5. DET OTRYGGA SVERIGE

 • Kriminalitet
 • Mord på HVB hem
 • Kod 291
 • Våld – Upplopp
 • Skola
 • Könsobalans
 • Barnäktenskap

KRIMINALITET

Artikel efter artikel i Metro tar upp kriminalitet begånget av invandrare. Samtliga är överens om att inte nämna att det är invandrare som är skyldiga. De är också överens om att det är abstraktionen ”samhället” som är skyldig till asocialt beteende. I en artikel får vi veta att många småorter fått problem pga ”nyanlända”. Men det hindrar inte regeringen från den lya lag som ”Från 1 mars blir alla kommuner skyldiga att ta emot” dem. En annons från Göteborgs stad uppmanar till att ”Bli jourfamilj för ensamkommande barn och ungdomar”1

En annan artikel beskriver samarbete mellan Sverige och Marocko om hundratals gatubarn från Marocko som inte har asylskäl. De måste identifieras och återvända, säger inrikesministern. Så kommer sedan en artikel om en man som blivit ”Häktad för attack mot småbarnsmamma”, greps hos Migrationsverket, utvisas om han döms.

MORD PÅ HVB HEM

Slutligen sker vad vi alla visste skulle komma: mord på HVB-hem. 22-åring kvinnlig anställd knivmördad, ”pojke i 15-års åldern misstänks för dådet”. Förövaren säger själv han är 15 år. Migrationsverket säger 18. ”En anhållen efter mord på asylboende… 15 personer var inblandade i bråket där en person dog”. Statsminister Stefan ”Löfvén: Det här är en tragedi” om ”22-årig kvinna knivdödades igår i ett bråk på ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn där hon jobbade”.

Det är förstås ingen isolerad händelse.”Hot och våld ökar” i hela samhället; från 148 år 2014 till år 2015 då det var 322. Våld mot personal har ökat från 19 år 2014 till 27 år 2015. Det tar ”betydande resurser utav polisens förmåga”. Som vanligt tar inte Metro upp invandringens roll, eller den enkla lösningen att stoppa invandringen och straffa samt skicka hem dem som beter sig.

I en ny artikel läser vi att en 33-åring blivit häktad för mord på asylboende Lindesberg i fredags, knivskärning, hävdar nödvärn.

På grund av alla händelser med kriminella invandrare låter Metro sin kolumnist Viktor Banke, biträdande jurist och skribent, skriva en försvarsartikel med rubriken ”Sverige ska inte skicka folk i döden”. En kvinna har alltså blivit knivmördad av asylsökande, ”Vad ska man tänka? Hur ska vi göra?” Skribenter i GP, Dagens samhälle och SvD vill att den som ”dödar, hotar eller trakasserar under sin asylprocess skall återvända till sitt hemland”. Det går enligt utlänningslagen. Men principer skyddar oss från lynchjustis. Ljugande om sin ålder eller mördare skall ”Naturligtvis inte” utvisas då de

”riskerar att dödas eller torteras. Det är en vedertagen internationell princip som anses stå över ländernas egna rättsliga system”…”Vi helgar ju rätten till liv. Även för de som släcker liv. Vi följer ju rättsstatliga principer, även när det tar emot. Så fungerar civiliserade samhällen”.

Retoriken är liksom hos Göran Greider vad man ”naturligtvis” skall göra. Det slås fast som något så självklart att det inte behöver motiveras. Lika påfallande är synen på ”vi”, dvs Sverige, inte skall riskera någons liv. Bakom ställningstagandet hos Banke står åsikten att det inte kan existera någon form av beteende som diskvalificerar en person från att vara asylsökande i Sverige. Det är viktigare för en moralisk stormakt som Sverige att acceptera vilken sorts beteende som helst än att inskränka nyanländas rätt att bli invandrare2. Tanken är för Banke motbjudande att asylrätt skulle kunna vara villkorat. Det är ett högre moraliskt gott att inte förtjäna något än att förtjäna det.

KOD 291

En artikel tar upp den ökända poliskoden 291; en kod som tidigare sågs som en konspirationsteori att polisen medvetet undanhöll fakta där invandrare begått kriminella gärningar. Det visade sig att kodens existerade: ”polisen behåller omtalad migrantkod”, ”5000 ärenden har rapporterats som ’kod 291’”, (en kod) ”för åtgärder med koppling till migranter”.3Retoriken i artikeln är att medvetet använda neutralt ord, ”åtgärder”, och undvika negativt laddade ord som kriminalitet eller kostnader.

VÅLD – UPPLOPP

Inte ens Metro kan undvika att rapportera om upplopp på asylboende. Det har skett i Emmaboda. 19 ungdomar misstänkta, en anhållen. Vaktbolag anlitas.

”efterfrågan på väktare i Sverige ökat markant”, ”Flyktingsituationen har medför ett ökat behov av väktare även vid exempelvis bussterminaler och tågstationer”.4

I en ny kolumn rycker Viktor Banke ut igen ”Sluta utmåla flyktingbarnen som onda”. Det finns ”föräldrar som öppet förklarade att de bara bryr sig om säkerheten för sina egna barn, inte de nyanländas”.

”Visst finns det vuxna som utger sig för att vara barn. Det finns även de som bråkar och begår brott. Allt annat vore mycket märkligt, med tanke på den trångboddhet, oro och sömnlöshet de nu måste hantera. Att en individ begår misstag gör dock inte att hennes behov av omsorg upphör. I synnerhet inte om individen är minderårig.”… ”denna generation av nya svenskar… behöver nu läka och få stöd. De behöver vår hjälp för att kunna bli en del av samhällsgemenskapen. De behöver vår förståelse”. Det minskar ”onödiga motsättningar”, vilket minskar risken för ”just sådana oroligheter som många svenskar tycks vara rädda för”.

Retoriken i Bankes kolumn är förskönande omskrivningar av ord. Som tidigare rapporterats i Metro sker det bråk på flera flyktingförläggningar. Det beskrivs som ”kaos (3/2), ”stort bråk”, ”upplopp” och man måste anlita vaktbolag (29/1). I Bankes hjärna är detta individer som ”begår misstag”. Bara tre dagar senare skedde en ny ”individ begår misstag”: ”En anhållen efter mord på asylboende. Runt 15 personer var inblandade i bråket där en person dog”.5

Liknande budskap som Bankes ges i en kolumn av Nina Åkestam, reklamforskare och skribent: Jag har fått mail,

”Nästan samtliga mejl landade dock i samma fråga, nämligen: Varför tar jag inte mitt personliga ansvar för att svenska kvinnor inte känner sig trygga i Sverige längre”… ”För det stämmer att kvinnor inte är trygga i Sverige. Men det är inget nytt, och har väldigt lite med invandring att göra” (kvinnor har alltid varit utsatta. De) ”förföljs, hotas och misshandlas. Så var det för 100 år sedan och så är det i dag”.

Till skillnad mot vad de som skickat mail till Åkestam hävdar, menar Åkestam att det inte skett någon förändring av kvinnors situation i samhället parallellt med invandringen. Kolumnens sätt att bemöta frågor om otrygghet är likadan som i tidigare artiklar i Metro: Det finns ingen koppling mellan invandring och en otryggare situation för kvinnor i Sverige eftersom:

a) det har alltid begåtts brott mot kvinnor, även före invandringen;

b) svenska män begår också sådana brott.

Argumenten från kritikerna, vilka inte besvaras av Åkestam, är:

 1. Eventuell ökning av våld mot kvinnor.
 2. Frågan om överrepresentation av viss kriminalitet bland vissa invandrargrupper.
 3. Nya företeelser i det svenska samhället som könsstympning, hederskultur, tvångsäktenskap eller barnäktenskap.
 4. Är våldet och de sexuella övergreppen mot kvinnor grövre nu än förr?
 5. Upplever kvinnor i Sverige av idag en större otrygghet på gator och arbetsplatser än förr. Finns det undersökningar av hur svenska kvinnor känner sig idag?

Som tidigare nämnts kom en BRÅ undersökning i början av 2017, vilken bekräftade att kvinnor är mer otrygga än förr.6 Under tidsperioden mellan den tidigare BRÅ-undersökningen 2006 och den nya har skett en stor invandring. Så även under de tre åren 2014-2017 samtidigt som antalet anmälningar ökat.

Metro berättar att det är nu fler män än kvinnor i Sverige, orsak invandring. Farhågor finns om mer våld. Den invandringspositive kriminologen Jerzy Sarnecki ”tonar dock ner oron”. Statistiskt brottsligheten kommer att öka, ja:

”Men samtidigt är trenden generellt i Sverige att män går mot att vara mindre brottsbenägna”… ”Dessutom finner jag sannolikheten för att den här könsobalansen fortsätter ganska liten”

Vad baseras det sista på? Flyktingströmmens könsmässiga obalans minskade inte under våren. Kriminologen accepterar att Sverige kommer att bli ett land mer mer kriminalitet, otrygghet och våld. Framför mot kvinnor. Detta skall vi enligt Sarnecki inte oroa oss för. I en tidigare artikel 2016-01-22, s 2, står att ”6 av 10 kvinnor är oroliga för övergrepp”. Metro tar aldrig upp någon jämförelse med tidigare forskning. Det enda den slår fast är att otrygghet alltid funnits.

Det intressanta är om den förändrats över tid. Det måste finnas tidigare studier om hur kvinnor upplever sin tillvaro i Sverige genom de senaste decennierna, eller åren, men Metro skriver aldrig om en sådan jämförelse. En studie kom i början av 2017 som slog fast att kvinnor i Sverige idag är mer otrygga än förr.7

”Antalet mord ökar kraftigt i Sverige” bekräftar Metro, men det bekymrar inte tidningen ty ”Det dödliga våldet har dock minskat totalt sett till de senaste åren och i relation till befolkningstillväxten”.8

Dvs. de som inte kan överbevisas ha mördat utan istället ”bara” kan fällas för dödligt våld blir fler i relation till mördarna. Det skulle lika gärna kunna bero på högre bevisvärde i rätten, eller att fler kriminella hittar sätt att komma undan.

Detta är ett exempel på vad alternativmedia menar när de talar om ”mörkande” – inte så mycket ett döljande av fakta, som ett sätt att skriva om sanningen. Fokus på teknikaliteter, med det outtalade syftet att inga invandrare kan kopplas till något negativt. En liknande situation gäller Aftonbladets syn på IKEA-morden och ”hatsajter”. AB skriver

I en tidigare granskning presenterad av LO i höstas upptäcktes att vissa artiklar med rasistiskt innehåll, ofta rena lögner, kunde få lika stor spridning på Facebook som riktiga nyheter, skrivna av riktiga journalister /…/ Ett exempel var hur falska rykten om dubbelmordet på Ikea i Västerås fick en större spridning i sociala medier än i traditionella nyhetskanaler, som exempelvis Sveriges Radio.”9

Det som hänt är att eritreanen Abraham Ukbagabir, knivmördar en mor med sitt barn inne på IKEA, mitt på dagen inför vittnen.10 Detta skrivs det om på hatsajter, vilket irriterar ”riktiga journalister” på AB, som skriver ”riktiga nyheter”. Deras svar på rapporteringen är att klaga över ”falska rykten” och om ”större spridning” – observera betydelseglidningen. Först anklagelser om ”rasistiskt innehåll”, sedan ”lögner”. Till slut är det enda som förs i bevis att det fanns ”falska rykten”.

Saken alternativmedia klagar över är att människor inte längre är trygga. Aftonbladet visar en total likgiltighet för offren och den vanmakt vanliga Svensson känner inför dessa nya fenomen som en gång var så långt borta från Sverige. Det enda AB har att säga i sakfrågan är att hatsajterna är fyllda med ”falska rykten”, och tar teknikaliteten om ”större spridning” som intyg för detta. Allt för att undvika att ta tag i sakfrågan: att de s.k. hatsajterna anser att händelsen inte är oväsentlig som beskrivning på det moderna, multikulturella, invandringsmottagliga Sverige.

En ny artikel i Metro berättar att ”alltfler ensamkommande unga och barn söker hjälp för drog- och alkoholproblem” pga trauman. Utan att berätta varför det är Sveriges ansvar att ta hand om dessa knarkare. Istället får vi en historia om en stackars invandrare i en av de mest manipulerade inläggen Metro någonsin publicerat. Artikelrubrik ”Nobakht, 37: Polisen kallade mig arabjävel”:

”I tisdags kallades polisen till ett asylboende i Emmaboda där stämningen beskrevs som hätsk. Kalmarbon Nobakht Ahad försökte ta sig in på boendet för ett möte med personer på boendet men nekades inträde och avlägsnades av polis”… ”Då hörs polisen bland annat skrika ’Åk hem din jävla arabjävel”… ”Jag har alltid sagt att polisen är snäll, men nu litar jag inte på polisen längre”. Inte i linje med vår ”värdegrund” säger en polischef.

Det står ingenting om vad Ahad hade vid asylboendet att göra, eller varför han försökte ta sig in. Eller varför polisen tvingades ingripa. Den enda beskrivning vi får är att stämningen var ”hätsk”. Sedan presenteras hans kommentar att han tror polisen är ”snäll”.

Metro presenterar honom som ett barn, eller närmast förståndshandikappad. Göteborgsposten samma dag 28 april, (min fetstil):

”Det var vid lunchtid under tisdagen som det utbröt bråk på asylboendet Amigo i Emmaboda. Enligt Kalmarpolisens kommissarie Ulf Karlsson har det varit mycket bråk där på sistone. Vid bråket under tisdagen tillkallades ett tiotal polispatruller.

Nobakht Ahad bor inte på boendet men var på besök.

-Jag var där för att prata med några journalister. De hade bjudit in mig för att dricka kaffe, jag förstår inte varför polisen ville avlägsna mig, säger han.

På plats fanns även ett stort antal vakter som avvisade honom. Sedan skall en polispatrull ha tagit in honom i en polisbil. -Den här personen skulle avlägsnas enligt 13:e paragrafen. Alltså på grund av att han begått en brottslig gärning”.

GP ger en annorlunda beskrivning. De skriver ”bråk” vid flera tillfällen, inte bara ”hätsk” stämning. Vi får veta att det varit mycket bråk på platsen tidigare, vilket inte Metro rapporterar. Om Ahad har varit inblandad i bråken framkommer inte. Det kan heller inte vara någon småsak om situationen kräver tiotalet polispatruller och ”ett stor antal vakter”. Även detta ignorerar Metro. Det måste finnas någon relation mellan Ahad och asylboendet, annars skulle inte journalisterna bjuda dit honom, men det är inget som Metro rapporterar.

Eftersom invandrare fortsätter bråka i Sverige utökar Metro sina artiklar som försvarar dem. Vänsterjournalisten Göran Greider skriver en ny kolumn att det är ”stökigt” i Sverige pga

”Bråk, bränder ibland gängstrider”, ”Förorten demoniseras”, ”Och alla dessa bråk och problem i förorten handlar i grunden inte om invandring och flyktingmottagande utan om att klassamhället aldrig på allvar bekämpas… Den mediala fixeringen vid etnicitet”. Lösning: mer pengar

Det finns inte ett enda exempel på denna mediala ”fixering” utanför alternativmedia. Greider skriver inte var de nya pengarna skall komma ifrån. Men som socialist anser han att resurser kan trollas fram. Liksom tidigare Tarik Mansur och Nina Åkestam. Även de återkommande kolumnister i Metro.

En ny kolumn i Metro med liknande budskap kommer från den invandrarpositiva Lisa Magnusson som också intygar att det är ”stökigt” i förorterna, ”invandrarfientliga krafter har sin analys klar”, ”lista över de mest utsatta platserna som valsar runt i pressen”. Det sker inte alls bara i ”invandrarslum”.

”Den offentliga bilden är den av en yrkeskriminell mobb som försöker ta över hela Sverige”.

Ett ”moderat ljushuvud” vill ha utegångsförbud och andra ”fascistiska övervakningsprojekt”. Det krävs ”långsiktiga och förebyggande insatserna”.

Praxis om utegångsförbud finns i USA, men här kallas det ”fascism”. Kolumnen är en kontra-artikel. Precis som Greider försöker Magnusson ta bort fokus från invandrartäta områden till att få det att verka som om upploppen sker lite här och där, även i ”tacosvennigt radhusområde”. Liksom Greider använder Magnusson retoriken att beskriva händelser med det inte alltför starka ordet ”stökigt”. Om det var skottlossning, stenkastning, bränder och upplopp i Metros företagscafeteria, skulle Magnusson och Greider använda ordet ”stökigt” när de ringde polisen?

Dessa kontra-artiklar som tar invandrar-förövare i försvar sker alla enligt samma mall:

 1. Det har skett ”stök” i Sverige före invandringen;
 2. Det är samhällets fel;
 3. Det behövs mer kunskap (dvs studier och analyser).

Även kolumnisten Viktor Banke skriver om oroligheter i förort,

”Husby som har en historia av att förknippas med oro, utanförskap och uppror… dessvärre stenkastning och våld mot polis, räddningstjänst och ambulanspersonal åter hänt… För att få bukt med problemen behövs kunskap om vilka metoder som är effektiva (och ) lyhördhet”.
(Allianspolitiker besökte platsen) ”en parodi på politiker som pratar populistiska… ’Vi kan inte acceptera att man kastar sten på polisen bara för att man är arbetslös’ sa till exempel Jan Björklund (liberalerna) i en osedvanligt dum kommentar… Situationen är komplex… Skärpa straff är bara mer av samma metod som inte visat sig vara särskilt effektiv tidigare… det krävs mer”

Banke ger inga svar. Utom att det är komplext. Men han använder mjuka ord som ”dessvärre”. Ett ord som inte använts i dagligt tal sedan presentationen av filmen Den nakna pistolen 2½ 1991.

En artikel berättar om en vapenmässa i USA och kopplar antalet vapen till skolskjutningar, ”Sådant talas det knappast om bland kunderna”. För Metro är det självklart att det finns en koppling mellan tillgång till vapen och skolskjutningar. Anser Metro att det finns en koppling mellan tillgången till, dvs antalet, invandrare och (bla) skottlossningar? Samt kopplingen mellan vad liberalernas ledare Jan Björklund kallar dåliga värderingar hos invandrare och integrationsproblemen.

Man kan jämföra med lungcancerpatienten som skrev i Metro 2016-05-21, s18: ”En undersökning av vanerökare, de som röker ett paket om dagen, visar att över 90 procent har börjat röka innan de fyller 18”. Ingen tror att det är en tillfällighet. Men om ”Zigenare står för nittio procent av alla brott mot svenska pensionärer” anses slutsatsen att det beror på den romska kulturen, vara förkastlig.11

Kolumnisten och invandraren Evyn Redar vill inte vara sämre än sina kollegor i att försvara kriminella som begår brott – förutsatt att de är invandrare: ”Alla ungar har samma värde”, ändå uppmärksammas förortsungar mindre, det har skett flera dödsskjutningar. Men de skedde i förorten.

”Klass spelar roll” (upprepas på egen rad två gånger, min anm)… ”Vad hade hänt om en 15-åring skjutits till döds i stan?” (upprepas tre gånger); (en person skrev på sin)” Facebookprofil: ’unga män från förorten passar inte in i bilden som offer för förtryck. Inte när ytterligare en stämpel håller på att formas till deras ära som samhällets syndabockar’”

Retoriken i denna kolumn är upprepandet. Samt en önskan om social utjämning och en socioekonomisk förklaringsmodell. Föreställningen att samhället skapar människan, inte tvärtom. I detta fall sina syndabockar. Människor är blott offer, oavsett gärning – om man bor i förort.

Redars fråga går att kontrollera. Fredagen 20 maj 2016, omkring kl ett mitt på dagen, sköts en man ner med flera skott inne i staden, nära korsningen Avenyn/Vasagatan i Göteborg. I ett av de dyraste bostadsområdena. Tyvärr har inte Evyn Redar återkommit under undersökningsperioden med en artikel där hon tar upp den nya situationen. Dvs att det fr.o.m. maj 2016, även skjuts skarpt mitt på dagen, mitt inne i centrala Göteborg.

En insändare signerad Claes ger en positiv syn på invandringen: ”Tillskott av unga människor är en tillgång för Sverige, som har en åldrande befolkning”, men könsobalansen för stor bland nyanlända,

”mansdominerat samhälle (kan) medföra att flickors och kvinnors frihet blir kringskuren. De tvingas välja bort tider och platser eftersom det finns en risk att de utsätts för våld. Man kan befara ökad kriminalitet, risk för gängbildning och sexuellt våld när för många unga män dominerar det offentliga rummet”.

jämställdhetsundervisning måste bli obligatorisk för nyanlända och ensamkommande”. Borde ha ”feministiska perspektivet i migrationspolitiken”. ”Det politiska etablissemanget har hävdat att Sverige ska ha Europas mest generösa flyktingpolitik. Vad som saknas i budskapet är en konsekvensbeskrivning av generositeten”

Insändaren återger att Sverige har en åldrande befolkning. Tyvärr ingen källhänvisning. Risken för ökad kriminalitet inser han och även ökning av övergrepp; liksom Sarnecki. Den retoriska tekniken är att använda ord som ”befara”, ett arkaiskt språkbruk. Lösningen uppfattar författaren som mer undervisning.

Så äntligen kommer en frisk fläkt. Kolumnisten Cissi Wallin, frilandsskribent och programledare:

”I dagens samhällsklimat är det snudd på olagligt att ens yppa en stavelse om det (trumvirvel…) egna ansvaret”. Många är kränkta och lättstötta, tror de har alla rättigheter och inga skyldigheter. Att peka på preventiva åtgärder ”är tydligen att pracka på en kontraproduktiv känsla av skuld”.

Kolumnen är unik. Och inkonsekvent med samtliga andra kolumner utom Johan Norbergs. Speciellt de många kolumner som handlar om kriminalitet begånget av invandrare. Företrädesvis sexualbrott. I dem läggs ansvaret i samtliga fall över på samhället, inte förövarna. Lisa Magnussons kolumn i Metro 20 mars 2012, skrev om sexualbrott i Sverige att det kanske inte är så konstigt att någon som flytt undan våld och tortyr själv är känslomässigt invalidiserad och beter sig illa”. Dvs. man inte kan skylla på invandrarna när de begår våldtäkter i Sverige. De är inte individer med ansvar.

Men snart går Metro tillbaka till välkänd mark. En kolumn av Redar klagar över hårdare tag mot ”de ’laglösa’ områdena i Sverige”, de är ”utsatta”. Och en insändare signerad Bertil är pro invandrare och säger ”Vi lever idag i ett samhälle med många samlade från olika länder, och det gäller att visa hänsyn mot varandra”

Sedan är Metro tillbaka med att rapportera om bilbränder gång på gång, poliser vädjar om vittnen. En somalisk mamma är misstänkt för människohandel och skottlossning som rubriceras mordförsök har skett i Borås. Etniciteten nämns inte.

Men huvudtemat är bilbränder; igångsatta av invandrare. ”Över 70 bilar har satts i brand i Malmö sedan 1 juli”. En förändring skett de senaste 10-15 åren, förr bara enstaka gång, ”exceptionell ökning”. Metro försäkrar oss att bilbränder sker pga ”sociala klyftor” och ”social utsatthet”. Många är kritiska mot regeringens insatser mot bilbränder. De vill alla ha sociala insatser, ”förebyggande åtgärder” krävs för ”strukturella problem” som är ”segregation och ojämlikhet”; ”utsatta områden”. Åter försäkrar Metro att beteendet är inlärt. Verkligheten är social struktur. Allt beror på strukturer.

Ny kriminalitet sker och det råder oro får mer våld efter attack mot lägenhet. En handgranat dödade åttaåring, kastades in i lägenhet i Biskopsgården. Gängrelaterat. Biskopsgården är en invandrartät förort till Göteborg. Ett nytt exempel på mörkande. Gängen får nya medlemmar trots dåd som väcker omgivnings avsky och Metro uttrycker sin förvåning. Sedan sker en krogskjutning med åtta döda, och i ett bombdåd förra året blev en fyraåring dödad. En beväpnad man återfinns på ett skolområde i Kungälv norr om Göteborg. Det är en känd kriminell. Sannolikt en invandrare vilket inte Metro rapporterar om.

Eftersom problemen bara ökar ökar också antalet artiklar och kolumner som hamrar in i svenska folket att det inte har med invandring att göra. En ny kolumn av Greider skriver att bilbränder är klassamhällets fel. Social uteslutning är som fysisk misshandel. ”Man kan likna det vid självskadebeteende”. Inget att göra med etnicitet. ”politisk medvetenhet” krävs. Samt ”progressiva sociala rörelser”.

Igen återkommer Metro med artiklar om att en handgranat dödade åttaåring i Biskopsgården. Polis bevakade åttaårings begravning i oro för gängkrig. En livstids-kriminell intervjuas, det är förstås en invandrare. Det finns ca 400 individer som han, vilka tar upp mycken polistid. Under sommaren tar Metro upp ett uppmärksammat mord i sommarstuga Arboga. Återigen mörkas etnicitet.

SKOLA

Samtliga rapporter om den svenska skolan visar på att skolan blir allt sämre och sämre. Orsaken är invandringen. Inte ens Metro kan dölja sanningen. ”Ny rapport. Invandring påverkar skolresultatet”, ”85% av den försämrade gymnasiebehörigheten kan förklaras av en ökande andel elever som invandrat efter ordinarie skolstart”.

”Vi kan till en liten, men inte helt obetydlig del, förklara de sjunkande kunskapsresultaten i Pisa med en ökad andel nyinvandrade elever. Det största resultattappet kvarstår oförklarat, säger (generaldirektör på Skolverket) Anna Ekström”.

Man kan undra om Anna Ekström är imbecill. En artikel berättar om en klass i den invandrartäta förorten Gårdsten, Göteborg, ”bara en av de 22” pratar svenska hemma, ”Språket är ju en förutsättning för integration”.

Att det överhuvudtaget existerar en klass på svenskt territorium där majoriteten inte talar svenska är en abdomination. Hade situationen inte uppstått så hade skolresultaten inte minskat. Alla förstår detta utom Anna Ekström och Metros kolumnister.

En artikel om Fryshusskolan berättar att de riskerar vite pga skolan ger inte ”behövande elever särskilt stöd”, fångar ej upp elever med hög frånvaro, samt ”elever stör så mycket att det inte går att hålla lektioner”.12 Detta är en invandrartät skola. Vilket inte tas upp i Metros artikel. Istället får vi en debattartikel från ordförandet för lärarfacket LR som berättar att ”flyktingkrisens barn skall ta plats i skolorna”, för det krävs att man ökar lönerna. Att inte ta emot dessa människor ses inte av lärarfacket som ett alternativ.

BARNVÅLDTÄKT

Metro berättar att ”ensamkommande flyktingbarn” placerades hos par som dömts för misshandel. Orsak ”det stora antalet nyanlända”. Mycket riktigt ger den här sortens åtgärder ny kriminalitet: sexuella övergrepp på barn utförda av invandrare. ”Stefan Löfven kräver fler ålderskontroller på asylsökande efter den misstänkta våldtäkten på en 12-årig ensamkommande pojke i Alvesta”. Löfven säger att alla barn har ”rätt att vara trygga”. Enligt tandröntgen är ”den ena 18-19 år gammal, den andra kan var upp emot 45”. Varför man inte gjort tandröntgen på invandrarna i samma ögonblick som de kom in i landet förklaras inte i Metro.

Sveriges radio anklagar senare öppet Migrationsverkets inställning att vägra åldersbestämma som orsaken till att barnet blev våldtaget. Dagens nyheter tog upp detta redan 4/2. Aftonbladet, Expressen och Växjö nyheter 18/2. Varför Metro inte har skrivit om denna händelse tidigare står ej.13 Ingenting av detta oroar dock inte Metro-kolumnisten Viktor Banke som undrar ”Varför skall man skärpa straffen?”,

”varför skall man skärpa straffet för mord när det dödliga våldet minskar? Varför skall fler människor kunna utvisas?”, (satsa istället på) ”åtgärder som kan antas leda till färre brottsoffer”, ”den som läst ett avslagsbeslut från Migrationsverket vet att svensk asylrätt inte är någon särskilt generös historia”14.

Bankes kolumn kommer omedelbart efter avslöjanden om våldtäkter mot barn begångna av asylsökanden. Det är en kontra-artikel, avsedd att ta förövarna i försvar och angripa föreställningen att Sverige skulle minska antalet liknande händelser med en mer restriktiv invandringspolitik.

Bankes uttalande om asylrätt stämmer inte. Sverige har haft EU:s mest generösa asyllagstiftning enligt Migrationsverkets hemsida: rubrik 2016 – Sverige går från EU:s mest generösa asyllagstiftning till EU:s miniminivå”. Ingen dementi finns från Banke.

BARNÄKTENSKAP

Ett annat nytt fenomen i Sverige är barnäktenskap – åter ett fenomen direkt kopplat till invandring. Och faktiskt det enda beteende Metro inte ställer sig bakom. Av någon anledning. ”Anything goes” utom detta och det verkar inkonsekvent för mig.

I en artikel får vi veta att bland asylsökande har man hittat 132 gifta barn, varav 129 är flickor. En helsida berättat att ”Den senaste tiden har det rapporterats om en ökning av antalet gifta asylsökande barn som kommit till Sverige. Trots att barnäktenskap är förbjudet har kommunerna ofta låtit barnet bo tillsammans med den vuxna partnern”. ”Samhället behöver göra mer för att motverka hederskulturer”. 50 fall, inga åtal.

Kolumnisten Rickard Söderberg är för ”lagarna om jämställdhet, frihet och rättvisa”, och mot de som ”könsstympar, handlar eller gifter sig med barn i Gudarnas namn måste vi våga sätta ner foten”. Kolumnisten Nina Åkestam instämmer, ”könsapartheid som miljontals kvinnor i muslimska länder tvingas leva under, och som sträcker sina hedersklor ända in i svenska högstadieklasser”. Religion är inte en ursäkt, inte heller att alla andra gjorde ju så.

En liknande syn förs fram i en debattartikel av Anna König Jerlemyr (m): ”Feministerna är skrämmande tysta om heders-förtryck”. Globalisering ger ”utmaningar när olika kulturer med olika värderingar om hur barn och kvinnor bör behandlas möts”, ”hedersrelaterat våld och förtryck”, ”barnäktenskap, tvångsäktenskap, barn som förts ut ur landet mot sin vilja, sexuella övergrepp och könsstympning”. Hedersvåldet ”sprids i hela Sverige”.

Det finns ingenting i artikeln, eller i någon annan artikel i Metro som föreslår: få stopp på detta genom att stoppa invandringen. Intressant är att Åkestam använder ordet ”Invandringspolitik”, inte ”Flyktingkrisen”. Det är något nytt i Metro att man beskriver frågor om flyktingar som något annat än en kris, och använder ett neutralare ord som invandring.

 

6. MANIPULERING PÅGÅR: RETORIK, DEMAGOGI

 

 

1 En kvinna rånades ombord på spårvagnen på morgonen fredagen 15 januari 2016 i Göteborg. Det finns ingen artikel i Metro om detta. Det borde ha allmänintresse för de som bor i staden eftersom ”Antalet personrån i centrala Göteborg har hittills i januari månad ökat kraftigt jämfört med samma period förra året.” (Svt 2016-01-16, http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/kvinna-ranad-pa-sparvagnen). Flera andra medier tar upp händelsen:
Expressen 2016-01-15, http://www.expressen.se/gt/kvinna-ranades-av-fyra-man-pa-sparvagn/
Göteborgsposten 2016-01-15, http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/nicklas-ingrep-vid-st%C3%B6lden-h%C3%B6ll-fast-misst%C3%A4nkt-1.13683

Ingen av ovan media nämner etniciteten på de fyra gärningsmännen.

2 En man som ibland dyker upp i samhällsdebatten och även citerats av statsminister Löfvén är Henrik Arnstad, vilken hävdar samma sak: Föreläsning ABF Göteborg, 2014-10-22.

3 Siffrorna hålls hemliga, men släpps sedan, Aftonbladet 2016-01-19, http://www.Aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article22295566.ab

4 I övriga samhällsdebatten försiggick samtidigt en diskussion om polisens direktiv 291. Dagens nyheter, 2016-01-20: http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-hemlighaller-fakta-om-sitt-flyktingarbete/ Siffrorna släpps sedan, Aftonbladet 2016-01-19: http://www.Aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article22295566.ab

5 Metro 2016-01-15. Se även Svenska dagbladet 2016-02-13: http://www.svd.se/misstankt-mord-pa-asylboende

8 Det kan också bero på förbättrad sjukvård. Något som alternativmedia hävdar.

9 http://www.aftonbladet.se/debatt/article22972426.ab

10 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22185397.ab

12 Åsikten Metro förespråkar är mot skollagen, GP 2016-03-16, http://www.gp.se/nyheter/debatt/elevens-l%C3%A4rande-skolans-ansvar-1.6187 Skolinspektionen är kristallklar i sin tolkning av skollagen: det är alltid skolans fel! Elever har inget som helst ansvar för sina studieresultat. Att inte bråka, komma i tid, göra läxor, lyssna på läraren, är helt irrelevant. Den lärare som undervisar efter någon annan princip bryter mot lagen.

13 Dagens nyheter 2016-02-04, http://www.dn.se/nyheter/sverige/valdtakter-mot-asylsokande-pojkar-oroar-1/
Aftonbladet 2016-02-18, http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article22285912.ab
Expressen 2016-02-18, http://www.expressen.se/kvallsposten/flyktingpojke-valdtogs–tva-ungdomar-atalas/ och http://www.expressen.se/kvallsposten/aldersfraga-i-fokus-efter-barnvaldtakt/
Växjö nyheter 2016-02-18, http://vaxjonyheter.se/flyktingpojke-misstanks-vara-45-ar-gammal-atalas-for-valdtakt-pa-12-aring/.
Sveriges radio 2016-06-08 skriver ”Bara den senaste tiden har vi en våldtäkt mot ett tolvårigt barn i Alvesta från två vuxna män. Det här är konsekvenser av er tillämpning faktiskt, av hur man bedömer åldern.” http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6448519

 

argument mot vänsterextremism