Henrik Arnstad

Bildresultat för henrik arnstad

INTRODUKTION

Henrik Arnstad är författare och journalist som skriver böcker samt artiklar i den politiskt korrekta median och varnar för faran med fascism.

Enligt Arnstad är fascismen på framväxt överallt. Alla högerpartier i Europa som är kritiska mot invandringspolitiken är fascistiska. Framför allt bekämpar Arnstad Sverigedemokraterna.

Även individer som har något att invända mot regeringens och makthavarnas invandringspolitik är fascister, enligt Arnstad.

Enligt Arnstad finns en stark hotbild mot journalister och andra som kritiserar kritikerna av invandringspolitiken. Bland annat mot honom själv.

————————————————————————————–

PRESENTATION

Arnstads tes är att ”fascism” kan definieras som en ultra-nationell pånyttfödelse, med exkluderande drag. Tyvärr berättar aldrig Arnstad vad han egentligen menar med dessa ord. Han upprepar dem i varje utsaga, men berättar aldrig vad han lägger i dem.

Efter att ha studerat Arnstads böcker och besökt hans föreläsningar tror jag mig kunna förstå vad han egentligen menar med ”ultranationalism” och ”nationell pånyttfödelse”.

Att vara fascist, inta en ultranationalistisk åsikt eller arbeta för en nationell pånyttfödelse, innebär att man har en eller flera av följande tre inställningar:

  1. Att det finns begrepp som heter Sverige, svenskhet och svenskt samt att de kan definieras
  2. Att det därmed finns en gräns mellan svenskt och icke-svenskt.
  3. Att det finns något positivt i begreppet ”svenskt”, att det finns något i det värt att bevara.

Tanken att det finns något som Sverige eller svenskhet anses i den nutida svenska kontexten vara förkastlig. Exempel på godkända, ickefascistiska åsikter är när fd statsministern Fredrik Reinfeld förklarar att det egentligen inte finns någon svensk kultur, allt allt enbart är impulser utanför. Ett annat är när socialdemokraten Mona Sahlin förklarar att andra länders kulturer är positiva medan de svenska kulturtraditionerna är dåliga.

Punkt två är en följd av punkt ett. Enligt kritiker som Arnstad innebär den att man exkluderar ickesvenskar. Om det finns svenskar, måste det finnas ickesvenskar. Enligt det rådande normativa paradigmet i Sverige är detta ett kriterium på fascism, då alla skall inkluderas.

Sista punkten är tvetydig. Å ena sidan anser en samlad svensk politikerkår att Sverige har rätt att skriva andra på näsan då vi är en moralisk stormakt och har rätt människosyn och värdegrund – till skillnad från alla andra länder. Samtidigt är normen i Sverige att det inte finns något positivt med svenskhet eller Sverige. I seriealbumet Arne Anka nr 6, konstaterar en amerikan på besök att det gemensamma för svenskar är deras hat för Sverige. Iakttagelsen är korrekt. Med undantag av mindre uppvisningar som flaggviftande på idrottsevenemang, anses all form av förhärligande förkastlig i avseende på nationalism.

Om man inte delar de tre åsikterna ovan, är man enligt Henrik Arnstad, och utan tvekan den överväldigande majoriteten av Sveriges intellektuella, journalister, politiker, lärarkår, den samlade intelligentian och samtliga instanser i alla delar av svenskt offentligt liv, fascist.

Det är värt att påpeka att man naturligtvis inte är ”fascist”. Man bara uppfattas som sådan av de som har en annorlunda uppfattning. Av de som ser andra, högre värden i annat än nationen.

Ett exempel ur en frågestund från nätet:

Elvert: Är man fascism eller nazist om man har utplånat, den före 2011 i Svensk grundlag befintliga, etniska Svenska folkgruppen? Eller är man fascist om man vill skydda denna etniska Svenska folkgrupp, på samma sätt som övriga etniska folkgrupper boende i Sverige? Får man kalla sig Svensk?
Henrik Arnstad: Jag skulle hävda att om man har denna politisk-existentiella världssyn så har man anknutit sig till fascistisk ideologi, ja.

Observera att det endast gäller ”svenskhet”. Skulle en person av dubiös ras, säg en walesare, proklamera att han är kelt, eller att han vill fira St Davis dag och inte tycker engelsmännen har rätt att förbjuda walesarna att göra den till helgdag, eller att han anser sin flagga vara vackrast i världen (vilket den är) eller att JRR Tolkien använde hans språk i textform för att hitta vackra namn på sina alver och att han därför vill bevara det, mot elaka engelsmän som alltid försökt utrota det, så är det helt i ordning.

Det gäller även gränsen mellan en hindu och en icke hindu, botaniska gränser mellan arter och grupper, tidsperioder som jura och krita, avgränsningar mellan kvadrater och övriga fyrkanter.

ALLT detta är ok. ”Fascism” gäller endast då en svensk, eller övriga ariska folk, ställer upp skillnad mellan inne och ute.

——————————————————————————–

AGENDA

Under uppbyggnad.

Att hitta rätt bland Arnstads idéer är inte lätt.

Mannen är mytoman och megaloman.

Kallat sig historiker utan att vara det; påstått sig ha krigsmeriter vilket visat sig vara falskt. Proklamerar öppet att han inte är beredd att bemöta argument eller svara på frågor.

Han har vi flera tillfällen skämt ut sig då han försvarat Sovjetunionens angrepp på Finland under vinterkriget, och ansett Finland som fullständigt medskyldiga i Förintelsen. Osv, osv.

————————————————————————————-

VERK/ALSTER

1. Artiklar/insändare:

a. Åkessons SD är inte ”främlingsfientliga”, Aftonbladet 2013-11-20
b. Så hotas Europa av ultranationalismen, DN 2014-11-06
I textform
Min recension av Så hotas Europa av ultranationalismen
c.  Henrik Arnstad: Ideologiskt stoff visar fascismen i SD

2. Brev

3. Böcker:

a. Min recension av Älskade fascism

4. Föreläsningar

a. 14 maj 2014 på ABF-huset, Järntorget, Göteborg
b. KLYS
c. 22 oktober 2014, Restaurang Trappan, Järntorget, Göteborg. Henrik Arnstad och Sven Eric Liedman
d. 13 april 2015, Biskopsgårdens bibliotek, Göteborg
e. 27 januari 2017, Ingrid Segerstedt institutet, Göteborg
f. 7 juli 2017, Almedalen, Gotland, Almedalsveckan.

5. Insändare:

Se Artiklar ovan

6. Recensioner:

a. Min recension av Så hotas Europa av ultranationalismen, DN 2014-11-06 (se ovan)

7. Övrigt:

a. Henrik Arnstad på Wikipedia
b. Henrik Arnstads egen sida på Twitter
c. Länk på Flashback
d. Kritik från Thomas Weber, del1 och del 2
e. Kritik från Torbjörn Tännsjö

 

 *

Henrik Arnstads insats i Vinterkriget!

 

white-death-large

 

Arnstads stora idol, han själv:

murat

 

Och hans budskap:

henrik_arnstad_sd_en_fascistisk_rorelse_c

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

argument mot vänsterextremism