Åsa Wikforss

Åsa Wikforss inträdestal i Svenska Akademien - DN.SE

är professor i filosofi. Wikforss skrev en bok som utmärks av det traditionella Trump-hatet hos alla svenska debattörer och försöker mörka negativa sidor hos invandringen. Mina reflexioner:

Åsa Wikforss Alternativa fakta 2019 utgiven av Fri tanke

Ibland kan kampen mot konspirationer ta en dålig vändning. Ett sådant exempel är boken Alternativa fakta av Åsa Wikforss. För oss som följde det amerikanska presidentvalet 2016 kännetecknades valet av en närmast psykotisk besatthet från varje del av svensk media att hata Donald Trump. En i raden av dessa alster är boken Alternativa fakta (sidhänvisningar avser nätbok med fullskärm där det fulla antalet sidor är 380).

Wikforss tar upp att president Trump ljuger och uppfunnit begreppet ”alternativa fakta”. Vad Wikforss inte berättar är att det är ganska svårt att hitta en politiker som inte ljuger.
– Barack Obamas syn på homosexuella äktenskap före han blev president var inte samma som när han blev vald.
– Den svenska miljöministern som lovade förbättra miljön och efter valet ansåg sig ha hållit sitt löfte för hon hade ju haft det som ”målsättning”, även om hon inte gjort något i övrigt.
– Sjuttiotalets statsminister Torbjörn Fälldin lovade inför valet att inte ändra sin policy om kärnkraft efter valet, det gjorde han.
Kim Il Jung, den store ledaren, föddes i en stuga vid foten av de alltid snötäckta bergen, trots att det inte finns snö på bergen, osv.

Kritiken mot Trump i Wikforss bok är i sig bara ett sidospår av bokens huvudtema: att förespråka invandring till Sverige. Orsaken till att Wikforss skrev denna bok är att journalistkåren i Sverige uppfattar det som ett problem att president Trump använt Sverige som exempel på problem som följer med invandring.

Först ett par övriga sidoämnen.

Kap 2 Fakta

(s 26) Wikforss berättar om en deltagare på en historiekurs som förnekar Förintelsen och sedan får stöd för sin ”alternativa” uppfattning av kursledaren (s 64). Wikforss kritiserar situationen och kopplar den till faktaresistens, men redan här ser vi ett medveten döljande av sanningen. Wikforss nämner inte att Förintelseförnekaren sannolikt är invandrare.

Kap 3 Tänkandets skevheter

– s 118 tar upp att kriminalitet och förklarar att brott ”illustrerar den utmaning man står inför när man står inför komplexa fakta”.

Kap 4 Lögner, falska nyheter och propaganda

– nämner konspirationsteorier och terrorattacken på Drottninggatan (s 160, 197). Wikforss tar i förbigående upp saker som postmodernismens negativa inflytande i synen på kunskap och rationalitet. Enligt Wikforss har det skett inom humaniora och samhällsvetenskap, inte inom filosofin, därför har postmodernism inte varit ett problem i detta ämne.

Men allt detta är sidoämnen. Wikforss huvudbudskap är att kritik mot invandring är ett symptom på felaktigt tänkande och konspiration. Lösningen på alla problem vilka berör invandring kan enligt Wigforss sammanfattas med sidan 96:s underrubrik ”It’s complicated”.

Denna slutsats har Wigforss gemensamt med alla som förespråkar en ståndpunkt som kan bli besvärlig för dem. Men varför skall vi tro på den? För mig med en större sakkunskap i ämnet kan jag utan att ens anstränga mig ordna fram en tjugofem år gammal artikel från 1995, eller en ännu äldre från ytterligare 25 år tillbaka, år 1970, vilken tar upp kritik mot invandring och är skriven av en förespråkare som Wikforss. I dessa artiklar används exakt samma argument: det är komplicerat, den verkliga orsaken till problemen är en annan etc.

Två kirurger som diskuterar sitt arbete år 2020 torde knappast diskutera samma detaljer inom samtalets ämne, verktyg, instrument, organisation, förvaltning, skyddskläder vad-du-vill, som deras kollegor gjorde 1995 eller 1970. Men inom samhällsvetenskapen anses det helt legitimt. Boken Alternativa fakta är ett exempel på just denna stillastående kunskapsnivå. 

PÅSTÅENDE

Hela bokens upplägg och syfte är att motbevisa Trumps påstående att morden i Sverige har ökat, samt påståendet från Ami Horowitz, dokumentärfilmare för bla Fox News, att

sexualbrott och vapenbrott ökat dramatiskt som ett resultat av att Sverige släppt in så stora mängder flyktingar under 2015. Han hävdade även att svenska myndigheter mörkar etnicitet vad gäller sexualförbrytare”.

MOTANKLAGELSE

Enligt Wikforss är detta delvis felaktiga och dels missvisande fakta (123ff); de är en ”medveten manipulation av data” som berör brottsstatistiken och invandringen. Horowitz slutsatser är ”politiskt motiverade snarare än baserade på evidens”, menar Wikforss. Sin egen agenda berör hon inte.

ARGUMENT

Argumenten från Wigforss är exakt samma som upprepats varje gång någon påvisat kopplingen mellan kriminalitet och invandring, och de är:

  1. Antal mord är lägst sedan 1963 (72). Antalet mord har sjunkit mellan 1990 och 2015, samtidigt som antalet invandrare ökat. (A)
  2. Orsaken till ökning av sexualbrott är att
    1. Anmälningsbenägenheten har ökats, det är inte brotten som har ökats utan de som har rapporterats som har ökat. (B)
    2. Definitionen på sexualbrott har ändrat, de registreras olika (C)

Ytterligare svårigheter i beräkningarna som Wikforss tar upp är saker som statistik och prevalensfel. Dubbelt så många är fortfarande få om man startar med ett litet antal.

En annan svårighet är att korrelation inte är samma som orsakssamband; ett exempel är antalet sålda glassar som ökar, samtidigt som antalet drunkningsolyckor ökar, samtidigt som man har bra väder.

SLUTSATS

Slutsatsen Wikforss drar är att korrelation mellan immigration och brottslighet

  1. Är mer komplicerad, för kopplingen vet vi inte. (D)
  2. Det kan ha varit så att antalen mord minskat utan invandring, men det vet vi inte. (E)

FÖRKLARING

Ingen undersökning har gjorts sedan 2005, då var de ”misstänkta” 2,5 ggr vanligare invandrare. Förklaring är denna en ”viss korrelation” beror på ”socioekonomiska villkor” under uppväxt (115,127). Påståendet var att ”den våldsamma brottsligheten i Sverige ökat sedan 1990 men faktum är att den minskat”. (F)

LÖSNINGEN/ÅTGÄRDER

Lösningen på alla problem, nu som tidigare, är att det behövs fler undersökningar. (G)

En annan lösning är att inte göra någonting, för med anpassning sjunker kriminaliteten, ”I takt med att tiden går”. (H)

En tredje åtgärd är när Wikforss hänvisar till professor Jan Ekberg som slår fast att man måste skapa jobb för att undvika kriminalitet. (I)

Wigforss lösning är att det behövs fler undersökningar, men bara i godkända ämnen. ”Bör mer statistik tas fram vad gäller invandring och kriminalitet?”. Dvs. fler undersökningar kan bara komma ifråga om rätt ämnesområden. Frågan är svår, tycker Wigforss av någon anledning. Risken finns att någon drar slutsatsen att ”kriminaliteten orsakas av den utländska bakgrunden”. Å andra sidan finns risk för anklagelse om mörkande. (J)

Så kommer Wigforss till pudelns kärna. Den stora frågan är ”Är invandring på det stora hela bra för Sverige, även om den leder till en viss ökning av brottsligheten? Det kan ju vara så att det betalar sig många gånger om eftersom tillväxten i vår ekonomi är beroende av god tillgång på arbetskraft”. (K)

*

SVAR TILL BOKEN ALTERNATIVA FAKTA

Wikforss slutsats inom sitt områden är att ”det är komplicerat”. Den viktigaste kritiken mot denna slutsats är:

Inom vilket annat område är denna argumentation legitim? Man kan snabbt se mängder med olika grupper i samhället vilka menar att när andra begår handlingar är de klandervärda, men när de själva gör det så försvaras det med just ”Det är mycket mer komplicerat än så”. Ingen som inte är en del av den interna klubben/sammanslutningen/partiet/kyrkan, vare sig den är politisk, religiös eller annat, accepterar argumentet.

Men Wikforss, som är en del av makteliten, den beslutande delen i samhället, anser att hon har möjligheten att komma undan diskussion och debatt genom att hänvisa till att ”det är komplicerat”.

Orsaken till att Wikforss faktiskt kommer undan med denna bortförklaring beror på en och endast en sak: Wikforss kämpar för invandringen. Det gör även resten av samhällets makthavare och beslutsfattare; de har en politisk agenda som av professor Torbjörn Tännsjö slogs fast som sekulär, globalistisk och multikulturell. Därav att Wikforss accepteras.

Vilken annan grupp än makthavarna tillåts kunna använda ”det är mycket mer komplicerat än så”-argumentet? Vilken annan situation där det finns problem och motsättningar kan man rycka på axlarna åt och förklara att ”det är mycket mer komplicerat än så” och sedan gå vidare? Låt oss titta på några exempel där vi aldrig skulle acceptera detta argument.

Det är inte särskilt svårt att hitta kommunister som försvarar Stalins angrepp på Finland under vinterkriget. Samtidigt anser de knappast att Hitler hade rätt att angripa Polen. Argumentet för kamrat Stalin är enkelt, ”det är mycket mer komplicerat än så”. Socialister gillar att kritisera andra för att nedläggningar och arbetslöshet. Själva har de inga problem med att avskeda folk och lägga ner industrier. Argumentet för att de får göra vad ingen får göra mot dem? ”Det är mycket mer komplicerat än så”. Skulle någon acceptera att just katolska kyrkan kom undan med anklagelser om pedofili med argumentet att ”Det är mycket mer komplicerat än så”? Knappast. Inte heller skulle företag som ligger bakom Neurosedyn-skandalen eller kvicksilverutsläpp som orsakade missbildningar hos barn i Minamata tillåtas rycka på axlarna och slippa undan straff med ”Det är mycket mer komplicerat än så”. Varför skulle en medlem av den svenska makteliten komma undan samhällsproblem de själva skapat med argumentet ”Det är mycket mer komplicerat än så”.

Jag skulle kunna lägga fram hundra exempel på hur detta argument används, men det vore onödigt. Om man går med på att det inte finns specialgrupper som har särskilda privilegier i samhället, partiet, kyrkan, klubben, eller vad som helst, så är argumentet ogiltigt. Den enda orsak till att Wiksforss kommer undan med det är att hennes politiska agenda är i linje med samhällseliten.

Svar på argumentationen:

A) Mord –
Det är helt sant att antalet mord inte ökat. Detta trots att antalet skjutningar och skador ökat markant – där antalet invandrare som håller i vapnen är omkring 90 %. Så vad har hänt? Svaret är att den enda orsaken till att morden ligger still är att sjukvården har blivit bättre. Man kan helt enkelt rädda fler skottskadade idag än vad vi kunde för tjugo eller trettio år sedan. Därför kan antalet döda ligga still samtidigt som allt fler – invandrare – skjuter med allt större och grövre pistoler och gevär.

B) Våldtäkter –
Enligt samtliga från samhällseliten som uttalar sig har svenska kvinnor blivit sex gånger mer benägna att anmäla våldtäkter under en tjugoårsperiod. Varifrån kommer den ökade anmälningsbenägenheten? Svenska kvinnor skulle alltså ha blivit sex gånger fler anmälningsbenägna under en tjugoårsperiod. Har det skett av en slump? Inom vilket annat område accepteras en sådan slutsats? Om vi hade 1000 bilolyckor om året 2000 och har 6000 om året 2020. Vem skulle bli tagen på allvar om man sade att svenskarna idag är sex gånger mer anmälningsbenägna än förr?

F) SJÄLVMOTSÄGELSER –
Wikforss förklarar att all överrepresentation beror på socioekonomiska faktorer. Samtidigt skriver Wigforss (not 69) att 20 undersökningar sedan 1974 visar ”invandrares överrepresentation i brottslighet”, att de står även för 90% av alla skottlossningar, samt att överrepresentation kvarstår även när man tagit hänsyn till socioekonomiska faktorer.

Fox News ”utgår” från att ökningen av sexualbrott och vapenbrott är ett resultat av invandringen, framför allt vågen av flyktingar 2015. Men det är fel, säger Wikforss, för uppgången har skett stegvis. Samtidigt som hon förklarar att det inte finns någon uppgång.

J) Wigforss förespråkar alltså invandring för det är lönsamt, men samtidigt gäller att (not 76) hon personligen leds av humanitära skäl , människor flyr från krig och förtryck, och den moraliska frågan är viktigare än allt. Enligt Wikforss skall vi alltså ha invandring för att vi tjänar på det, och vi skall ha invandring vad det än kostar av moraliska skäl. Båda tankar är sanna samtidigt.

K) EKONOMI
Enligt Wikforss finns det ekonomiska skäl till invandring, trots de negativa som ökning av kriminalitet. Tror Wikforss att den som fått sitt barn mördat eller våldtaget går med på det resonemanget? Att det ok att offra deras barn för det är bra i ”det stora hela”? Enligt Wikforss är tillgång på arbetskraft positivt för ekonomin? Lustigt då hur vi kan ha en permanentad arbetslöshet på ca 10 % sedan början av 90-talet. Lustigt då hur kass ekonomin var på trettiotalet, när en tredjedel av arbetsstyrkan gick arbetslös under depressionen. Det är klart att för företagens vinster är det suveränt med massor med invandrarimport, för att konkurrera ut den inhemska befolkningen. Gärna icke fackligt ansluten. Käftar du emot på arbetsplatsen finns tiotusen utanför grindarna som vill ha jobbet. För fabriksägarna och aktieägarna är det lönsamt. Tillgång och efterfrågan.

VILKA ÄR PK-ELITEN?

Som ofta sägs är PK-eliten i Sverige en liten, sammansatt grupp som har total kontroll över media och samhällsliv och hela tiden hänvisar till varandra. Så även i Wikforss bok. I fråga om Sverige behöver invandring för tillväxt hänvisar boken till Jesper Strömbäck (s 169 , s 115, not 75). Så även i frågan om misstro mot media, Strömbäck talar om tendensen att uppfatta media som skev och gynna motståndarsidan (s 211). Vidare berättar Wikforss att hon deltagit i en intervju i tidningen Metro (s121) där även Strömbäck deltagit.

Fakta om Strömbäck är att han varit rådgivare åt den invandringspositive ministern Bengt Westerberg, att han skrivit flera böcker och artiklar för invandringen samt är gift med en kurdisk kvinna och bor i den relativt invandrarfria och välbeställda kommunen Partille. Man undrar var Wikforss själv bor? Jag gissar att det inte är i någon av de kulturberikade förorter hon deltagit i att skapa.

Mycket riktigt visar en snabb undersökning att professor Åsa Wikforss bor i en lyx-lägenhet om 200 kvadratmeter mitt inne i Vasastan centrala Stockholm. Med ”de enorma fönstren ut mot Monica Zetterlunds park”. En av de dyraste, fashionablaste och invandrarfria sätt man kan bo i Sverige idag!

Och denna människa talar om för svenska folket hur bra det är med invandring? Svenskar utan pengar att flytta som tvingas bo i förorter bland skottlossningar och sprängningar? Föräldrar som ser sina barn rånas och förnedras i skolor där det knappt finns en vit människa bland eleverna?

Wikforss berättar om vilken tur hon hade när hennes mor ”såg till att dottern fick byta från förortens stök till innerstadens finaste skola, Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg”.

Om hyckleri har ett ansikte så är det Åsa Wikforss!

Åsa Wikforss om yttrandefrihet och demokrati - P1 Morgon | Sveriges Radio
Du skall stå ut med det men inte jag,
för jag är bättre än du!
Alla är jämlika, men jag är mer jämlik än andra.

ÅSA WIKFORSS SYN PÅ DEMOKRATIN

I början av 2020-talet talas ofta om Woke-kulturen, en zeitgeist, en kulturell kod och social konvenans i västvärlden som kännetecknas av fientlighet mot objektiva sanningar och naturgivna påståenden. ”Sanning” är enligt woke-kulturen hur man upplever den. Det mest markerade området är inom köns-roller, där man är det ”kön” som man upplever sig vara, inte något som kan mätas, vägas eller påvisas. ”Kön” är liksom medeltidens uppdelning i adel och bönder, bara något påhittat av ”samhället”. Det galnaste uttrycket för denna mentalitet är en man som låtsas att han är kvinna och vinner kvinnliga simtävlingar i USA. Han medvetet förstör drömmar för unga flickor och saboterar livet för barn.

Woke enligt den colombianske serietecknare Jago

Woke-kulturen stödjer simmaren, inte flickorna. De sk progressiva, den politiskt korrekta eliten, menar att stödet är att vara god, rätt och sann. Att protestera är att vara reaktionär, bigott eller helt enkelt fascist.

De som protesterar mot den påhittade verkligheten och stödjer en mätbar, vetenskaplig sanning ser Woke som ”Den elitistiska rörelsen som hotar demokrati, tolerans och sunt förnuft”.

Det pågår ett kulturkrig mellan dessa synsätt. Joanna Williams skriver i sin bok Så vann Woke att de progressiva, ”PK-eliten”, förnekar att det ens finns ett försök att skriva om historien, riva ner statyer, pixla bilder, manipulera läroböcker,

”Att förneka kulturkrigets existens gör det svårare att förneka dess påverkan – och det vet kultureliten… Argumentet att kulturkriget skulle vara en högerkomplott för att vinna röster har blivit ett standardsvar från dem som försvarar woke” (12).

Att kritisera kultureliten ses alltså av de anklagade som en konspiration från höger – inte legitim kritik, utan ett angrepp med politiska motiv. Åsa Wikforss, som borde veta bättre, instämmer med denna Woke-inställning. Det är underligt med tanke på att hon i sin bok kritiserar postmodernism och de tankar som ligger till grund för Woke, men lojaliteten för ett ”sekulärt, kosmopolitiskt, multikulturellt” samhälle står över hennes vetenskapliga integritet. Beviset finns i hennes uttalande på Bokmässan i Göteborg 2022:

Där hölls ett seminarium om konspirationsteorier i regi av föreningen Vetenskap och folkbildning. Åsa Wikforss, som fått pris som folkbildare av nämnda förening, deltog i denna. Länk I seminariet visar Wikforss på en grumlig syn på demokratin. Hon säger:

”Populismen har ju, det centrala idéinnehållet är den här tanken att det finns en fundamental konflikt mellan folket, det sanna folket då, och eliten. Och det är en konspiratorisk idé redan där för tanken är att eliten har förrått samhället. De har i hemlighet sett till att vårt fina samhälle har förstörts och gått under”. (13 min in)

Det människan säger är alltså att kritik mot makthavarna är felaktig i samma ögonblick som den yttras!

Enligt Åsa Wikforss är kritik av eller från folket mot makthavarna, vare sig det är att de har avlägsnat sig från sina löften, eller tänker mer på sina egna plånböcker än folkets väl eller att de satsar skattebetalarnas pengar på meningslösa projekt som är mera skrytbyggen än i folkets intresse, konspirationsteorier! Det är en del av den reaktionära befolkningens kulturkrig mot Woke-kulturen. Att det kan finnas en konflikt är en komplott.

När såg man senast en människa uttala en liknande inställning?

Anser Wikforss att det ens bör finnas fackföreningar? Eller är tanken att det kan finnas en ”konflikt” mellan företagets intresse och arbetarnas en ”konspiration” som Josef Stalin tyckte? Tydligen. Varför skall man ens ha politiska partier? Eller fria media som kritiserar makten? Enligt Wikforss är allt detta ”konspiration”.

Genom sina ord har Åsa Wikforss avslöjat sig själv som en totalitär vars verksamhet är att avskaffa kritik mot sin egen politiska agenda. Hon arbetar inte mot konspirationer, hon vill avskaffa åsiktsfrihet.

SAMMANFATTNING

Åsa Wikforss bok är inte värdigt att få pris för folkbildning. Istället bör hennes verksamhet betraktas som en del i det politiskt korrekta etablissemangets verksamhet att föra fram den svenska agendan, den vilken redan Churchill kallade självgodhet och undfallenhet, ”complacency and compliancy”. Och det gör Wikforss i sin helhet med retoriska tekniker och manipulation.

*

FAKTA OM WIKFORSS ORDVAL

Wikforss bok har 380 sidor , uttrycket att det är ”komplicerat” förekommer 18 ggr i olika former i boken, varav 7 inte är relevanta för ämnesvalet:
1= 93 ”Sanningen är mer komplicerad”, opinion inför amerikanskt president val pga elektorsystem.
2= 98 ”relationen mellan immigration och brottslighet är också bilden mer komplicerad än vad regeringen antyder”
3= 99: ”Saker och ting är alltså komplicerade
4= 99: ”En annan komplikation är att vi är dåliga på att läsa statistik”
5= 100: ”Ännu mer komplicerat blir det förstås när man börjar diskutera orsakssamband”
6= 105: ”Den korrekta slutsatsen är att saker och ting är komplicerade
9= 107 ”tvungen att förenkla och undvika diverse komplikationer” om populärvetenskap
11= 149 (not 71) ”Men frågan är komplicerad”, då statistik visar att invandrare är överrepresenterade även oavsett socioekonomiska faktorer.
14= 303 ”Det blir förstås mer komplicerat när man börjar”, kritiskt tänkande
15= 304 ”så snart frågorna blir mer komplicerade, och mer inflammerade” gör man misstag om korrelation och kausalitet, invandrares brott, liksom glassförsäljning ökar= antal drunkning ökar.
16= 305 ”Eftersom de bakomliggande faktorerna kan vara många i komplicerade situationer (särskilt när det gäller samhällssituationer där det är svårt att utföra kontrollerade experiment) är det ofta svårt att avgöra om det verkligen rör sig om ett orsakssamband”.

7= 106 ”döljer sig en komplicerad historia. Det handlar om svårigheter” datera dinosaurier IRRELEVANT
8= 107 ”med att man undviker komplikationer av detta slag”, dinosaurier mm IRRELEVANT
10= 111 (not 44) ”Jag tror dock att frågan är mer komplicerad”, om Kant mm IRRELEVANT
12= 205 komplicerade antaganden om att planeterna IRRELEVANT
13= 277 kunnat ana hur komplicerat det där med sjukvårdsförsäkringar IRRELEVANT
17= 345 ”utan komplicerade mänskliga känslor”, vrede avund mm IRRELEVANT
18=”mycket mer krävande och komplicerat”, mänskliga känslor IRRELEVANT

Komplex” upprepas nitton gånger, varav nio i kapitel två.
Utmaning” upprepas sexton gånger, varav fem i kap två.

Ett annat uttryck Wikforss använder upprepade gånger utan att ha förståelse för vad det betyder är ordet ”populism”. Det förekommer:
Kap 4: 3 ggr
-Populistiska politiker försöker skapa misstro mot media
-var konsekvensneutral annars skapas en öppning som populistiska politiker kan utnyttja
-det finns en koppling mellan populism och konspirationsteorier
Kap 5: 2 ggr
-konstruktivismen i skolan är eventuellt ansvarig ”för att populism drar fram i USA, England, Frankrike och Sverige”
-”samhällets viktigaste vaccin mot den grövsta formen av populism”.
Kap 6: 2 ggr
-”politisk polarisering, ekonomiska orättvisor och populism många gånger genom historien”
-”internationella arenan, ofta med liberala värderingar. Populistiska politiker har utnyttjat detta och placerat forskare…”

argument mot vänsterextremism