Syndikalismen

Sven Lagerströms bok, utgiven av SAC 1984, Federativs förlag.

15,64: Syndikalismen har en materialistisk historieuppfattning. (Dvs, allt inklusive människan är produkt av sin miljö.)
67: SAC:s utbildningsfederation organiserar både elever och personal (oklart om det innebär även rektorer och skolledning. Vilket har lett till konflikter med Umeås universitetsledning och deras universitetssektion)
71: ”det rättvisa systemet måste vara lön efter behov” (Dvs man skall få utan att bidra tillbaka)
75: social tryck kan utvecklas till förtryck. Hur stoppa förtrycket eller dra gränser mellan dem vet ej syndikalisterna säger Sven Lagerström. (dvs syndikalismen/syndikalisterna har inga svar)
76: Ett syndikalistiskt samhälle kommer ”förmodligen” att behöva ett polisväsen. (I sin diffusa utsaga visar Sven Lagerström att han tar parti för de kriminella)
79,80,81: Allt skall ägas av kommunerna, stå till allas förfogande. Alla har lika rätt att använda allt för sina ”behov”, och får inte förstöra det. (vad händer om någon gör det då? Tex släpper ut föroreningar i luften utan att lägga ner resurser på att rena utsläppen? Om de lägger ner två miljoner per år på rening och ”samhället” tycker de skall lägga ner tre miljoner och dra in på fikapengarna?)
81: ”För det första kan man faktiskt utgå från att en annan moral än dagens kommer att råda i ett socialistiskt samhälle” (en förutsättning i diskussionen! ovetenskaplig och omöjligt att vederlägga. Hur skall man kunna motsäga det? vi VET att Sven Lagerströms och hela socialismens premiss är fel. Det har blivit överbevisat tusen gånger om i alla de socialistiska samhällen som funnits. För att inte tala om de socialistiska rörelser som kollapsat pga internt bråk och brist på intern ”solidaritet”. SACs utveckling är ju ett bra bevis på detta)
82: överskottet tillhör hela samhället, inte arbetargruppen som skapade det. (Och vad gör man om en fabrik säger Nej. Vi har arbetat ihop dessa pengar; de behåller vi själva?)
87: inget privat ägande av jordbruksmark, tomtmark, stadsbebyggelse; och sådan som andra är beroende av för sin försörjning eller överlevnad. ( då vet vi att en bonde har möjlighet att åka till kollektivjordbruk och ge upp sin gård, eller ta en enkelbiljett till koncentrationsläger eller bli avrättad.)
91: I Sven Lagerströms exempel ”är produktiviteten hög och det ”gällande prissystemet” ger överskott. (Åter förutsättning i diskussionen. Hur motbevisa den?)

argument mot vänsterextremism