Henrik Arnstad på Flashback

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-1.png

ARNSTAD FLASHBACKTRÅD aug 2019.

Sammanställning av inlägg på Flashbacks trådar om Henrik Arnstad,
– ”Henrik Arnstad ljög om examen ” (i aug 2019: 930 sidor, ca 11 000 inlägg; jan 2023: 1003 sidor) samt
– ”Skvaller om Henrik Arnstad” (nuläge: 79 sidor)” samt
– ”Värnkanonsoldat, 7.5 mån, menig, vitsord: X55. (Henrik Arnstad /Mod)” (19 s)

Tematisk upplägg efter idé av signaturen xxyyzz123, Flashback 17-06-25.

Några övriga fakta och källor har tagits upp (tex afrikanska löparundret), men de är till antalet marginella.

Ofta är inte källor angivna, utom med avseende på tråd. Den som vill ha direktlänk kan lätt hitta inlägg på tråden och följa länkarna eller googla på personerna.

 1. HISTORIA – Sovjet/USA/D-dagen; Danmark; Finland; Norge; Sverige; SD
 2. DEFINITION – fascism; nationalism; demokrati
 3. DEBATTER – självuppskattning; kritik är angrepp; vägrar svara; blockera kritiker; otrevlig/personangrepp
 4. DÅLIG VETENSKAP – subjektiv bevisföring; fel/lögn – akademiska meriter, militära, övriga meriter; förfalska citat; fel fakta; felaktiga förutsägelser; stöd för Arnstad
 5. ÖVRIGT – monarki; religion; kriminalitet; antisionism; yttrandefrihet; övrigt; Arnstads politiska hemvist; attribut

1. HISTORIA

HA:s influenser är Michel Foucault och vänsterhistorikern Eric Hobsbawm.

HA påstående om Sovjet/USA/D-dagen

 1. USA: Förintelsen enligt HA,” USA tyckte förintelsen var bra, understödde den”. Källa: A J Groth Accomplices (ett enda verk) 13-03-20, 14-09-04
 2. Sovjets roll var att ”verklighetens andra världskriget huvudsakligen var en strid mellan Sovjetunionen och Nazityskland.”. Enligt HA gjorde Sovjet i princip allt i besegrande av Nazityskland (SvD) .
 3. HA påstår att ”Mytologiseringen av D-dagen 1944 som avgörande krigshändelse skedde först under kalla krigets 1960-tal” och att ingen film gjorts om D-dagen före Den längsta dagen 1962, HA kritiserar tom dataspel för att ha en alltför stark betoning på den amerikanska insatsen, AB16-07-03.

Kritik:

 1. (källa Beevor, ”The Sovjet Role in World War II”; Keegan Krig och kultur, s 334, Poulsen Dödskampen, s 261)
  1. Material/utrustning:
  USA gåvor, ”lend lease”, innebar bland annat: 17,5 miljarder ton material. Bla stål till T-34. De gav 430 000 lastbilar och jeepar. 2 700 000 ton bensin. 4,5 miljarder ton mat. Det sista gjorde att svält undveks i Sovjet vintern -42. Kostnaden var 11 miljarder dollar i dåtidens valuta. Det viktigaste var fordonen, vilka gjorde att Sovjet-”industrin kunde inriktas på stridsvagnsproduktion”. Omringningar och de snabba framryckningar from 1943 kunde inte gjorts utan dem.
  1. – Extra fakta från den Stalin-trogne kommunisten Mario Sousa: ”Under kriget tog Sovjetunionen emot av de allierade 14 700 flygplan, 7 000 tanks, 427 000 bilar, en viss mängd av sambandsutrustning, livsmedel och andra varor. Men Sovjetunionens produktion av krigsmateriel (a) under kriget (b) (min fetstil) uppgick till 108 028 flygplan, 95 099 tanks, 97 768 kanoner, 350 000 granatkastare och nästan en miljon maskingevär. De allierades sändningar av krigsmaterial till Sovjetunionen motsvarar bara 4 procent av den sovjetiska produktionen!
  2. Observera hur kommunistapologeten Sousa medvetet manipulerar fakta: Sousa talar om a) ”krigsmateriel”, b) ”under kriget”. Dvs ett specifikt material under hela kriget, under åratal av strider. Det som spelar roll är förstås a) all material, inte enbart krigsmateriel, b) de avgörande tidiga krigsåren; hur det såg ut innan Sovjet byggt upp sin krigsindustri och kunde spotta ur sig tanks. Det som spelar roll är hur mycket USA-hjälpen är i förhållande till vad Sovjet hade, respektive kunde tillverka, under de kritiska dagarna. Korrekta siffror är för övrigt flygplan 13% ”av den sovjetiska produktionen”, stridsvagnar 7%.
  3. Att vidare kalla mathjälp som undviker svält och 2,7 miljoner ton bensin för en ”viss mängd… andra varor” tyder på rent orwellianskt nyspråk. En medveten degradering av Sousa som visar på hur lite vikt en kommunist lägger vid om folk svälter eller inte.
 2. Krigsinsats: Bombningar av tyska städer from -42 drog flyg (allierade hade 44% förluster) och 88-kanoner från Östfronten, 1944 fanns 1200 kanoner längst östfronten, 7000 var kvar i Tyskland. 27% av flyget var på östfronten april -43 (Beevor samt dr Jonathan House)
 3. Manskap:
  HA ställer 150 000 allierade soldater i väst mot 1,7 miljoner som anfaller i öst; dvs brohuvudet vid Normandie mot Östfronten.
  Men det är ett exempel på Arnstads falska manipulation.
  Man kan inte ta ut brohuvudet vid Normandie och ställa mot hela östfronten: Redan efter sex veckor hade de allierade 1,4 miljoner man på västfronten. Dessa två siffror måste mätas mot varandra. Tyska förluster i öst var 1000 man per div/mån, i Normandie var det 2300 man per div/mån. Emellertid är det fakta att 75% av alla tyska soldater som dog gjorde det på östfronten (professor Victor D Hanson 2016) och att 80% av de tyska soldaterna var där (dr Robert M Citino 2018)
 4. D-dagen i populärmedia:
  Det gjordes många filmer innan Den längsta dagen: Breakthrough 1950, Red ball express 1952, D-Day the Sixth of June 1956, Screaming Eagles 1956

Slutsats:

Stalin medgav att Sovjet aldrig skulle vunnit kriget eller hunnit före till Berlin utan amerikansk hjälp (Beevor, Keegan s 334)

Att HA:s idéer är farliga visas av att 63% av befolkningen i Putins Ryssland tror idag att Sovjet inte behövde andras hjälp för att vinna. (Beevor)

Dick Erixon menar att USA räddade västs demokratier från Sovjet, juni 2013.

Danmark

 1. HA säger att Muhammed-teckningar är rasism, ett intro till ny Förintelse, precis som i Nazityskland.
 2. ”Danmark är en förbrytarstat, vars soldater mördat oskyldiga muslimer i Irak. Den danske statsministern Anders Fogh Rasmussen är en krigsförbrytare, som borde åtalas inför Internationella brottmålsdomstolen. Om någon dansk rasisttecknare mördas ligger ansvaret främst hos den danska statsledningen, Jyllandsposten och rasisttecknarna själva” 2008.
  (HA tog senare bort detta inlägg 2015-01-08)
 3. ”Jag kom till Danmarks Radio idag och det måste kostat miljarders, miljarders miljarder bara att bygga de husen vi står i just nu.” (= kvadriljon) TV debatt i Danmark 2015

Kritik:

 1. Jan Josefsson: ”Hotet mot yttrandefriheten kommer idag från flera håll. När statsministern hänvisar till författaren Henrik Arnstad som expert på fascisim, nazism och högerextrema åsikter, så är det en man som på sin blogg för flera år sedan skrev: Om några av satirtecknarna på Jyllandsposten mördas, så är det den danska regeringen, tidningsledningen och tecknarna själva som är ansvariga.Han tog sen bort blogginlägget. När jag ringer honom säger han att han ångrar det”. Sommar-programmet 2017.
 2. Vad kvadriljonen beträffar är kommentarer överflödiga; men det visar hur Arnstad har svårt med proportioner, i matematiken liksom med sina överdrifter i politiken.

Finland

 1. ”Den 25 juni 1941 anföll Finland Sovjetunionen i allians med Nazityskland, i syfte att skapa ett etniskt rensat ”Finlands Lebensraum””. 15-06-26 (Flashbacksskvallertråd), DN 06-09-16
 2. ”Det var Finlands ledning som genom sitt opportunistiska och kriminella anfallskrig skapade säkerhetspolitiska risker för Sverige. Dömda finska krigsförbrytare som president Risto Ryti bär hela ansvaret”. SvD 2006-11-26
 3. Presidenten ”Ryti tillsammans med lapporörelsens understödjare Mannerheim som till slut kunde realisera den finska fascismens ultimata utopi. Marskalkens krigsföring utmärktes av krigsförbrytelser, koncentrationsläger, massdöd och finsk medverkan i Förintelsen”, Älskade fascism.
 4. ”Den finska krigsföringen 1941-1944 präglades av förbrytelser, massmord i koncentrationsläger och delaktighet i Förintelsen”, 15-06-27 och DN 2008.
 5. Resultatet blir krig för ”demokratins undergång och i förlängningen även judarnas Förintelse.” Skalman 09-02-06
 6. ”Det var i Finland 1918 som den svenska högerextremismen föddes” 14-08-20

Kritik:

 1. Henrik Meinander, finländsk historieprofessor 2006, SvD; det finns varken källförteckning eller noter i Spelaren Christian Günther, FB 15-08-22, ”Summan av kardemumman är att Arnstads bok inte kan betecknas som ett seriöst historieverk. Snarast handlar den om en hurtig blandning av odokumenterade fakta, uppgifter och lösa funderingar som gränsar till fiktion.”, ”Arnstad bygger inte alls sin framställning på modern finsk forskning och hans text avslöjar också att han saknar en helhetsbild av forskningsläget i sitt hemland”, SvD 2006-12-03. Orsaken är ett enkelt faktum: HA kan inte finska alltså kan han inte ha satt sig in i nutida finsk forskning (om Mannerheim) 17-09-12
 2. Markku Jokisipilä dr, HBL, ”Arnstad förfalskar inte fakta i sig, men han behandlar dem starkt selektivt och överdrivet”, 13-03-29
 3. Lars Gyllenhaal, författare och medlem av Svenska militära historiska kommissionen: HA ”verkar eftersträva att uppröra så många finländare som möjligt”, 09-12-07.
  Gyllenhaal saknar i likhet med HA examen i historia, men tituleras militärhistoriker, Rysslandsexpert och författare av SVT. Har skrivit flera böcker om modern krigshistoria.
 4. Pertti Tostila, finska UD Spelaren Christian Günther är ett ”sorgligt bevis på brist på historiskt perspektiv”, SvD
 5. Peter Englund HA:s Spelaren Christian Günther är ”obalanserad”, ”litteraturens motsvarighet till rödmjölk – en färskvara, här idag, borta i morgon”, 07-03-12
 6. Erkki Tuomioja finsk socialdemokratisk politiker, docent i politisk historia: Arnstads påhittade akademiska meriter ”grumlar hans trovärdighet”; om boken Spelaren Christian Günther : ”Det är en helt annan sak att Arnstads verk inte uppfyller kraven på historieforskning redan på den punkten att något källmaterial inte alls är dokumenterat och att han kan fixeras vid åtskilliga småfel och en del vanskliga också.”, 2006-12-02.
 7. Pia Ingström, HBL, ”den svenska amatörhistorikern Henrik Arnstad sina landsmän om att marskalk Mannerheim var en fascistisk ”mini-Hitler”, naivt hyllad och idoliserad av de intet ont anande finländska historikerna. Arnstad hade läst sin kollega Herman Lindqvists bok Mannerheim: marsken, masken, myten och verkade tro att den stod för den samlade historiska kunskapen om Mannerheim också i Finland”, 17-12-31,
 8. Oula Silvennonien
 9. Yrsa Stenius AB 06-12-12
 10. Paavo Lipponen, fd statsminister Finland
 11. Bo Huldt, professor vid Försvarshögskolan SvD, dec 2006, om Finland 2VK
 12. Harry Järv P1 2006-11-29
 13. Peter Hedberg vid Uppsala univ, Historisk tidskrift 2011, 131:2 s412, Skyldig till skuld , ”inga nya rön”, mer ”ett debattinlägg än ett försök att flytta forskningen framåt”, oklart vem Arnstad riktar sig till, baseras på ett ”snävt urval av sekundärlitteratur”, skulle istället tagit ”utgångspunkt i den digra forskningen” som finns; trots kritik är den ”läsvärd”.
 14. Stefan Forss, docent i kungliga krigsvetenskapsakademin, 12-12-06.
 15. Benita Mattson-Eklund, hum kand, lärare, kulturredaktör Ålandsbladet
 16. Artur Szulc historiker, författare till I skuggan av Auschwitz, om Älskade fascism Flashback 13-03-29
 17. Fredrik Persson-Lahusen AB negativ till Älskade fascism 13-04-02
 18. Margaretha Mellberg Historisktidskrift 2011, nr 2 s318 (nämner inte Arnstad, men slår fast att Finlands krig inte syftade till ett ras-mål eller utrotning)
 19. Patrik Pössi: 2009, Skyldig till skuld är en förminskning då HA inte tar upp Finlands förlust av liv och land.
 20. HA anklagas för att vara mot finnar, då han medvetet utelämnar att de Sovjetiska ockupanterna deporterade karelerna från tidigare finskt område (Nebeltag, Flashback, 13-12-13)
 21. Bullock, Hitler – en studie i tyranni, s 580, ö.a.: Finland var ”ej förbundet med Tyskland”

HA anser att Vinterkriget berodde på Lapporörelsen och den misstänksamhet den spridit i Sovjet.

Ingen annan forskare stödjer detta. Den källa som han åberopar för sitt resonemang är: Pertti Ahonen, ‘Domestic Turmoil and Diplomatic Isolation: The Lapua Movement and Finnish Foreign Policy, 1929-1932’, East European Quarterly, XXVI, No. 4, January 1993, 499-523.

Arnstads uppfattning att det var Finland som provocerade fram Sovjetunionens angrepp 1939 kommer från den marxistiske och antinationalistiske historikern Eric Hobsbawm, om vilken Henrik Arnstad säger ”troligen var han världens främste historiker”. SvD 2012-11-12. Hobsbawm var medlem i kommunistpartiet från fjorton års ålder, genom hela Stalin-eran och även efteråt under Sovjets krossande av Ungern-upproret, då nästan alla brittiska vänster-historiker gick ur partiet.

Förintelsen:

8 judiska flyktingar och 47 judiska krigsfångar från Röda armén överlämnades till tyskarna. I övrigt skyddades judar av Finland. (se gärna historieforumet ”skalman.nu”, som har en tråd i ämnet: judarna höll en förbön för Finland 1944, i finska armén fanns en fältsynagoga samt flera judiska soldater, Mannerheim själv snäste av krav på utelämnande av judar med att de endast fanns finnar i deras led, etc)

Vad Arnstad inte heller tar upp var att Sovjet var allierade med Nazityskland 1939-1941, under den tid Vinterkriget ägde rum. Göring tog ”ner den sovjetiske åklagaren i Nürnberg på jorden när han frågade hur det kom sig att inga sovjetiska ledare var bland de åtalade när de hade varit Tysklands allierade i två år först och bland annat delat på Polen”, Redoxredaktionen 18-07-24

Fortsättningskriget 1941 startades av Stalin efter invasionen från Tyskland.

Fortsättningskriget var ett parallellt krig, inte ett förbund, även om Hitler påstod det, det förnekas av Finland själva. Se källor ovan.

Norge

 1. HA säger att Breivik var tidigare medlem i Fremskrittspartiet, och att det censurerades i AP, Journalisten 13-10-24
 2. Human Rights Watch är ”extremistiska”, ”(utpekad för att bedriva hets mot muslimer och invandrare samt med starka band till FrP)” HD 13-12-08
 3. Norges union med Sverige 1814 innebar ”ett våldsamt och grymt svenskt ockupationskrig”, 13-19-19

Kritik:

 1. Knausgård – försvarar norsk nationalism, HA vägrar svara.
 2. Jan Guillou – kallar HA:s DN-artikel om rasismen och fascismen i Norge ”ovanligt korkat”, ett exempel på ”näthat” och med ”besinningslösa överdrifter”, AB 13-12-01. Andreas Johansson Heinö instämmer.
  HA svarar att Guillou är dåligt påläst och har faktafel.
 3. När norrmän protesterar mot HA:s överdrifter och frågar efter vilka ord Arnstad använder i fråga om Nazitysklands invasion av Sovjet, då han beskriver den svenska, betydligt fridsammare invasionen av Norge, som ”våldsamt och grymt”?
  HA svarar att ”Operation Barbarossa 1941 saknar motstycke i världshistorien i barbari. Ingen slump att anfallet också inleder Förintelsen.”; dvs undviker att svara.

Sverige

 1. Wallenberg: Arnstads åsikt är att ”I verkligheten var han enbart underordnad tjänsteman i ett enormt svenskt maskineri för att motarbeta Förintelsen. Privatpersonen Wallenberg räddade inga judar – det gjorde svenska staten.” (DN 12-08-06), HA stödjer sig på Paul Levine.

Kritik:

Wolodarski – fel av HA att kalla Wallenberg ”en obetydlig tjänsteman”, det är att ”förfalska historien kring Raoul Wallenberg” 12-04-19, 14-08-19 (Flashbacks skvallertråd)
Bengt Jangfeldt är mot HA: ”Vad Arnstad vill uppnå med sin artikel är oklart. En sak är dock säker: nedvärderingen av Raoul Wallenbergs gärning är inte bara ohistorisk. Den är en skymf mot alla som har honom personligen att tacka för sina liv. Och de är många. ” DN 12-08-08
HA nomineras till Wallenbergpriset aug 2018, det dras snabbt tillbaka.

 1. Gustav II Adolf – ”Idag är det Gustav II Adolf-dagen. Tidigare möjligen Sveriges mest hatade historiska person? Kungen definierades med ord som ”snuskig”, ”krigslysten” och ”bödel”” 18-11-06.

Kritik:

 1. Arnstads källa till omdömet om Gustav II är Åsa Linderborgs (kulturchef på Aftonbladet) bok Socialdemokraterna skriver historia 2001. Invektiven gäller alltså en begränsad del av samhällsforskningen, dvs socialdemokraternas tolkning av historien, under en begränsad period, mellankrigstiden, där konservativ eller reaktionär Gustav II kult stod mot rivaliserande progressiva eller radikala teorier.
 1. Arnstad nämner ”En av världens främsta experter på högerpopulism, statsvetaren Clara Sandelid”, Arbetsvärlden 18-06-04

Kritik:

 1. Efter 25 år studier i modern svensk politik har jag aldrig hört talats om Sandelid, (för övrigt felstavning av Arnstad, skall vara Sandelind). Hon har skrivit artiklar med titlar som ”Sverige måste bli mer religionstolerant”; ”Öppna gränser för en rättvisare värld”, etc. Enligt HA är alltså rätt åsikt, lika med att vara expert.
 1. Demonstration 2014, Limhamn, Malmö. Enligt Arnstad resulterade polis-insatsen i ett ”blodbad” , ”Polisen anfaller oprovocerat demonstranter i Malmö… Idag skrivs historia i Sverige. Svart historia”, ”Ådalen 1931”-historia, 14-08-23.

Kritik:

Demonstranterna kastade ammoniak mot hästarna, och stenar.
Äras den som äras bör; Arnstad ger ingen kritik mot polisen vid senare demonstration i Göteborg; att orsaken var att demonstranterna vid detta tillfälle inte kastade stenar och ammoniak utelämnar HA.

 1. Organisationen Glöm aldrig Pela och Fatime, som arbetar mot hedersvåld, anklagas av Arnstad för att”radikaliserats till en rasistisk organisation” 19-08-10.

Kritik:

Socialdemokraten Ann Sofie Hermansson kallar det ”falska rasistkortet” för en ”hämsko för arbetet mot hedersförtryck”, ”shaming, pajkastning och annat trams”.

Magnus Ranstorp, statsvetare och terrorexpert: Arnstad gör ”groteska påståenden”, ”Förtjänar verkligen att sättas på plats av (Hermansson)”.
Johan Hakelius: ”Det är, som nästan alltid med Henrik Arnstad, en text som på ett surrealistiskt sätt blandar aningslöshet, uppriktigt engagemang, en och annan god observation, förnekelse, empati, härskarteknik, höga ideal, låga anklagelser och ett försvarligt mått hysteri.” Fokus 19-08-16

 1. Arnstad kritiserar Arnstbergs bok Invandring och mörkläggning och talar om ”Forskarnas svek”, Älskade fascism s227
 2. Nya tider på Bokmässan: ”Fascismens idéer har ingenting i demokratin att göra – det vet vi efter 1945. Närvaron av nazism fyller ingen funktion på bokmässan. Eller någon annanstans. Mord på ytterligare miljoner judar är ingenting vi behöver. Punkt”, aug 2018.
 3. Om terrorhoten i Sverige: ”För alla de svenskar som ständigt riskerar att bli terrormördade på grund av sin hudfärg är oron ingen ”ny erfarenhet””. 17-04-09
 4. Muslimer i Sverige: ”Idag är muslimer effektivt bortrensade från den svenska offentlighetens högre skikt. Denna utrensning är inte förenlig med demokrati. ” 17-06-10
 5. 2014 lanserades en barntröja med sheriffstjärna. Enligt Arnstad liknar det en jude-stjärna från Auschwitz, ”Bilderna från koncentrations- och förintelselägren är den centrala delen av vår europeiska identitet.”, tröjan visar på att ”Judehatet och motsvarande hat mot muslimer och romer är nu en accepterad och bred del av vår europeiska politik”, AB14-08-27.
 6. ”Trollhättan drabbades av rasismens terror. Paris av jihadismens terror. Ingen motsättning i att demokratins svar mot bägge är detsamma”, 15-11-14.
 7. Afghanistan: ””Vi” ska motverka ”våldsam extremism”, samtidigt som ”våra” svenska soldater slaktar civila i Afghanistan. Egna barn, andras ungar….Vi har fastnat i en våldsspiral. Sverige slaktar muslimer i Afghanistan, självmordsbombare i City och ABB i Norge. Globaliserat terrorkrig.” 11-09-05 (Flashbacksskvallertråd)
 8. När Publicistklubbens ordförande Anna Hedemo kritiserar medias roll, säger Arnstad att hon ”har en obehaglig vana att gå vilse när det gäller demokrati. Sedan 1930-talet”.

(Vill man veta mer om Sverige och svenskarna så läs i Finanstidningen)

SD

 1. ”Om några dagar reser jag till Göteborg och får mail från SD-gubbe om det ”spännande” och”skjutglada” Göteborg. Är det ett mordhot?”, Alf Borkenhagen 15-09-16.

Kritik:

För alla andra är det satir. En anklagelse över att Arnstad är en av de ansvariga för de invandrare som gjort om det glada Göteborg till en stad med många skjutningar.

 1. ”SD mobiliserade sin imponerande terrormaskin och på sociala medier mordhotades Fredrik Skavlan av partiets aktivister med orden ”Skavlan grävde sin egen grav i kväll””, 2015

Kritik:

Naturligtvis avses att Skavlan inte skall mördas, utan åsikten att Skavlan gjort bort sig i sin roll som programledare och att det kan inverka negativt på hans karriär.

 1. Anklagar SD för mordbrand, moské-branden i Eskilstuna, dec -14. (Fel, det var en olycka i ett kök).
 2. ”Under tiden åtalas all form av antirasism skoningslöst och in absurdum.” 15-02-03
 3. ”SD kommer inte sluta med sin mordhotsindustri. Ytterst välfungerande strategi. Partiet är vår farligaste terrororganisation.” 15-03-04
 4. ”Det otäcka med de nästan dagliga terrordåden mot romer etc. är att det mest blir notiser. Sverige har vant sig vid SD-aktivisternas terror”. 15-08-05
 5. ”Att vara en del av SD-miljön är att dagligen marineras i mordplanering, terrordrömmar och politiskt våld. Det hemskaste normaliseras”. 15-10-22
 6. ”På tiden att Sverigedemokraterna på FB döms för sin vidriga kriminalitet. Och att FB tar sitt ansvar”. Om Facebook dec 15 (Flashbacksskvallertråd)
 7. ”Med tanke på SD:s organisationella styrka är det inte konstigt med dagliga terrordåd. Det konstiga är att det accepteras av samhället.” April -16
 8. SD Svalöv vill rensa kommunens ogräs (alltså, bokstavligen), tolkas av HA som ”Tanken om vissa människor som ”ogräs” utgjorde nazismens och Förintelsens ideologi”, 18-06-03
 9. ”Den 22 oktober 2015 skedde det blodigaste av sverigedemokratiska terrordåd, då Anton Lundin Petterson mördade sig igenom en skola i Trollhättan. Fascistiska Sverigedemokraterna förblir Sveriges farligaste terrororganisation”. 18-10-22
 10. ”Jag har levt under mordhot sedan 2006 och det är därmed glädjande med åtal. Sverigedemokraternas mordhotsindustri mot Sveriges publicister är ett välorganiserat frontalangrepp på vår demokrati.” 21-08-30 (Källa och DN)

.

2. DEFINITIONER

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-2.png

Arnstads definitioner:

Fascism är en ultranationalistisk rörelse med nationens återfödelse som mål.

Nationalism ”är nationalstatens grundläggande ideologi”. Det är slappt att benämna SD för ett ”nationalistiskt” parti. Samtliga riksdagspartier är nationalistiska, då de stöder en svensk nationalstat”.

Nationaldagsfirande är en ”nymodighet” 12-06-05

Det finns ingen positiv nationalism (Klassekampen) (motsvarar den svenska Proletären)

Demokrati är inte ett system som ska byggas in i ett statsskick. I stället bör den betraktas som en specifik ideologi, för att tydliggöra kampen mot antidemokratin, med inkludering i fokus.


Kritik:

Mot Arnstads fascism-definition är

 1. Roger Griffin – HA hänvisar till hans fascism-definition, men Griffin säger fascism är förgånget samt kallar HA tes att nationalism alltid leder till fascism ”naiv” och ”absurd” Klassekampen 13-05-13
 2. Kristin Clement (Norge), ”efter att Arnstads polemiserande dramaturgi snabbt avslöjades gick Griffin omedelbart ut med en ursäkt”, 11-20-13.
 3. EXPO håller inte med HA
 4. Anna-Lena Lodenius håller inte med att SD är fascistiska, dec -14
 5. Helene Lööw ”avfärdar i sitt ideologikapitel den internationella fascismforskningen och dess nyckelbegrepp.” GP maj -15
 6. Torbjörn Tännsjö, professor, vänsterdebattör.
 7. Håkan Blomqvist, vänster, docent i historia och föreståndare för samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola.
 8. Johan Westerholm, Ledarsidorna 14-12-10
 9. Tomas Möller, AB, håller inte med HA
 10. Stig-Björn Ljunggren, socdem, statsvetare från Uppsala, håller inte med HA, dec -14
 11. Anders Romelsjö, vänster, håller inte med HA
 12. Mathias Wåg, Researchgruppen, håller inte med Arnstad om att SD är fascister, Nyheter idag mars -13
 13. Alf W. Johansson, professor emeritus i historia vid Södertörns högskola, en av grundarna av Respons, författare till Den nazistiska utmaningen ”Arnstads empiriska underlag för Sverigedemokraternas fascistiska karaktär är minst sagt bräckligt.” Respons nr 2/15
  (Samtidigt är det Johansson HA stödjer sig på i fråga om Östfronten: ”Alla andra krigsskådeplatser var sekundära eller bestämda av utgången av den tysk-ryska kampen” (HA upprepar detta i minst fyra artiklar))
 14. Thomas Gur, socialdemokraterna låter ”en intellektuellt mindre nogräknad författare vara ledstjärnan i partiets SD-analys. Man har anammat den sämsta av vänstertraditioner från 1930-talet: att kalla allt man ogillar för ”fascism”. SvD, juni -15.
 15. Leo Kramar i Historisk tidskrift 2014, Newsmill 2012
 16. Eva Rothstein, Sydsvenskan 14-12-12
 17. A-C Marteus, Expressen
 18. Björn Häger i Journalisten
 19. Johan Tireland, SDU, dec -14
 20. Mats Lundström, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, jan -15
 21. Fredrik Segerfeldt, liberal debattör, förespråkare för öppna gränser, inte SD vän.
 22. Nils Funcke, journalist, sekreterare i riksdagens Yttrandefrihetskommitté och f.d. chefredaktör för Riksdag och departement. 13-02-15
 23. Göran Fredriksson, forskare, tidningen Respons 15-03-04
 24. David Brolin, vänster, forskare, tidningen Respons 15-03-04
 25. Lars Anders Johansson, Timbro, 17-04-20
 26. Umberto Eco
 27. Alexander Bard, säger att Henrik Arnstad ”bokstavligen anklagar alla till höger om extremvänstern för att vara för folkmord. Är den här mannen på riktigt?”, 2018-09-01.

.

3. DEBATTER

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-3.png

Självuppskattning

 1. Fick ej Augustpriset för Älskade fascism 2014 okt.
 2. Norstedts förlag kallar boken Älskade fascism ett ”blivande standardverk” 2012.
 3. Enligt HA vinner han alltid alla debatter, ”Nästan lite rörande hur rasisterna går bananas. Går dåligt för dem nu. Och fortf sura för att jag smulade sönder dansk rasism i tevedebatt.” (dansk tv sept 15).
 4. HA anser sig ”förändrat språkbruket i Sverige”, dvs att SD numera kallas fascister, DN kultur.
 5. Hatade demokrati presentation: ”Jag har utgått från den stora, moderna, nutida, internationella demokratiforskningen. Jag har läst alla böcker.”… Youtube 19-01-04
 6. ”jag skapade enorm vetenskaplig debatt i Finland 2006-2009. ”Arnstad-debatten””. aug 2015 (debatt med Hanne Kjöller).

Kritik är angrepp
Wikipedia-text är personangrepp 12-12-28.
Wikipedia utsätter HA för förföljelse, som gör polisanmälan, kontaktar SÄPO pga anklagelser för stalinism 09-10-09.

Wikipedia har en högerextrem bias som omöjliggör opartisk debatt 12-12-28.

Vägrar svara

 1. HA vägrar diskutera med SD eller någon som ställer frågan om invandring ens kan vara ett problem eller kosta (Älskade fascism samt Arbetarbladet 13-10-02).
 2. Din ekonomi testar båtfärg Neptune Formula, klassas av testaren HA som dålig 2008-08-10. HA vägrar bemöta kritik från tillverkaren 12-12-15
 3. Adam Cwejman – vill ha namn på de forskare som enligt HA anser flera moderna europeiska partier fascistiska, får inget svar 12-11-15
 4. Adam Cwejman GP – vill ha lista över fascist-partier i Europa. HA svarar att det är ”Jättesvårt avgöra, gräns mellan neofascism och rasistiska populistpartier flytande. Få tydliga exempel som SD” (är inte Griffins definition tillräckligt verktyg?)
 5. Adam Cwejman – ”Vissa vill helt enkelt inte prata/lyssna”, dec 2014
 6. Nils Funcke – har enligt HA dragit ”en lans för nazismen”. Arnstad uppmanas att kontakta Funcke direkt, ”Men nej, jag är inte intresserad av att gå i polemik”, jan -15.
 7. Staffan Gunnarson – Humanisternas styrelse, efter möte mot fascism och rasism ”Jag tror att han (Arnstad) borde ta och lugna ner sig och lyssna till vad folk verkligen säger”10-10-27 HA svar ”Mötet med Humanisterna var som att transporteras tillbaka till en annan tid. En svart tid. En tid jag trodde vi hade lämnat,”
 8. Om Finland: dr Markku Jokisipilä konstaterar ”Arnstad förfalskar inte fakta i sig, men han behandlar dem starkt selektivt och överdrivet”. HA svarar att kritiken är ”tendentiös och vinklad”, och att han inte vill delta i en ”nationalistisk och politiserad pseudodebatt”, dvs inte svara

Blockera kritiker:

 1. Fria tider 2012-12-03, som frågat om Arnstads fil kand examen.
 2. Sheepskin Flasback 12-12-01, efter 20 min
 3. Anders Vadenborn 12-09-30, vill veta vad HA tänker göra med listan på sex riksdagsledamöter som röstade på Björn Söder som talman, trots att de inte är medlemmar i SD.
 4. Cecilia Djurberg – blockad jan -15
 5. Hanif Bali – maj -15
 6. anonym37 – nov -15 (Flashbacksskvallertråd)
 7. Lobengula – feb -16, efter ett par sekunder (Flashbacksskvallertråd)
 8. zorze – mars -16 (Flashbacksskvallertråd)
 9. Gift44 – 16-04-24 (Flashbacksskvallertråd)
 10. Skibi – 16-04-24 (Flashbacksskvallertråd)
 11. LuluBrooksie – 17-04-12 (Flashbacksskvallertråd)
 12. Salorm – 19-01-16 (Flashbacksskvallertråd)
 13. Micke Sjögren – mars 2017, ”och där blev jag blockad”
 14. Baiser – 06-12-04, frågade om Finland under 2VK, blockad.
 15. SingleStar – 16-06-26
 16. Krautbrain – 17-07-30, gav källa på att kriminaliteten faktisk ökar i Sverige, ”blockad efter en minut”
 17. Jesper Sandström – mars 2019, ”jag frågade igen, om det fanns någon rörelse någonstans i världen som å ena sidan var islamistisk, men å andra sidan stod upp för liberala grundvärderingar såsom individuella fri- och rättigheter, HBTQ-rättigheter, religionsfrihet och yttrandefrihet. HA kallade det ”ignorant rasism eller rasistisk ignorans” och blockerade mig”.

Otrevlig/personangrepp

 1. Författaren till detta skickade sin Master-uppsats till HA: ”Bäste herr Arnstad! Eftersom du utger dig för att vara historiker kan det vara av intresse för dig att se hur en riktig masteruppsats ser ut. Varför jag skickar min till dig. Ett ämnesområde som kan intressera dig. Med vänliga hälsningar NN”. HA:s svar”Varför skulle jag intressera mig för en ordinär masteruppsats av någon med så otrevlig ton?” 17-10-12
 2. Historikern och författaren Anthony Beevor ((Babel nov/dec 12), skriver enligt HA ”tråkiga böcker”, ”Sånt där som många köper men ingen läser”, Aktuellt 2016,

Kritik

Anthony Beevor

Anthony Beevor har ”makalösa försäljningssiffror i hela världen” (SvD 12-06-08), han har ”översatts till trettiotre språk och sålt mer än åtta miljoner exemplar” (Beevors hemsida 2019), varav 500 000 i Sverige. ”Stalingrad bara i Sverige har nått ofattbara hundratjugotusen läsare”, (AB 04-05-19)
Allt detta till skillnad från Henrik Arnstads försäljningssiffror (som verkar hemliga; förlagen uppger dem inte). Men Beevor inte bara säljer i siffror som Arnstad enbart kan drömma om; han får dessutom massor med uppskattning från olika kretsar, sina akademiska kollegor inte minst, till skillnad – återigen – från Henrik Arnstad:

Beevor har erhållit en rad prestigefyllda priser för sitt författarskap, bland annat det mest aktade facktlitterära priset i Storbritannien, Samuel Johnson-priset. Han är hedersdoktor vid Kent University och innehar en gästprofessur vid University of London”. (Historiska media 2018)

Slutsats:

När Arnstad märker att bara han på jorden tycker Beeevors böcker är tråkiga, slår han till med att många köper dem, men få läser dem. Ungefär som med James Joyces Odysseus. Bortförklaringen och undanflykten är typiskt för Arnstads resonemang, som bara bottnar i avundsjuka, underlägsenhet, mindervärdeskomplex och illvilja.

Exakt samma fenomen gäller för den epidemi av sexuella övergrepp som skedde pga invandringen i hela Europa våren 2016. Ställd inför faktum att sexuella övergrepp ökar, hittar HA på att det bara är antalet anmälda siffror som ökat, inte antalet incidenter, alltså är allt ok.

 1. Herman Lindqvist ”Som historiker skulle jag (Arnstad) kunna skriva mycket om varför jag ogillar Lindqvists historieskrivning”.
  ”Lindqvist har inte ens gått grundkursen i historia och det är helt okej. Lindqvist påpekar själv – med rätta – att han ”aldrig någonsin gjort anspråk på att vara historiker”.” GP dec 14.
  ”Herman Lindqvist stöp inte på dålig faktakoll, utan illvilja. Han ville hämnas….Lindqvist vred då medvetet till fakta, för den personliga uppättelsens skull. Med känt resultat”, Flashback 14-01-15, 10:54.
  Lindqvist kan publicera sig ”hos sina nazistkompisar” 14-08-17.
 2. Stellan Bojerud, DI 2013-12, kallar sig ”stolt rasist” då han är mot hedersmord mm.
 3. Ofstads förakt för svaghet är ”antikverade tankar”, HA: ”Finns inget generellt förakt för svaghet i fascismen. De svaga ska tvärtom hjälpas, om de inkluderas i nationen.”
 4. Anklagar kritiker för bristande historiska meriter: Stellan Bojerud, Pertti Tortila från finska UD och historikern Dick Harrison, DN dec 2012 (pga att den senare är medeltidsexpert) (HA framlägger extra anklagelser mot Harrison om plagiat 12-10-22; 12-11-21)
 5. Tingsten anklagas för att vara CIA-agent, mars 13 (kritik mot detta i Studio ett, 13-03-01)
 6. Knausgård ”smulas sönder” av HA, enligt honom själv 15-05-21
 7. Lars Vilks ”rasistiska Der Sturmer-’konst'” 13-06-06
 8. Björn Häger sprider nazipropaganda, ty kritiserar HA akademiska meriter
 9. Hanif Bali – kallas nazist av HA, 17-10-09 (anser Bali att Arnstad sagt; exakta ord är att Bali är ”vän”med nazisterna och att de ”samarbetar”).
 10. Torbjörn Hållö, LO-ekonom, ”Jämförs med 30-tals nazister på Facebook av amatörhistoriker… Denna övremedelklass-vänster på Södermalm (Ohly, Virtanen, Arnstad etc etc) som ägnat år av att baktala alla som velat peka på utmaningarna av svensk migrationspolitik. Vilken enorm skada dom orsakat Sverige.”, 17-12-26.
 11. Marko Hietikko – ”Men gud, människa – vad är det du skriver? Hävdar du att jag ”föraktar de döda barnen ögon”? Är du förryckt? Hur understår du dig?”, 14-01-24.
 12. Dick Erixon juli 2018, samt 18-08-01
  HA: Socialdemokratin och arbetarrörelsen var Sveriges i särklass starkaste och mest pålitliga antinazistiska kraft under 1930-talet och andra världskriget. Det är sanningen. Allt annat är förbannad lögn.
  Dick Erixon: Om du ofta läst om S-motstånd mot tvångssteriliseringarna, varför stoppade S-regeringarna inte dessa övergrepp i Sverige förrän på 1970-talet, 25 år efter nazismen besegrades?
  Henrik Arnstad: Förvånar mig inte att du försvarar nazismen.
  Dick Erixon: Nej, det var ju S som inspirerade dem i frågor om rasbiologi
  Henrik Arnstad: Förvånar mig inte att du försvarar nazismen.
  Dick Erixon: Nej, men S inspirerade dem och höll fast vid unkna idéer om ”människomaterialet” långt efter att nazismen besegrats
  Henrik Arnstad: Ditt vidriga försvar av en ideologi som ansvarade för mordet på miljoner människor äcklar mig. Du gör mig spysjuk.
 13. Alexander Åhman Hald, ”Det behövs inte en aggressiv ton i dina inlägg Henrik Arnstad där du kallar mig ovärdig och dylikt. Man kan ha en diskussion utan göra påhopp”. 18-08-01
  Hald har påpekat att socialdemokraterna var med om att inrätta rasbiologiska institutet, vilket enligt Arnstad gör att han ”understödjer fascismens propagandistiska historiesyn”.
 14. Cecilia Djurberg, kulturjournalist, blockar HA, ”Du har passerat gränsen för rimligt diskussionsläge för länge sen med både halmgubbar, offtopic, personpåhopp och Godwins lag”, 15-02-25.
 15. Ebba Bush Thor – säger att det finns en svensk kultur. HA: ”KD-ledaren sprider lögner och personangrepp mot myndighetschef. Lögnerna är hämtade från rasistiska hatsajter. Det borde få rättsliga konsekvenser” 18-12-28
 16. Det lilla landet som kunde, bok av Jens Ganmans och Mustafa Panshiri. Anser att HA behandlar dem nedlåtande, gör långsökta jämförelser, är ovetenskaplig, och vägrar diskutera invandring pga det är en ledande fråga.
 17. ”Henrik avbryter mig bryskt. ”I den arabiska kulturen finns allt från superrika prinsar till enkla fårfarmare. Och när blir en kultur en annan kultur? Om Nisse Hult från Saudiarabien kommer hit och lever i Sverige…är han fortfarande en representant för den arabiska kulturen?” Jag och Mustafa tittar på varandra. Ibland är det lite svårt att hänga med i delar av Henriks resonemang”
 18. Ivanhoe är en ”lökig” film.
 19. John Cleese är en ”åldrande” komiker. Cleese har offentligt uttalat sig att London inte känns som en engelsk stad längre pga invandring, samt har sagt ”No one has the right not to be offended”.

.

4. DÅLIG VETENSKAP

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-4.png

En inkonsekvens hos Arnstad är att han anser att det inte finns objektiv vetenskap och stödjer sig på den postmoderne filosofen Michel Foucault (postmodernister menar att alla sanningar är lika goda), samtidigt anser han sig arbeta med objektiv vetenskap och hänvisar till sin uppskattning för empiri (intervju av Sveriges författarförbund 16-06-01).

 1. Jan Selling, fil dr, forskare Uppsala univ, Skyldig till skuld, är vetenskapligt dålig, Judisk krönika nr 1 2010.
 2. Skyldig till skuld – som byggde till 90% på forskarens Lars Westlunds studier, möttes av en gäspning av etablerade historiker. Flashback 14-12-30. Westlund, vid Riksarkivet i Helsingfors, förnekade att man kunde dra de slutsatser Arnstad gjort, DN 09-02-05, FB 09-09-28 (Flashbacks skvallertråd om HA)
 3. Olle Svenning, Journalist DN, Älskade fascism har luckor, sakfel, är begränsad, svag och obearbetad, lever inte upp till hans väldiga och osedvanligt illa formulerade ambitioner, DN 13-03-31
 4. Håkan Lindgren UNT, Älskade fascism
 5. Andreas J Heinö, statsvetare, ”inte fan har han forskningen med sig”, 13-04-03, Älskade fascism
 6. Per Svensson GP 13-04-04 Älskade fascism
 7. Anders Romelsjö, vänster 13-04-05
 8. Rita Karlsen, Human rights Service, 13-04-04
 9. Lasse Ekstrand, Gefle Dagblad 13-04
 10. Karl Ove Knausgård, norsk prisbelönt författare, GP 13-05 (vänster?)
 11. Pål Steigan, norsk politiker, författare och journalist, 13-05-10 (maoist)
 12. Lars Vilks: HA är den ”förmodligen allra värste ” pseudoforskaren 13-04-28.
 13. Klas Hjort Svenskt tidskrift ”Slarvigt om fascismen”, 13-05-19.
 14. Älskade fascism borttagen från Nationalencyklopedin som rekommenderad läsning om fascism 13-06-24
 15. Johan Westerholm, Master-nivå i politisk islam, socialdemokrat. Arnstad, den ”självutnämnde fascistexperten”, ”är HA på riktigt?”, Ledarsidorna 15-01-03. ”Henrik Arnstad, med senast kända titeln ”vetenskapsjournalist”… Det är inte utan att det finns goda skäl att ifrågasätta Henrik Arnstads, regeringen Löfvens viktigaste rådgivare inom politisk extremism, kompetens och förmåga till holistiska och hållbara analyser. Den analys han författat på Twitter känns, om uttrycket tillåts, något grund”. 15-06-20 ”Det är möjligt att föra en debatt utan att klistra invektiv som rasist eller fascist på allt och alla… Fenomenet Arnstad förbryllar. Jag har idag endast påträffat en docent i historia som tycker som han och inte en enda professor som tycker att hans arbeten håller en rimlig kvalitet… i den akademiska kontexten men har där blivit så sågad av högt meriterade forskare så den torde anses förlorad för honom. Kanske är det därför han gav sig ut på den samhällspolitiska arenan istället – där är kompetenskraven och bildningsnivån rent generellt lägre än i den akademiska kontexten… Att slå hål på Arnstads teorier tar i regel något mindre än en kvart… Henrik Arnstad uppfyller alla kriterier för att erhålla den absolut lägsta klassificeringen av källors trovärdighet… för låg kvalitet helt enkelt. Istället för fakta har debatten kretsat kring dogmer samt myter och Henrik Arnstad är en av de som bär en tung skuld för detta. Det är, anser jag, ännu olyckligare för Henrik Arnstad som person. Han kommer, oavsett om han nu en dag når den akademiska titel han så hett eftersträvar, alltid bära med sig den bild av högljudd dogmatisk slarver”, 15-06-21.
 16. Leo Kramar, DN ”Arnstad är en alarmist som skadar sitt eget syfte”, 14-12-29.
 17. Stellan Bojerud – jan -15
 18. Hanif Bali – mars -15
 19. Patrik Lindenfors, Humanisterna ”Arnstad har förut förut bedrivit historierevisionism med dålig källkritik vad gäller Finlands ageranden under andra världskriget och verkar vilja definiera om fascismen så halva Sverige skulle klassificeras som brunskjortor”, 10-10-27
 20. Staffan Danielsson, C, 15-06-14 ”Åsiktskorridorens gigant och härskarteknikernas mästare”
 21. Alice Teodorescu ”ytterst få som är seriösa” tar HA på allvar, 15-09-17
 22. Bitte Assarmo, kristen med ett förflutet inom vänstern,säger att HA ger intryck av ”plågsamt uppenbar osäkerhet och brist på självkänsla”, sept -15.
 23. Susanna Birgersson GP, ”vetenskapsjournalisten, historikern, eller vad han för närvarande kallar sig, Henrik Arnstad” , okt -15.
 24. Petter Bergner, Allehanda,”den självutnämnde fascismexperten Henrik Arnstad” 15-05-09.
 25. Jan Josefsson: ”likadant med Henrik Arnstad – Det är ju ingen demokratiskt trovärdig kille”, Publicistklubben 16-10-10.
 26. Peter Harold 15-11-07
 27. Amanda Sokolnick – HA använder överdrivna ord; när jag använder ord är det tyckande, när HA gör det anser han sig vetenskaplig, 17-06-09
 28. Oisín 17-06-09
 29. Hatade demokrati: Christian Abrahamsson, HA”missar de mest centrala referenserna när det gäller källor i ämnet”, SvD 18-09-19.
 30. Hatade demokrati: Per Wirtén. vänster, ”uttråkad”, ”förtvivlat oinspirerande”, ”man trummar med fingrarna mot en bordsskiva”, Expressen, 18-09-20,
 31. Hatade demokrati: Ida Ölmedal, ”Enkla svar på svåra frågor” (rubrik), GP 18-09-19,


Subjektiv bevisföring,

 1. Läsa mellan raderna: ”Arnstad: Man har ett ord bland SD som heter verita fobi, Sannings fobi…
  Blixt: Återigen nu beskriver du många Sverigedemokrater verklighets uppfattning?
  Arnstad: Nej, jag beskriver fascismens verklighetsuppfattning..
  Blixt: Men det är ingenting som står i Sverigedemokraternas partiprogram?
  Arnstad: Jo det står ganska explicit i programmet mellan raderna” (FB 14-03-08)
 2. Magkänsla: ”Din analys av SD behöver inte verifieras vetenskapligt. Så länge du har en gnagande obehagskänsla i magen har du rätt. Stå det onda emot!” 14-12-14
 3. ”Gemensamt för SD:s väljare är att de är rasister, det är de rasistiska åsikterna som lockar dem. Sedan finns det även icke-rasister som kanske röstar på dem av misstag eller något, säger han.” DT 16-02-23
 4. Skapat eget fascism-index 14-09-23
 5. Anti-monarkin (egna definitioner): ”antidemokratisk kvarleva vårt land obegripligt nog fortfarande dras med; en fläck på Sveriges baner som stavas arvkungadöme”. AB okt -13 Mycket få anser att existensen av ett kungahus är en inskränkning av demokratin.
 6. Bärgningen av Vasa: ”Det politiska syftet var att återlansera högerpolitik, konservatism och monarkism i det socialdemokratiska Sverige”, 2017-04-25.
 7. Anser ”etnicitet” är vad man själv anser. Wikipedia anser annorlunda
 8. ”Rasismen är en europeisk sjukdom.” april -15. Rasism finns förstås i många kulturer, inte bara i Europa.
 9. ”Institutionell rasism återfinns inte hos individuella agenser utan i organisation, lagstiftning och diskurser”. 17-06-09. Av vilket vi kan dra slutsatsen ”Sveriges rasistiska rättsväsende”.
 10. Afrikanska löparundret: Öst-afrikaner har vunnit i princip samtliga löpartävlingar över 1500 meter de senaste 25 åren. Varför? Enligt Arnstad beror det på den löpar-vänliga kulturen i regionen; när vite mannen gör något dåligt beror det på socioekonomiska strukturer, när vite mannen gör något bra, samma orsak. När svarte mannen gör dåligt beror det på socioekonomiska strukturer, när svarte mannen gör något bra beror det på kultur.
 11. En svart kvinna utan biljett slängs av från t-banan, vilket tolkas av Arnstad att hon blir ”exkluderad” från demokratins spelregler. Youtube 19-01-04. Arnstad menar att vi skall ett speciellt avgiftsfrälse som inte behöver följa gemensamma regler som vi andra.
 12. ”den engelska nationalismens förakt mot övriga britter antog former av modern rasism”, 19-06-24 Samma attityd fanns även åt motsatt håll, vilka såg irländskhet som positiv kraft; att irier hade inneboende egenskaper som gjorde dem annorlunda, ”en mer ädel, heroisk, traditionell och folklig irländskhet”, Motpol 2019-04-22 Samma fenomen återfinns hos feminismen på 90-talet; Andrea Dworkin, Catherine McKinnon och Sheila Jeffreys, menade att kvinnor har egna kvinnligt positiva egenskaper, ”särart”, som män saknar. En liknande inställning finns hos Négrituderörelsen som ville ersätta kolonimakternas kultur med inhemsk, ”Negritude, eller idén om negerhet, har ansetts vara essentialistisk, det vill säga att en i detta fall svart person besitter särskilda kvaliteter oberoende av var, när och under vilka omständigheter han eller hon lever.” forskning.se, 05-04-11
 13. Se även kritik om subjektiv bevisföring under ”Finland”.

Fel/Lögn,

AKADEMISKA MERITER –

 1. Fil kand – Arnstad påstod sig 2010 ha en fil kand. Vilket upprepats på:
  1. Arnstads blogg 10-01-20 , blogg Skyldig till skuld ”kandidatexamen” (Fria tider 12-11-30 och 12-12-01)
  2. Arnstads CV – hävdar att HA tagit ut ”kandidatexamen” 2009 (Fria tider 12-11-30)
  3. Historisk tidskrift 2012-03-10, s564 – fil kand (dementeras senare, se nedan)
  4. Norstedts förlags hemsida – fil kand, samt kallas ”historiker” 2009
  5. Armémuseum 2010 – fil kand, feb 2010
  6. Republikanska föreningen, 2010
 2. Henrik Arnstads egen förklaring: är examinerad på ämnena i kandidatkursen, men ”Nej, jag har inte plockat ut någon kandidatexamen i historia” Radio 1, 13-08-14.
  1. Svar 1: ”deblandat ihop kandidatexamen med titeln ’fil.kand.’. Jag har en kandidatexamen från 2010, men ännu inte tillräckligt med högskolepoäng för att kalla mig ’fil.kand.’” (12-11-30, 10-01-20)
  2. Svar 2: (omformulering): ”Viktigt är skillnaden mellan godkänd kandidatexamen och titeln “fil.kand.”. Jag har 2010 godkänts på kandidatkursen vid historiska institutionen och har avlagt kandidatexamen. Däremot har jag ännu inte tillräckligt med högskolepoäng för att kalla mig “fil.kand.””
  3. Svar 3: – inlägg togs bort av Arnstad.
 3. DN – 13-09-30, presenteras som ”historiker”, ersätt efter två timmar med ”författare och journalist” (Flashback 12-11-30, Fria tider 13-08-15)
 4. Masternivå – CV 13-02-21, HA skriver att han läser ”master, pågående utbildning” på Stockholms universitet. Dementeras av förvaltaren på SU, Malin Zetterström, som berättar att HA inte läser dessa kurser, ej heller har han behörighet att göra det.
 5. From 2019 har Arnstad uppdaterat sin CV med masteruppsats.
 6. Emma Jaenson, Gästkolumn i GP, skriver: ”Charlatanerna i offentlighetens tjänst – Aktivister som på felaktiga grunder utger sig för att vara auktoriteter har frodats i det svenska medielandskapet.
  Kanske är det mest kända exemplet den så kallade historikern Henrik Arnstad. Han syntes framför allt under migrationskrisen där samtalet rörde Sverigedemokraterna och fascism. Han intervjuades i SVT med titeln “historieforskare”. Han talade i TV4 Nyhetsmorgon (7/3 2019) och presenterades där som historiker. Och han har återkommande intervjuats i SVT om frågor som rör SD, nazism och fascism (SVT 8/12 2014). Senare framkom att Arnstad enbart har en kandidatexamen i historia. Därmed är det vilseledande att presentera honom som forskare.”

Kritik:

 1. Historisk tidskrift dementi: ”På förekommen anledning skall klargöras att kandidatexamen felaktigt men utan redaktionens förskyllan angavs som Henrik Arnstads akademiska titel i Historisk tidskrift 130:3 (2010:3) s. 564” Historisk tidskrift 2013:1. OBS: att HA presenteras med titel Fil kand – dvs Historisk tidskrift jämställer med ”kandidatexamen”.
 2. Vetenskapsredaktionen Sveriges Radio: ”I Vetandets värld diskuterar historikern och journalisten Henrik Arnstad… Förtydligande: Henrik Arnstad är verksam som vetenskapsjournalist med inriktning på historia och han har publicerat flera självständiga verk inom området, men han har inte avlagt kandidatexamen eller någon annan högre examen inom det akademiska ämnet historia./ Vetenskapsredaktionen SR” 12-11-22.
 3. Dagens nyheter: presenterar HA som ”Historikern”, ändrar inom två timmar till ”författare och journalist” 13-09-30
 4. Sydsvenska dagbladet: Stefan Löfven kallar HA ”forskare”, ändras till ”expert” dec -14.
 5. Helsingborgs dagblad: Dito även HD
 6. Benjamin Silberstein – HA är en ””forskare” utan akademiska examen” 14-12-07
 7. Ivar Arpi – HA är inte historiker eftersom han inte har en fil kand 14-12-07
 8. Louise Epstein – HA är inte en akademisk historiker, P1 dec 14
 9. Hanne Kjöller DN ledare: ”Brunsmetande… statsministerns påstående att SD är ett nyfascistiskt parti. Något som Stefan Löfven hämtat från ”historikern” Henrik Arnstad – som bakom sig har två års universitetsstudier i ämnet (127,5 poäng enligt Ladok) med mediokra betyg. Och som för övrigt nu växlat över till att beskriva SD som ”Sveriges mest aktiva terrororganisation””, 15-08-21.
 10. David Lindén JP: ”Jag gratulerar Henrik Arnstad till att vara en så pass banbrytande historiker att hans B-uppsats om Dackefejden på hans hemsida räknas under ”vetenskapliga publiceringar”. Det är bra med ett gott självförtroende”, 17-03-02.

Slutsats:

”Historiker” är oskyddad titel som kan användas av vem som helst.

Ingen har ännu kunnat förstå vad Arnstad menar med skillnaden ” ’godkänd’ kandidatexamen” och en ”fil kand”. Men troligen är detta vad som hände:

Arnstad har skrivit en akademisk uppsats som visserligen inte var någon kandidatuppsats, utan ett examensarbete 2009. Uppsatsen är tillräcklig för att ta med i en kandidatexamen – lika med fil. kand. – i historia, men Arnstad har inte läst tillräckligt många kurser vid universitetet för att få ihop högskolepoäng nog för en grundexamen. På försättsbladet kallas examensarbetet missvisande för ”kandidatuppsats”. Det är den här uppsatsen och den missvisande beskrivningen som fick HA att inbilla sig att han hade en kandidatexamen, vilket han trodde var något annat än en fil. kand-examen.

Militära

Arnstad säger sig ”gjort min värnplikt som stridsvagnschef på P18 i Visby 1987-1988” (14-01-13), (12-12-09); ”Plutonchef på stridsvagn” (12-11-10) och ”Befälselev”. ”Efter nära åtta månader hade jag fått nog… Befälen lät mig också villigt avbryta min utbildning, jag var nog en av de sämsta stridsvagnschefer de sett. En gång körde vi över en lastbil med vagnen, minns jag. Mitt betyg från P18 var på rekordlåg nivå” (http://www.webbsidor.com/?p=425)

Kritik:

Fakta är att Arnstads inryckningsbefattning var Stridsvagnsgruppchef (vilken är på 15 månader), och utryckningsbefattning (enligt utdraget från Rekryteringsmyndigheten) ”Värnkanonsoldat, P18 Visby, 1987-88 7,5 mån, menig, vitsord: X55” (14-01-16). Att degraderas på detta sätt var extremt ovanligt. Likaså betyget som är det sämsta man kan få.

Slutsatsen måste vara att det som gäller är resultatet vid utryckning, inte inryckning. Man blir inte doktor för att man påbörjar en läkarutbildning, man blir det när man avslutar! Och utbildningen måste vara fullt genomförd. Summan av Henrik Arnstad militära meriter är menig värnkanonsoldat. Arnstad kan i början av sin värnplikt tagits ut till utbildning som plutonsbefäl (även om man inte börjar sin utbildning som befäl), men aldrig plutonschef. Arnstad krigsplacerades som menig, eftersom han valde att avsluta utbildningen i förtid, då han var oduglig för chefskap på en stridsvagn.

Övriga meriter:

 1. Exekutiv producent – till TV-serie. Utbildningsradion dementerar. ”Ulrika Arlert är biträdande redaktionschef på ungdomsredaktionen på UR. – För oss är det hela väldigt enkelt. Han (Arnstad) är inte exekutiv producent. Henrik har producerat ungefär 15 minuter av tre och en halv timmes program.” (Resumé) Producent var Johan Romin.
 2. HA påstår sig skapat ordet ”pyttedator” 08-05-03 – stämmer ej, fanns hos Joel Åsblom 2006-05-25, samt hos signatur p4zz 2003-11-10 på sweclockers.
 3. Skribent, Nationalencyklopedin (enligt Arnstads CV) ”Hej Baiser! Nej, Henrik Arnstad tillhör inte våra skribenter. Vänliga hälsningar! Per Söderberg, biträdande redaktionschef” 14-01-15
 4. Redaktör och information officer, Vasamuseet, 1995 (enligt Arnstads CV) . ”Hej Baiser! Henrik Arnstad vikarierade som redaktör vid Vasamuseets informationsenhet juni 1995 till och med sommaren 1996. Informationschef var Katarina Villner. Med vänlig hälsning, Maria B. Olofsson” 14-01-15

Förfalska citat

 1. Syjenare i Norge: En forskare kom fram till att flera barn borde omhändertas än vad som redan var fallet. I Arnstads beskrivning sattes dels två meningar ihop med mellantexten bortklippt, samt att Arnstad tog bort ”flera” för att få det att verka som om alla syjenska barn skulle tvångsomhändertas. Bakgrunden var en studie i det återkommande asociala beteendet hos tiggare i Norge.
  Norska Kristin Clemet, ordförande för den norska liberala tankesmedjan Civita, f.d. utbildningsminister, arbetsminister m.m: ”Arnstad kritiserar vidare den liberala tankesmedjan Civita för att ha beställt en rapport vars huvudbudskap är att romer ska fråntas sina barn… Veiden hävdade emellertid aldrig att romer generellt ska fråntas rätten till att ha barn. Det är med sådana debattekniker Arnstads projekt blir oförståeligt”, 13-11-18.
  DN vägrar ta in Clements svar. Kritik mot DN:s vägran att svara kommer sedan från Carl Bildt, Adam Cwejman, A Johansson Heinö, Jonas Linde, Sune Olofson, debattredaktör på SvD
 2. Finland: HA ändrar citat av Silvennoinen och Holmila i Historisk tidskrift 2012 (Fria tider, 12-12-03)

Fel fakta

 1. HA säger att nazisten Hermann Göring blev talman i Tysklands riksdag i mars 1933 – korrekta fakta är 30 aug 1932.
 2. Anton Lundin Petterson, Trollhättemördaren, var medlem i SD
 3. Leo Kramar: HA har fel i ett anti-monarkistiskt personangrepp. HA skriver att ”Hertig Karl Edvard slutade som dömd krigsförbrytare (brott mot mänskligheten)”.

Felaktiga förutsägelser

SD kommer att plana ut runt 15% under 2013-2014, där ligger ett tak för partiets variant av neofascism. Sedan blir det svårare 12-12-16

SD ”sjunker i varje opinionsmätning” 14-05-14

Stöd för Arnstad

 1. Granskare av Älskade fascism är tio experter, bla: Lars Westlund/Westerlund, fil dr (Finland) lappo avsnitt John Cederblad (Frankrike) Yukiko Duke (Japan) ”översättare, journalist, redaktör och programledare” Thomas Gustafsson (Spanien) Peter Karlsson (Ungern)
 2. Jan Helin, chefredaktör AB
 3. Inrai Sakki, finsk socialpsykolog är mot finländsk nationalism
 4. Öyvind Strömmen författare 13-02-08 HA ångrar sedan sin sympati då ÖS säger i DN att ”Bara SD tjänar på sprickan mellan Norge och Sverige” nov 2013.
 5. (På HA:s blogg släpps två män ofta fram:) Oleg Mezjuev (mythcracker som inte heller tror på månlandning) och SE Holmström. Båda pro sovjet
 6. Johan Bäckman – stalinist, historia-revisionist, citeras av HA. Bäckman anser att balt-staterna inte var ockuperade och erkänner dem inte som självständiga stater. Helsingfors universitet har offentligt tagit avstånd från Bäckman.
 7. Arbetaren (vänstertidning)- prenumerera och få boken Älskade fascism som erbjudande.
 8. Mats Deland, skriver i AB och är aktiv medlem i AFA.
 9. Mattias Gardell – tidigare aktiv medlem och företrädare för vänstersekten SAC, 13-02-08
 10. Lisa Bjurwald 13-02-08
 11. Researchgruppen (d.v.s. AFA Dokumentation) jan 15
 12. Magnus Marhammar, Expo
 13. Kajsa Ekis Ekman (Juni 2016 nr 3) – stalinist, gästtalar hos Kommunistiska partiet, SvD 12-06-23
 14. Linje 17 – fasad för Rättvisepartiet Socialisterna, trotskister
 15. SSU – HA håller kurser hos dem sommaren 2014
 16. Jonas Gardell hyllar Älskade fascism jan -15 Gardell har senare kritiserat muslimska kvinnors heltäckande klädsel.
 17. Anders Q Björkman SvD recenserar Älskade fascism
 18. Anita Goldman Expressen, Älskade fascism 13-04-03
 19. Johan Westerholm – Älskade fascism, ”Det finns all anledning för de flesta att ta upp Henrik Arnstads bok ”Älskade Fascism” nu i maj 13, det bästa referensverk jag fått i mina händer hitintills”, mars 13
 20. Sara Starkström – ej historiker, har bla skrivit en bok om hur kvinnor skall dejta på 10-talet.
 21. fil Dr Mikael Nilsson – blev utskälld för sin inblandning i en P3-dokumentär som inställdes. Hyllas av HA 2016 för en essä om likheten mellan SD och Hitler.
 22. Professor Johnny Wijk – Wijk har huvudsakligen forskat om idrottens historia.
 23. Hans Erik Tönnheim – har skrivit ”Den galne danskens kokbok : en matresa
 24. Tanja Schuldt – Konsthistoriker som varit med och skrivit ”Hitler für Alle”
 25. Maja Hagerman Sveriges radio 13-04-03
 26. Jan-Olov Nyström Hela Hälsingland 13-04-03
 27. Anna Dönsberg, YLE 13-05-03
 28. John Olav Egeland – om Norge, Breivik samt Sindre Bangstad och Cathrine Sandnes
 29. Åsa Linderborg, AB 14-12-08
 30. Helle Klein 14-12-08
 31. Maria Sveland, tidningen ETC, som vidare förespråkar kollektiv psykoanalys.
 32. Anders Widfeldt, statsvetare 14-02-24
 33. Anders Lindberg AB 2014, ”Sveriges främste expert på fascism Henrik @arnstad”
 34. Behrang Kianzad, jan -15
 35. Anna Ardin 15-08-21
 36. Gunnar Svensson 15-10-30
 37. David Brolin, Nya tider 12-06-03
 38. Anna Furumark 15-11-09
 39. Anders Wejryd, Ärkebiskop, ”Älskade fascism är en av de viktigaste böckerna i vår tid.”
 40. Jack Werner, skribent Metro 2016
 41. Sveriges författarförbund – HA blir månadens medlem 16-06-01 I
 42. Patrik Gabrielsson 2018
 43. Anna Pilebro Boktips 2018
 44. Håkan Arvidsson SvD 06-09-20, Spelaren Christian Gunther
 45. Magnus Utvik SVT, 09-12-22, Skyldig till skuld

.

5. ÖVRIGT

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-5.png

Monarki:

HA är republikan – men tar gärna pengar från kungliga fonder (Autochthon 12-12-05 Flashback)

Religion:

HA är icke-religiös, 14-12-18

”Jag står solidarisk med mina muslimska systrar och bröder. #jagärmuslim”, 15-01-03

HA kallar sig muslim och ateist.

Islam är atheofobisk. I 19 muslimska länder är det straffbart att vara ateist, och 13 av dessa med dödsstraff.

HA skriver om hur Humanisterna uppmärksammar människor som blivit utsatta för religiös förföljelse: ”Föreningen Humanisterna kör igång en rasistisk kampanj och vem reagerar mot den mitt i det svenska islamofobiska bakgrundsbruset? Att attackera muslimer har blivit helt normaliserat.” 20-08-23

Kriminalitet:

Överfallsvåldtäkter är nästan icke-existerande, påståendet att brottslighet ökar är en konspiration från makten för att skapa rädsla så man kan införa nya lagar som inskränker friheten (samt att HA är pro Tibet) 2008-03-08. HA stödjer sin tanke om maktens konspiration på Michael Moore.

Antisionism:

Twitter: 11-03-29; 08-02-29, 08-02-06, 08-05-02

HA vill ha FN-ledd militär aktion mot Israel, anser att dess soldater är illegala ockupanter på främmande territorium.

Israeliska liv är värda mindre än andra, juli 2014.

Palestinskt område är ett ”enormt koncentrationsläger”.

Yttrandefrihet:

 1. David Irving – HA vill förbjuda honom, 13-04-09 Påminner mig exakt om vänsterns inställning till folkomröstning om invandring i Sjöbo på 80-talet. Det var samma argument, ”man kan inte rösta om såna saker”, ”det har ingenting med yttrandefrihet att göra”, etc. För Arnstad är inkluderingen högre än saker som yttrandefrihet eller andra friheter.
 2. Nils Funcke, från Yttrandefrihetskommitté och f.d. chefredaktör för Riksdag och departement, SR 15-01-15, är mot statlig censur av kultur och medier – HA:s kommentar är att Funcke ”var väldigt tidig med att normalisera nazismen, eller ”Välkommen tillbaka herr Hitler kan man säga.”, ”Han drar alltid en lans för nazism och rasism”.
  Cecilia Djurberg kallar Arnstads inlägg ”oförskämt och obegåvat” och om han ”inte är intresserad av att gå i polemik bör du nog undvika att anklaga oskyldigt folk för att ”dra en lans för nazismen”. Imho.”, ”sjukt låg argumentationsnivå för övrigt”.
 3. Björn Söder blev talman efter sluten omröstning, Arnstad kräver:”Sex representanter för icke-fascistiska partier tycker alltså att SD:s representant ska vara talman. Ta reda på namnen!”
 4. Johan Westerholm, socialdemokrat, om att riva tältläger på Söder, nov 2014.

Övrigt

Uttrycket ”kämpande demokrati” har Arnstad tagit från bolsjeviken Ture Nerman, Flashback 14-12-29

Boktiteln Skyldig till skuld är ur Ingemar Bergmans Smultronstället,

Tintin: ”Samtidigt är Tintin och dess belgiske upphovsman Georges ”Hergé” Remi (1907–1983) exempel på den mest extrema formen av rasism, inklusive judehat med direkt anknytning till Förintelsen”. 2017-05-30,

Bush är en ”läskig fascist” 2008-03-08

Inkonsekvent nog säger Arnstad på ett föredrag att det inte finns fascism i USA, Flashback 13-12-04.

Guantanamo är ett koncentrationsläger, säger Arnstad.

Arnstads politiska hemvist

Arnstad har varit framgångsrik med att inte berätta om sin egen inställning till politik, emellertid har han vid många tillfällen visat vänstertendenser, även om hur han röstar eller är medlem i någon organisation inte framkommit:

 1. HA uppträder på bild med tröja med texten No pasaran – en slogan från vänstersidan under det spanska inbördeskriget.
 2. HA uppträder och talar vid monumentet för Svensk-frivilliga under spanska inbördeskriget.
 3. Stöder Joe Hill och citerar gärna hans ord ”Sörj inte, organisera” – berömd vänstersångare, som också som deltagit i revolutioner och var med vid ett rånmord för vilket han dömdes.
 4. HA ser inget fel med syndikalism, en revolutionär, antiparlamentarisk lära, baserad på klasskamp, klasskrig och konflikt.
 5. Hyllar Expo, som till sin helhet består av vänsterjournalister.
 6. HA har citerat en dömd kriminell vänsterextremist vid namn Tobias Hubinette , även om han numera (2021) öppet visar irritation mot MENA-invandrare (Mellanöstern/Nordafrika) som trakasserar asiater som han själv. Ett ställningstagande traditionellt sett som rasism.
 7. HA säger sig influeras av Michel Foucault, en av de mest inflytelserika filosoferna i vänstertänkande och postmodernism från sextiotalet och framåt. Samt en gravt omoralisk människa.

Kritik:

Foucault dog i AIDS -94 (vilket hemlighölls av sjukhuset och familjen), han forskade i galenskap, kriminalitet och perversion. Men han var inte bara akademiskt intresserad, utan deltog själv i sitt studieobjekt och testade både droger och eroticism. Han var tidigt dragen till de Sade böcker och Goya teckningar. I unga år försökte han begå flera självmord och självstympning. En djupt trasig människa.

Tillsammans med en mängd andra lik-tänkare skrev han 1977 en petition till franska parlamentet att de borde ta bort lagar om sex med minderåriga. Man fick enligt Foucault inte genom repressiva lagsystem stigmatisera avvikare. Det skulle ju skapa en förtryckande stämning mellan alla sociala relationer,

”mellan män och kvinnor, barn och vuxna och sannolikt även mellan alla vuxna” (Lundberg, När postmodernismen…. s 35f)

Den kända amerikanska feministdebattören Camille Paglia kallar Foucault ”lögnare”, ”bedragare”, oärlig, ytlig och bara värd förakt.

Det gemensamma för praktiskt taget alla dagens samhällsdebattörer är att de uppfattar verkligheten som en social struktur. Tanken återinfördes av Foucault (den hade funnits tidigare, men slog nu igenom bredare): att verkligheten inte är ”sann”, utan bara en väv av socio-ekonomiska relationer mellan människor, s.k. ”samhälls-strukturer”, vilka beror på vem som har makten. Rik-fattig, svart-vit, men även andra påhittade strukturer som god-ond eller frisk-sjuk. Denna tankeframställning är numera helt dominerande i samhället.

Så tänker även Arnstad (17-06-09). Han ser verkligheten omkring sig som en väv av sociala och ekonomiska strukturer och relationer. Därav kommer alla Arnstads slutsatser om verkligheten och varför han har så fel hela tiden.

Arnstad har inte svarat på frågor om vad han tycker om Foucaults andra idéer: att lagar mot pedofili är en elakt förtryckande samhällskvävning av sunda relationer.

Attribut

Utöver Arnstads politiska gärning uppträder han gärna med underhållande attribut som delar av sina fritidsintressen; en del av dessa verkar tyda på militärfetichism:

 1. Pilbåge – Arnstad är drivande i långbågeskjutning. En rolig hobby.
 2. Rullbräda – Arnstad åker gärna el-rullbräda. ”Det fyller ett hål i ens liv som storstadsmänniska… perfekta för Södermalmsmediehipstern… Man känner sig så jävla cool när man åker”. Sept -17 Vid ett tillfälle skämtar Hanif Bali om HA och hans rullbräda 17-09-21. Det ledde till följande kommentar från Arnstad: ”Hanif Balis kampanj mot mig resulterade i en våg av mordhot, terror och förföljelse. Och inte bara mot mig”.
  ”There is nothing more pathetic than an ageing hipster” – Dr Evil.
 3. Basker – Arnstad bär gärna sådan på bilder, sept 2018
 4. Cape – utöver basker går Arnstad ibland klädd i cape.
  ”I don’t trust men in capes” – George Costanza i Seinfeldt.
 5. Hobbit-svärd – på vissa bilder har Arnstad ett fantasy-inspirerat svärd vid sidan, samtidigt som han bär pilbåge och basker (se nedan).
 6. Boxhandskar – Arnstad poserar ibland med boxhandskar på hemsidans bilder. Underligt nog inte i matchande träningskläder, utan med kostym och slips.
 7. Gröna och lila kläder – St Eriks bågskyttetävling 2019. Just kombination av grönt och lila är ett vanligt fenomen hos skurkar i populärkulturen, framför allt superhjältegenren.
 8. Ukelele – Arnstad spelar.
 9. Segelbåt – också ett roligt fritidsintresse.
 10. Rakning med rakkniv

Arnstad hänvisar gärna till populärkulturella referenser på hemsidor och i debatter; ett axplock:

 1. På sin hemsida har han bilder från science fiction-serien Star Trek och kallar sitt företag ”Tricorder”, också ur Star Trek.
 2. Science fiction filmen Blade Runner – Arnstad gillar ett anpassat citat ”All those tweets will be lost in time, like tears in rain.”
 3. Fantasy filmerna för barn om Harry Potter – HA hänvisar till den ondskefulle trollkarlsfiguren Voldemort, det är för farligt att nämna hans namn, och på samma sätt kallas inte farliga saker i dagens Sverige vid sina rätta namn. TV4 intervju 14-12-08
 4. Komikern Eddie Izzard citat: ”and were sort of fine with that”. mars 15
 5. Den ondskefulle science fiction karaktären Darth Vader i filmen Stjärnornas krig, ”You underestimate the power of the Dark Side” 15-09-23
 6. Science fiction filmen Matrix 2017-04-09

UPPDATERING 2020 OCH 2021

2020-04-01 – lade in Foucault länk, rakkniv, Paglia länk
2020-11-17 – lade in Foucaults sympati för pedofili

En oerhört tragisk och obehaglig händelse avslöjades i början av 2021: en av Arnstads närmaste vänner, Maths Bertell, avslöjas och döms som pedofil efter återkommande övergrepp.

Bertell var revisor i den bågskytteklubb där Arnstad är firmatecknare och kassör. ”Enligt uppgifter baserat på aktivitet i sociala medier ska Arnstad och Bertell även vara vänner på ett personligt plan.”

Arnstad har blivit tillfrågad om situationen, men har valt att inte uttala sig.

Tillbaka till Henrik Arnstadargument mot vänsterextremism