laglydiga som vi andra?

Norberg talar om resurser till ”samhällets mest utsatta”. Ett språkbruk man förväntar sig från Vänsterpartiet. Vem skall betala dessa sprutor? Underförstått är att vanliga medborgare skall betala för kalaset. Det är alltid lätt att vara generös med andras pengar. Var det inte Thatcher som sade att problemet med socialism är att någon annans pengar kan ta slut? Hederliga anständiga arbetare som betalat skatt i hela sina liv; gamla människor som arbetat och knäckt ryggarna i industrin och på sin ålders höst får ransonerat kaffe samt indragna frukostägg för att pengarna till vården tagit slut. Men till knarkare finns det pengar för att betala ”gratis” sprutor! Om Norberg känner så varmt i frågan kan han ju betala själv! På detta svarar antagligen Norberg, liksom sina medbröder i Vänsterpartiet att vi har en ”plikt” att försörja ”samhällets mest utsatta”.Var ”plikten” att betala sjukvård för de som inte vill arbeta kommer ifrån kan de förstås inte redogöra för.

Knarkare, kriminella och liknande är inte svaga eller utsatta utan onda och grymma. De är inte offer för något samhälle. Det är samhället som är offer för dem. De är själviska svin som medvetet väljer att inte arbeta, att inte göra rätt för sig. De skall inte ha rena sprutor. Om något skall pengarna för dessa sprutor, och all den s.k. vård de får, gå till fängelser där de kan stoppas in för att inte skada oss andra. Som nyliberal och väktare av privategendom borde Norberg inse hur mycket de knarkande inkräktar på produktiva människors liv. Hur många känner man inte som fått sin cykel stulen eller fått inbrott i sina källare och vindar, och blivit av med älskade samlingar av skivor och böcker? Ofta resultatet av åratals samlande och försakande? Men om detta bryr sig Norberg föga. Att vänstern inte gör det är välkänt; de är i vilket fall som helst på de kriminella och improduktiva människornas sida. Men en nyliberal borde veta bättre.

Torbjörn Holmgren, med en något maoist-pol potistiskt färgad syn på narkotikapolitik.

 • Metro 2012-01-19, Johan Norberg om våld

Till Metro:

Nyliberalen Johan Norberg skriver i Metros kolumn torsdagen 19 jan att våldet på våra svenska gator inte ökar. En bedömning som inte delas av de sakkunniga, vilka i och för sig avfärdas med att de är ”trista”. Inte heller delas den av de som i likhet med undertecknat upplevt Sverige innan massinvandring och den explosiva ökningen av kriminaliteten; ett Sverige där brevbärare inte behövde bära överfallslarm, där pensionärer vågade gå utomhus på kvällarna och där kvinnor kände sig trygga på spårvagnar, bussar och tunnelbanor. Går man längre tillbaka i tiden kommer man till en tid som dagens unga, med bötningar och hedersvåld som dagliga företeelser, knappast kan föreställa sig. Låt oss ta en bit ur Bästa Sverige, den nu över 80-årige barnboksförfattaren Sven Wernströms beskrivning av ett Sverige som en gång fanns: sid 32: ”För ett halvt århundrade var Sverige en idyll. Kungligheter vandrade utan eskort på gatorna. Ministrar stod i telefonkatalogen. Politikerna var idealister utan större förmåner. Statsministern kunde åka spårvagn till jobbet… Sverige var bäst i världen vad gällde social trygghet, ekonomisk jämlikhet och hög levnadsstandard”. Jag tror att Sven Wernström har bättre koll på läget än herr Norberg.

Så enligt Norberg beror statistiken enbart på att folk i allmänhet är mer anmälningsbenägna idag än förr. Vad han inte berättar är var denna benägenhet kommer ifrån. Det är lite lustigt att folk är så benägna idag, men inte var det förr utan någon förklaring. Vad är orsaken till denna ökning? Eller är den en ren slump? Tag tex våldtäkter. Enligt Norberg skedde runt 1000 våldtäkter per år på 80-talet, och idag har kvinnor i Sverige av någon anledning beslutat sig att anmäla 6000 våldtäkter per år istället för bara tusen. Jaha, enligt Norberg så är detta tydligen bara ett utslag av mjäkighet av Sveriges kvinnor som tydligen blivit kitsligare på de senaste tjugo åren; att det skulle finnas någon verklighet bakom är enligt Norberg en myt. Inte heller kan Norberg redogöra för var denna överkänslighet som han tillskriver kvinnorna kommer ifrån. Har de blivit mer kontinentala? Precis som i sitt vindrickande kanske?

Et vanligt bluffargument är fråga om antalet offer, ”Våld med dödlig utgång har minskat med en tiondel sedan 1980-talet” försäkrar Norberg. Detta är förvisso sant, men vad beror det på? Ja, inte på minskning av våld och vapen; det beror uteslutande på en förbättring av kirurgiska metoder, av bättre sjukvård som kan rädda fler! Hade lasermannen skjutit folk på 1930-talet hade alla dött, på 1970-tal hade hälften dött och idag hade sannolikt ingen dött. Detta är sanningen som Norberg väljer att dölja för Metros läsare.

Vill man veta mer om sanningen om våldet och skjutvapnen i Sverige av i dag finns det betydligt bättre källor än Johan Norbergs tillrättalagda klyschor: Julia Caesars Världsmästarna och Jan Millds Vitbok; där finns fakta om hur mycket otryggare och sämre Sverige blivit. Det som alltid kommer förvåna mig med människor som Norberg är den nästan psykotiska likgiltigheten inför brottoffer som genomsyrar deras alster. Finns det ingenting inom honom som kan väcka någon form av medkänsla för de som lider och plågas av det försämrade samhälle som politikerna skapat?

 • Metro 2012-02-21, Lisa Magnussons retoriska tekniker

Lisa Magnusson Metro, 120221, s6:

Det har varit mycket diskussion om Lisa Magnussons artikel i Metro. Tyvärr finns många missförstånd och prata-förbi-varandra-situation här i tråden. Detta är min analys om Lisa Magnussons retoriska tekniker:

LM öppnar med följande beskrivning: ”boende för ensamkommande flyktingbarn har vandaliserats”

LM döljer det faktum att de är inte ensamkommande, inte flyktingar och inte barn. Jag kommer osökt att tänka på händelsen på Husbybadet. Varför tar inte LM upp det och liknande?LM börjar med emotionell indignation, skapa sympati för svag grupp. Försöker få det att verka som om det är barn som blivit utsatta.

Retorisk teknik nummer två kommer i nästa mening: ”en man som påstås ha våldtagit två kvinnor och därför borde utvisas till Eritrea”.

Observera ordet ”påstås”. Min fetstil. Väcka tvivel på skuld, ta parti för förövaren.

LM:s argument och kärnan i hennes artikel kommer i: ”det kanske inte är så konstigt att någon som flytt undan våld och tortyr själv är känslomässigt invalidiserad och beter sig illa

Det första man frågar är: varför skall svenska kvinnor behöva lida för denne persons skull? Ty det är bokstaven, andan och essensen i LM:s budskap. Oavsett hur en del försöker snacka bort det.

Vidare ser vi på retoriken: LM använder medvetet ord som ”kanske” för att skapa tvivel, ”någon” för att undvika att berätta sanningen om etnicitet, flytt- för att skapa sympati för förövaren, själv – påståendet att förövaren själv är offer, i avsikt att skapa sympati för förövare; och slutligen värst av allt ”beter sig illa”- eufemism för att ingen skall få emotionella reaktioner av ordet ”våldtäkt”. Den sista kommentaren gör LM till ett jävla svin.

LM fortsätter: ”de egenskaper som vi nu gärna förknippar med invandrare…. historiskt har förknippats med kvinnor, arbetare, ja alla utsatta grupper”

Abstraktionen ”vi”, bekväm och oprecis. Vem är ”vi”? Sedan den retoriska tekniken att tolka kritik mot våldtäktsman som angrepp på (alla) invandrare, vilken hon proklamerar svag grupp, även det en retoriskt teknik.

När LM får frågan vad hon menar med ”rasistiskt”, stänger hon ner för hon ”orkar inte”

Det verkar vara hennes stora argument, upprepas tre gånger. Att bemöda sig om att bemöta argumenten eller svara på frågor verkar inte vara LM:s sak.

Vissa ”tycker så här” dvs de tar parti mot våldtäktsmän även om denne kommer från Eritrea, alltså är de rasister, det ”inte längre är okej att säga det de säger”, men idag lätt att säga det pga internet.

Det har aldrig varit okej att vara icke-pk, vilket LM låtsas. LM:s kommentar tyder på att hon är mot yttrandefrihet och internet. Det måste vara frustrerande för dessa PK-människor, antirasister och vad de kallar sig, att vem som helst kan hitta fakta om vad som helst på nätet idag.

Enligt LM ”stämplas (oliktänkande) som troll, med den underförstådda innebörden att de utan vidare kan avfärdas”.. ”det är inte snällt att stämpla oliktänkande som troll. Men vad skall man då göra med alla som är så dumma i huvudet att man bara inte orkar?”.

Orkar inte igen. LM borde kanske öva sig i att bemöta motargument. Fast det var ju vänligt av henne att medge att kritiker inte alltid borde avfärdas i samma ögonblick som de kritiserar.

 • Metro 2014-12-10, Lisa Magnussons artikel

Till Metro,

Svar på Lisa Magnussons krönika ”Alla vill ha makt ingen vill ha ansvar” 10 dec 2014.

I Metro 2014-12-10 berättar Lisa Magnusson att Sverigedemokraterna är dumma och att Sverige bör ta emot fler invandrare från inbördeskrigets Syrien. I hennes föreställning finns det ingen bakgrund till världens problem. Inte heller finns det ändliga resurser eller en halv miljon arbetslösa och bostadsbrist i varannan svensk kommun. Allt som existerar är FN:s katalogia om människors ”rätt” till allting, samt människors plikt att existera för andras skull. Om FN:s stadga har samma status för människor som Lisa Magnusson och Göran Greider som budorden har för de kristna, kan man undra hur de ställer sig till att samma stadga slår fast människans rätt till privat egendom.

Det första vi kan slå fast är att ursprunget till kriget är när England och USA skapade dessa ”Hittepå-länder” efter första världskriget, Syrien, Jordanien, Irak. Är det svenskarnas ansvar att städa upp efter vad stormakter gjorde flera generationer tillbaka? Lika lite kan jag påverka Bush krig som satte igång ännu fler problem.

Vad Magnusson med flera aldrig nämner är ländernas eget ansvar för att lösa sina problem. Även där har jag svårt att känna mig skyldig. En orsak, kanske den största, är inte något som västvärlden skapat utan de själva, nämligen befolkningstillväxten. Om de tog eget ansvar istället för att pumpa ut fler ungar skulle det inte finnas en gigantisk mängd unga arbetslösa män utan framtidsutsikter i deras länder. Och då skulle det inte blivit inbördeskrig överhuvudtaget.

Det verkar som om regimerna i dessa länder kommit på att de kan dumpa sitt befolkningsöverskott i Europa. Om Magnusson håller med om detta eller inte är svårt att säga, eftersom hon väljer att inte ta upp det i sin krönika. Inte heller tar hon upp Syriens låga ekonomiska tillväxt. Folken i mellanöstern verkar inte intresserade av att bygga upp sina egna länder som svenskarna gjort. Varför investerar de inte i universitet och högskolor? Hade de gjort det så hade kanske många av problemen undvikits.

Att Lisa manusson med sin säkra anställning som journalist på en stor tidning anser sig ha råd med att ta emot oändliga människomassor, trots att Sverige redan tar emot sex gånger fler än något annat jämförbart land i västvärlden, får stå för henne. Jag vet att det finns en hel del fattiga i landet som inte delar hennes priviligierade syn.

Magnusson försöker påskina att den svenska välfärden inte är produkten av hårt arbete och samarbete, utan mer eller mindre uppstått av en slump. Det är ett hån mot generationer av strävsamma, hårt arbetande svenskar som slitit för att bygga upp landet. Magnusson anser att illegala invandrare skall få gratis tandvård, medan de redan hårt prövade pensionärerna inte ens har råd att gå till tandläkaren efter att ha arbetat och betalat skatt i trettio-fyrtio år.

Så vad är det då för värderingar som driver Magnusson till att skriva sin artikel? Svaret är enkelt: hon hatar tanke på förtjänst, meritokrati. Tanken att man på något sätt skall förtjäna det man skall få. I själv verket är hon skyldig till det hon just anklagar andra för: att inte ta ansvar. Alla har enligt henne ”rätt” till allt, men ingen som kommer till Sverige har skyldighet, ansvar, att arbeta för det. Vare sig det gäller tandvård eller någonting annat. Alla har ”rätt” att komma till Sverige och ta för sig.

Men vad kan man vänta sig av en människa som Lisa Magnusson? Vi minns hur hon i Metero 2012-3-21 krävde tolerans för invandrares våldtäkter på svenska flickor (70 % av alla som sker). Enligt Magnusson tillhör så kallade flyktingar en så svag och utsatt grupp, att det närmast är att betrakta som en immigrant-förmån att få begå sexuella övergrepp.

Lisa Magnusson slutar sin Krönika med att tala om att det gäller liv eller död. Ja du, Magnusson, det gäller det även för de brandmän som försöker släcka bilbränder när kriminella invandrarungdomar kastar stenar och brandbomber på dem. Som alla vet (även om media mörkar) kommer just dessa kriminella från de länder vilka Magnusson vill importera ännu fler ifrån. Med allt vad det innebär av fler utanförskapsområden, fler ghetton, fler våldtäkter, mord, skottlossningar, bilbränder, upplopp och kriminalitet. Vad sägs om att ta de pengar Lisa Magnusson vill använda för att importera ännu fler problem, och lägga dem på att få bort kriminaliteten istället? Det är mitt förslag.

Torbjörn Holmgren. Göteborg

 • Metro 2015-10-14, Lisa Magnusson

INSÄNDARE – Svar på LISA MAGNUSSON i Metro 14 okt 2015

I jämlikhetens namn får vi torsdagen 14 okt en ultrarepublikansk krönika av Lisa Magnusson. Magnusson raljerar över alla som hör kungafamiljen till. Framför allt det faktum att dess existens kränker fröken Magnussons höga åsikt om allas lika värde. Se det duger inte, för monarkin vilar på ren metafysik förklarar hon.

Vad Magnussons vägrar se är att hennes egen övertygelse om ”allas lika värde” är lika påhittad. Att det ens skulle finnas något ”människans värde” är ett påhitt i sig. Nonsens på styltor som Bentham sade. Men hennes egen obevisbara, metafysiska, filosofiska övertygelse är minsann rätt. Den står över alla trivialiteter som kanske betyder något för andra människor. Och med tanke på hur uppskattad monarkin är så betyder den tydligen något för många.

I Lisa Magnussons underbara utopier tas kungafamiljens roll över av den store ledaren med familj. Kommunistklaner liksom i Nordkorea verkar vara Magnussons modell. I länder som USA, där man minsann också tycker kungligheter är löjligt, finns Kennedyklanen som motsvarighet. För att inte tala om hur de ser på sina idrottsstjärnor. Så det verkar vara svårt att utrota fröken Magnussons hatobjekt, det faktum att människan har behov av att uppfatta andra som unika, speciella, annorlunda. Inte nödvändigtvis bättre än andra, bara annorlunda, speciella och unika, med egenskaper som inte kan väljas eller köpas.

I samhällshierarkin står kungafamiljen högt upp, enligt Magnussons beräkningar. Därav att kungen inte kunde åtalas för en bilolycka. Det bryter mot Magnussons tro på människans ”lika värde”. Däremot går det enligt Magnusson utmärkt att höja upp de människor som är långt ner i samma samhälle genom att ge dem åtalsfrihet.

Många Metroläsare har inte glömt att Lisa Magnusson öppet proklamerade invandrares rätt att begå våldtäkter på svenska kvinnor.

När någon ”under” i samhällshierarkin begår ett brott då är det minsann ok. Då finns inga straffskalor eller fängelser. Denna subjektiva moral är vad fröken Magnussons anser är rättvisa och godhet. Att ”jämna ut” så att alla blir ”lika mycket värda”. Magnusson vill ha en subjektiv straffskala där sant eller falskt, skyldig eller oskyldig är beroende på var någonstans man befinner sig i hennes ”samhällsstruktur”. En vit göre sig icke besvär att tro att hen har rätt mot en svart. En man skall inte vara förmäten nog att tro att han kan ha rätt emot en kvinna. Riktigt vad som händer när en konflikt uppstår mellan en invandrare och en kvinna kan man ju bara spekulera i men Magnusson har säkert en retorisk floskel att ta till.

Lisa Magnussons artikel är en i raden i strategin ”krossa Sverige”. Att avskaffa Sverige som nation, som folk, som etnicitet. Att fysiskt utplåna Sverige och svenskarna. Vill ni veta något kul som är utmärkande för svenskhet? Vår utseende. Enligt beautifulpeople.com är vi det vackraste folket i världen https://www.youtube.com/watch?v=rUaFPesQfZk. Så det finns visst nåt som är ”svenskt” i alla fall. Skulle tippa att Lisa Magnusson, tillsammans med de andra i ”lika mycket värda” gänget, typ Lena Mellin och Göran Greider, känner sig utanför. Kan det vara så att deras hat mot Sverige grundar sig i en känsla av att inte höra till?

Nyss hörde vi regeringen förklara att svensk kultur inte finns. I samma veva sticker republikanerna upp sina trynen. Republikaner, ett gäng så torftiga att de inte ens kan komma på en egen logga. Deras symbol är en överkorsad krona. Skulle vara kul att se en feminist definiera mänskligheten som ”män” och ”inte-män”, samt promota kvinnosakens logga, en överkorsad manssymbol.

Torbjörn Holmgren

 • Metro 2015-10-20, Göran Greider

Till Metro svar på Göran Greiders Kolumn 20 okt 2015

Ytterligare en Kolumn som hyllar massinvandring. Inte så konstigt, de finns i varje nummer av all mainstream-media. Greider kallar vad som för vanliga människor är legitim oro att ”jaga upp stämningen”. Retorisk teknik för att angripa meningsmotståndare kallar man det, om man känner till politisk demagogi. Men det slutar inte med det. När SD vill ha mer folklig aktivism kallar Greider det ”kontakt med den gamla fascism”. Skulle han säga samma om folkliga protester och demonstrationer mot hyreshöjningar eller vägbyggen? För övrigt har Greider själv en bakgrund som aktiv vänsterextremist och husockupant. Demagogin fortsätter när Greider beskriver att ”läget ”på vissa håll” i landet är ”på väg” att bli ytterst pressat”. Det är inlindat i undanflykter och förminskningar. Manipulativ retorik för att minska situationens allvar.

Men Greider förklarar att det finns ingen fara! De flesta märker ingenting. Låt mig ta herr Greider tillbaka till planeten jorden: Av de negativa konsekvenserna har allt fler och fler märkt vad massinvandringen medfört. Alltfler är otrygga, allt fler är brottsoffer. Alltfler märker problem på sina barns skolor och att deras vänner och grannar utsätts för mer och mer hot och brott.

Skottlossning varannan natt i Göteborg. I Malmö varje natt. Häkten där det inte ens finns en enda svensk. Skolor fyllda med invandrare som tvingas stänga ner pga deras beteende. Har herr Greider missat allt detta? Då har jag en nyhet för honom: det har inte svenska folket! Det är därför Sverigedemokraterna snart har tjugotusen medlemmar och 27% i undersökningarna. Du tillhör det förlorande laget, Greider. Du och dina PK-gelikar på tidningsredaktionerna runtom i landet.

Greiders lösning på vad vi patrioter ser som en systemkollaps är att fler kommuner delar på fler invandrare. Oj, vilken godhet herr socialisten Greider visar. Precis som Frälsningsarméns credo: om det kommer en oinbjuden gäst. Slå vatten i soppan och ställ fram en tallrik till! Vad Greider inte berättar är vad som händer när en tallrik inte längre räcker till att mätta en människa. Inte heller vad som händer när Margaret Thatcher får blir sannspådd: ”Problemet med socialism är att någon annans pengar kan ta slut”.

Har Metros läsare någonsin funderat på varför tjejer på Kungsbackas skolor vågar gå på skoltoaletten ensamma utan att riskera att bli våldtagna? Det beror på att Kungsbacka inte tagit emot invandrare. Jag vet. Jag har jobbat som lärare i femton år både i Kungsbacka och Göteborg. Till skillnad från herr Greider som suttit samma tid på en varm och bekväm etniskt ren tidningsredaktion och talar om att andra skall få betala för vad han tycker är rätt.

Greiders Kolumn talar om ansvar. Vilket ansvar har syrianerna haft som gått från 4 miljoner innevånare runt 1950 till dagens 22 miljoner? Kanske de skulle köpa lite färre MIG plan från Ryssland och börja investera i kondomer i stället? Kanske ta sitt ansvar för att utveckla sitt eget land istället för att dumpa sitt befolkningsöverskott på Europa? Och varför är det bara vuxna män som flyr? Är inte deras kvinnor och barn i flyktinglägren värde något för herr Greider?

Slutligen gör Greider en riktig tankevurpa. Han säger att ”Det finns en gräns” för hur mycket massinvandring Sverige tål. Låter som brunt konspirationstänk, enligt samtliga vänsterfora på nätet. Vet du inte, Greider, att marxismen inte erkänner att resurser kan ta slut? Har du gått över till ett Sverigedemokratiskt ”tankesätt”? Har du låtit fienden ”definiera” problemet? Går du med på det, så kan man lika gärna gå med på att gränsen för vad Sverige klarar av är för länge passerad. Och då kan vi dra en betydligt intelligentare slutsats än någon på Metros redaktion: stoppa invandringen nu! Och använd de resurserna på att återinföra lag och ordning, som så många invandrare gjort så mycket för att riva ner.

Torbjörn Holmgren, gymnasielärare

 

 • P4, Radio Göteborg 2011-03-12

Till P4 Radio Göteborg

Hej!

I morse, torsdag den 10 mars 2011, lyssnade jag på Morgonprogrammet. En av programledarna sade att det för det mesta är oväsentligt vilken etnicitet en person har i olika sammanhang. Det jag undrar är i vilka andra samhälleliga informationsspridande sammanhang det är oväsentligt att upplysa allmänheten om fakta som berör gruppers och delmängders ursprung och/eller natur. Jag vill exemplifiera med fyra situationer:

 • Den 8 mars var det internationella kvinnodagen; om man denna dag slog fast att exempelvis 70 % av alla chefer i kommunala bolag var män skulle det inte uppfattas som oväsentligt att upplysa allmänheten om detta.
 • Om (hypotetiskt) 70 % av alla barn som blir bitna av hundar blir bitna av en viss sort av hundar, exv. terriers; eller hundar från en specifik region av landet, exv. Blekinge; eller en kombination av dessa, så skulle ingen uppfatta det som oväsentligt vid valet av hund som barnvakt. Vidare skulle man fråga sig hur hunduppfödarna i Blekinge uppfostrade sina hundar.
 • Om 70 % av alla bilolyckor i Sverige skedde med bilar från, låt oss säga Frankrike, skulle ingen uppfatta det som irrelevant att meddela detta faktum till svenska folket; om sedan det var fyra gånger större risk att bilolyckor skedde med en Renault inblandad, skulle man kräva forskning och studera orsaker till detta, inte säga att det är oväsentligt vilket land en bil kom ifrån eller vilket märke bilarna var av.
 • Så till min huvudfråga: när nu omkring 70 % av alla våldtäkter och sexuella övergrepp i Sverige begås av invandrare, och det är fyra gånger större risk att förövaren är från Mellanöstern eller Nordafrika än någon annan region, varför förklarar programledaren att det just i frågan om etnicitet är kunskapen oväsentlig när det inte finns något annat område i samhällsdebatten där man intar en liknande ståndpunkt?

Tacksam för svar.

Med vänliga hälsningar

Torbjörn Holmgren, Göteborg

 • Rapport 2014-06-05

Om Rapport måndag 5 maj 2014

Jag har inte haft TV på ett par år. En av orsakerna är att jag inte har förtroende för nyhetsrapporteringen. Nyligen tittade jag på Rapport på TV och jag mindes varför. Nyhetssändningen inleds med att slå fast att kommuner styrda av röd politik tar emot fler invandrare (”flyktingar” som de kallas genom hela programmet) än blåa. Den första invändningen man kan ha mot Rapport är varför de inte ställer invandring mot ickeinvandring. Man utgår helt enkelt från att invandring finns, är bra och att det är bara en fråga om antalet mottagna. Varför kommer inte den sida till tals som anser att det bästa sättet i att undvika problem helt enkelt är att inte ta emot invandrare alls?

I mitten av nyhetssändningen sker ett långt inslag där två representanter som båda är positiva till invandring diskuterar antalet mottagna i olika kommuner. Varför skall en nyhetssändning ha ett långt inslag med en politisk debatt? En nyhetssändning är till för att befordra nyheter. Varför fanns detta inslag med, och varför hade det en så stor roll?

Slutligen har vi vinklingen i inslaget. När filmer visas från Täby, den blåa kommun som tagit emot få invandrare, sker intervjuer i ett kallt, vitt materialistiskt köpcentrum utan känslor och värme. Sedan förflyttas tittaren till Borlänge, som så generöst tagit emot massor med invandrare. Den ansvarige socialdemokraten försäkrar om hur bra allting är, och bilderna i rutan understryker. Vi får bilder på skrattande, lekande barn av alla möjliga kulörer och nationaliteter, till skillnad från Täby. Rapport vill få oss att tänka och tycka att glada barn från all världen hörn som leker i harmoni är resultatet av att ta emot många invandrare. I de kommuner man tagit emot massor med invandrare har man också fått mängder med sociala problem. Rapport vill få oss att tro att dessa problem inte finns i Borlänge

Att den regeringstrogna median vill få oss till att tänka ”rätt” förvånar ingen, men detta var manipulation på en nivå som skulle ha varit avancerad i Nordkorea. Svensk media vill inte förmedla nyheter, utan uppfostra oss att tänka och tycka som regeringen.

Många säger att invandringen inte diskuteras i media. Andra hävdar att det gör den visst. Det gör den, men på ett falskt och vinklat sätt. Rapportsändningen ovan är ett exempel på detta, men den är representativ. För att göra en parallell: om nyhetsrapportering gällde monarkin istället för invandring, skulle en republikan kunna säga att frågan inte diskuteras i media. En monarkist kan hävda motsatsen. Båda kan ha rätt samtidigt, om monarkisten inte avser monarkins vara eller ickevara, utan hur mycket monarkin skulle kosta i frivilliga bidrag från respektive kommun. Kungahuset kostar ca 120 miljoner per år. En ”mediarapportering” som Rapports den femte maj skulle inte utgå från att vissa kommuner vill införa republik, utan att Borlänge vill ge kungahuset 10 miljoner och snåljåpar som Täby bara en. Samtidigt visar Rapport upp bilder på skrattande leende prinsessor på besök i Borlänge, och framställer allt rojalistiskt i glädjestrålande skimmer. Till skillnad från Täby man går runt i ett tomt, ekande, köpcentrum. En materialismens högborg, där deras torftighet och andefattiga tillvaro bara erkänner mammons makt och man har glömt alla andra värden som lyser upp våra liv i den kalla nord. Detta är inte nyhetsrapportering, det är propaganda.

 

argument mot vänsterextremism