februari

1 februari 2016, måndag 20

4: ”svensk” dömd för terrorbrott nu gripen på väg till IS

5: ”Fotbollshuliganer och högerextrema gjorde i helgen gemensam sak i Stockholm när ett hundratal män gick till angrepp mot migranter”

5: ”Ensamkommandes ålder ska kollas mer”. Ej specifika medicinska åtgärder, men samtal.

6: Kolumn, Mansur: Statens institutioner flyttar från förorter, de menar inte allvar med integration, ”Det borde vara en självklarhet att de skall vara kvar”, ”Allt annat vore skamligt”.

Retoriken hos Mansurs är som hos Greider och Banke. Påståendet är en ”självklarhet”. Det förefaller som om alla åsikter och värderingar hos de som skriver i Metro är en ”självklarhet”, ”naturligtvis” uppenbara, och behöver ”givetvis” inte motiveras.1

18: Debattartikel, Madeleine Schantz, 22, studerar litteraturvetenskap: mot rasism och ”heteronormen i samhället”, men också mot intolerans inom feminismen2.

2 februari 2016, tisdag 20

4: asylboende eldhärjades,orsak okänd

4: Viralgranskaren (källkritisk), rykte om invandrare får bonus för att lära sig svenska är falskt. Den var inte 12 500 utan mellan 6000 till 12000 – artikel av Malin Hansson.

5: Fas 3 tas bort, 39 000 berörs, vissa erbjuds istället ”svenska för invandrare”.

6: Kolumn, Cissi Wallin, frilandsskribent och programledare: vill kunna bada utan att bli tafsad på.

”småflickor som knappt kommit in i puberteten utsätts för grovt sexuellt våld när de badar med sina kompisar. Då kommer jag nämligen ha svårt att inte bryta mot lagen och utdela våldsamma sparkar mot dessa gärningsmäns nedre regioner”. Det daltas med dem. Sluta med det, ”oavsett ursprung”. Det går att vara mot rasism och inskränkning av kvinnors rättigheter samtidigt.

”Att klä sig i svart och uträtta något slags självutnämnt medborgargarde med devisen ’skydda våra kvinnor’ eller liknande är också skäl nog för strikt utegångsförbud”… (jag vill inte) ”’skyddas’ av våldsromantiserande rassesvin som använder fejkat civilkurage för att få chansen att misshandla folk med invandrarbakgrund. Överallt pratas det integration och flyktingfrågor, just nu kokar frågan”.

Retorisk metod hos Wallin är att tillskriva avsikt. Kolumnen är en kontra-kolumn som skapats efter sextrakasserier på badhus begångna av invandrare.

3 februari 2016, onsdag 16

1: ”Vädjan från boendet: Snälla rädda oss!”. ”Efter klagomål på ett asylboende i Västmanland har nu ledningen för boendet bytts ut med omedelbar verkan. Boende berättar att de känt sig hotade av ledningen. Sjuksköterskan Israa Abdali vittnar om en förtvivlad stämning på boendet”

1: debatt, ”För mig är det uppenbart att ni så kallade ”vikingar” inte alls bry er om kvinnor – ni vill bara ha ensamrätt på att tafsa”

2: som 1, kaos på asylboende

4: Danmark förlänger kontroll vid tysk gräns, bra enligt Sverige.

5: avslagna asylanter skall kunna utvisas snabbare.

6: Kolumn, Lisa Magnusson: ”Är det inte ironiskt så säg”. Satir mot medborgargarden, (gruppen) Folkets demonstration och (sajten) Avpixlat för de säger sig skydda svenska kvinnors heder.

Magnussons retoriska metoder i sin kolumn är satir och sarkasm.

7: nio döda på flykt till Europa

7: svensk häktad för terrorbrott

14: Debattartikel, Leone Milton, 29, journalist, författare till boken ”Ta makten”: de män som nu säger sig vilja värna kvinnor vill bara pinka revir. Det har alltid varit otryggt i Sverige. Rapporter om ”Köln, Kalmar, Malmö, på We are Sthlm och på badhus som Eriksdalsbadet”. Ser vissa bara ”det onda män från andra länder gör oss?”. Nyfrälsta är de främlingsfientliga. Ny situation. Könsobalans är större än i Kina, pga ”71 procent av migranterna är män”.3

Hela detta nummer av Metro är ett kontra-nummer:

 • Först återfinns en artikel om hur svårt det är på ett boende för flyktingar. Artikel är avsedd att skapa sympati för flyktingar, att lägga en riktning för åt vilket håll man skall tänka.
 • Sedan kommer Magnussons kolumn där hon öser förakt över de som oroar sig över nya problem i samhället som invandringen för med sig, och försöker göra något åt dem (demonstrationer, diskussioner, bevakning).
 • Sedan återfinns en debattartikel som också tar upp sexuella trakasserier och ofredanden.

Alla dessa artiklar och kolumner är en direkt respons på de eskalerande bråken på flyktingförläggningarna och det ökade antalet sexuella ofredanden som invandrare begått på badhus och festivaler. En sak ingen tar upp är kritiken från vad Milton kallar nyfrälsta, dvs alternativmedia. Den går ut på att otrygghet har visserligen alltid funnits i Sverige, men vad som skett i och med invandringen är enligt alternativmedia (eller är vad de frågar om):

 1. Ökning av våld mot kvinnor,
 2. Överrepresentation av invandrare i brott mot kvinnor
 3. Grovheten i våldet och hoten, och de sexuella trakasserierna. Har den ökat?
 4. Nya företeelser som hedersvåld, könsstympning och barnäktenskap, vilka var okända i Sverige innan invandringen.4
 5. Känner sig kvinnor i Sverige otrygga? Enligt Metro själva är svaret ja5. Frågan som kvarstår är, känner de sig mer otrygga idag än vad de gjorde innan invandringen?

Att ta reda på svaren görs genom brottsofferstudier6. Det har inte gjorts någon sådan undersökning i Metro. Inte heller har de rapporterat om en sådan undersökning om den existerar. Inte heller har Metro uppmanat samhällets institutioner att genomföra den. De skulle kunna haft en kampanj där de lobbade för en sådan undersökning. Alternativmedia menar att Metro och mainstreammedia inte vågar genomföra en sådan kampanj, då de är rädda för svaren om resultatet blir att kvinnors otrygghet ökat och det finns en direkt koppling till den ökade invandringen.

4 februari 2016, torsdag 24

2: glasögonbidrag även till ”asyl, ensamkommande flyktingbarn och barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd”

5 februari 2016, fredag 16

1: minister vill minska asylsökande

2: som 1. ”Det är fullt”, inga bostäder.

5: förslag att dra in pass för terrormisstänkta.

15: insändare, mot rasism och förståelse för asylbränder.

8 februari 2016, måndag 24

4: gränskontrollerna kostar mycket

4: brist på väktare, bla pga ”bevakning av flyktingförläggningar”

4: jourlinjer samtal ökar, bla ”öka nyanländas möjligheter att kontakta”; om psykisk ohälsa

5: ”Regeringen avser att tvinga myndigheter att ta emot minst 1000 asylsökande per år som praktikanter”, ”det är viktigt att staten tar sitt ansvar” säger civilminister Ardalan Shekarabi.

5: ingen omröstning i MP om nya flyktingpolitiken

5: polisens nya förslag om att få fler utvisade.

6: Kolumn, Nina Åkestam, reklamforskare och skribent: Har fått många mejl ”angående att jag i höstas skrev att svenska folket är positiva till att vi tar emot många flyktingar”, skribenter håller inte med, bla en taxichaufför som talar om sin erfarenhet med passagerare. Men man kan inte ”dra statistiska slutsatser utifrån dem man själv träffar” (källkritik). Svarar alla här i kolumnen för

”Det känns viktigt i och med att högerextrema organisationer ofta säger sig representera ’folket’ eller ’svenskarna’. Eftersom jag är forskare är det självklart för mig att inte argumentera för något utan fakta från en ordentlig källa”.

Källan är Ipsos. I oktober ville 70% ta emot det antal som togs emot. Senaste undersökning säger att 26% vill ta emot fler, 42% färre och 32% är nöjda, dvs nästan 6 av 10 vill inte minska antalet. 46% vill att politiker lägger

”mer fokus på att lösa de utmaningar som invandringen för med sig”… ”I Sverige är vi jätteduktiga på att mäta och räkna saker. Om fler utnyttjade det och tog reda på fakta innan de hasplar ur sig saker skulle diskussioner bli mycket intressantare”.7

8: ny utveckling i Aleppo ”leder till ökade flyktingströmmar.

22: debattartikel, Ulf Öberg, advokat: mot nya förtalslagar, ty det stoppar ej näthat

23: insändare, Christian – bygg inte murar runt Europa, ”Vissa har ett värde, andra är som gott som helt värdelösa. Man har börjat snacka om ’vi’ och ’dem’”, ”Dagens samhällsklimat påminner skrämmande mycket om 1930-talet”.

9 februari 2016, tisdag 24

5: Nyanlända, KD vill ha introduktionslön, 75%, ”integrationsutmaning”.

6: Greider är för ”sociala rättigheter” och Sanders, presidentkandidat i USA.

8: fler flyktingar har dött i Medelhavet

8: stängsel byggs i Makedonien mot flyktingar.

10 februari 2016, onsdag 16

4: högerextrema polacker planerade attack mot asylboende.

5: Om kod 291: ”polisen behåller omtalad migrantkod”, ”5000 ärenden har rapporterats som ’kod 291’”, (en kod) ”för åtgärder med koppling till migranter”.8

Retoriken i artikeln är att medvetet använda neutralt ord, ”åtgärder”, och undvika negativt laddade ord som kriminalitet eller kostnader.

6: Kolumn, Viktor Banke (observera att understrykning i texten görs av författaren till denna uppsats, trots att det är ett referat): ”Sluta utmåla flyktingbarnen som onda”, det är synd om de ensamkommande barnen. Det finns de som är mot mottagande, ”föräldrar som öppet förklarade att de bara bryr sig om säkerheten för sina egna barn, inte de nyanländas”. I Haninge motsätter de sig ett boende för 32 stycken. Det är så få, varför motstånd?
”Visst finns det vuxna som utger sig för att vara barn. Det finns även de som bråkar och begår brott. Allt annat vore mycket märkligt, med tanke på den trångboddhet, oro och sömnlöshet de nu måste hantera. Att en individ begår misstag gör dock inte att hennes behov av omsorg upphör. I synnerhet inte om individen är minderårig.”… ”denna generation av nya svenskar… behöver nu läka och få stöd. De behöver vår hjälp för att kunna bli en del av samhällsgemenskapen. De behöver vår förståelse”. Det minskar ”onödiga motsättningar”, vilket minskar risken för ”just sådana oroligheter som många svenskar tycks vara rädda för”.

Retoriken i Bankes kolumn utmärks av eufemismer, dvs att hitta förskönande omskrivningar av ord. Som tidigare rapporterats i Metro sker det bråk på flera flyktingförläggningar. Det beskrivs som ”kaos (3/2), ”stort bråk”, ”upplopp” och att man måste anlita vaktbolag (29/1). I Bankes framställning har allt detta reducerats till individer som ”begår misstag”. Bara tre dagar efter att denna kolumn publicerats skedde en ny ”individ begår misstag”: ”En anhållen efter mord på asylboende. Runt 15 personer var inblandade i bråket där en person dog”.9

Det är svårt att finna någon jämförbar situation som presenteras på det sätt som Banke gör. Om en kriminell MC-klubb, nynazister eller Ku Kux klan hade betett sig likadant på fängelser eller i klubblokaler som dessa invandrare gör på asylboende, hade ingen skrivit om enskilda individer som begår misstag. Endast och endast om förövarna är asylsökande kan de räkna med undanflykter och bortförklaringar från Metros kolumnister – ty mönstret är likadant i samtliga artiklar och insändare.

15: insändare, Marika – EU-tiggares barn bör få gå i skola. ”Om utsatta människors rättigheter och behov inte ska räknas, kan vi ju lika gärna ersätta all socialpolitik och alla människorättsåtaganden med några välplacerade stoppskyltar: ’Stopp – flyktingar är inte välkomna’”.

11 februari 2016, torsdag 28

4: polisen ökar bevakning boenden, pga högerextrema polackerna.

4: antalet ”svenskar” som åker till IS ökar.

6: Kolumn, Johan Norberg: ”LO gör flyktingar till underklass”. I Sverige är lägstalönen 80% av fullön, inte 50% som i resten av Europa. LO vill ha lika lön, det innebär att man bara kommer att anställa etniska svenskar som pratar svenska och är bäst utbildade. Lika lön skapar apartheid. ”problemet just nu är att alltfler av dem som flytt till Sverige saknar gymnasieutbildning”.10 Mittenspalt: Negativt är ”Populisternas triumf”, ”Trump – ett skämt och en mardröm”.

11: Grekisk ö, namninsamling mot flyktingläger.

12 februari 2016, fredag 24

1: En som utvisas kommer få bo på gatan

1: ”En rasifierad person kan inte tala för alla”

2: helsida, som 1, Karam ”tappade sin plånbok där passet låg”, får ej nytt, han vet många andra som ljugit om sin nationalitet för att få stanna, men Karam talar sanning, hans ”pappa fått en allvarligt cancerform och kommer inte att få den vård han behöver om de utvisas”.

4: Folkhälsomyndigheten vill ge invandrare gratis vaccinering.

6: Moderaterna vill att det skall bli lättare att utvisa brottslingar

6: Man häktad som misstänkt terrorist

6: ”Nyanlända lärare skall få snabbspår”, regeringsförslag.

8: Kolumn, Evyn Redar: få i media ”har en annan bakgrund än etnisk svensk”, inte bra. ”Vi når mångfald genom att presentera mångfald”, invandrare är olika, jag kurd, kan inte tala för alla.11

12: brand i Borås moské anlagd, ”skrämmande” säger muslimerna.

14: Lars Vilks lever dolt och under hot

20: debattartikel, Sofie Strandberg, 35, relationskrönikör: Alla hjärtans dag är dum och borde inte firas, däremot hade jag gjort det om det gällde ”att hjälpa till på ett flyktingboende”.

21: insändare mot vulgärt språk.12

15 februari 2016, måndag 20

1: ”Leila, 22, åker till Libanon för att hjälpa flyktingar. Ingen tänker på de som är kvar i regionen”

1: ”En anhållen efter mord på asylboende. Runt 15 personer var inblandade i bråket där en person dog”.

2: Nästan en helsida, Leila Berjaoui, 22, samlar in kläder, flyktingarna lider. Tre bilder.

2: Stefan Löfven: det gått för långsamt i flyktingfrågan i EU.

4: som sid 1, ”20-årig man anhållen för mord på asylboende i Ljusne”, en bild.

Observera hur den positivt laddade artikeln om klädinsamling till flyktingar (s2), fick nästan en helsida och tre bilder. Artikeln som berör ett problem med asylanter inblandade skuffas undan till nedre fjärdedelen av sid 4, med en bild. Bilden visar två polisbilar och en skuggestalt med texten ”Tungt beväpnad polis”. Eftersom texten handlar om invandrare borde det vara just invandrare, asylsökande, på bilderna. Liksom bilderna på sid 2 visade en aktuell karta, den inblandade insamlaren och en del av det som samlats in. Istället har Metro valt att inte ha en bild på asylsökande samtidigt som de skriver om mord och bråk. Istället visas en bild på polisbilar. Avsikten är att koppla negativa fakta till polisen och deras närvaro.

5: man skjuten vid prokurdisk demonstration Fittja.

7: EU har problem pga ”flyktingkrisen där beslut om gemensam fördelning av asylsökande tagits – men sedan inte genomförts av medlemsländerna”.

18: debattartikel, Bodil Sidén, 24 år, från MUF:

”Den svenska drömmen respekterar olikhet”. ”Populismen är ingens vän. Den förenklar verkligheten och sprider hatfulla lösningar”. ”Den svenska drömmen byggs på flit och strävan. Att göra rätt för sig och att samlas kring en strävan, är fundament i ett modernt samhällsbygge”. Med ”grannar från hela världen” är samhällskittet en ”rättsstat som till-varatar mänskliga rättigheter som äganderätt, jämställdhet och att du får älska vem du vill”.

19: insändare, Per – vi har inte råd att hjälpa hela världen. Vissa verkar tro att ”skattepengar bara finns där ute och är till för alla och envar”. Sverige och dess skattebetalare har ingen skyldighet mot hela världen, eller EU-medborgare.

För första gången på länge presenteras en insändare som tar upp det faktum att man inte kan trolla fram resurser. Samt förnekar att Sverige har något ansvar för alla jordens medborgare. Till skillnad från samtliga hittills skrivande kolumnister.

16 februari 2016, tisdag 20

1: om tvångsäktenskap, Turkiet. 15 år.

2: som ovan, plus ”Det finns en rädsla att ta upp frågan”. Hjälper även ”ensamkommande barn”

4: ”Fyra män misstänks för mord och mordförsök vid ett asylboende i Ljusne utanför Söderhamn”. Tolkbrist försvårar utredning.

6: ”Nynazister agerade ’trygghetsvärdar’” genom att patrullera på badhuset Oasen i Kungälv, likt ett medborgargarde. ”Det är personalen som skall stå för tryggheten i simhallen”.

16: debattartikel, Caroline Erica Åström, författare och student: inför ”medborgarlön utan krav på motprestation”, ”tag hand om sig själv”, ”leva på riktigt”.

Intressant moraluppfattning i denna artikel som stämmer överens med de flesta krönikörer.

17 februari 2016, onsdag 16

1: helsida mot tvångsäktenskap och ”hederskulturen”

2: som 1, helsida, ”Den senaste tiden har det rapporterats om en ökning av antalet gifta asylsökande barn som kommit till Sverige. Trots att barnäktenskap är förbjudet har kommunerna ofta låtit barnet bo tillsammans med den vuxna partnern”. ”Samhället behöver göra mer för att motverka hederskulturer”. 50 fall, inga åtal.

4: Österåker vill ta emot fler flickor, ty ”144 ensamkommande flyktingbarn varav tre är flickor”.

4: regeringsförslag, rutavdrag, ”Fler nyanlända i Sverige ska på det viset kunna få jobb”.

6: Kolumn, Lisa Magnusson, journalist: Liberaler fattar inte liberalism. Tror på individen. Men

”De bortser från att alla har olika förutsättningar. För dem singlar den enskilda människan liksom runt i ett tomrum. Särskilt från vänsterhåll betraktas ofta dessa skrivbordsliberaler som onda”. (Problemet är att) ”av tron att alla kan allt följer att misslyckanden beror på att den enskilda personen helt enkelt inte försöker tillräckligt” (den osynliga handen existerar inte för) ”så länge folk har hyror att betala kommer maktförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare aldrig att vara helt jämlikt”.

Liberaler vill inte underställa individen ”nationen eller familjen”, eller ett ”grått kollektiv” där alla är lika. Ändå förstår de inte individens komplexitet. Den ”enskilda människans frihet inte är en utgångspunkt. Den är målet”

7: ”Dansk polis beslagtar ensamkommande flyktingbarns mobiltelefoner för att kunna identifiera dem”. De blir än mer utsatta säger Röda korset.

12: skådespelare hoppar av pga ”Antisemitismen växer, särskilt i Malmö där vi spelade in Bron. Det är inte säkert som jude där”.

14: debattartikel, Amineh Kakabaveh, 45, riksdagsledamot V, socionom13: ”hederskulturen inte har nationsgränser eller religionsgränser, det är ett globalt problem grundat på traditionella sedvänjor som bygger på patriarkala värderingar”.

18 februari 2016, torsdag 24

1: Metro-debatt, ”Vi måste ta emot fler asylsökande kvinnor”… ”menar Sveriges kvinnolobby”.

1: SD rasar kraftigt enligt Yougov, ”men den viktigaste politiska frågan bland väljarna är fortfarande flyktingfrågan”.

2: ”SD tappar men är fortsatt störst”, Sören Holmberg Gbg universitet, flyktingfrågan kommer inte ”att öka mer med tanke på att många partier blivit mer flyktingkritiska och närmat sig SD:s politik”.

2: 300 åkt från Sverige till IS, 35 är kvinnor.

4: Två häktade efter mord på asylboende.

22: som 1, plus Clara Berglund, Johanna Dahlin: ”70 procent av de asylsökande vuxna och 90 procent av de ensamkommande barnen som kom till Sverige i fjol var pojkar och män”, hitkomna skall få utbildning i jämställdhet.

19 februari 2016, fredag 16

2: Sjukvårdsbuss skall åka runt i Skåne och erbjuda vård till ”EU-migranter och papperslösa”.

4: 10-åring fick inte vara med i fotbollsklubb för att han inte talade svenska.

9: flyktingar räddade i Grekland, havet.

22 februari 2016, måndag 20

1: Framsida, ”Flyktingar tvingas bort när turister vill campa”

Ordvalet ”tvinga bort” antyder att flyktingarna är utsatta. Språkbruket är till för att skapa sympati.

4: Rubrik ”Tusentals flyktingar måste flytta till våren”. ”Andra lösningar kan bli båtar och pråmar och Migrationsverket hoppas även på att nya kommuntvånget ska ha effekt”. Bild och namn på familj, man med fru och treårig dotter.

Bara några dagar tidigare, i Metro 18/2, slogs fast att ”70 procent av de asylsökande vuxna och 90 procent av de ensamkommande barnen som kom till Sverige i fjol var pojkar och män”. Här presenteras en orepresentativ bild på flyktingar. Istället för en grupp unga män, visar bilden en familj med man, fru och en treårig dotter.

4: ”Myndigheter oroas över fler svartjobb. Tusentals nya papperslösa, som trots asylavslag stannar i landet väntas ta sig ut på den svarta arbetsmarknaden”.

5: ”Sjunger med nyanlända: ’Ett universellt språk’”. Regeringen satsar 75 miljoner till studieförbunden ”för att stärka nyanländas kunskaper i svenska”. ”Jag hoppas att fler ska bli lite mindre rädda för att träffa ’de andra. Att förstå att vi är ganska lika”.

6: Kolumn, Nina Åkestam, reklamforskare och skribent: Jag betalar gärna skatt till invandringen ”för att rädda liv” och röstar på partier som vill ”stärka kvinnors rättigheter”. Fått mail,

”Nästan samtliga mejl landade dock i samma fråga, nämligen: Varför tar jag inte mitt personliga ansvar för att svenska kvinnor inte känner sig trygga i Sverige längre”… ”För det stämmer att kvinnor inte är trygga i Sverige. Men det är inget nytt, och har väldigt lite med invandring att göra” (kvinnor har alltid varit utsatta. De) ”förföljs, hotas och misshandlas. Så var det för 100 år sedan och så är det i dag”.

Till skillnad mot vad de som skickat mail till Åkestam hävdar, menar Åkestam att det inte skett någon förändring av kvinnors situation i samhället parallellt med invandringen. Att förtrycket mot kvinnor är exakt lika stort och likadant. Kolumnens sätt att bemöta frågor om otrygghet är likadan som i tidigare artiklar i Metro: Det finns ingen koppling mellan invandring och en otryggare situation för kvinnor i Sverige eftersom:

a) det har alltid begåtts brott mot kvinnor, även före invandringen;

b) svenska män begår också sådana brott.
Argumenten från kritikerna, vilket inte tas upp eller besvaras av Åkestam är:

 1. Eventuell ökning av våld mot kvinnor.
 2. Frågan om överrepresentation av viss kriminalitet bland vissa invandrargrupper.
 3. Nya företeelser i det svenska samhället som könsstympning, hederskultur, tvångsäktenskap eller barnäktenskap.
 4. Är våldet och de sexuella övergreppen mot kvinnor är grövre nu än förr.
 5. Upplever kvinnor i Sverige av idag en större otrygghet på gator och torg eller arbetsplatser som sjukhus, skolor, bibliotek, osv, än förr. Finns det undersökningar av hur svenska kvinnor känner sig idag på gator eller inomhus, dagar eller kvällstid?

23 februari 2016, tisdag 20

2: Hetast på Metro.se, här sjunger de med nyanlända

4: Det är nu fler män än kvinnor i Sverige, orsak invandring. Farhågor finns om mer våld. Kriminolog Sarnecki ”tonar dock ner oron”. Statistiskt ja, brottsligheten kommer att öka,

”Men samtidigt är trenden generellt i Sverige att män går mot att vara mindre brottsbenägna”… ”Dessutom finner jag sannolikheten för att den här könsobalansen fortsätter ganska liten”

Vad baseras det sista på? Flyktingströmmens könsmässiga obalans minskade inte under våren. Fascinerande är att en kriminologi faktiskt accepterar att ja, våldet kommer statistiskt att öka. Sverige kommer att bli ett land mer mer kriminalitet, mer otrygghet och mer våld. Framför allt riktat mot kvinnor. Som kommer att känna en ytterligare ökad otrygghet14. Men detta skall vi enligt Sarnecki inte oroa oss för.

Finns det någon motsvarighet på samhällets andra områden till Sarneckis svar? Vi tar ett låtsasexempel: Finns det en transport- eller kommunikationsminister som apropå nya trafiklagar konstaterar att ja, statistiskt sett kommer fler att dö och skadas i trafiken med de nya lagarna att man får köra med alkohol i kroppen eller utan bilbälte. Ministern tonar ner oron. Visst kommer fler att dö och invalidiseras rent statistiskt, men trenden är att folk blir mer och mer intoleranta mot rattfylleri, vare sig det finns en lag eller inte. Dessutom finner ministern det osannolikt att det ökade superiet i trafiken, även om vi sett det accelerera på sistone, kommer att fortsätta.

Skulle ett sådan resonemang tillåtas inom något annat samhällsområde förutom invandringen?

5: Asylsökande kan få gå samhälls-”kurs om ”svenska värderingar”15

5: Få hedersbrott leder till åtal. Sedan 2006 två fall av könsstympning lett till åtal och fängelse. Förra året 47 ärenden om tvångsäktenskap. Inget åtal.

6: Göran Greider gillar inte att ”arbetsgivare och borgerliga politiker vill exploatera nyanlända med låglönejobb”

8: Portugal vill ta emot fler flyktingar för att minska befolkningsminskning, ber Sverige skicka.

18: Debattartikel, Mats Danielsson, vett- och etikettexpert: mot näthatet, bla ord som ”svartskalle”, anmäl, blockera skräm nättrollen.

19: Insändare: mot mobbing, gott exempel är att ”Våga släppa in de nyanlända som våra grannar, arbetskamrater, lagkamrater, kompisar, etc. Hur skall vi annars lyckas med en bra integration?”

24 februari 2016, onsdag 20

2: SD vill ha tillfälligt stopp för medborgarskap, det bör vara ”skillnad i tillgång till välfärd mellan medborgare och icke medborgare”.

4: ”Stefan Löfven kräver fler ålderskontroller på asylsökande efter den misstänkta våldtäkten på en 12-årig ensamkommande pojke i Alvesta”. Löfven säger att alla barn har ”rätt att vara trygga”. Enligt tandröntgen är ”den ena 18-19 år gammal, den andra kan var upp emot 45”.

Dagens nyheter tog upp detta redan 4/2. Aftonbladet, Expressen och Växjö nyheter 18/2. Varför har inte Metro skrivit om denna händelse tidigare? Sveriges radio anklagar senare öppet Migrationsverkets inställning att vägra åldersbestämma som orsaken till att barnet blev våldtaget.16

5: ett ”ensamkommande flyktingbarn” placerades hos par som dömts för misshandel. Orsak ”det stora antalet nyanlända”.

6: Kolumn, Viktor Banke, biträdande jurist och skribent: ”Varför skall man skärpa straffen?”,”Det är någons liv det handlar om”, så tydlighet krävs i motivering.

”varför skall man skärpa straffet för mord när det dödliga våldet minskar? Varför skall fler människor kunna utvisas?”, (satsa istället på) ”åtgärder som kan antas leda till färre brottsoffer”, ”den som läst ett avslagsbeslut från Migrationsverket vet att svensk asylrätt inte är någon särskilt generös historia”17.

Bankes kolumn kommer omedelbart efter avslöjanden om våldtäkter mot barn begångna av asylsökanden (se ovan). Det är en kontra-artikel, direkt avsedd att ta förövarna i försvar och angripa föreställningen att Sverige skulle minska antalet dylika händelser med en mer restriktiv invandringspolitik eller starkare lagar för återförande.

8: Amnesty kritiserar Sverige, pga oskuldskontroller på några vårdcentraler, Skånepolisens romregister och att utvisa till krigets Somalia.

8: Idag ”den värsta flyktingsituationen sedan andra världskriget med över 60 miljoner människor”

16: seriestrip, Granqvists bildande: ”Vad är rasism för dig?”, svensk flicka klagar över att det är ok att hon kallas ”jävla svenne”, svensk ung man hycklar att han inte gillar det för att framstå som reko, äldre svensk man kallar det verktyg för att behålla privilegier, ung invandrarkvinna kallar det ”Ett samhälle jag försöker leva i”.

25 februari 2016, torsdag 28

1: nyanlända Marina anser förslag om lägre löner ”att tänka på lägre människovärde”

5: ”Flyktingar” snabbspår för att bli lärare, men ”det fångar inte upp utländska lärares eventuella brottslighet i hemlandet”

5: asylsökande anhållen för krigsbrott i Syrien.

6: Johan Norberg: pro EU, mot Putin, EU i kris ”misslyckats med att hantera migrationskrisen”.

26: debattartikel, Marina Takla, 22, från Syrien arbetar i Stockholm: jag har jobbat för min lön, vill ha samma som andra, annars är det ”samma sak som att sänka mitt värde som människa”.

26 februari 2016, fredag 26

1: Metrodebatt, ”Debattören Ange Musekura om hur det är att uppleva rasism”.

2: ”Bebis övergavs på migrationsverket”

6: Kolumn, Evyn Redar: om Erik Lundins musik, handlar om invandrare som inte ”passar in”, ”nekas inträde”, ”livet som ung kille i de mest smutskastade områdena”.

Dvs det är smutskastning och inte tillåtas passa in som är fel, inte deras beteende. Det är samhället det är fel på. Deras eget beteende har enligt Redar ingen koppling till hur de behandlas.

11: ”Statsminister Stefan Löfven öppnar för fler kontroller på arbetsplatser för att motverka svartjobb och att hitta papperslösa och asylsökande som fått avslag”

11: krigsbrottsmisstänkt häktad

12: Folkpartiet vill återinföra vårdbiträden för att få in fler ”nyanlända på arbetsmarknaden”, fel anser facket

17: ”EU. Flyktingfrågan skapar irritation”.

24: debattartikel, Ange Musekura, 20, ”Studerar mänskliga rättigheter på Lunds universitet”. Svart kvinna som i krogen sades av en man inte vara svensk, pga ”tvärsvart”, ”så ser rasismen ut idag”. Har dokument, betalar skatt, röstar, följer lagen.

25: insändare, Claes, om invandringen (min understrykning): ”Tillskott av unga människor är en tillgång för Sverige, som har en åldrande befolkning”, men könsobalansen för stor bland nyanlända,

”mansdominerat samhälle (kan) medföra att flickors och kvinnors frihet blir kringskuren. De tvingas välja bort tider och platser eftersom det finns en risk att de utsätts för våld. Man kan befara ökad kriminalitet, risk för gängbildning och sexuellt våld när för många unga män dominerar det offentliga rummet”.

jämställdhetsundervisning måste bli obligatorisk för nyanlända och ensamkommande”. Borde ha ”feministiska perspektivet i migrationspolitiken”. ”Det politiska etablissemanget har hävdat att Sverige ska ha Europas mest generösa flyktingpolitik. Vad som saknas i budskapet är en konsekvensbeskrivning av generositeten”

Insändaren återger att Sverige har en åldrande befolkning. Tyvärr ingen källhänvisning18. Risken för ökad kriminalitet inser han och även ökning av övergrepp mot kvinnor; liksom tidigare Sarnecki. Den retoriska tekniken för att dölja och förminska problemet är att använda ord som ”befara”, ett arkaiskt språkbruk. Lösningen uppfattar författaren som mer undervisning. Han eftersträvar även en ”Konsekvensbeskrivning”. Exakt vad som avses är oklart.

29 februari 2016, måndag 24

1: stor bild med ”de 15-åriga kusinerna från Afghanistan” som bor i familjehem. Vacker bild med leenden. Stor bild, tar upp det mesta av framsidan.

2: ”Ändrade nationalsången under melodifestivalen”

2: Flyktingströmmen och svårt att hitta familjehem

4: tog emot flyktingar i sitt hem, jourhem, skall sedan gå över till familjehem

4: ”Ny lag. Alla kommuner måste ta emot flyktingar.” Anvisningslagen. Under 2016 skall 21700 fördelas, tre gånger fler än 2015. Länsstyrelser ser ett problem i bostadsbristen.

6: Grekland, många flyktingar kvar pga blivit fast, kommer inte vidare.

6: Vapenvila i Syrien

7: Helsidesannons, ”Talar du… arabiska, dari, persiska, somali eller tigrinska? Jobba som tolk”

18: ”Med budskapet att alla får vara med, oavsett bakgrund eller ursprung, gjorde programledarna Gina Dirawi och Sarah Dawn Finer en mellanakt”, ändrade nationalsången på Melodifestivalen, dö i norden blev dö på jorden, rykte spreds att de ”sjöng nationalsången på arabiska”, men de ”sammanvävt sången med svenska folkvisor översatta till hebreiska och arabiska”.

22: het debatt på Metro.se om artikel av Ange Musekura

Mars

NOTER

1Anekdot: Det är aldrig bra att vara kaxig. Svante Folin skriver: ”Bentham ansåg att talet om mänskliga rättigheter var ”nonsens på styltor” – men även om man ser välvilligare på saken rör det sig onekligen om en västerländsk idé som vi nu med lock och pock försöker pracka på resten av världen. Den mönsterbildande amerikanska självständighetsförklaringen anno 1776 deklarerar storvulet att alla människor är skapade lika och att härav följer diverse omistliga rättigheter som är självklart (self-evident) sanna. Ernst Gellner har påpekat det absurda i att Jefferson hävdade att ett antal rättigheter som 99 procent av den samtida mänskligheten skulle ha betraktat som totalt obegripliga eller i bästa fall blasfemiska, kätterska eller subversiva var – självklara. Tala om etnocentrisk arrogans.” (Botulfbladet, 2009-1)

2Schantz debattartikel går emot presentationen av feminism i Metro 2016-02-01

3Även Expressen tar upp könsobalansen, men redan i november, 2015-11-26, http://www.Expresssen.se/nyheter/sverige-narmar-sig-kinas-konsobalans/
DN tar upp sextrakasserier i Kalmar: http://www.dn.se/nyheter/sverige/otal-sexuella-ofredanden-i-kalmar/

4Se tex i Metro 2016-02-17 och 23

5Metro 2015-12-18, 2016-01-22

6Metro 2015-12-09

7Jämför nya siffror i Metro 2016-04-20, s 2. Ingen korrigering har gjorts av Åkestam.

8Siffrorna hålls hemliga, men släpps sedan, Aftonbladet 2016-01-19, http://www.Aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article22295566.ab

9Metro 2016-01-15. Se även Svenska dagbladet 2016-02-13: http://www.svd.se/misstankt-mord-pa-asylboende

11Följande är kolumnister i Metro under undersökningsperioden: Belfrage, Greider, Magnusson, Norberg, Mansur, Redar, Julia Skott, Söderberg, Hillevi Wahl, Cissi Wallin, Werner, Zaito, Nina Åkestam. Av dessa är tre invandrare. Det finns – hittills – ingen med avvikande åsikt i frågor om etnicitet och invandring.

12Att vulgarisering av språket i Metro skett kan man se bla i debattartikel 2015-11-24, 2016-04-26.

13Se not till Kakabavehs artikel Metro 2016-11-03. Där hon för övrigt upprepar exakt samma sak.

14I en tidigare artikel 2016-01-22, s 2, står att ”6 av 10 kvinnor är oroliga för övergrepp”. Metro tar aldrig upp någon jämförelse med tidigare forskning. Det enda den slår fast är att otrygghet alltid funnits. Det intressanta är om den förändrats över tid. Det måste finnas tidigare studier om hur kvinnor upplever sin tillvaro i Sverige genom de senaste decennierna, eller ens åren, men Metro skriver aldrig om en sådan jämförelse.
Åter en jämförelse: skulle man i slutet av 1930-talet accepterat någon som forskade om judarnas otrygghet i det samtida Nazityskland, och drog slutsatsen att eftersom judarna alltid varit förföljda lite då och då genom historien, så finns det inget speciellt att oroa sig för apropå kristallnatten eller Nürnberglagarna? Hur rimligt låter det?

15 Jämför seriestripen Metro 2016-04-22. Det finns svenska värderingar, och det finns inte svenska värderingar.

16 Dagens nyheter 2016-02-04, http://www.dn.se/nyheter/sverige/valdtakter-mot-asylsokande-pojkar-oroar-1/
Aftonbladet 2016-02-18, http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article22285912.ab
Expressen 2016-02-18, http://www.expressen.se/kvallsposten/flyktingpojke-valdtogs–tva-ungdomar-atalas/ och http://www.expressen.se/kvallsposten/aldersfraga-i-fokus-efter-barnvaldtakt/
Växjö nyheter 2016-02-18, http://vaxjonyheter.se/flyktingpojke-misstanks-vara-45-ar-gammal-atalas-for-valdtakt-pa-12-aring/.
Sveriges radio 2016-06-08 skriver ”Bara den senaste tiden har vi en våldtäkt mot ett tolvårigt barn i Alvesta från två vuxna män. Det här är konsekvenser av er tillämpning faktiskt, av hur man bedömer åldern.” http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6448519

17 Bankes kommentar stämmer inte. Sverige har haft EU:s mest generösa asyllagstiftning enligt Migrationsverkets hemsida: rubrik 2016 – Sverige går från EU:s mest generösa asyllagstiftning till EU:s miniminivå”, http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Historik.html . Se även Expressen 2012-09-09, http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/vi-maste-valja-vag-i-flyktingpolitiken/. Se även Metro-kolumnen 2015-12-17, s 6. Metro säger emot sig själv.

18 Johan Norbergs bok När människan skapade världen hävdar samma sak s 212. Norberg hävdar även att tanken att skydda ett land från mass-arbetskraftsinvandring är som att skära av ett kvarter i en stad. (193). Han uppmanar även till att leta möjligheter istället för att se problem (212). Han säger också att välstånd måste skapas innan det kan fördelas (63) samt att det är ok att vetenskapen tar bort mystik och mening från livet (83).

argument mot vänsterextremism