RESULTAT

Det är dags att summera denna undersökning. Frågorna som skulle besvaras är:

1. HUR FÖRHÅLLER SIG ANTALET ARTIKLAR I METRO SOM BERÖR INVANDRING?

2. VILKEN FÖRKLARING TILL SAMHÄLLETS FÖRÄNDRING FINNS I METRO?

3. VAD ÄR METROS AGENDA?

Ett års Metro från 1 november 2015-30 oktober 2016.

Ca 5489 sidor

Antal nummer 230

Antal nummer som inte tar upp invandring 10

Antal artiklar om invandring är 784

Antal för 780

Antal mot 4

Av dessa fyra är en insändare. Två är danskar som uttalar sig om tryck på välfärden. En är ett medgivande att sexövergrepp begås av invandrare.

Resten är för……..

Först en återblick av vad som är för respektive mot invandring i en artikel? Den senare ståndpunkten kan delas in i två delar:

 • Att förespråka Sveriges bevarande, att svenskhet existerar som fenomen, att det finns svenska värderingar som är värda att kämpa för.
 • Att medge kopplingen mellan invandring och negativa fenomen i Sverige.

Eller helt enkelt: Varför skall vi ta emot invandrare överhuvudtaget?

Åtminstone om

 1. det finns begrepp som heter Sverige, svenskhet och svenskt samt att de kan definieras
 2. det därmed finns en gräns mellan svenskt och icke-svenskt.
 3. det finns något positivt i begreppet ”svenskt”, att det finns något i det värt att bevara.

Exempel på detta skulle kunna vara att vi svenskar av sajten BeautifulPeople.com, som jobbar med ”Online dating for beautiful people only”1 utsetts, ”unsuprisingly”, som de själva säger, till det vackraste folket i världen. Att släppa in invandrare borde alltså ge ett negativt resultat på vårt utseende. Vilket är dåligt om Khalil Gibran har rätt när han säger ”Vi lever endast för att upptäcka skönhet. All annat är en form av väntan”2 Den sortens argument icke-existerande i Metro.

 1. VILKEN FÖRKLARING TILL SAMHÄLLETS FÖRÄNDRING FINNS I METRO?

Socioekonomisk förklaringsmodell

Annan förklaringsmodell

41

4

Gör man en likadan undersökning över enbart 2016 blir resultatet än mer lutande:

Socioekonomisk förklaringsmodell

Annan förklaringsmodell

66

3

 

Övervikten är förkrossande. De enda som kritiserar den socio-ekonomiska förklaringsmodellen i Metro är ett fåtal som hänvisar till kultur eller personligt ansvar. Metro utesluter andra förklaringar. Metro skapar en smal ström i svensk massmedia där endast godkända åsikter kan komma till tals.

3. VAD ÄR METROS AGENDA?

Slutsatserna i delar:

  1. Metros beskrivningar
   1. Konsekvenser
   2. Negativa händelser
  2. Metros bemötande av alternativmedia
   1. Inte nämna namn
   2. Epitet
   3. Elitism
   4. Anklagelser från alternativmedia
    1. Mörka
    2. Ignorera
    3. Bilder
    4. Ordval
    5. Inte komma till tals
  3. Metros agenda

3.1. METROS BESKRIVNING AV SAMHÄLLSFÖRÄNDRINGEN

3.1.1 Detta är invandringens konsekvenser enligt tidningen Metro:

 1. Att ha olika etniska och religiösa grupper skapar motsättningar (Norberg 2015-11-19)
 2. Välfärden och standarden kommer att minska pga invandringen (Norberg 2015-11-26)
 3. Det kommer bli nedskärningar i skolor och sjukhus pga invandringen (2015-12-28)
 4. Brottsligheten kommer att öka pga invandringen (Sarnecki 2016-02-23)
 5. Invandringen är en av orsakerna till att skolan försämrats (2016-03-15)
 6. Invandrare ligger bakom sexuella ofredanden på festivaler (2016-05-17)
 7. Arbetslösheten kommer att öka pga invandringen (2016-06-09)

Det finns inga förslag på lösningar i Metro.

3.1.2 Negativa händelser i samhället med invandrare inblandade under undersökningsperioden.

Medieprofessorn Strömbäck säger att man kan berätta etniciteten på en förövare och att det avgörs ”från fall till fall”. Metros Viktor Banke säger att man rapporterar etnicitet om det ”behövs”. Mellan november 2015 och oktober 2016 har flera fall med kriminella handlingar begångna av invandrare rapporterats i Metro:

 • 15-åring invandrare mördar en anställd med kniv på flyktingboende
 • 45-åring invandrare våldtar barn på flyktingboende
 • Slagsmål, bråk och mord av invandrare på flera flyktingförläggningar
 • Stenkastning mot ambulanser och brandmän utförda av invandrare
 • Invandrare utsätter kvinnor för sexuella övergrepp i mass-skala i Köln, Kalmar, Stockholmsfestivaler, Eriksdalsbadet
 • Invandrare begår gruppvåldtäkt på färja för studentkryssning

Inte i ett enda ”fall” anser Metro att etnicitet ”behöver” rapporteras. Materialet är tusentals sidor. Hundratals artiklar. Det kan inte vara en tillfällighet. Inte heller kan det vara så att alla ”fall” bedömts på samma sätt eller att alla har det gemensamt att rapportering inte ”behövs”. Metro undviker medvetet att nämna etnicitet på förövaren när en invandrare begår ett brott.

3.2. METROS BEMÖTANDE AV ALTERNATIVMEDIA

3.2.1 INTE NÄMNA NAMN

Meningsmotståndare kallas bara för ”andra” eller ”dem”.

3.2.2 EPITET

Måste man ändå nämna namn på media som inte delar Metros uppfattning i invandringsfrågan, görs det via okvädningsord och epitet, företrädesvis ”hatsajter”. Inte heller godkänner Metro dem som alternativa sanningskällor, eller ger dem rätten att kalla sig journalister.

3.2.3 ELITISM

I Sverige finns monarkister och republikaner. Deras respektive föreningar tillåter varandras existens. Medlemmarna får fritt ta del av andras argument. De vill inte förbjuda eller attackera varandra. Så inte i Metro. I Metro attackeras motståndare mot invandring nära nog dagligen. De hånas, förlöjligas, tillskrivs avsikter, anklagas och utsätts för en massiv motvilja. Varför?

En av förklaringarna är journalistkårens yrkeselitism. Journalister i Metro har sagt sig ha ensamrätt på hur man söker kunskap och bedriver journalistik. Det finns yrken som kirurger och piloter, där det behövs utbildning och examen. Journalist-kåren menar att deras verksamhet är av samma natur, men det stämmer inte. Snarast kan man jämföra journalistik med fotografering. Ett fotografi taget av en glad amatör är lika mycket ett fotografi som ett taget av ett proffs.

Självklart krävs det utbildning och erfarenhet för att bli en bra fotograf – liksom för att bli en bra journalist. Antalet bra bilder tagna av samma person blir säkert fler om personen känner till ljussättningar och kamera-vinklar. Men en lekman kan lika gärna trycka av en bild som blir årets bild. Samma sak gäller alternativ media. De är alternativ och journalister. Oavsett vad de stora tidningarna tycker.

Situationen påminner om när representanter för kyrkor talar om för världens mest kände ateist Richard Dawkins att om han inte studerat teologi i x antal år, kan han inte uttala sig om gud. Dawkins å sin sida svarar att han gärna skulle ta upp teologers analyser

”om det funnits det ringaste hopp om att (någon av dem) skulle ha belyst min centrala fråga, huruvida Gud finns eller ej. Den överväldigande mängden teologiska skrifter utgår rätt och slätt från att han gör det och tar det som startpunkt”.3

Samma sak gäller invandringen. Den totala enigheten i Metro utgår från att vi skall ha invandring, ju mer desto bättre. Dawkins illustrerar sin kritik genom ett skämtsamt inlägg på internet, där en religiös inställning jämförs med sagan om Kejsarens nya kläder. Om man byter ut religion och ateism till Metro och invandringskritiker skulle den se ut så här: Hatsajterna säger att kejsaren är naken! Men Metro ger svar på tal,

Metro har begrundat hatsajternas fräcka anklagelser med uppgivenhet inför deras brist på seriöst kunnande. De har tydligen inte läst de detaljerade texter skrivna av greve Roderigo av Sevilla angående det utsökta och exotiska lädret i kejsarens stövlar, och inte heller ägnar de ett ögonblicks uppmärksamhet åt Bellinis mästerverk Om skimret som kringstrålar kejsarens fjäderprydda hatt. Vi har hela skolor som enbart sysslar med att avfatta lärda skrifter om prakten i kejsarens skrud, och varje stor dagstidning har en bilaga som handlar om det kejserliga modet… Hatsajterna nonchalerar arrogant alla dessa djuplodande filosofiska resonemang och anklagar oförskämt nog kejsaren för att vara naken… Tills hatsajterna har utbildat sig i Paris och Milanos modehus, tills de lärt sig skillnaden mellan en krusad volang och en puffig pantalong, bör vi alla låtsas som om de inte har uttalat sig nedsättande om kejsarens smak.

Med samma logik skulle aldrig Abraham Lincoln blivit president i Amerika. Sånt skall överlåtas åt den styrande klassen. Inte någon grov, självlärd timmerhuggar-pojk från Kentucky. Samma inställning gäller för Metro. De anser sig bättre än vanligt ”folk”. Såna som röstar på Trump. Såna som inte förstår källkritik.

3.2.4 ANKLAGELSE FRÅN ALTERNATIVMEDIA – MÖRKA

Anklagelser från alternativ media är att Metro:

 1. framställer invandringen som odelat positivt,
 2. väljer ut rapporter, rubriker och bilder för att skapa sympati hos läsarna
 3. döljer, mörkar, negativa fakta om invandrigen för det svenska samhället.
 4. medvetet använder positivt laddade ord som ”utmaning” och ”möjligheter” istället för ”problem” eller ”kostnader”

Allt detta har visat sig vara sant.

 • All invandring framställs som enbart positiv i Metro.
 • Alla fakta om invandringens negativa konsekvenser förklaras bero på annat än invandringen.
 • Inga negativa fakta släpps igenom.
 • Metros presentation sker genom retoriska tekniker, manipulativ demagogi och inkonsekvenser.

3.2.4.1 IGNORERA

Det första Metro gör vid ett negativt samhällsfenomen som kan kopplas till invandring är att nonchalera det. När problemet blir så känt att det inte längre går att strunta i skriver Metro kontra-artiklar för att försäkra läsarna om att det inte finns någon koppling till generös invandring. Man följer en trestegsmodell:

 • Först publicerar Metro en artikel som skapar sympati för invandrarna. Tex en artikel om hur farligt det är på badhus för icke-simkunniga invandrarbarn.
 • Sedan kommer en artikel om hur några ”personer” utsatt kvinnor för sexuella övergrepp på simhallar (etnicitet utelämnas alltid.
 • Direkt på artikeln följer tillfrågade experter och kolumner som alla intygar att det inte finns någon koppling mellan problemet och invandringen. Intyganden upprepar undantagslöst två argument:
 1. Kvinnor blev utsatta för sexuella ofredanden även före flyktingströmmarna.
 2. Det finns ingen som helst koppling mellan sexualbrott och den kulturella bakgrund som invandrarna har med sig.

3.2.4.2 BILDER

Trots att Metro rapporterar att de flesta som kommer till Sverige är dåligt utbildade och av manligt kön, visar bilderna flyktingar antingen som svaga offer med små barn eller som unga, attraktiva, välutbildade, varav många kvinnor. Artikelserien ”Efter flykten” (14-18 dec 2015) är ett exempel:

 • Roger 25, apotekare;
 • Elise 26, läkarstuderande;
 • Emy 25, ekonom;
 • Amal 26, ekonom;
 • Noura 23, journalist-studerande.

Samtliga är unga, välutbildade, ser bra ut, skrattar och ler mot kameran. Bilderna är handplockade för att manipulera läsarens känslor. Samma teknik använde Sergej Eisenstein när han filmade Pansarkryssaren Potemkin. Speciellt i scenen med Odessa-trappan där han bygger upp spänningen genom att klippa växelvis mellan det flyende folket och soldaternas stövlar.”4

I Metro ser man gärna ryggtavlor på stora poliser i mörka, hotfulla miljöer; regnvåt asfalt i neonljusets skugga. Växelvis visas flyende barnfamiljer, hjälplösa oskyldiga offer, som – trots allt – leker och skrattar. Istället för potentiellt farliga unga våldtäktsmän.

De kalla siffrorna lyder som följer:

 • Antal bilder som berör invandring: 20
 • Antal bilder som framställer invandrare som vackra, unga, begåvade: 6
 • Antal bilder där invandrare framställs som familjer med barn: 5
 • Antal bilder där poliser framställs som mörka, hotfulla ryggtavlor: 2
 • Neutrala bilder: 7

3.2.4.3 ORDVAL

Metro talar alltid om invandring som att aldrig ”uppfatta” den som ett problem. Utan istället som en ”utmaning” med ”möjligheter” för de ”utsatta”. Även professor Strömbäcks invandringspositiva rapport heter parodiskt nog ”Svenska framtidsutmaningar ”. Dagens samhälle skriver om den att utmaningarna (ja, ordet är frekvent i rapporterna).5

3.2.4.4 INTE KOMMA TILL TALS

Den andra anklagelsen från alternativ media är att den etablerade median aldrig tillåter kritik, låter meningsmotståndare presentera argument, oavsett hur väl underbyggda. Även denna anklagelse har visat sig stämma. Det finns mängder av andra jämförbara situationer i samhällsdebatten där man kan vara för eller mot skoluniform, monarki eller värnplikt.6

Icke så invandring. Det finns en och endast en tillåten sida i Metro och den är för.

Metro förnekar att kritiker är ”journalister”, att de är intresserade av sanningen, att de har rätt att finnas till. Eller ha en egen agenda – att sedan Metro har sin agenda uppfattar de själva inte som ett problem. De till och med förnekar att de har en agenda och kallar sig ”agendafri”.

I en stor, omfattande vetenskaplig rapport7 från våren 2016 om medier och migration från Institutet för mediestudier slås fast att media i Sverige inte mörkar. Forskarna sammanfattar sina slutsatser i fem punkter varav de de första två slår fast att:

 • Inget stöder tankefiguren att svenska medier inte rapporterar om invandring och integration. Under hela tidsperioden har frågorna varit högst närvarande på ledarsidornas dagordning.
 • Invandringsfrågorna har fått ökat utrymme på senare år.”

Den etablerade medieeliten är förvånade över kritiken att de mörkar, när vem som helst kan se att varje dagstidning innehåller mängder med artiklar, kolumner och ledare om invandring. Etablerad media låtsas att frågan står mellan att tala om invandring och att inte tala om invandring.

Det samlade medielandskap som dessa tidningar bildar (Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet) präglas, menar forskarna, av en stor mångfald av åsikter om invandring och migration”

Men anklagelsen från alternativmedia är att mörkandet består i att ALL mainstreammedia, alltid och i alla situationer förespråkar mer invandring eller massor med invandring, en ström av invandring eller en flod av invandring, många invandrare eller mängder med invandrare. Det finns bara en tillåten åsikt i samhällsdebatten och Metro är en del av denna. Det är precis som trettiotalets totalitära samhällen, fascism, nazism och kommunism:

De totalitära regimerna hävdade inte som något torrt samhällsvetenskapligt faktum att folkens föreställningar helt enkelt var skapade av miljön. De grep sig an med att själva skapa den. Propagandan blev en av regeringens viktigaste verksamhetsgrenar…. De styrande fabricerade tankar. De förfalskade opinionen. De skrev om historien… Själva begreppet sanning gick upp i rök… Ingen kunde få veta något utom vad staten önskade han skulle veta. Ingen kunde undkomma den allestädes närvarande officiella läran”8

För att åskådliggöra skapar vi här ett fantasiexempel som inte handlar om svenskhet kontra invandring, utan monarki kontra republik. Och hur frågan behandlas i Almedalen.

I Visby, Almedalsveckan, sommaren 2016 ordnas 3692 programpunkter om politiken i dagsläget. 397 handlade om republikanism (integration alltså). Det är en ganska stor andel. När man har en debatt om republikanism förväntar man sig att en som förespråkar republik står mot en som förespråkar monarki. Så var det inte under Almedalsveckan. Samtliga, skriver och säger samtliga, programpunkter som berörde frågan såg ut på följande sätt:

 • Alla stora tidningsdrakar håller mängder med projekt om hur vi kan integrera kungafamiljen i den kommande republiken.
 • Flera programpunkter tar upp hur skolan skall anpassas till ett republikanskt styrelsesätt när kungabarnen går i vanlig skola.
 • Svenska kyrkan har seminarier och föreläsningar på temat, ”Hur kommer kyrkans förhållande till monarkin att förändras med republik och när kungen inte är av guds nåde?”
 • Massor med programtid, spaltmeter och debatter gällde vad som lite gulligt kallas skvallerpressen, Svensk Damtidning, Hänt i veckan, Se och hör, och hur de skall fylla ut sina sidor med tanke på att det snart inte längre finns en kungafamilj att skvallra om.
 • Sångareliten tävlar om att skriva nya musikstycken som hyllar republiken, när alla sångböcker måste skrivas om efter att alla hänvisningar till monarkin tagits bort.

Det fanns inte en enda programpunkt, föreläsning, debatt, uppvisning, intervju som tog upp den till synes självklara frågan: varför skall vi införa republik överhuvudtaget? Om vi nu har ett fungerande system, varför ändra på det? Varför skall vi laga något som inte behöver fixas?

Byt nu ut frågan om ”republik” mot invandring och multikulturalism. Inte en, inte en enda av alla dessa trehundranittiosju programpunkter handlade om: Varför skall vi ha invandring överhuvudtaget? Samtliga handlade om:

 • Hur skall vi integrera nyanlända i skolan?
 • Hur skall vi ändra på Sverige för att ta emot fler?
 • Hur skall kommunerna tvingas till att öka sina kvoter?
 • Räcker det med att censurera Tintin, Pippi, Tomte-verkstaden och Jan Lööf, måla om smurfarna, förbjuda glassar, sluta med skolavslutning i kyrkor eller finns det något mer vi kan göra för att ingen skall känna sig kränkt?9

Och så vidare……….

3.3 METROS AGENDA

Metro kallar sig en ”opolitisk nyhetstidning”, men är i verkligheten en invandringspositiv tidning. Den har två syften i invandringsfrågan.

 1. att skapa ett positivt åsiktsklimat för invandring och flyktingmottagning
 2. att aktivt förneka kopplingar mellan negativa fenomen i samhället och invandring.

Metro presenterar i snart sagt varje nummer artiklar, kolumner, insändare och seriestrippar som ger argument för invandring, så hög som möjligt och gärna utan gräns.

Den motsatta ståndpunkten, invandringsovillig, existerar knappt i Metro. Åsikten att det skulle finnas något positivt värde i att bevara Sverige eller värna om svenskhet, svenska värderingar, det svenska språket, kulturen eller etniciteten, finns inte. Inte heller värna det svenska folket. Som i ökande grad står inför fysiska hot. Varav många redovisats i Metro. Otryggheten har ökat i Sverige.10

Denna redogörelses slutsatser om tidningen Metro:

 • Metro är en invandringspositiv tidning, inte en opolitisk nyhetstidning
 • Metro har en socioekonomisk förklaring till alla fenomen i samhället
 • Metro låter inga avvikande åsikter i invandringsfrågan komma till tals
 • Anklagelsen från alternativ media att Metro mörkar, alltså systematiskt och av politiska skäl väljer att inte rapportera negativa fakta om invandringen, är korrekta.
 • Metro väljer att medvetet och avsiktligt undvika att nämna etnicitet vid brott

Hur argumenterar Metro för att vi skall ta emot invandrare överhuvudtaget? Tre slutsatser definierar innehållet i Metro:

 1. Resurser kan inte ta slut
  Eftersom verkligheten är en social konstruktion finns inget sådant som att ”pengarna kan ta slut” eller resurserna tryter. Genom vilja kan politiker lösa problem oavsett de fysiska eller naturvetenskapliga omständigheterna.11 Det är ett återkommande tema hos Metros skribenter. Genom att ”uppfatta” en situation som en ”utmaning” istället för ett problem är det inte ett problem längre. Troligen är denna inställning orsaken till att Metro innehåller så få artiklar om vetenskaplig metodik, ekonomi, biologi, genetik och naturvetenskap.

 2. Resurser behöver inte skapas för att nyttjas
  Utanför Metro anses det allmänt att man måste baka en kaka för att kunna äta en kaka. Så inte i Metro. Samtliga artiklar som berör resurser och tilldelning utgår från att resurser helt enkelt finns utan att de behöver produceras. Man behöver inte ens trolla fram dem som Harry Potter med sin trollstav. De finns av sig själv: mat, bostäder, daghem, arbete, osv. Det enda man behöver göra för att få ta del av en resurs är att uttala sin rätt till resursen ifråga.

 3. Anti-förtjänst moral
  Den enda moraliskt godtagbara uppfattningen är att alla skall få utan att behöva göra eller ge något i utbyte. Tanken att behöva förtjäna någonting för att få det är moraliskt förkastlig. God är att ge till den som inte förtjänat. Att ge till den som förtjänat är en sorts ”plus-minus noll”-situation.
  Metros skribenter och redaktion anser att ju mindre någon förtjänar något, desto mer gott är det att ge till dem, exv medborgarskap.

Det är svårt att bemöta Metros argument. Hur bemöter man en massmedial tidning vilken presenterar sig som en ”opolitisk nyhetstidning” och som inte tror att pengar kan ta slut?12 Eller att man kan önska fram resurser? Eller att en åttioåring som arbetat hela sitt liv har mindre rätt till en tryggad ålderdom, än välfärd åt en nyanländ 45-åring som låtsas att han är minderårig, och det första han gör på svenskt territorium är att våldta ett barn?

Ändå är det detta Metro säger till det svenska folket.

I Metro får både liberaler och socialister komma till tals. De som inte får komma till tals är konservativa. Vad är det dessa två kan enas om som exkluderar konservatism? Enligt socialister står alla rättigheter under det socialt goda, dvs statens krav. Därav krav på att tvångsexpropiera privategendom för att öka invandringen. Ingen liberal kan gå med på det. Två så olika synsätt borde inte kunna komma överens, men i Metro samarbetar de. Det gemensamma verkar vara kampen mot tanken att saker som familj och nation skulle kunna vara naturliga gemenskaper mellan människor. Och att vissa saker inte går att ändra på. För allt går att ändra på för dessa två barn av upplysningen:

”Om det finns… något som skulle kunna tänkas slå en bro mellan högern och en materialistisk vänster… så skulle det vara det: en tro på att människan kan bli herre över sitt eget öde. Det finns ingen att hålla i handen, människan måste själv skapa sitt eget paradis”13

Oavsett hur mycket man pratar om allas ”rätt” så anser många, konservativa och andra, att man inte kan trolla fram resurser. Detta uppfattar Metros journalister som ett ”angrepp” på de ”utsatta” och deras ”lika värde”. Lika lite kan de erkänna tanken att resurser kan ta slut. Att en livbåt kan bli så full att tar du emot en enda till, så sjunker båten och då dör alla. Enligt samtliga skribenter på Metro är denna tanke att visa ”hat” mot medmänniskor, och inte tillerkänna ”lika mycket värde”.

När det gäller de som vill förändra världen är det lättare att hitta exempel på vad de inte vill ha än vad de vill ha. Redan Bismarck sade för 150 år sedan att dessa människor var mot staten, mot kejsaren, mot kyrkan, mot armén, mot bankerna, mot företagarna, men fanns det då ingen bland dem som kunde säga vad de ville ha istället? Nej, tydligen inte.

Det närmaste Metro verkar vilja är att, liksom många andra, företrädesvis nyliberaler, göra om Sverige till en sorts flygplats, där atomiserade individer driver runt, utan klubb eller klan, utan kung eller gud, utan kyrka eller stat, utan nation eller familj. Där alla relationer mellan människor reducerats till transaktioner mellan solitära individer. En plats där var och en är upptagen med att göra sitt. Där den enda relationen man har till en medmänniska är att hälsa med förnamn på den man köper sitt Starbucks kaffe av på morgonen.

En plats där de som har råd och möjlighet skickar sina barn till dyra privatskolor med stängsel och beväpnade vakter. Utan invandrare. Bor i Gated Communitys. Arbetar på säkra arbetsplatser med kortkontroll vid dörren, gärna så högt upp att inga kastade stenar kan nå.

De som inte kan flytta från kriminalitet, förslumning, ghettoisering, skottlossningar, bilbränder, badhusvåldtäkter och mord på Ikea. Tja, de är ju ändå bara ”folk”. Såna som inte kan källkritik. Såna som röstar på Trump.

 

Tillbaka till första sidan

Eller se Appendix och källförteckning

 

1 https://www.beautifulpeople.com/en-SE , https://www.youtube.com/watch?v=rUaFPesQfZk

2 http://www.goodreads.com/quotes/550333-we-live-only-to-discover-beauty-all-else-is-a

3 Dawkins, Illusionen om gud, s 20

4 https://sv.wikipedia.org/wiki/Pansarkryssaren_Potemkin

5 Samma sak gäller Henrik Arnstad som i sin bok Älskade fascism skriver: Att ’ta debatten’ om invandring innebar per definition att erkänna invandrare som ett problem, inte som samhälleliga tillgångar eller positiva resurser”(363).

6 Listan kan fortsätta i det oändliga: för eller mot kriget i Irak, förstatligande av banker, NATO-medlemskap, EU-medlemskap, Öresundsbron, Kärnkraft, EMU, Västlänken, privatskolor, polygami, incest, motbok. Osv.

8 Palmer/Colton Nya tidens världshistoria 2, s 319.

9 Se mängder av exempel under ”Almedalsveckan” i källförteckningen.

11 Inställningen förklaras i Sheehan, Anarchism, s 61f: ”vi själva,vårt medvetande och vår praxis som konstituerar och förändrar verkligheten… Den materiella världen… är inte fundamentalt, ontologiskt given. Där är istället resultatet av det dynamiska och kreativa förhållandet mellan subjekt och objekt… (avvisar) att verkligheten är fastslagen, inte minst för att en sådan synpunkt stödjer mycket av vad som hålls för politisk filosofi och social vetenskap”. Paul Johnson Moderna tider beskriver hur kommunister har samma åsikt (344) och Piers Brendon i Den mörka dalen beskriver nazisternas syn (51,131,134,566). Så även Alan Bullock Hitler – en studie i tyranni, s 149.

12 Som vänstersajter som politism.se anser; mail 2017-02-10 och 2017-02-13, Eric Rosén, chefredaktör.

13 DN 2016-02-17, http://www.dn.se/kultur-noje/scen/randanmarkningar-i-stadsteaterns-du-ska-veta-mitt-varde/. Paul Johnson Moderna tider, s 344: Allt kan ändras. Det finns inga ekonomiska- eller naturlagar.

 

argument mot vänsterextremism