Viktor Banke

Viktor Banke föreläsning 5 september 2017 på Världskulturmuséet, Göteborg
 
Det första intrycket är att Banke har en ganska fånig röst. Skorrar och har ett lustigt -a. Han låter lite som en greve i en pilsnerfilm. Uttalar ”ba-AArn” med ett nasalt a. ”FjjåårrtÅÅnn” när han säger 14, ”såmAAlier”. ”Båvtåt” istället för bortåt. Säger ”eeeh” för ofta mellan orden, vilket gör ett osäkert intryck
 .
Banke öppnar med att tala om 1800-talet, då så många svenskar  flyttade från Sverige och blev invandrare i USA.
.
Avsikten är att berätta att dels har minsann Sverige också en tradition av att folk flyttar, och att flytt av människor alltid har funnits. Syftet med denna koppling att få oss välvilligt inställda till dagens invandring. Bekvämt nog ”glömmer” Banke att berätta att det inte fanns socialbidrag i Amerika på 1800-talet. De fick arbeta och lära sig engelska; till skillnad från situationen för invandrare i dagens Sverige.
.
Banke fortsätter berätta om 1927 asyllag för alla förföljda, bla homosexuella som förföljs.
 .
Han tar inte upp vänsterns negativa attityd som rådde mot homosexuella. Faktiskt var det en allmän attityd hos de flesta i samhället.
 .
I januari 2016 kom enligt Banke en ny syn på invandring. Då togs fram argument som beteende och egenskaper hos de som bytte levnadsplats. Det var enligt Banke upproret i Syrien som  startade den nya flyktingvågen.
 .
Banke tar inte upp den groteska befolkningsökningen i nämnda region och det faktum att de dumpar sin befolkningsöverskott på oss. Varifrån kommer deras ”rätt” att göra det?
 .
Banke medger att han har inga bra svar på hur välfärdsstater skall kunna samexistera bredvid länder i inbördeskrig. Frågan är var alla skall ta vägen, säger han. Argumenten 2016 riktades mot mottagningen av invandrare, eftersom det blev tryck på välfärdsstaten.
 .
Banke tar inte upp någonting om konsekvenser i stil med otrygghet i Sverige som invandringen fört med sig.
 .
Asylsystemet idag är det minst dåliga, men ej bra, säger Banke. Asylrätt är mänsklig rättighet. Vissa vill ha kvoter för invandring, som i USA.
 .
I detta läge kommer en fråga från publiken: varför tar inte arabvärlden emot flyktingar?
 .
Banke svarar att det vet han ej. Problemet, menar Banke, är att det finns inget gemensamt system i Europa. Man hade lätt kunnat fixa alla mottagningsproblem om man hade haft samma regler i hela EU. Man hade kunnat sprida ut antalet, dela upp dem mellan medlemsländerna.
 2014 fanns inte frågor om invandring, enligt Banke. Ingen talade mot invandring, fast de några år senare påstår att det gjorde det. Reinfeldt och hans regering tog inte emot särskilt många invandrare, trots senare anklagelser från invandringskritiker.
Banke berättar om den Ungerska centralstationen som under samma år som var ”full av syriska familjer. Full av afghanska pojkar”.  (ordet ”pojkar” upprepas 4 gånger i föreläsningen). Han tillägger även ”och flickor” trots att det nästan inte finns några.
Det var bilden på den döde pojken i september 2015   (upprepas igen senare) som gav upphov till debatt. I oktober skedde IKEA-morden vilka orsakade brandattacker mot flyktingförläggningar.
 .
Banke säger inte ett ord om morden och känslorna för de anhöriga. Han tar aldrig upp känslorna av hjälplöshet eller oro hos svenska folket när de upplever dessa nya företeelser i Sverige som skapas av invandrare. Han tar bara upp att han ser en koppling mellan attacker från invandrare mot svenskar och vad han ser som otäcka, rasistiska attacker mot invandrare.
.
Banke fortsätter på samma linje och menar att SD:s kritik mot invandring ger Trollhättemorden.
 .
Banke tar till och med upp detaljer om datum; det är ett mycket skickligt retoriskt upplägg. Han tar inte upp bilbränder eller annat negativt som invandring fört med sig mot svenskar.
.
Istället säger han fy för Viktor Orbans regering i Ungern som lurade upp invandrarna på järnvägsvagnar, som trots tidigare löften inte gick till Wien. Allt ger obehagliga konnotationer för Banke. Istället fördes de till flyktingläger där de fick lämna fingeravtryck. Vilket gör dem till Ungerns ansvar för all framtid, enligt honom.
 .
Ungern har upplevt Sovjetförtryck. De kunde blivit förflyttade som balter eller krim-tartarer. Deras kultur kunde blivit utplånad. Vad Banke, liksom alla andra invandringsförespråkare, inte förstår är att vissa människor är stolta över sin nationalitet. Ett sådant exempel är ungrare. Bland annat av orsak ovan.
 .
Banke frågar: Varför kom så många invandrare just 2015? Dvs varför var det så många som började fly just detta år? T.ex. eritreaner som haft samma regim länge. Det finns ingen förklaring, enligt Banke. Kan vara en snöbollseffekt. Banke låter fler detaljer följa, han tar upp datumet 24 november då Lövén byggde murar och skapade nya lagar för att stoppa flyktingar,  gränskontroller mm. Vilket inte är bra, för sedan -54 är Sverige bundet av flyktingkonventionen, säger Banke.
2016 blev invandringen lägre än förr. Men den fortsatte, och bla centralafrikaner flyr till Frankrike.
 .
Vilket är en lögn. De tar sig genom hela Frankrike till Calais vid Engelska kanalen för att ta sig vidare till Storbritannien, då de har bättre välfärdssystem. De är ekonomiska flyktingar, vilket Banke döljer. Han tar heller inte upp att Sverige tagit emot överlägset flest invandrare än alla andra länder.
 .
Som ofta påpekats kallar gärna invandringsförespråkare problem för ”utmaning”; en eufemism för att stödja den egna saken. Så även Banke
 .
Banke kallar problemen invandringen för med sig för en ”Utmaning” (kl 19:27; vilket sedan upprepas 4 gånger, bla 19:31, 19:37)
För att lösa utmaningarna krävs att vi träffas, säger Banke, svenskar och invandrare. Klan-beteende är inte generellt, försäkrar han oss. De som kommer att lida för en misslyckad integration är de som kom hit inte jag, säger Banke.
 .
Svensk lidande tar han inte upp. Inte heller tar han upp det faktum att utan invandring hade inte klan-beteende funnits. Alltså kan man lösa ”utmaningen” genom att helt enkelt inte ha invandring och skicka ut de i Sverige som ägnar sig åt det.
 .
Banke medger att han har inget svar på framtiden och vilka ”utmaningar” invandringen för med sig. Han har just skrivit en bok, som denna föreläsning är till för att promota, men i den finns inga svar heller, medger han. Men han försäkrar oss att man måste hitta ett svar på att lösa detta
 .
19.36 är det dags för frågestund från publiken. En fråga är: Hur övertygar man motståndare?
 .
Banke ger inget svar, men berättar att polisregistren visar att mindre än en procent av invandrarna är inblandade i brott. Motståndarna vill inte veta denna sanning. Kriminaliteten bland invandrare har lett till en demonisering; tag tre uppmärksammade fall, fokusera på dem och sätt dem i toppen, så kan du bevisa vad du vill, menar Banke.
 .
Banke bor själv på Södermalm, säger han, och fnittrar lite generat. Fnittret beror på att hans bostadsort är så ”homogent”, förklarar han. Att han ens tar upp det, samt lägger till fnittret, beror på standardanklagelsen från invandringskritiker att den politiskt korrekta eliten avskärmar sig från den verklighet vanliga Svenssons får uppleva pga invandringen. Banke är en i raden av bevis på att anklagelsen faktiskt stämmer.
Ett svar på frågan ”hur bemöter man motståndare?” vore helt enkelt att flytta från Södermalm, och bosätta sig med sin familj i en av de områden som har massiva problem pga invandringen, Tensta, Fittja, Rinkeby osv.
En annan fråga är: hur förklarar Banke det som hände i Köln förra året, de sexuella övergreppen på Nyår begångna av invandrare?
 .
Enligt Banke gick det till på följande sätt: Det startade med att DN sade att nyanlända ensamkommande var skyldiga; ”sedan visade det sig att det var ganska svårt att veta vilka det var”, som begått de sexuella övergreppen.
 .
Det finns fakta. Banke ljuger. Alla undersökningar visar att de som begick brotten var invandrare svarthåriga, s.k. ensamkommande nyanlända.
En annan frågande gäller de invandrare som medvetet ljuger om sin ålder för att få asyl i Sverige, utan att ha asylskäl.
 .
När det gäller ljugande invandrare, menar Banke, att åldersbestämningar är osäkra. Man kan kolla käke och knä, men ”metoden är inte utvärderad”
 .
Banke utelämnar de bevisade fallen.
 .
Slut.
 .
 .
Fakta som relaterar till Bankes föreläsning, men som han inte tar upp: 
  • Syriens befolkningsökning. När Elvis spelade fanns 5 miljoner i Syrien; när Hendrix spelade fanns 15 miljoner. Nu är de 23 miljoner.

De dumpar sitt befolkningsöverskott hos oss. Med konsekvenser: Vi talar om Otrygghet!

Banke svarar med floskler.

  • Det finns en mobbad flicka i Göteborg som var enda svensken i klassen;
  • jag har en väninna som arbetar på sjukhus och är rädd när hon går till jobbet.
  • I västra Frölunda flyttade just en barnfamilj ut pga skottlossning och babbar säljer knark öppet vid Kulturhuset.
  • Det finns sextrakasserier på festivaler,  bad, överallt.
  • Flickor åker till Polen för att se sina band, då de inte vågar gå på konsert i Sverige.
Ingenting av detta tar Banke upp, ej heller att många av invandrarna inte är barn och bevisligen ofta ljugit om sin ålder. Ej heller tar han upp nya företeelser som hedersmord och balkongflickor.
 .
Slutligen vill jag nämna tidningen Metro som Banke skriver i; han är återkommande kolumnist. Detta enbart pga sin positiva inställning till invandringen:
I Metro är 15 av 16 av artiklarna närmast exakt identiska med  kommunisttidningen ETC. Metro är den största tidningen i Sverige. Metros bilder är alltid orepresentativa. När de tar upp ”ensamkommande flyktingbarn” visar de bilder på  familjer med småbarn, istället för unga män. Metro, en av Bankes skötebarn, hamrar in i oss att vi skall vara för invandring.
UPPDATERING 2021:
Efter flera uppmärksammade och särskilt råa, brutala mord och skottlossningar har Viktor Banke beslutat sig för att försvara de invandrare som begått brotten. Samma invandrare som han hela sitt liv har arbetat på att skall få komma till Sverige.
Det är som om mannen beslutat sig för att ägna sitt liv till att fysiskt utplåna att det ens finns något som Sverige.
 .
KRITIK
Banke är en närmast parodisk karikatyr av invandringsförespråkaren. Både bakgrund och framtoning. Jag har jobbat 15 år i svensk skola – jag vet mer om vad invandringen fört med sig än Viktor Banke
 .
Jag anklagar Banke och hans inställning att vara ett resultat av en alltför privilegierad uppväxt; nu högutbildad jurist, välbetald. Bor på Söööder med övriga journalister och jurister.
 .
Banke talar om kostnader för välfärdsstaten, men avvisar argumenten. Samtidigt går hans eget vänsterprojekt på nätet politism.se med förlust, och måste täckas av fackets allmosor. Det verkar som om Banke, i likhet med Gudrun Schyman och Göran Greider, tror att resurser inte kan ta slut. Att det finns någon sorts ymnighetshorn som man kan ösa pengar ur tills allt blir bra. Den inställningen har återfunnits i historien, men nästan bara hos de som själva aldrig haft det ekonomiskt svårt.
 .
Det är lätt att vara generös med andras pengar! Och det är lätt att var generös med andras trygghet, om man har sin familj i vita, rena, trygga, ariska enklaven Söder, där ens barn går i dagis.
 .
Min åtgärd mot Banke vore att tvångsinternera honom och hela hans familj, inte i Fittja, eller Rosengård. O nej, istället skall han till en förort till Paris där polisen bara åker in med pansarbilar! Han vill omskapa Sverige till en plats där sådant finns – ok, då skall du själv få smaka på, Banke!
.
.

argument mot vänsterextremism