Arnstad Hatade demokrati, 3 september 2018, kl 18, föreläsning Biskopsgårdens bibliotek, Göteborg

21 närvarar vid inledning, 29 vid avslutningen, ca 6-7 var unga.

Arnstad försäkrar att ”jag gillar att stå på scenen”. Öppnar med att berätta att hans mormor och morfar var från Hisingen. Trots sin Stockholmsdialekt.

Visar en bild på svarta kvinnor som tar tillbaka gatan, med inledning – 68. Arnstad uppmanar till att försvar av demokratin sker genom aktioner. Rosa Parks, M-L King

Det är fel att definiera demokrati som enbart majoritetsbeslut, enligt Arnstad. Ty det kan leda till utrotning av minoriteter. Som i nazityskland. Hitler var demokratiskt vald

18:05 Godwins lag bruten

Omröstning 1934 hölls och 88% var för avskaffa demokratin.

Arnstad tar Putin som exempel på fake-demokrati

Varför inte Stalin? USSR hade världens mest demokratiska konstitution, enligt forskarna Palmer/Colton

-Vad är en ideologi, frågar Arnstad? En idealtyp som inte finns. Demokrati är inkludering och dialog. Människans värdighet. Samt positiv tro på mångfald.

Antidemokratiskt argument är att vanligt folk inte är kvalificerade. Ett exempel är misogyni, som är ”världens mest framgångsrika ideologi”, alltså att kvinnor inte är fullt mänskliga.

Arnstad tar upp Oscar Wilde och Puniska krigen. Samt Churchill citatet om att demokrati är det minst dåliga alternativet att styra ett land.

Vilket visar lärdom samt klämkäck ton.

Återkoppling till tidigare definition av demokrati, den ”inkluderar aktivt minoriteter och utsatta samhällsgrupper och tar hänsyn till deras rättigheter” (18:22 in i föreläsningen)

Arnstad ger en privatdefinition av demokrati. Han anser att eftersom det dör folk som flyktingar i Medelhavet så är det i praktiken så att alla inte är lika mycket värda.

Så att erkänna ändliga resurser är alltså mot demokrati, enligt Arnstad? Eller att påstå att resurser tillhör dem som skapat dem. Vad är det som gör att ”god” är att låtsats att alla kan få allt?

HISTORISK TILLBAKABLICK – ANTIKEN

Arnstad ger en historisk tillbakablick; talar om lägereldsdemokrati. Sumererna, kung Urukagina, den förste reformatorn. Greker. Fenicier.

CARACALLA

Rom ”revolutionerade medborgarskapstanken på 200-talet” när kejsar Caracalla gav alla romerskt medborgarskap 212. Den ”mest radikala demokratiska reform som genomförts i mänsklighetens historia”. Enligt Arnstad blev nu Rom lättare att administrera. Prestigen att vara romare spreds, en deltagande känsla breddes ut som hjälpte att bygga imperiet. Demokratier är ofta pragmatiska som Rom ovan, försäkrar Arnstad.

Caracalla

Aldrig förr har jag stött på tanken att Caracallas reform var en radikal demokratisk reform tidigare efter en livstid av historiska studier och massor av läsning om romarriket – jag är gymnasielärare i historia med Romerska rikets nedgång och fall som specialintresse.

Till saken hör att Caracalla blev kejsare genom att mörda sin bror mitt framför ögonen på deras mor…. Inte mycket till demokratiskt ideal enligt mig. Men det var inte allt. Edward Gibbon skriver i det största verket om Romarriket som nånsin skapats att många grymma, ondskefulla kejsare höll sig till Rom

och deras tyranni riktade sig praktiskt taget enbart mot senatorerna och riddarståndet. Men Caracalla var en fiende till hela människosläktet”.

Han var enligt Gibbon

fullständigt renons på omdöme och mänskliga känslor”.

Och den här mannen ser Henrik Arnstad som ett demokratiskt ideal?

Reformen gjorde att medborgarskapet urvattnades till ingenting, och syftet var att få in mer skatter. Caracalla behövde pengar för att muta soldaterna, då han var hatad av folket och senaten för sina ”grymheter och härjningar”. Han slösade genom sin urusla administration. Dick Harrison skriver. Se även här.

Om det var en positiv reform, varför uppstod den stora krisen på bara ett par decennier efteråt, som så när kollapsade hela romarriket? Caracalla skapade förutsättningarna för romarrikets undergång genom inflation då han spädde ut mynten och han utarmade folket genom mer och mer skatt. Allt med ”katastrofala resultat” som David R Burn skriver 1986 för Chicago Coin Club. Arnstad verkar inte ha koll på något av dessa fakta.

Eller andra fakta som att soldatlönen hade i ett århundrade varit stabilt runt ca 1200 sesterti per år. Caracalla höjde till 2000, vilket skapade en 70% inflation på ett par decennier. Mot slutet av århundradet tjänade en soldat åtta gånger mer än vid Caracallas tid. Guldmyntet som varit stabilt i 250 år gick ner från sju gram guld till ett gram. Silvermyntet, då ca 50% silver, var femtio år senare ett litet kopparmynt med 2% silver som barbarerna inte ville ta i med tång. Länk

Arnstads sätt att skriva historia ger helt felaktiga resultat. Vi gör ett låtsasexempel med Arnstads historiemetodik och tar en modernare diktator: Idi Amin, slaktaren från Uganda; den mest ökände och grymmaste afrikanske diktatorn på 70-talet, en man så känd för sin brutalitet och sitt vansinne att han ställer de flesta galna diktatorer i skuggan. Och det var rätt gott om den i Afrika på sjuttiotalet.


Om vi sätter in Idi Amin istället för Caracalla skulle en föreläsning med Arnstad låta i stil med följande:

Arnstad: ”Som alla vet är Idi Amin mest känd för att ha räddat krokodilstammen i Nilen. Amin ”revolutionerade miljötänkandet på sjuttiotalet” när han räddade krokodilerna. Den ”mest radikala enviromentalistiska reform som genomförts i efterkrigstidens Afrika”. Enligt Arnstad blev det nu lättare att genomföra ekologiska reformer i Uganda. Prestigen i att ta hand om djuren spreds, en överhumanitär känsla breddes ut som hjälpte till att förbättra miljön för Afrikas djur. Vem vet vilka djurpopulationer som skulle försvunnit utan Amins insatser? Världen hade varit fattigare på ekologisk mångfald, så mycket är säkert.”

Allt enligt Arnstads historieskrivning.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är idi-amin-skivoomslag.jpg

Så varifrån kommer det där med krokodilerna? Svaret är att Idi Amin avrättade så många oskyldiga människor och slängde dem i floden att krokodilerna fick så mycket att äta att de förökade sig hejdlöst – så visst räddade han krokodilstammen!

Efter Idi Amin, ursäkta Caracalla, går Arnstad genast vidare till den islamska världen. Bild med stor rubrik ”Islamiska imperier förvaltade demokratin”

Vilket jag heller aldrig hört talats om.

MEDELTIDEN

Medeltid i Europa bestod också av demokratiska samhällen

Nja, stadsluft gör fri, sade man. Men de flesta var bönder på landet. Vilken demokratisk frihet fanns i ett feodalt bysamhälle? Det var godsherren som bestämde i en oföränderligt värld. Är inte det själva definitionen på feodalism?

Bild efter bild blixtrar förbi. Arnstad kommer till det Spanska imperiet på 1500-talet och problemet med att inkludera indianer. Juan Ginesde Sepulveda ”hävdade inkludering av ’barbarer’ riskerade förgifta samhället”. Allt avgjordes vid Valladoiddebatten (utökad i eng Wiki), där Las Casas uppfann antirasismen och stod för inkludering.

Där och då sker något: ”Tanken är född om alla människors lika värde”

Vilket är fel. Tanken fördes fram redan av stoiker i det gamla Grekland. Som senare togs över av kristendomen.

För norra Europa sker att radikala avvikande religiösa sekter lämnar kontinenten. En av dem är Levellers, ung. ”utjämnarna”, vilka åker till Karibien. Sedan vidare till öde öar, och blir pirater vid slutet av 1600-tal. Skapade radikaldemokrati.

Åter ser man den gamla myten om en ”romantiserad” piratdemokrati – mer om det här och här. Att vuxna människor skriver sådana saker förvånar mig alltid. En annan som skriver om detta är Staffan Jacobsson i Anarkismens återkomst. Åter ser vi hur Arnstad har samma åsikter som politiska extremister på vänsterkanten. Trots hans försäkran att ”Jag är inte vänster. Jag har aldrig vart vänster” (Ekdal och Ekdal, tv-program, SVT 2019-01-15)

Arnstad tror Karl XI var den förste som införde tanken på kungen av guds nåde.

Filosofen Thomas Hobbes torde vara inblandad i detta långt tidigare. Men praxis fanns från faraos tid, Konstantin, antika Kina, Storkhanen, Inkariket. Samtliga voro Kungadömet av Guds nåde.

För att ytterligare visa på sina vänstertendenser får vi se (18:45) filmklipp ur Monty Pythons ”Berömda film” om den heliga graal, där bönder talar om för kungen hur de har skapat ett anarkosyndikalistiskt kollektiv mm.

REVOLUTIONERNAS TID

Arnstad berättar vidare att de amerikanska- och franska revolutionerna förde in demokratin i Europa.

Varvid Arnstad modigt sjunger Marseljäsen på franska för publiken, imponerande.

Dessa naturliga rättigheter gäller alla, ej enbart ett speciellt land, vilket var nytt. Men motståndare fanns; bla den konservative tänkaren Edmund Burke som menade att ”all förändring är av ondo”.

Åter har Arnstad fel. Burke menade att förändring skall ske långsamt, inte via revolutioner. Detta är standardkunskap som man lär sig på första kurserna i filosofi.

Kritiken mot demokratin var att då ”kommer pöbeln att ta över… populism kallar vi det idag”

Nej, det kallar ”vi” det inte. Populism är en egen ideologi, och den betyder inte att ”pöbeln” skall ta över. Det är en retoriskt teknik av Arnstad att kasta dynga på idéer han inte gillar.

Sedan nämner Arnstad 1800-tals teoretikern Tocqueville, ”världens störste demokratiteoretiker”

Hela tiden framställer Henrik Arnstad sina utvalda exempel på viktiga figurer/händelser i demokratihistorien som de största, bästa, mest betydelsefulla. Visst var Tocqueville betydelsefull, men knappast världshistoriens största….
Hans idé att mindre bemedlade skulle leva av privat välgörenhet, istället för att staten skulle ta ansvar är knappast exempel på vad vi idag kallar demokrati. Hur kan en utfattig som lever på andras allmosor ses som ”fri” i någon betydelse?
Dessutom ansåg han att religiositet var nödvändig för att man skall kunna behålla friheten. Knappast en tanke som gäller i dagens sekulära samhälle. Idag har vi problem med religiös fanatism som bekämpar friheten.

Nationalism, menar Arnstad, ger exkludering, essentialism, biopolitik, renhetstanke, och leder till förintelsen.

Sedan fortsätter bildserien, men med flera defekter. I en bild är det fel årtal, en annan har ett citat-tecken för mycket.

Enligt Arnstad är det alltid människokroppen som angrips vid exkludering. Tex när en muslimsk kvinna tvingas klä av sig på en fransk strand.

SUMMERING

Slutligen börjar Arnstad summera. Han ger ett citat av en viss Banaszak att för förändring krävs konfrontation, dvs det som togs upp i inledningen. ”Utsatta grupper” har rätt att göra motstånd, säger Arnstad och visar enMartin Luther King filmsnutt (19:05). Folkrörelser som på sextio- och sjuttiotalen har minskat, säger Arnstad, idag finns istället hatrörelser. Skrivit om detta har I M (Iris Marion) Young ”världens mest kände demokratiforskare” vilken dog nyligen (2006 min anm)

Se ovan om hur Arnstad tar tänkare som tillhör en viss kategori och ser dem som alla tiders största. För Young gällde att hon trodde på att demokrati måste relateras till sociala grupper och strukturella ojämlikheter, ”Synthesizing feminist, queer, poststructuralist, and post-colonial critiques of classical Marxism”. Hon tog, liksom Arnstad, intryck av Michel Focault.

Det som avgör om man är alla tiders största tänkare är alltså inte tänkandet, utan att man uppfattar verkligheten som en social-ekonomisk maktstruktur.

Och sedan avslutar Arnstad med Björn Söder citat om samer och judar. Vilket enligt Arnstad skall tolkas som ”Du måste välja, jude eller same”

Det börjar bli tråkigt att förklara för Arnstad vad som avsågs med citatet. Han verkar helt enkelt inte vilja förstå att Söder menade att de är inte synonyma begrepp.

Frågor från publiken:

Samhällskontraktet har du inte nämnt.

HA: Nja, romarrikets utökade medborgarskap var ett exempel på samhällskontraktet, en historiker utför ”studium av förändring”.

Min fråga: (Arnstad säger oj, det här blir långt; jag försäkrar att jag skall hålla mig kort och säger kortfattat:) Vad tycker du om Ayn Rand?

Jag menar att det i svensk samhällsdiskussions-kontext finns bara liberal eller socialistisk samhällsvariant, ingen konservativ. HA instämmer. Såna som Annie Lööf och Johan Norberg vill ha utan statliga eller kommunala skolor och bibliotek, samtidigt vill de ha fri invandring. Vad tycker du om en sån samhällsmodell?

HA: säger sig ställd. Oväntad fråga. Medger sig ge ett ”flummig svar”, men vet faktiskt inte.

argument mot vänsterextremism