Tankekarta

Så här ser socialism ut om man ställer upp dess två dogmer (beige)
– Verkligheten är en social struktur
– Alla skall vara så så exakt likadana som möjligt (eller ”jämlika” i deras språkbruk)

Före dogmerna står bakgrunden till dem (blå), alltså vad i tänkandet som legitimerar dem. Efter dogmerna återfinns konsekvenserna (grön).Eftersom inställningar för handlande får konsekvenser. Efter dem kommer resultatet (beige). Och slutligen kommer verkligheten (lila) som alltid krockar med socialismens sk ”goda avsikter”.

Testa vilket uttalande som helst från vilken socialist som helst!

Du kommer att märka att svaret alltid faller tillbaka på samma två dogmer. Alla svar kommer alltid till samma slutsatser. Och alltid leder till samma resultat (vilket helt enkelt är misslyckande)

Schemat i punktform: (Jag kommer snart att utöka vad de olika rutorna betyder)

 1. Socialt patos
 2. Utopi-önskan
  1. Förutsätter oändliga resurser
 3. Söka mening
 4. Teleologi/Mål
 5. Allt har en orsak
  1. värdelära
  2. världen är kamp
   1. onda avsikter
   2. konspirationer

 6. Verkligheten som social struktur
 7. Jämlikhet

 8. Lagstifta fram rättigheter. Skapa verklighet i medvetandet.
 9. Lagstifta bort verkligheten
 10. Förklara allt
 11. Sanningen är relativ
 12. Allt har en lösning. Förutsättningen är klasskampen som utgångspunkt.
 13. Antiförtjänstmoral. Allas ”plikt” och ”rätt”.

 14. Bildningsdyrkan
 15. Vägran att erkänna att resurser är ändliga
 16. Subjektiva sanningar
 17. Dölja sanningar och legitimera beteende
 18. Aldrig ända sig vid fakta
 19. Inkonsekvenser
  1. Oändligt blaha. Bortförklaringar. Käppargument. Rädsla, Frustration
 20. Bemöta rationella och empiriska argument med emotionella: attityd och respekt
 21. Konfliktskapande. Allt är dåligt
 22. Interna motsättningar. Splittring
 23. Totalitärt
 24. Likgiltighet för det som inte stämmer in i läran, t.ex. brottsoffer
 25. Förneka människans natur, att människan har en natur

 26. Vad bryr sig oceanen om den drunknandes ”rätt” till liv
 27. Vem tillverkar resurser? Inga svar. Vem har skyldighet? Vem är slav?
 28. Verkligheten är natur, inte sociala strukturer
 29. Filosofisk invändning, socialism är ovetenskaplig ty ”En lära som förklarar allt förklarar ingenting”
 30. Aldrig svara på frågor. Ingen representerar organisationen.
 31. Aldrig koppla rätta samband, istället staplas fakta på hög, liksom hos konspirationsteoretiker/foliehattar
 32. Allt kan inte förklaras: slump, tillfällighet, misstag; medfödd genetik, biologi. Förr var förklaringar och orsaker religiösa, andliga. Idag är de kvasivetenskapligt sociala-ekonomiska.
 33. Vi vet att ”en-lösning” är fel, det har testats
 34. Om ingen belönas sker ingen tillverkning. Tanken på verkligheten som social konstruktion fel

argument mot vänsterextremism