Syndikalism

Syndikalism? Kort uttryckt är det en i raden av socialistiska vänsterrörelser, som inte i större grad skiljer sig från någon annan av de olika extrema ”-ismerna”. Den politiska vänsterperiferin innehåller som bekant mängder av mer eller mindre (o)rimliga ”-ismer”, trotskism, stalinism, maoism, m.fl.

Det som gör syndikalism till just syndikalism är att den vill att en fackförening, inte ett parti, skall ta över och organisera ett framtida idealsamhälle. För ortodoxa syndikalister motsvarar synen på fackföreningen kommunisters syn på partiet, instrumentet som skall saliggöra världen. Det finns ingen orsak till varför just ett fack kan göra detta bättre än ett parti, det är en fråga om tro.

Idag är syndikalismen nästan utdöd. I Sverige representeras den av en liten sekt kallad SAC, som har färre än 3000 medlemmar (2020). De har gått neråt sedan 1968 och framtiden ser inte ljus ut:

sac-medlemsutveckling-1910-2018
SAC:s medlemsutveckling            1910-2020

Gemensamt för alla vänsterextremister, syndikalister såväl som kommunister, är förstås också föraktet för demokratin och parlamentarismen som enligt dem inte är ”verklig” demokrati.

*

1. Artiklar:

a. Scannat originalmaterial ur syndikalisternas medlemstidning 1987-2018

b. Syndikalisten 1927

c. Georges Sorel:

Sorel i anarkisttidningen Brand från 1921, ett direkt samtidsdokument.

Sorel av Leif Björk

Sorel i tidningen Axess 2005

Sorel av Malcolm Andersson

d. Bryan Caplan Anarkisterna och staten i Spanien Om anarkisterna i det spanska inbördeskriget

2. Brev
3. Böcker:

Syndikalisternas egna böcker:

a. SAC 1910-1960
b. Syndikalismen från 1984 av Sven Lagerström. SAC:s egen bok om syndikalism
c. Syndikalister 1997 – diverse syndikalister uttalar sig om sin lära och sin bakgrund.
d. Patriarkernas uttåg – om splittringen av SAC 1987 och 1995. Obs att den är skriven ur SAC:s perspektiv. Den andra sidan får inte uttala sig.
e. Fackliga fribrytare – om syndikalismens- och SAC:s historia i Sverige. (Titeln är för övrigt felstavat, ordet skall vara ”fribytare”)

Kritiska böcker:

a. Det rödsvarta spöknippet 1995

SAC:s recension,
Contras recension

b. Den styckade stjärnans union

SAC:s recension = finns inte, då SAC inte erkänner kritik
Contras recension
SD-kurirens recension

c. Syndikalisternas nya ansikte – kritisk bok om syndikalismen i Sverige efter 2000: Tar upp SAC:s kriminalitet, utpressning, extremism, sekterism, splittring, marginalisering och fler och fler invandrare i organisationen.

4. Föreläsningar:
5. Insändare
6. Recensioner
7. Övrigt

Exceldiagram över innehållet i SAC:s medlemstidning Syndikalisten 2005-2010

Diskussion på nätet, socialism.nu tråd om SAC-syndikalisterna och skandalen kring att SAC illegalt sålde arbetstillstånd till invandrare 2013.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

argument mot vänsterextremism